English |  Magyar  

Intézményi fondjegyzék Xl-XVll  2018.02.07.Intézményi fondjegyzék Xl-XVll 2018.02.07.

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI LEVÉLTÁRA
FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉK Xl-XVll

XI. GAZDASÁGI SZERVEK

1A Borsodi Bányatársulat iratai 1880-19270,34 fmA
3A Felsődobszai Vízierőmű iratai1931-19470,30 fmA
4A Gibárti Elektromos Művek Rt. iratai1931-19481,73 fmA
5A Borsodi Szénbányák Rt. iratai1928-19460,36 fmA
6A Diósgyőri (Magyar Királyi) Vas- és Acélgyár Bányaüzemeinek (Múcsony, Ormospuszta) iratai 1900-1945 (1949)0,51 fmA
7A Miskolci Gőztéglagyár Igazgatóságának iratai1920-19420,20 fm A
a) Igazgatósági ülések jegyzőkönyvei1920-19330,03 fmA
b) Üzleti jelentések és  zárszámadások1929-19390,02 fmA
c) A Görömbölyi Telep iratai1920-19420,15 fmA
8A Sátoraljaújhelyi Dohánygyár iratai1912-19470,83 fmS
9A Miskolci Villamossági Rt. iratai1897-19486,14 fmA
10A „Részvénytársaság Villamos és Közlekedési Vállalatok számára” Miskolci Világítási Üzemeinek iratai1901-1949 (1952)8,75 fmA
11A Diósgyőri Magyar Királyi Vas- és Acélgyár Igazgatóságának iratai(1789) 1905-19440,77 fmA,K
13A Diósgyőri Papírgyár Rt. iratai1882-1988 10,27 fmA
14A Magyar Cukoripari Részvénytársaság Szerencsi Gyárának (Ungarische Zucker-Industrie Actien-Gesellschaft Filiale Szerencs) iratai1920-19470,10 fmS
15A Magyar Kakaó- és Csokoládégyár Részvénytársaság Szerencsi Gyárának iratai1935-1948 (1949)0,54 fmS
17A Magyar Állami Kőszénbányák Rt. Miskolc-Diósgyőri Mésztelepének Üzemvezetősége, Hejőcsaba iratai1925-19490,12 fmA
18A MÁV Járműjavító Központ, Miskolc iratai1933-1956 4,20 fmA
20A Miskolci Vízművek, Fürdők és Csatornázási Vállalat (Miskolc thj. Város Vízvezetéki és Csatornázási Üzem) iratai1900-1984 9,34 fmA
21A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. vasérc- és kőszénbányáinak iratai1931-19490,22 fmA
102A Miskolci Magyar (Királyi) Dohányáruraktár iratai1939-19470,60 fmA
103A Miskolci Újságkiadó Rt. iratai1927-19490,28 fmA
105A Miskolc-Diósgyőri Helyiérdekű Vasút Rt. iratai1906-19472,50 fmA
106Tapolca Gyógyfürdő Rt. üdülőhelyi biztosának iratai19470,12 fmK
107A Szerencsi Csokoládé és Cukorka Forgalmi Részvénytársaság iratai(1941) 1944-1948 (1949)0,10 fmS
202A Borsod-Miskolci Hitelbank Rt. Mezőkövesdi Fiókjának iratai1929-19480,76 fmA
203A Borsod Megyei Takarékpénztár Rt.  iratai1894-19481,71 fmA
204A Mezőcsáti Takarékpénztár Rt. iratai1945-19490,03 fmA
205Az Ózdi Takarékpénztár iratai1931-19500,06 fmA
206A Szikszói Takarékpénztár Rt. iratai19310,12 fmA
207A Magyar Általános Hitelbank Rt. Miskolci Fiókjának iratai1923-19523,00 fmA
210A Mezőkövesdi Járási Hitelszövetkezet iratai1926-19500,26 fmA
211A Miskolc és Vidéke Hitelszövetkezet iratai1920-19510,76 fmA
212Az Abaújszántói Takarékpénztár Rt. iratai1940-19420,01 fmA
213A Putnoki Takarékpénztár és Hitelbank Rt. iratai1938-19400,01 fmA
220A Bőcsi Hitelszövetkezet iratai1948-19500,02 fmA
225A Diósgyőri Hitelszövetkezet iratai1928-19500,02 fmA
236A Karcsai Hitelszövetkezet iratai1922-19500,20 fmS
238A Legyesbényei Hitelszövetkezet iratai1935-19490,03 fmS
240A Mezőcsát és Vidéke Hitelszövetkezet iratai1940-19510,24 fmA
241A Mezőkeresztesi Hitelszövetkezet iratai1911-19500,24 fmA
242A Ricsei (Nagyrozvágy és Vidéke) Hitelszövetkezet iratai1933-19520,27 fmS
248A Pálházai Községi Hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet (1947. júliustól: Országos Szövetkezeti Hitelintézet) tagja iratai1906-19490,07 fmS
253A Sajóvámos és Vidéke Hitelszövetkezet iratai1948-19500,03 fmA
255A Sátoraljaújhely és Vidéke Hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet (1947. júliustól: Országos Szövetkezeti Hitelintézet) tagja iratai1928-19530,36 fmS
263A Tarcali Hitelszövetkezet iratai1927-19490,02 fmS
264A Tállyai Hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet (1947. júliusától: Országos Szövetkezeti Hitelintézet) tagja iratai1936-19500,07 fmS
265A Tokaji Hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet (1947. júliusától: Országos Szövetkezeti Hitelintézet) tagja iratai1935-19520,26 fmS
266A Zemplénagárd és Vidéke (Községi) Hitelszövetkezet iratai1909-1949 (1950)0,03 fmS
267A Miskolci Takarékpénztár Rt. iratai1855-19572,06 fmA
268Az Országos Szövetkezeti Hitelintézet Mezőkövesdi Járási Fiókjának iratai1950-1951 0,26 fmA
269Az Országos Szövetkezeti Hitelintézet Tornai Járási Fiókjának iratai1950 0,01 fmA
270Az Országos Szövetkezeti Hitelintézet Mezőcsáti Fiókjának iratai1946-1952 0,48 fmA
271Az Országos Szövetkezeti Hitelintézet Mezőkeresztesi Fiókjának iratai1946-1950 0,06 fmA
272A Sárospataki Ipari és Gazdasági Hitelszövetkezet (Sárospataki Hitelszövetkezet) iratai1950-19520,24 fmS
273A Szerencsi Járási Takarék- és Hitelszövetkezet, mint az Országos Szövetkezeti Hitelintézet tagja (1951-től: Szerencsi Hitelszövetkezet) iratai1950-19530,32 fmS
274A Tolcsvai Takarék és Hitelszövetkezet iratai19500,06 fm S
278A Borsod-Miskolci Hitelbank Rt. iratai1909-19531,60 fmA
279A Miskolci Kereskedelmi és Gazdasági Bank Rt. iratai1903-19480,24 fmA
280A Nemzeti Hitelintézet Rt. Miskolci Fiókjának iratai1924-19481,13 fmA
281A Miskolci Takarékpénztár Rt. Szikszói Fiókjának iratai1928-19480,14 fmA
282A Miskolci Takarékpénztár Rt. Diósgyőri Fiókjának iratai1940-19480,08 fmA
283A Miskolci Takarékpénztár Rt. Mezőkeresztesi Fiókjának iratai1931-19500,05 fmA
284A Borsodmegyei Hitelszövetkezet iratai1929-19450,05 fmA
285A Diósgyőri Hitelintézet Rt. iratai1939-19460,21 fmA
286A Szikszói Hitelintézet Rt. iratai1927-19470,04 fmA
287A Miskolci Népbank Rt. iratai1943-19440,01 fmA
288A Zemplénmegyei Takarékpénztár és Forgalmi Bank Rt. iratai1923-19480,12 fmS
601A Diósgyőri Koronauradalom iratai1721-18690,90 fmK
a) Vegyes iratok1721-18690,56 fmK
b) Úriszéki jegyzőkönyvek és iratok1763-18470,34 fmK
604A Putnoki Mezőgazdasági Rt. iratai1918-19420,12 fmA
801A Diósgyőr-Vasgyári Fogyasztási Szövetkezet iratai19160,03 fmA
802A Sárospataki Hangya Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet iratai1899-19500,65 fmS
803Zemplén Vármegye Közjóléti Szövetkezetének iratai1941-19486,60 fmS
a) Jegyzőkönyvi számú iratok1942-19440,24 fmS
b) Iratok1941-19486,36 fmS
804A Sátoraljaújhelyi Városi Közjóléti Szövetkezet iratai1942-19440,24 fmS
805Az Abaúj Vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai1945, 1947, 1949 0,01 fmA
806A Borsod Vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai1941-1951 0,92 fmA
807A Miskolc thj. Városi Közjóléti Szövetkezet iratai1947-1948 0,01 fmA
808A Szikszói Villamos Mezőgazdasági Üzemi Szövetkezet iratai19210,01 fmA

XII. EGYHÁZI SZERVEZETEK, INTÉZMÉNYEK

1A Minorita Rend rendtartományi és tartományfőnöki iratai(1211) 1639-19382,32 fmK
a) Vegyes iratok1714-19380,95 fmK
b) Rendtartományi gyűlések jegyzőkönyvei és tartományfőnöki iratok1702-19040,50 fmK
c) Custosi körlevelek1829-18340,03 fmK
d) Helytartótanácsi rendeletek másolata1775-18150,10 fmK
e) Formularium1801-18070,01 fmK
f) Szentbeszédek és jámborsági könyvekXVIII-XIX. sz.0,12 fmK
g) Halottak könyve1639-17580,03 fmK
h) Regula17720,01 fmK
i) Missziótörténet(1211)-18070,01 fmK
j) Új provincia alapítása Magyarországon(1650)-17740,01 fmK
k) Szerzetesek katalógusa18320,01 fmK
l) A Rendtartomány helytartótanácsi leiratokat őrző irattárának mutatókönyveXVIII-XIX. sz. 0,02 fm K
m) Tankönyvek(1744)0,27 fmK
n) Versek(1707) 1833-18460,01 fmK
o) Rendtartományi és tartományfőnöki számadások1747-18630,14 fm K
p) A tartományfőnöknek címzett peres és hivatalos iratok másolata1746-17660,07 fmK
q) Különféle feljegyzések könyve(1211) 1711-17710,03 fmK
2A Minorita Rend miskolci rendházának iratai1711-19424,19 fmK
3A Piarista Rend Sátoraljaújhelyi Gimnáziumának iratai1784-19481,80 fmS
4A Kästenbaum-féle alapítvány iratai1832-19243,40 fmS
5A Minorita Rend eperjesi rendházának iratai1690-17881,42 fmK
a) Vegyes iratok1744-17770,26 fmK
b) Vegyes rendelkezések1741-17880,12 fmK
c) A Rendháznak címzett peres és hivatalos iratok másolata1751-1757 0,05 fmK
d) Misék1694-17810,54 fmK
e) Számadáskönyvek1690-17870,45 fmK
6A Minorita Rend belgrádi rendházának iratai1722-17380,05 fmK
a) Számadáskönyvek1722-17380,05 fmK
7A Minorita Rend wimpassingi rendházának iratai1742-17650,03 fmK
a) Jegyzőkönyv1742-17650,03 fmK
8Lőcsei, nagybányai és lugosi minorita töredékek1748-18460,01 fmK
9A sajóládi pálos kolostorra vonatkozó iratok (fénymásolatok)1712-17560,02 fmK
11A görömbölyi görögkatolikus plébánia iratai1927-19750,12 fmK

XIII. CSALÁDOK

1A báró szalai Barkóczy család levéltára(1280) 1527-18721,60 fmS
3A Batta család iratai(1500)-17191,20 fmK
4Az ippi és bydeskúti Bydeskúthy család iratai1606-18880,46 fmS
5A Boronkay család iratai1600-19420,45 fmS
6A gróf párdányi és erdőtelki Buttler, valamint a gróf Buttler (-Clonebough) család iratai1694-18640,15 fmS
7A kövecsesi Dancs család levéltára(1568)-19010,48 fmK
8A csabacsűdi Dókus család sátoraljaújhelyi levéltára(1636) 1699-1928 (1936)1,00 fmS
9Az Egry, Berczely, Bodonyi családok iratai1548-17860,09 fmK
10A Kéler család iratai1694-19490,12 fmS
11A márkusfalvi és batizfalvi Máriássy család mádi levéltára1622-19491,32 fmS
12A deteki és tengerfalvi Meczner család levéltára(1249) 1527-19973,03 fmS
13A Sztárnyai Nagy család levéltára(1473)-17870,24 fmK
14A négyesi Szepessy család iratai(1376)-19222,04 fmK
15A négyesi Szepessy család iratai(1246) 1691-1938 (1953)0,08 fmS
16Az Okolicsányi család iratai1564-18410,25 fmK
17Az Orczy család iratai 1917-19520,12 fmK
18A  Pesthy-Jászai család iratai(1593)-18050,02 fmK
20A nagyrozvágyi és örösi Rátkay és csabacsüdi Dókus családok iratai1724-18840,53 fmS
21A Steindl család iratai1768-18200,06 fmK
22A svábóci és tótfalvi Sváby család iratai(1389) 1571-18240,30 fmS
23A Szathmári-Király család iratai(1613) 1715-19300,05 fmK
24A keresztesi Széles család iratai (Keresztes, Szalonta)(1343)-18230,03 fmK
25A Vladár család iratai(1381)-19421,60 fmK
26A mattyasóci vagy alsómátyásfalvi Mattyasovszky család iratai(1396) 1708-19550,12 fmS
27A butkai és izbugyai Wiczmándy (Viczmándy) család izbugyai ágának levéltára(1328) 1530-18480,64 fmS
28A Zontagh és Orosz családok iratai 1689-17870,10 fmK
29Daruka János iratai(1285)-18450,02 fmK
30A Fáy család levéltárának töredéke1834-18360,05 fmK
31A Huszár család levéltárának töredéke1806-18360,05 fmK
32A Ragályi család levéltárának töredéke18120,10 fmK
33A Makláry család levéltárának töredéke1780-17850,05 fmK
34A Vay család alsózsolcai levéltárának töredéke1763-18420,02 fmK
35A vályi Kovács család iratai1679-18230,06 fmK
36A Luzsánszky család iratai1668-19220,06 fmK
37A Kapy család abaújalpári levéltárának töredéke1844-19150,12 fmK
38A Falussy család iratai1775-19430,12 fmK
39A Marussy család iratai1657-18460,04 fmK
40Az emődi és hadházi Kiss család iratai(1726) -1839-(1846)0,06 fmK
41Kisebb családi irattöredékek levéltári gyűjteménye(1255) 1571-19801,06 fm K, S
a) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár központjában őrzött iratok(1255)1571-19180,62 fmK
b) A Sátoraljaújhelyi Fióklevéltárban őrzött iratok(1291)1614-19800,45 fmS
42A Gyurkó család iratai(1632)-18130,12 fmK
43A Csiszár család iratai1698-19390,10 fmK
44A Négyessy-Szepessy család irattöredéke /Szendrő/XVI-XIX. sz.0,02 fmK
45A Vay család golopi levéltárának töredéke1787-19280,20 fmK
46A Dienes család iratai(1594)-19450,05 fmK
47A Kriston család levéltárának töredéke(1374)-16170,03 fmK
48A Vay család levéltárának töredéke(1326) 1764-19740,25 fmK
49A Stingly és Tőrös család iratai(1551)-19940,12 fmK
50Paár Gyula családi irataiXIX-XX. sz.0,01 fmK
51A Dobozy és Lakatos családok iratai1881-19640,12 fmK
52A Hosszúfalusy család iratai1808-18890,01 fmS
53A kovácsvágási Botka és a Veres családok iratai1665-18190,01 fmS
54A Waldbott család iratai1805-18500,15 fmS
55A Nátafalussy család iratai1769-19750,04 fmS
56A Buza család tolcsvai levéltárának töredéke(1760) 1818-19500,06 fmS
57A Löcherer család iratai1839-19230,02 fmS
58A gróf Zichy-Meskó család boldogkőváraljai levéltárának töredéke1650-18960,06 fmS
59A bilkei Lipcsey család iratai1684-18440,01 fmS
60A Schweitzer család iratai(1886) 1901-1980 (2000)0,10 fmS
61A báró Baratta-Dragono család sátoraljaújhelyi levéltárának iratai1887-19390,02 fmS
62A Siska család iratai1852-19640,03 fmS
63A tövisi és füzeséri Füzesséry család iratai1818-18600,01 fmS
64A Gógh család iratai(1629) 1694-18740,01 fm S
65A Fischer (Dévay) család iratai1909-19530,02 fmS
66A Csizmadia család iratai1934-19550,01 fmS
67A bernáthfalvi Bernáth család iratai(1549) 1613-20080,71 fmS
a) Bernáth Aladár alispán és Bernáth Elemér tanár ágának családi iratai(1563) 1613-20050,50 fmS
b) A mokcsai Mokcsay és bernátfalvi Bernáth család iratai(1741) 1742-18780,02 fmS
c) A bernátfalvi Bernáth család katolikus ágának iratai(1549) 1838-20080,18 fmS
d) Rokon családok  iratai (1664) 1823-18360,01 fmS
68A Vitéz család iratai1840-19440,19 fmK
69A Hafner családra vonatkozó iratok levéltári gyűjteményeXIX-XX. sz.0,05 fmK
70Az Elek és Orbán családok iratai (1635)-19410,19 fmK
71Az Ambrus család iratai1897-19660,12 fmK
72A hagyárosi Kendelényi család dokumentum-másolatai(1774)-20130,08 fmK
73A Felméry család iratai1781-19900,12 fmK
74A tolcsvai és erdőbényei (szirmabesenyői) Szirmay család tolcsvai levéltárának töredéke1856-18790,08 fmS
75Az Alexy család iratai1922-19920,10 fmK
76Halmay Béla és Honti Béla miskolci polgármesterek családi iratai1913-19910,14 fmK
77A Muszil, Kanta és Erdélyi családok iratai(1834) 1876-19740,02 fmK
78A kálnói és ádámföldi Bornemisza család iratai(1318) 1767-19480,31 fmS
a) A Bornemisza család iratai1948, é. n.0,01 fmS
b) Rokon családok iratai1767-18870,05 fmS
79Pohly család iratai1888-19660,12K
80Francia és Balogh családok iratai 19-20. század0,12 fmK
81Zentai és Apostol család iratai19-20. százat0,03 ifmK

XIV. SZEMÉLYEK

1Ambrózy Nándor sátoraljaújhelyi ügyvéd után maradt iratok1887-19242,16 fmS
2Bárány Farkas ügyvéd iratai1831-18450,12 fmK
3Bizony Ákos után maradt családi és ügyvédi iratok1713-19170,12 fmK
4Böjtös Mihály ügyvéd iratai1820-18380,12 fmK
5Cseh Zsigmond és Bagoly József  iskolai stúdiumai és vegyes irattöredékei1820-18510,12 fmK
6Debreczenyi Mihály ügyvéd iratai1815-18360,24 fmK
7Derekassi József krancsesdi javait illető iratokXIX. sz. eleje0,12 fmK
8Dobrosy István mezőkövesdi ügyvéd iratai1847-18530,12 fmK
9Eöttves Miklós ügyvéd iratai1799-18300,12 fmK
10Kollar Gottfrid (Eperjes) emlékkönyve1790-18000,03 fmK
11Lehner Adolf  személyi iratai1891-19060,01 fmK
12Losontzi Farkas Károly ügyvéd iratai1804-18390,24 fmK
13Fleischer Adolf ügyvéd iratai1810-18520,12 fmK
14Gáspár Imre ügyvéd iratai1824-18480,24 fmK
15Horváth Lukács ügyvéd iratai1810-18390,24 fmK
16Jeszenszky Károly ügyvéd után maradt iratok1548-18080,08 fmK
18Kazinczy Ferenc és Gábor iratai(1669)-18490,72 fmK
19Lombay Lauber János ügyvéd iratai1846-18550,12 fmK
20Lukács István ügyvéd iratai1843-18520,36 fmK
21Bagaméri Nagy András és István után maradt iratok1594-18000,32 fmK
22Szlatinai (Szlatini) Sámuel ügyvéd után maradt iratok1757-17910,14 fmK
23Szűcs Sámuel miskolci ügyvéd és családja családi,  személyi és hivatali iratai(1746)-19210,24 fmK
24Teper Károly iskolai jegyzetei (Miskolc, Sárospatak)1836-18410,14 fmK
25Vitéz Bende Ede irataiXX. sz.0,05 fmK
26Szilassy-féle hagyaték1779-18360,48 fmK
27Piskóty János ügyvéd iratai(1835)-18620,01 fmK
28Dr. Bihari Gyula iratai1703-18390,12 fmK
29Nyíry Dániel után maradt iratokXX. sz.0,24 fmK
30Hebrony István hagyatékaXX. sz.1,20 fmK
31Kamody-féle iratokXIX. sz.0,12 fmK
32Sipeky iratok1866-18820,12 fmK
33Kisebb személyi iratok és töredékek1818-19280,24 fmK
34Horváth Lajos iratai1861-19030,36 fmK
35Bányai András tokaji ügyvéd iratai1781-1823 (1826)0,09 fmS
36Lukács Károly tokaji főjegyző iratai1839-18480,01 fmS
37Kupeczky Kajetán tokaji órásmester iratai1800-1809 (1810)0,06 fmS
38Radóczy András tokaji városgazda iratai1803-18510,01 fmS
39Sztankó Antal ügyvéd és Sztankó László Zemplén vármegyei főlevéltárnok iratai1837-18540,03 fmS
40Dr. Cserép József klasszika-filológus személyi iratai1874-1948 (1991)0,26 fmS
41Szulyovszky Menyhért iratai1810-18300,10 fmS
42Vangrey Gusztáv tállyai jegyző iratai1806-19440,50 fm S
43Dr. Berényi Sándor alispán személyi iratai1919-19810,04 fmS
44Fejes István tiszáninneni református püspök személyi iratai1863-1910 (1914)0,05 fmS
45Barna Gézáné sátoraljaújhelyi tanítónő személyi iratai1897-19700,05 fmS
46Petrovics Péter tokaji ügyvéd és táblabíró iratai1803-18400,60 fmS
47Hazagh Mihály sárospataki gimnáziumi tanár irataiXX. század0,12 fmK
48Dr. Klein Gáspár, Borsod megye főlevéltárnokának hagyatéka1869-19290,15 fmK
49Vizsolyi Ferenc, ónodi férfifodrász iratai1874-19760,12 fmK
50Thurapataki (thuriki) és komjathnaiThuránszky László Zemplén vármegyei főispán személyi iratai1878-19250,01 fmS
51Lakatos Géza ózdi fogorvos naplója: Dokumentumok a miskolci munkásmozgalom történetéből1911-19450,04 fmK
52Varga Gáborné, a B.-A.-Z. Megyei Tanács VB kulturális elnökhelyettesének iratai1964-19771,92 fmA
53Laczkó István, a B.-A.-Z. Megyei Tanács VB elnökhelyettesének iratai1963-19650,14 fmA
54Tóth István országgyűlési képviselő iratai1958-19620,13 fmA
55Tok Miklós, a B.-A.-Z. Megyei Tanács VB elnökhelyettesének hivatali működése során keletkezett, nem iktatott iratai1951-19780,60 fmA
56Kricsfalusy György sátoraljaújhelyi képzőművész iratai1951-1994, é. n.0,45 fmS
57Hőgye István levéltáros személyi iratai1985-19910,12 fmS
58Petrásovits (1848-1849-ben Sziklafy) Sándor József volt 1848-as honvéd hadnagy, gálszécsi kerületi szolgabíró, ügyvéd személyi iratai(1825) 1827-18790,02 fmS
59Dr. Várhegyi Zoltán miskolci díszpolgár iratai1999-20070,04 fmA
60Hegedűs Sándor tolcsvai MDP titkár, tolcsvai, majd bodrogolaszi termelőszövetkezeti elnök személyi iratai1952-19700,14 fmS
61Mihalovics János zemplénagárdi kisbirtokos iratai1900-19560,04 fmK
62Fejér Ernő miskolci fotóművész iratai XIX-XX. század1,05 fmK
63Gálik János nyomdász iratai1947-19500,05A

XV. GYŰJTEMÉNYEK

6Borsod vármegye levéltárában kezelt térképek gyűjteménye1750-19897,45 fmK
a) Borsod vármegye levéltárában kezelt kéziratos térképek levéltári gyűjteménye1750-19505,50 fmK
b) Borsod vármegye levéltárában kezelt vízügyi térképek levéltári gyűjteménye1820-19540,20 fmK
c) Borsod vármegye levéltárában kezelt erdészeti térképek levéltári gyűjteménye1922-19390,10 fmK
d) Borsod vármegye levéltárában kezelt községi kataszteri térképmásolatok levéltári gyűjteménye1867-19580,80 fmK
e) Borsod vármegye levéltárában kezelt nyomtatott térképek levéltári gyűjteményeXIX-XX. sz.0,46 fmK
f) Katonai felmérések térképeinek fotómásolataiXVIII-XIX. sz.0,27 fmK
g) Borsod-Abaúj-Zemplén megye településeinek (Abaújalpár – Zubogy) alaptérképei, külterületi szelvényei 1961-19890,10 fmK
h) Frontvonalak változásai az első világháborúban1916-19180,02 fmK
7Zemplén vármegye levéltárában kezelt térképek gyűjteménye1776-20032,70 fmS
a) Zemplén vármegye levéltárában kezelt kéziratos térképek levéltári gyűjteménye1776-19492,50 fmS
b) Nyomtatott térképek gyűjteménye1806-20030,20 fmS
c) Erdészeti térképek gyűjteménye1884-19500,02 fmS
d) Nyomtatott községi kataszteri térképmásolatok gyűjteménye19060,01 fmS
12 Borsod vármegye levéltárában kezelt építési tervrajzok levéltári gyűjteményeXIX-XX. sz.0,25 fmK
13Zemplén vármegye levéltárában kezelt építési tervrajzok gyűjteménye1906-19280,20 fmS
14A  Miskolci Nemzeti Színház épület-rekonstrukciójának tervdokumentációja(1958) 1984-19972,40 fmK
15A Miskolci Galéria építési tervdokumentációja1991-19980,84 fmK
16Veres András műszaki ellenőr hagyatéka(1911, 1938) 1970-19961,23 fmA
17Kelemen István miskolci építész, városi főépítész városrendezési és építészeti tervei(1982) 1987-20070,25 fmK
18Borsod-Abaúj-Zemplén megyei települések műemléki felmérései, helyreállítási tervdokumentációi (Abaújszántó – Zubogy)(1936) 1948-199911,16 fmK
19Az Országos Műemléki Felügyelőség műemléki vizsgálata és fotódokumentációja Borsod-Abaúj-Zemplén megyei műemlékekről 1951-19611,20 fmK
20Az edelényi Coburg kastély felújítási tervdokumentációja19540,02 fmK
51Sajókaza község anyakönyvi iratgyűjteménye1876-19420,36K
76Borsod vármegye levéltárában kezelt Mohács előtti oklevelek levéltári gyűjteménye1270-15230,18 fmK
77Zemplén vármegye levéltárában kezelt Mohács előtti oklevelek levéltári gyűjteménye1271-15230,18 fmS
78Borsod vármegye levéltárában kezelt címeres nemeslevelek levéltári gyűjteménye1547-17560,90 fmK
79Zemplén vármegye levéltárában kezelt címeres nemeslevelek levéltári gyűjteménye(1550) 1569-1799 (20. sz.)0,90 fmS
80Abaúj, Borsod és Zemplén vármegyei pecsétnyomók levéltári gyűjteménye(1464) 1556-1940 645 dbK, S
a) Feudális kori pecsétnyomók1556-1845184 dbK, S
b) Kapitalista kori pecsétnyomók(1464) 1680-1940461 dbK, S
81Zemplén vármegye levéltára történetére és Kazinczy Ferenc levéltárosi működésére vonatkozó iratok gyűjteménye(1558) 1766-19421,60 fmS
82Zemplén vármegyei 1857. évi népszámlálási iratok levéltári gyűjteménye 18571,24 fmS
83Zemplén vármegyei 1869. évi népszámlálási iratok levéltári gyűjteménye1869-187012,65 fmS
84A Rákóczi-féle és az 1848-1849-es szabadságharccal kapcsolatos, valamint helytörténeti vonatkozású iratok levéltári gyűjteménye1704-19130,80 fmK
85Újságcikkek gyűjteménye1898-19950,77 fmK, S
a) Hubay Kálmán háborús újságcikkeinek gyűjteménye1914-19180,15 fmS
b) Erzsébet királyné halálával kapcsolatos újságcikkek levéltári gyűjteménye18980,04 fmS
c) Egry Jolán újsággyűjteménye1926-19420,03 fmS
d) Petik Rezső sátoraljaújhelyi tanár újsággyűjteménye1915-19870,10 fmS
e) Az Észak-Magyarországi Gyáriparosok Szövetségének történetére vonatkozó sajtódokumentumok19950,29 fmK
f) ICP Holding működésére vonatkozó sajtódokumentumok gyűjteménye1981-19950,12 fmK
g) Az 1968-as csehszlovákiai eseményekkel kapcsolatos Vladár-féle újságcikk gyűjtemény(1956) 19680,04 fmS
86Kapossy Mihály iratainak levéltári gyűjteménye1610-18150,50 fmS
87Miskolci vasúttörténeti iratok levéltári gyűjteménye1846-19868,94 fmA
88Borsod vármegyei gyászjelentések levéltári gyűjteményeXIX-XX. sz.0,40 fmK
89Zemplén vármegye levéltárában őrzött gyászjelentések gyűjteménye1819-20140,50 fmS
90Községi urbáriumok levéltári gyűjteménye1771-17730,87 fmK
a) Abaúj és Torna megye17730,24 fmK
b) Borsod megye17710,59 fmK
c) Gömör megye17730,04 fmK
91Helytörténeti aprónyomtatványok levéltári gyűjteménye1705-201014,36 fmK, S
a) Országos jelentőségű nyomtatványok1705-19590,71 fmK
b) Budapesti nyomtatványok1824-19860,23 fmK
c) Megyén kívüli nyomtatványok1721-19860,33 fmK
d)Borsod, Abaúj, Gömör és Zemplén vármegyék nyomtatványai1829-19450,74 fmK
e) Miskolci nyomtatványok1842-19878,02 fmK
f) A Sátoraljaújhelyi Fióklevéltárban őrzött nyomtatványok gyűjteménye1839-20102,00 fmS
g) Borsod-Abaúj-Zemplén megye helységeire vonatkozó nyomtatványok1950-19872,10 fmK
h) A Tanácsköztársaság nyomtatványai19190,03 fmK
i) A Népköztársaság és a Tanácsköztársaság időszakára vonatkozó iratok, nyomtatványok, országos hírlapok és zempléni újságok levéltári gyűjteménye1919-1920 (1978)0,20 fmS
92Gyógyszertári törzskönyvek levéltári gyűjteménye(1762) 1857-1944 0,13 fm K
93Borsod-Abaúj-Zemplén megyei települések történetére vonatkozó iratok levéltári gyűjteménye(1201)-20011,49 fm A,K,   S
a) Tornyosnémeti történetére vonatkozó iratok levéltári gyűjteményeXIX-XX. sz. 0,02 fm K
b) Szikszó, Felsővadász, Kupa és Felsőméra községek helytörténetére vonatkozó levéltári iratok gyűjteményeXIX-XX. sz. 0,36 fm K
c) A sátoraljaújhelyi és a szerencsi járás településeire vonatkozó helytörténeti gyűjtemény1959-1961 (1977)0,05 fm S
d) Ózdi helytörténeti gyűjtemény1939-20040,24 fmA
e) Bodrogolaszi történetére vonatkozó iratmásolatok levéltári gyűjteménye(1201)- 20010,84 fmS
94Bayer Róbert mezőkövesdi gimnáziumi igazgató hagyatéka1922-1948 0,12 fm K
95Feudális kori nyomtatványok levéltári gyűjteménye1785-1842 és é.n.0,20 fmS
96KottagyűjteményXIX. sz.0,01 fmS
97Az I. világháború észak-zempléni harcairól készült fényképek levéltári gyűjteménye19150,06 fmS
98KépeslapgyűjteményXIX-XXI. sz. 0,64 fmK, S
a) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár központjában őrzött képeslapok gyűjteményeXX. sz. 0,38 fmK
b) A Sátoraljaújhelyi Fióklevéltárban őrzött képeslapok gyűjteményeXIX-XXI. sz.0,26 fmS
99Borsod-Abaúj-Zemplén megyei települések adófőkönyveinek levéltári gyűjteménye1859-197234,82 fmA, S
a) Abaúj és Borsod megyei települések1859-197212,26 fmA
b) Miskolc és Miskolchoz csatolt települések adókönyveinek levéltári gyűjteménye1875-196116,53 fmA
c) Zempléni községek adófőkönyveinek levéltári gyűjteménye 1949-19557,03 fmS
100Személyi vonatkozású iratok levéltári gyűjteménye XIX-XX. sz. 5,55 fm K, S
a) Cselédkönyvek, munkakönyvekXIX-XX. sz.2,28 fmK
b) A Diósgyőri Gépgyár dolgozóinak munkakönyvei és egyéb személyi vonatkozású iratai(1880)-XX. sz.3,24 fmK
c)A Sátoraljaújhelyi Fióklevéltárban őrzött biztosítási könyvek, cselédkönyvek,házalókönyvek, munkakönyvek, munkásigazolványok levéltári gyűjteménye1877-19390,03 fmS
101Borsod-Abaúj-Zemplén megyei állami gazdaságok és mezőgazdasági termelőszövetkezetek történetére vonatkozó iratok levéltári gyűjteménye1949-1978 1,22 fmK, S
a) A gönci és a göncruszkai termelőszövetkezetek alapítására vonatkozó iratok1949-1969 0,12 fm K
b) A Szerencsi járás termelőszövetkezeteire vonatkozó iratok levéltári gyűjteménye1968-1978 1,08 fm S
c) A zempléni állami gazdaságok történetére vonatkozó iratok levéltári gyűjteménye19690,02 fmS
102Árvaszéki gyűjtemény1831-19230,38 fmK
103A cserkész mozgalom történetére és újraalakulására vonatkozó dokumentumok1945-1993 0,06 fm K
104Borsod-Abaúj-Zemplén megye idegenforgalmának történetére vonatkozó dokumentumok gyűjteménye1967-1977 0,36 fm K
105Miskolc-Tapolcai üdülők tervdokumentációi 1977-1980 0,24 fm K
106A hortobágyi kitelepítés történetére vonatkozó iratok levéltári gyűjteménye1952-1963 0,12 fm K
107A 100 éves Sajószentpéteri Üveggyár története (sajtóanyag)19950,03 fm K
108A Miskolci Jogakadémia történetére vonatkozó iratok levéltári gyűjteményeXX. sz. 0,10 fm K
109A bodrogközi és hegyközi kisvasút történetére vonatkozó iratok levéltári gyűjteménye(1916) 1924-20030,07 fmS
110A Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége Sátoraljaújhelyi Csoportjának iratgyűjteménye1944-19980,05 fmS
111Az 1944-es sátoraljaújhelyi börtönkitörésre vonatkozó dokumentumok levéltári gyűjteménye1984-20000,18 fmS
112Az 1987. évi XXII. Téli Úttörő Olimpia (Sátoraljaújhely) dokumentumai19870,02 fmS
113A sátoraljaújhelyi kórusokkal kapcsolatos iratok levéltári gyűjteménye1945-19990,02 fmS
a) A Szent Imre énekkar naplókönyve1945-19990,01 fmS
b) A Sátoraljaújhelyi Kamarakórus történetére vonatkozó iratok levéltári gyűjteménye1959-19900,01 fmS
114Fényképgyűjtemény1895-20045,20 fmS, A
a) A Sátoraljaújhelyi Fióklevéltárban őrzött fényképgyűjtemény1895-20040,40 fmS
b) Az Észak-Magyarország szerkesztőségének fotói1970-19964,44 fmA
c) A Magyar Távirati Iroda Képes Híradó fotói1977, 1980-19830,36 fmA
115A diósgyőri vas- és acélgyártás történetére vonatkozó iratok levéltári gyűjteménye1899, 1937, XX. sz.0,10 fmK
117Tábori postai levelezés és katonai igazolványok levéltári gyűjteménye1944-19470,05 fmK
118A zempléni szőlőművelés és borászat történetére vonatkozó, Hőgye István-féle gyűjtemény(1618) 1986-1990 0,08 fmS
120A tanácsok megalakulására vonatkozó iratok levéltári gyűjteménye1950 0,12 fm K
121Magyar Rövidhullámú Amatőrök Országos Egyesülete1939-19410,01K
122Borsod megyei elemi é polgári iskolák iratainak levéltári gyűjteménye1838-19230,14K
31Fotó- és digitális másolatok gyűjteményeXIX-XX. sz. 0,75 fm K
32Mikrofilmgyűjtemény1530-194730,80 fmK
33Fénymásolatok levéltári gyűjteményeXIX-XX. sz.1,80 fmK
34Leleszi gyűjtemény (A konvent Mohács előtti okleveleinek fotómásolatai)XV-XVI. sz. 1,56 fm K
35 „Hősök temetője” kataszterének fénymásolata19930,02 fmK
36A  sátoraljaújhelyi  „Hősök temetője” I. világháborús  hadisírjai kataszterének másolata 1914-19180,02 fmS
41Zelenák István tokaji tanár térkép- és iratgyűjteménye1940-19600,01 fmS
42„Feketekönyv”, Péter Sándor karikatúraalbuma Sátoraljaújhely társadalmáról19330,01 fmS
43Fehér Erzsébet sárospataki főiskolai tanár iskola- és tudománytörténeti gyűjteménye1857-19980,48 fmS
44Illés László sátoraljaújhelyi orvos gyűjteménye(1692) 1792-18890,01 fmS
45Pauleczki Ferenc tolcsvai tanár gyűjteménye a báró Waldbott családról(1893) 1931-19960,01 fmS
46Helytörténeti témájú kéziratok levéltári gyűjteményeXX-XXI. sz. 3,80 fm K, S
a) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár központjában őrzött szakdolgozatok XX. sz. 1,08 fm K
b) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár központjában őrzött középiskolai pályázatokXX. sz. 0,60 fmK
c) A Sátoraljaújhelyi Fióklevéltárban őrzött kéziratok 1946-20082, 12 fm S
47Balázs Győző református gimnáziumi tanár hagyatékaXX. sz.0,84 fm K
48Tóth Kálmán miskolci újságíró vegyes irataiXIX-XX. sz. 0,12 fm K
49Bayer István adatgyűjtése: László Gimnázium történetére vonatkozó visszaemlékezések 1975-1984 0,12 fm K
50Kéziratos kötetek Borsod vármegye levéltárából1596-18460,12 fmK
51Sajókaza községből bekerült anyakönyvi gyűjtemény1876-19460,36 fmK
52Kéziratos visszaemlékezés a „málenkij robot” éveire19450,01 fmK
61Borovszky Sámuel Borsod megyei helytörténeti kutatócéduláinak gyűjteményeXIX-XX. sz.5,40 fmK
62A Tiszáninneni Református Egyházkerület történetére vonatkozó levéltári gyűjteményXVIII-XIX. sz. 0,12 fm K
63Az Egri Érseki Levéltárból válogatott művelődés- és építészettörténeti iratmásolatok1696-1939 0,12 fm K
64Zemplén megye és Sátoraljaújhely  II. világháború utáni életére vonatkozó levéltári iratok másolatának gyűjteménye1944-19450,10 fmS
65Dongó Gyárfás Géza és Meczner Tibor Zemplén vármegyei főlevéltárnokok genealógiai gyűjteménye(1654) 1909-19441,59 fmS
66Miskolc művelődési viszonyainak vizsgálatához készült kérdőívek levéltári gyűjteménye19774,20 fmA
67Román János levéltár-igazgató munkásmozgalmi kutató céduláinak levéltári gyűjteményeXIX-XX. sz.2,06 fm K
68Az 1956-os forradalmi eseményekkel kapcsolatos iratok levéltári gyűjteménye(1949) 1956-19811,57 fmA S
a) Hőgye István levéltárosnak az 1956-os forradalom és szabadságharcra vonatkozó  iratmásolat-gyűjteménye1956-19580,36 fmS
b) Oláh János bankigazgató 1956-os gyűjteménye (1949) 1956-19810,01 fmS
c) Vegyes iratok1956-19611,20 fmA
69Abaúj és Borsod vármegye hivatalos lapjainak mutatócédulái1897-1949 0,48 fm K
70Óvónőképző intézetekből bekerült gyakorlati szemléltető eszközök, kézimunkák1917-19230,03 fm K
71Fenyvesi László: A Magyar Országos Levéltár Borsod megyére vonatkozó, Mohács előtti okleveleinek regesztái 19930,02 fm K

XVI. A NÉPKÖZTÁRSASÁG ÉS A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG FORRADALMI SZERVEI

33Borsod vármegye kormányzótanácsi biztosának iratai19190,05 fmK
34A Borsod Megyei Forradalmi Munkás-Katona-Földmíves Tanács és Intézőbizottság jegyzőkönyvei 19190,02 fmK
35A Borsod-Miskolci Direktórium iratai19190,01 fmK
36Borsod vármegye meg nem szállt területe direktóriumának  (Mezőkövesd) iratai 19190,03 fmK
37Borsod Vármegye Intézőbizottságának iratai19190,01 fmK
38A Borsod Vármegyei Népbiztosok Tanácsának és politikai népbiztosának iratai19190,02 fmK
39Borsod Vármegye Közigazgatási Biztosságának és közigazgatási biztosának iratai19190,05 fmK
40Borsod Vármegye Munkástanácsa Művelődési Osztályának iratai19190,03 fmK
41A Miskolci járás Forradalmi Munkás-Katona-Földmíves Tanácsának és Intézőbizottságának jegyzőkönyvei19190,01 fmK
101Borsod megyei községek munkás-paraszt tanácsainak és intézőbizottságainak iratai1918-19190,07 fmK
201Borsod megyei nemzeti tanácsok iratai19180,02 fmK
a) A Miskolci Nemzeti Tanács iratai19180,01 fmK
b) A Járdánházi Nemzeti Tanács iratai19180,01 fmK
202Az Abaúj Megyei Birtokrendező és Termelést Biztosító Bizottság Műszaki Hivatalának iratai19190,02 fmK
203Az Abaúj-Torna megyei gazdasági biztos iratai 19190,01 fmK
204Borsod Vármegye Birtokrendezési Ügyosztályának iratai19190,08 fmK
205Az Edelényi járási gazdasági biztos iratai19190,02 fmK
206A Gönci járási gazdasági biztos iratai19190,01 fmK
207A Mezőkeresztesi Birtokrendező és Termelést Biztosító Bizottság járási gazdasági megbízottjának iratai19190,02 fmK
208A Mezőkövesdi járás gazdasági biztosának iratai19190,05 fmK
209Az Ózdi járás mezőgazdasági felügyelőjének (mezőgazdasági biztos) iratai19190,02 fmK
210A Szikszói járási gazdasági biztos iratai19190,01 fmK
211A Szikszói Körzeti Gazdasági Főintézőség iratai19190,01 fmK
212Az Országos Ismeretterjesztő Bizottság Miskolci Csoportjának iratai19190,10 fmK
502A Sátoraljaújhelyi (Zemplén Megyei) Forradalmi Törvényszék  iratai1919 (1969)0,07 fmS
751Az Edelényi járás szocializált gazdaságainak iratai19190,12 fmK
752A Mezőcsáti járás szocializált gazdaságainak iratai19190,01 fmK
753A Mezőkeresztesi járás szocializált gazdaságainak iratai19190,03 fmK
754A Mezőkövesdi járás szocializált gazdaságainak iratai19190,02 fmK
755A Miskolci járás szocializált gazdaságainak iratai19190,01 fmK
756Az Ózdi járás szocializált gazdaságainak iratai19190,02 fmK
757A Sajószentpéteri járás szocializált gazdaságainak iratai19190,01 fmK

XVII. NÉPHATALMI ÉS KÜLÖNLEGES FELADATOKRA LÉTREJÖTT BIZOTTSÁGOK

Nemzeti Bizottságok

1Az Abaúj Megyei Nemzeti Bizottság iratai1945-19490,24 fmK
2A Miskolci Nemzeti Bizottság iratai1944-19493,98 fmK
3Zemplén Vármegye Nemzeti Bizottságának iratai1947-19480,08 fmS
4A Szikszói Járási és Községi Nemzeti Bizottság iratai1945-19490,12 fm K
5A Sátoraljaújhelyi Nemzeti Bizottság iratai1945-19490,45 fm S
6Az Abaújkéri Nemzeti Bizottság iratai 1946-19480,01 fmK
7Az Abaújszántói Nemzeti Bizottság iratai1945-19490,25 fmK
8Az Abaújvári Nemzeti Bizottság iratai19480,01 fmK
9Az Abodi Nemzeti Bizottság iratai1945-19480,01 fmK
10Az Aggteleki Nemzeti Bizottság iratai1945-19480,01 fmK
11Az Alacskai Nemzeti Bizottság iratai1945-19470,01 fmK
12Az Alsócécei Nemzeti Bizottság iratai19480,01 fmK
13Az Alsódobszai Nemzeti Bizottság iratai1946-19480,01 fmS
14Az Alsószuhai Nemzeti Bizottság iratai19480,01 fmK
15Az Alsótelekesi Nemzeti Bizottság iratai1945-19490,01 fmK
16Az Alsóvadászi Nemzeti Bizottság iratai1945-19490,01 fmK
17Az Alsózsolcai Nemzeti Bizottság iratai1945-19490,10 fmK
18Az Arlói Nemzeti Bizottság iratai1947-19490,01 fmK
19Az Aszalói Nemzeti Bizottság iratai1945-19480,01 fmK
20Az Ároktői Nemzeti Bizottság iratai1945-19490,02 fmK
21A Balajti Nemzeti Bizottság iratai1945-19490,01 fmK
22A Bánhorváti Nemzeti Bizottság iratai1945-19470,01 fmK
23A Bánrévei Nemzeti Bizottság iratai1945-19460,02 fmK
24A Bekecsi Nemzeti Bizottság iratai1948 (1949)0,01 fmS
25A Belsőbőcsi Nemzeti Bizottság iratai1945-19490,01 fmK
27A Bodrogkeresztúri Nemzeti Bizottság iratai1945-19490,03 fmS
28A Bodrogkisfaludi Nemzeti Bizottság iratai1946-19490,01 fmS
29A Bogácsi Nemzeti Bizottság iratai19480,01 fmK
30A Borsodgeszti Nemzeti Bizottság iratai1945-19480,01 fmK
31A Borsodnádasdi Nemzeti Bizottság iratai1945-19490,05 fmK
32A Borsodivánkai Nemzeti Bizottság iratai19490,01 fmK
33A Bótai Nemzeti Bizottság iratai1946-19490,01 fmK
34A Bükkaranyosi Nemzeti Bizottság iratai1945-19490,05 fmK
35A Bükkszentkereszti Nemzeti Bizottság iratai1945-19490,01 fmK
36A Cigándi Nemzeti Bizottság iratai1945-19490,04 fmS
37A Csernelyi Nemzeti Bizottság iratai 1946-19490,01 fmK
38A Damaki Nemzeti Bizottság iratai1945-19490,01 fmK
39A Disznóshorváti Nemzeti Bizottság iratai1945-19490,05 fmK
40A Dubicsányi Nemzeti Bizottság iratai1945-19490,01 fmK
41Az Edelényi Nemzeti Bizottság iratai1945-19480,10 fmK
43Az Emődi Nemzeti Bizottság iratai1947-19490,01 fmK
44Az Erdőbényei Nemzeti Bizottság iratai1947-19490,01 fmS
45Az Égerszögi Nemzeti Bizottság iratai19480,01 fmK
46A Felsőábrányi Nemzeti Bizottság iratai19480,01 fmK
47A Felsőcécei Nemzeti Bizottság iratai1947-19480,01 fmK
48A Felsőkelecsényi Nemzeti Bizottság iratai1946-19490,01 fmK
49A Felsőmérai Nemzeti Bizottság iratai1945-19480,02 fmK
50A Felsőtelekesi Nemzeti Bizottság iratai1947-19480,01 fmK
51 A Felsőzsolcai Nemzeti Bizottság iratai1945-19490,08 fmK
52A Finkei Nemzeti Bizottság iratai1945-19470,01 fmK
53A Füzéri Nemzeti Bizottság iratai19470,01 fmK
54A Füzérkomlósi Nemzeti Bizottság iratai1945-19480,01 fmK
55A Galvácsi Nemzeti Bizottság iratai1947-19490,01 fmK
56A Geleji Nemzeti Bizottság iratai1945-19490,02 fmK
57A Gesztelyi Nemzeti Bizottság iratai1946-19480,01 fmS
58A Gönci Nemzeti Bizottság iratai1947-19480,01 fmK
59A Görömbölyi Nemzeti Bizottság iratai1945-19480,03 fmK
60A Hangácsi Nemzeti Bizottság iratai1947-19490,02 fmK
61A Hangonyi Nemzeti Bizottság iratai1945-19490,03 fmK
62A Hejőbábai Nemzeti Bizottság iratai1945-19480,04 fmK
63A Hejőkeresztúri Nemzeti Bizottság iratai1945-19480,01 fmK
64A Hejőpapi Nemzeti Bizottság iratai1945-19490,04 fmK
65A Hejőszalontai Nemzeti Bizottság iratai19480,01 fmK
66A Hernádnémeti Nemzeti Bizottság iratai1945-1948 (1949)0,02 fmS
67A Hernádvécsei Nemzeti Bizottság iratai1945-19480,01 fmK
68A Hollóházai Nemzeti Bizottság iratai1945-19470,01 fmK
69Az Igrici Nemzeti Bizottság iratai19480,01 fmK
70Az Irotai Nemzeti Bizottság iratai1947-19480,01 fmK
71A Jákfalavai Nemzeti Bizottság iratai1945-19460,01 fmK
72A Járdánházai Nemzeti Bizottság iratai1945-19460,01 fmK
73A Kazincbarcikai Nemzeti Bizottság iratai1945-19480,05 fmK
74A Kácsi Nemzeti Bizottság iratai1947-19480,01 fmK
75A Károlyfalvai Nemzeti Bizottság iratai1947-1948 (1949)0,01 fmS
76A Keleméri Nemzeti Bizottság iratai1947-19490,01 fmK
77A Keresztespüspöki Nemzeti Bizottság iratai1945-19480,01 fmK
78A Kesznyéteni Nemzeti Bizottság iratai(1945) 1946-19480,01 fmS
79A Kékedi Nemzeti Bizottság iratai1946-19480,01 fmK
80A Királdi Nemzeti Bizottság iratai1945-19480,04 fmK
81A Kondói Nemzeti Bizottság iratai1945-19480,01 fmK
82A Korláti Nemzeti Bizottság iratai1948-19490,01 fmK
83A Kurityáni Nemzeti Bizottság iratai1945-19490,02 fmK
84A Külsőbőcsi Nemzeti Bizottság iratai1948-19490,01 fmK
85A Lácai, Csékei és Dámóci Nemzeti Bizottság iratai1947-19490,02 fmS
86A Martonyi Nemzeti Bizottság iratai1945-19460,01 fmK
87A Mádi Nemzeti Bizottság iratai1946-19490,02 fmS
88A Megyaszói Nemzeti Bizottság iratai1946-19480,02 fmS
89A Mezőcsáti Nemzeti Bizottság iratai1945-19480,44 fmK
90A Mezőkeresztesi Nemzeti Bizottság iratai19480,02 fmK
91A Mezőkövesdi Nemzeti Bizottság iratai1945-19490,12 fmK
92A Mezőnagymihályi Nemzeti Bizottság iratai1945-19480,02 fmK
93A Mezőnyárádi Nemzeti Bizottság iratai19480,01 fmK
94A Mezőzombori Nemzeti Bizottság iratai1947-19480,01 fmS
95A Múcsonyi Nemzeti Bizottság iratai19480,01 fmK
96A Muhi Nemzeti Bizottság iratai19480,01 fmK
97A Nagybarcai Nemzeti Bizottság iratai1945-19490,01 fmK
98A Nagycsécsi Nemzeti Bizottság iratai1945-19480,01 fmK
99A Nagykinizsi Nemzeti Bizottság iratai1947-19480,01 fmK
100A Nekézsenyi Nemzeti Bizottság iratai1945-19490,02 fmK
101A Nemesbikki Nemzeti Bizottság iratai1948-19490,01 fmK
103A Nyíri Nemzeti Bizottság iratai19480,01 fmK
104A Nyomári Nemzeti Bizottság iratai1945-19480,01 fmK
105Az Olaszliszkai Nemzeti Bizottság iratai1946-19480,01 fmS
107Az Ongai Nemzeti Bizottság iratai1947-19480,01 fmK
108Az Ónodi Nemzeti Bizottság iratai1945-19490,06 fmK
109Az Ózdi Nemzeti Bizottság iratai1945-19490,16 fmK
110A Parasznyai Nemzeti Bizottság iratai1945-19490,09 fmK
111A Pácini Nemzeti Bizottság iratai1948 (1949)0,01 fmS
112A Pálházai Nemzeti Bizottság iratai1946-19480,01 fmK
113A Pányoki Nemzeti Bizottság iratai1946-19480,01 fmK
114A Perei Nemzeti Bizottság iratai1946-19490,01 fmK
115A Putnoki Nemzeti Bizottság iratai1945-19490,18 fmK
116A Ragályi Nemzeti Bizottság iratai1948-19490,01 fmK
117A Ricsei Nemzeti Bizottság iratai1946-19480,01 fmS
118A Rudabányai Nemzeti Bizottság iratai1945-19490,10 fmK
119A Sajóbábonyi Nemzeti Bizottság iratai1947-19480,01 fmK
120A Sajógalgóci Nemzeti Bizottság iratai1947-19490,01 fmK
121A Sajókazai Nemzeti Bizottság iratai1945-19480,06 fmK
122A Sajókápolnai Nemzeti Bizottság iratai1945-19480,01 fmK
123A Sajókeresztúri Nemzeti Bizottság iratai1945-19480,01 fmK
124A Sajóládi Nemzeti Bizottság iratai1945-19490,01 fmK
125A Sajómercsei Nemzeti Bizottság iratai1948-19490,01 fmK
126A Sajónémeti Nemzeti Bizottság iratai1945-19480,01 fmK
127Sajópetri Nemzeti Bizottságának iratai1945-19480,02 fmK
128A Sajópüspöki Nemzeti Bizottság iratai1945-19490,03 fmK
129A Sajószentpéteri Nemzeti Bizottság iratai1948-19490,02 fmK
130A Sajószögedi Nemzeti Bizottság iratai1947-19480,01 fmK
131A Sajóvámosi Nemzeti Bizottság iratai1947-19490,01 fmK
132A Sajóvelezdi Nemzeti Bizottság iratai1948-19490,01 fmK
133A Sályi Nemzeti Bizottság iratai1945-19480,02 fmK
134A Sárospataki Nemzeti Bizottság iratai1945-19480,02 fmS
135A Sátai Nemzeti Bizottság iratai1945-19490,01 fmK
136A Semjéni Nemzeti Bizottság iratai1947-19480,01 fmS
137A Serényfalvai Nemzeti Bizottság iratai1947-19490,01 fmK
138A Simai Nemzeti Bizottság iratai1947-19480,01 fmK
139A Sóstófalvai Nemzeti Bizottság iratai1945-19480,01 fmS
140A Szakáldi Nemzeti Bizottság iratai1945-19480,01 fmK
141A Szalonnai Nemzeti Bizottság iratai1946-19480,01 fmK
142A Szegilongi Nemzeti Bizottság iratai19480,01 fmS
143A Szendrői Nemzeti Bizottság iratai1945-19490,14 fmK
144A Szentistváni Nemzeti Bizottság iratai19480,01 fmK
145A Szentistvánbaksai Nemzeti Bizottság iratai1945-19470,01 fmK
146A Szentsimoni Nemzeti Bizottság iratai1945-19490,02 fmK
147A Szerencsi Nemzeti Bizottság iratai1945-19480,13 fmS
150A Szini Nemzeti Bizottság iratai19480,01 fmK
151A Szomolyai Nemzeti Bizottság iratai1946-19480,01 fmK
152A Szőlősardói Nemzeti Bizottság iratai1948-19490,01 fmK
153A Szuhakállói Nemzeti Bizottság iratai1945-19480,01 fmK
154A Taktaharkányi Nemzeti Bizottság iratai 1945-19480,01 fmS
155A Taktaszadai Nemzeti Bizottság iratai1946-19480,01 fmS
156A Tarcali Nemzeti Bizottság iratai1946-19480,02 fmS
157A Tardi Nemzeti Bizottság iratai1945-19470,01 fmK
158A Tállyai Nemzeti Bizottság iratai1945-19480,04 fmS
159A Telkibányai Nemzeti Bizottság iratai1945-19470,01 fmK
160A Tibolddaróci Nemzeti Bizottság iratai1948-19490,01 fmK
161A Tiszabábolnai Nemzeti Bizottság iratai1945-19480,01 fmK
162A Tiszadorogmai Nemzeti Bizottság iratai1945-19480,01 fmK
163A Tiszakarádi Nemzeti Bizottság iratai1947-19490,03 fmS
164A Tiszalúci Nemzeti Bizottság iratai1945-19480,03 fmS
165A Tiszaszederkényi Nemzeti Bizottság iratai1946-19480,01 fmK
166A Tiszatarjáni Nemzeti Bizottság iratai19480,01 fmK
167A Tiszavalki Nemzeti Bizottság iratai 1948-19490,01 fmK
168A Tokaji Nemzeti Bizottság iratai1947-19490,01 fmS
169A Tolcsvai Nemzeti Bizottság iratai1946-19480,03 fmS
170A Tornyosnémeti Nemzeti Bizottság iratai1947-19480,01 fmK
171A Trizsi Nemzeti Bizottság iratai19480,01 fmK
172Az Újcsanálosi Nemzeti Bizottság iratai1946-19480,01 fmS
173Az Upponyi Nemzeti Bizottság iratai1945-19480,01 fmK
174Az Uraji Nemzeti Bizottság iratai1945-19490,01 fmK
175A Vadnai Nemzeti Bizottság iratai1945-19480,01 fmK
176A Varbói Nemzeti Bizottság iratai1945-19480,02 fmK
177A Vattai Nemzeti Bizottság iratai1946-19480,01 fmK
178A Végardói Nemzeti Bizottság iratai1947-19490,01 fmS
179A Zemplénagárdi Nemzeti Bizottság iratai1945-19490,03 fmS
180A Zubogyi Nemzeti Bizottság iratai19480,01 fmK
181A Zsujtai Nemzeti Bizottság iratai1947-19480,01 fmK
182A Diósgyőri Nemzeti Bizottság iratai19470,12 fm K
183A Mezőkövesdi Járási Nemzeti Bizottság iratai19450,01 fmK
184 A Miskolci Járási Nemzeti Bizottság iratai1948-19490,01 fmK
185A Kenézlői Nemzeti Bizottság iratai1945-19480,01 fmS
186A Tiszaladányi Nemzeti Bizottság iratai1947-19490,01 fmS
187A Zalkodi Nemzeti Bizottság iratai1946-19480,01 fmS
401Az Abaújszántói Igazoló Bizottság iratai1945-19470,24 fmA
402Az Edelényi Járási II. sz. Igazoló Bizottság iratai1945-19460,36 fmA
403A Mezőcsáti Járási Igazoló Bizottság iratai1945-19470,48 fmA
404A Mezőkeresztesi Járási Igazoló Bizottság iratai1945-19460,12 fmA
405A Mezőkövesdi Járási Igazoló Bizottság iratai1945-19460,36 fmA
406A Miskolci I. sz. Igazoló Bizottság iratai1945-19470,12 fmA
407A Miskolci II. sz. Igazoló Bizottság iratai1945-19470,60 fmA
408A Miskolci III. sz. Igazoló Bizottság iratai1945-19470,60 fmA
409A Miskolci IV. sz. Igazoló Bizottság iratai19450,24 fmA
410A Miskolci V. sz. Igazoló Bizottság iratai19450,48 fmA
411A Miskolci VI. sz. Igazoló Bizottság iratai1945-19460,24 fmA
412A Miskolci VII. sz. Igazoló Bizottság iratai1945-19470,84 fmA
413A Miskolci VIII. sz. Igazoló Bizottság iratai19450,12 fmA
414A Miskolci IX. sz. Igazoló Bizottság iratai1945-19470,24 fmA
415A Miskolci X. sz. Igazoló Bizottság iratai19450,12 fmA
416A Miskolci XII. sz. Igazoló Bizottság iratai1945-19460,48 fmA
417A Miskolci XIV. sz. Igazoló Bizottság iratai1945-19460,73 fmA
418A Miskolci I. sz. Nyugati Igazoló Bizottság iratai1945-19470,12 fmA
419A Miskolci Joghallgatókat Igazoló Bizottság iratai1945-19490,24 fmA
420A Miskolci Igazoló Bizottságok vegyes iratai1945-19491,54 fmA
421A Szikszói I. sz. Igazoló Bizottság iratai1945-19480,84 fmA
422A Szikszói II. sz. Igazoló Bizottság iratai1945-19470,12 fmA
423Az Ózdi Járási I. sz. Igazoló Bizottság iratai1945-19470,24 fmA
424Az Ózdi Járási II. sz. Igazoló Bizottság iratai1945-19470,36 fmA
425A Putnoki Járási Igazoló Bizottság iratai1945-19470,36 fmA
426A Sajószentpéteri Igazoló Bizottság iratai1945-19470,36 fmA
427A Sárospataki Járási Igazoló Bizottság iratai1945-19480,10 fmS
428A Sátoraljaújhelyi Igazoló Bizottság iratai1945-19481,06 fmS
429A Szerencsi Járási Igazoló Bizottság iratai1945-19480,35 fmS
430A Tokaji Járási Igazoló Bizottság iratai1945-19460,25 fmS
431A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. Ózdi  Vas- és Acélgyára Igazoló Bizottságának iratai1945-19460,24 fmA
432A Miskolci XI. sz. Igazoló Bizottság iratai19450,12 fmA
433Az Abaúj Vármegyei Igazoló Bizottság iratai1947-19480,12 fmA
501Báji Községi Földigénylő Bizottság (Báj község Földigénylő Bizottságának) iratai1945-19460,01 fmS
502Csobaj község Földigénylő Bizottságának iratai1945-19470,03 fmS
503Kenézlő község Földigénylő Bizottságának iratai1945-1947 (1949)0,02 fmS
504Prügyi Községi Földigénylő Bizottság (Prügy község Földigénylő Bizottságának) iratai1945-19460,01 fmS
505Taktakenézi Községi Földigénylő Bizottság (Taktakenéz község Földigénylő Bizottságának) iratai1945-19470,01 fmS
506Tiszaladányi Községi Földigénylő Bizottság (Tiszaladány község Földigénylő Bizottságának) iratai1945-1947 (1949)0,03 fmS
507Tiszatardosi Községi Földigénylő Bizottság (Tiszatardos község Földigénylő Bizottságának) iratai1945-1947 (1949)0,01 fmS
508Vissi Községi Földigénylő Bizottság (Viss község Földigénylő Bizottságának) iratai1945-19470,01 fmS
509Zalkod község Földigénylő Bizottságának iratai1945-19470,01 fmS
510Bodrogkeresztúri Községi Földigénylő Bizottság (Bodrogkeresztúr község Földigénylő Bizottsága) iratai1945-19460,03 fmS
511Abaúj vármegye Földbirtokrendező Tanácsának iratai1945-19460,04 fmK
950A Magyar Függetlenségi Népfront Községi Népi Bizottsága, Mezőzombor (Mezőzombori Községi Népi Bizottság) iratai19490,01 fmS
975A Magyar Függetlenségi Népfront Községi Népi Bizottsága, Sárospatak (1950: Sárospatak Község Operatív Bizottsága) iratai1949-19500,07 fmS
1201B.-A.-Z. Megyei Népi Ellenőrzési Bizottság iratai1957-198995,85 fmA
1202Edelényi Járási Népi Ellenőrzési Bizottság iratai1958-19893,24 fmA
1203Encsi Járási Népi Ellenőrzési Bizottság iratai1959-198912,20 fmA
1204Kazinbarcikai Járási –Városi Népi Ellenőrzési Bizottság iratai1958-19897,13 fmA
1205Leninvárosi Járási Népi Ellenőrzési Bizottság iratai1971-19897,15 fmA
1206Mezőcsáti Járási Népi Ellenőrzési Bizottság iratai1958-19882,62 fmA
1207Mezőkövesdi Járási Népi Ellenőrzési Bizottság iratai1958-198914,37 fmA
1208Miskolci Városi – Járási Népi Ellenőrzési Bizottság iratai1969-198919,88 fmA
1209Ózdi Járási Népi Ellenőrzési Bizottság iratai1958-198919,58 fmA
1210A Sárospataki Városi Népi Ellenőrzési Bizottság iratai(1958) 1968-19895,80 fmA
1211A Sátoraljaújhelyi Járási – Városi Népi Ellenőrzési Bizottság iratai1958-198922,48 fmA
1212A Szerencsi Járási – Városi Népi Ellenőrzési Bizottság iratai(1959) 1964-198911,00 fmA

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.