English |  Magyar  

Intézményi fondjegyzék Xl-XVll  2018.02.07.Intézményi fondjegyzék Xl-XVll 2018.02.07.

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN

MEGYEI LEVÉLTÁRA

FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉK

Xl-XVll 

XI. GAZDASÁGI SZERVEK

1A Borsodi Bányatársulat iratai 1880-19270,34 fmA 
3A Felsődobszai Vízierőmű iratai1931-19470,30 fmA 
4A Gibárti Elektromos Művek Rt. iratai1931-19481,73 fmA 
5A Borsodi Szénbányák Rt. iratai1928-19460,36 fmA 
6A Diósgyőri (Magyar Királyi) Vas- és Acélgyár Bányaüzemeinek (Múcsony, Ormospuszta) iratai 1900-1945 (1949)0,51 fmA 
7A Miskolci Gőztéglagyár Igazgatóságának iratai1920-1942 0,20 fm A  
 a) Igazgatósági ülések jegyzőkönyvei1920-19330,03 fmA 
 b) Üzleti jelentések és  zárszámadások1929-19390,02 fmA 
 c) A Görömbölyi Telep iratai1920-19420,15 fmA 
      
8A Sátoraljaújhelyi Dohánygyár iratai1912-19470,83 fmS 
9A Miskolci Villamossági Rt. iratai1897-19486,14 fmA 
10A „Részvénytársaság Villamos és Közlekedési Vállalatok számára” Miskolci Világítási Üzemeinek iratai1901-1949 (1952)8,75 fmA 
11A Diósgyőri Magyar Királyi Vas- és Acélgyár Igazgatóságának iratai(1789) 1905-19440,77 fmA,K 
   
13A Diósgyőri Papírgyár Rt. iratai1882-1988 10,27 fmA 
      
14A Magyar Cukoripari Részvénytársaság Szerencsi Gyárának (Ungarische Zucker-Industrie Actien-Gesellschaft Filiale Szerencs) iratai1920-19470,10 fmS 
      
15A Magyar Kakaó- és Csokoládégyár Részvénytársaság Szerencsi Gyárának iratai1935-1948 (1949)0,54 fmS 
      
17A Magyar Állami Kőszénbányák Rt. Miskolc-Diósgyőri Mésztelepének Üzemvezetősége, Hejőcsaba iratai1925-19490,12 fmA 
      
18A MÁV Járműjavító Központ, Miskolc iratai1933-1956    4,20 fmA 
      
20A Miskolci Vízművek, Fürdők és Csatornázási Vállalat (Miskolc thj. Város Vízvezetéki és Csatornázási Üzem) iratai1900-1984    9,34 fmA 
      
21A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. vasérc- és kőszénbányáinak iratai1931-19490,22 fmA 
      
102A Miskolci Magyar (Királyi) Dohányáruraktár iratai1939-19470,60 fmA 
103A Miskolci Újságkiadó Rt. iratai1927-19490,28 fmA 
105A Miskolc-Diósgyőri Helyiérdekű Vasút Rt. iratai1906-19472,50 fmA 
      
106Tapolca Gyógyfürdő Rt. üdülőhelyi biztosának iratai19470,12 fmK 
      
107A Szerencsi Csokoládé és Cukorka Forgalmi Részvénytársaság iratai(1941) 1944-1948 (1949)0,10 fmS 
      
202A Borsod-Miskolci Hitelbank Rt. Mezőkövesdi Fiókjának iratai1929-19480,76 fmA 
203A Borsod Megyei Takarékpénztár Rt.  iratai1894-19481,71 fmA 
204A Mezőcsáti Takarékpénztár Rt. iratai1945-19490,03 fmA 
205Az Ózdi Takarékpénztár iratai1931-19500,06 fmA 
206A Szikszói Takarékpénztár Rt. iratai19310,12 fmA 
207A Magyar Általános Hitelbank Rt. Miskolci Fiókjának iratai1923-19523,00 fmA 
210A Mezőkövesdi Járási Hitelszövetkezet iratai1926-19500,26 fmA 
211A Miskolc és Vidéke Hitelszövetkezet iratai1920-19510,76 fmA 
212Az Abaújszántói Takarékpénztár Rt. iratai1940-19420,01 fmA 
213A Putnoki Takarékpénztár és Hitelbank Rt. iratai1938-19400,01 fmA 
220A Bőcsi Hitelszövetkezet iratai1948-19500,02 fmA 
225A Diósgyőri Hitelszövetkezet iratai1928-19500,02 fmA 
      
236A Karcsai Hitelszövetkezet iratai1922-19500,20 fmS 
      
238A Legyesbényei Hitelszövetkezet iratai1935-19490,03 fmS 
240A Mezőcsát és VidékeHitelszövetkezet iratai1940-19510,24 fmA 
241A Mezőkeresztesi Hitelszövetkezet iratai1911-19500,24 fmA 
      
242A Ricsei (Nagyrozvágy és Vidéke) Hitelszövetkezet iratai1933-19520,27 fmS 
248A Pálházai Községi Hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet (1947. júliustól: Országos Szövetkezeti Hitelintézet) tagja iratai1906-19490,07 fmS 
253A Sajóvámos és Vidéke Hitelszövetkezet iratai1948-19500,03 fmA 
      
255A Sátoraljaújhely és Vidéke Hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet (1947. júliustól: Országos Szövetkezeti Hitelintézet) tagja iratai1928-19530,36 fmS 
263A Tarcali Hitelszövetkezet iratai1927-19490,02 fmS 
      
264A Tállyai Hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet (1947. júliusától: Országos Szövetkezeti Hitelintézet) tagja iratai1936-19500,07 fmS 
265A Tokaji Hitelszövetkezet, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet (1947. júliusától: Országos Szövetkezeti Hitelintézet) tagja iratai1935-19520,26 fmS 
266A Zemplénagárd és Vidéke (Községi) Hitelszövetkezet iratai1909-1949 (1950)0,03 fmS 
      
267A Miskolci Takarékpénztár Rt. iratai1855-19572,06 fmA 
      
268Az Országos Szövetkezeti Hitelintézet Mezőkövesdi Járási Fiókjának iratai1950-1951    0,26 fmA 
      
269Az Országos Szövetkezeti Hitelintézet Tornai Járási Fiókjának iratai1950    0,01 fmA 
      
270Az Országos Szövetkezeti Hitelintézet Mezőcsáti Fiókjának iratai1946-1952    0,48 fmA 
      
271Az Országos Szövetkezeti Hitelintézet Mezőkeresztesi Fiókjának iratai1946-1950    0,06 fmA 
      
272A Sárospataki Ipari és Gazdasági Hitelszövetkezet (Sárospataki Hitelszövetkezet) iratai1950-19520,24 fmS 
      
273A Szerencsi Járási Takarék- és Hitelszövetkezet, mint az Országos Szövetkezeti Hitelintézet tagja (1951-től: Szerencsi Hitelszövetkezet) iratai1950-19530,32 fmS 
      
274A Tolcsvai Takarék és Hitelszövetkezet iratai19500,06 fm S 
      
278A Borsod-Miskolci Hitelbank Rt. iratai1909-19531,60 fmA 
      
279A Miskolci Kereskedelmi és Gazdasági Bank Rt. iratai1903-19480,24 fmA 
      
280A Nemzeti Hitelintézet Rt. Miskolci Fiókjának iratai1924-19481,13 fmA 
      
281A Miskolci Takarékpénztár Rt. Szikszói Fiókjának iratai1928-19480,14 fmA 
      
282A Miskolci Takarékpénztár Rt. Diósgyőri Fiókjának iratai1940-19480,08 fmA 
      
283A Miskolci Takarékpénztár Rt. Mezőkeresztesi Fiókjának iratai1931-19500,05 fmA 
      
284A Borsodmegyei Hitelszövetkezet iratai1929-19450,05 fmA 
      
285A Diósgyőri Hitelintézet Rt. iratai1939-19460,21 fmA 
      
286A Szikszói Hitelintézet Rt. iratai1927-19470,04 fmA 
      
287A Miskolci Népbank Rt. iratai1943-19440,01 fmA 
      
288A Zemplénmegyei Takarékpénztár és Forgalmi Bank Rt. iratai1923-19480,12 fmS 
      
601A Diósgyőri Koronauradalom iratai1721-18690,90 fmK 
a) Vegyes iratok1721-18690,56 fmK 
b) Úriszéki jegyzőkönyvek és iratok1763-18470,34 fmK 
604A Putnoki Mezőgazdasági Rt. iratai1918-19420,12 fmA 
      
801A Diósgyőr-Vasgyári Fogyasztási Szövetkezet iratai19160,03 fmA 
      
802A Sárospataki Hangya Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet iratai1899-19500,65 fmS 
      
803Zemplén Vármegye Közjóléti Szövetkezetének iratai1941-19486,60 fmS 
 a) Jegyzőkönyvi számú iratok1942-19440,24 fmS 
 b) Iratok1941-19486,36 fmS 
      
804A Sátoraljaújhelyi Városi Közjóléti Szövetkezet iratai1942-19440,24 fmS 
      
805Az Abaúj Vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai1945, 1947, 1949    0,01 fmA 
      
806A Borsod Vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai1941-1951   0,92 fmA 
      
807A Miskolc thj. Városi Közjóléti Szövetkezet iratai1947-1948    0,01 fmA 
      
808A Szikszói Villamos Mezőgazdasági ÜzemiSzövetkezet iratai19210,01 fmA 

XII. EGYHÁZI SZERVEZETEK, INTÉZMÉNYEK

1A Minorita Rend rendtartományi és tartományfőnöki iratai(1211) 1639-19382,32 fmK 
a) Vegyes iratok1714-19380,95 fmK 
b) Rendtartományi gyűlések jegyzőkönyvei és tartományfőnöki iratok1702-19040,50 fmK 
c) Custosi körlevelek1829-18340,03 fmK 
d) Helytartótanácsi rendeletek másolata1775-18150,10 fmK 
e) Formularium1801-18070,01 fmK 
 f) Szentbeszédek és jámborsági könyvekXVIII-XIX. sz.0,12 fmK 
g) Halottak könyve1639-17580,03 fmK 
h) Regula17720,01 fmK 
i) Missziótörténet(1211)-18070,01 fmK 
j) Új provincia alapítása Magyarországon(1650)-17740,01 fmK 
k) Szerzetesek katalógusa18320,01 fmK 
l) A Rendtartomány helytartótanácsi leiratokat őrző irattárának mutatókönyveXVIII-XIX. sz. 0,02 fm K 
m) Tankönyvek(1744)0,27 fmK 
n) Versek(1707) 1833-18460,01 fmK 
o) Rendtartományi és tartományfőnöki számadások1747-18630,14 fm K 
p) A tartományfőnöknek címzett peres és hivatalos iratok másolata1746-17660,07 fmK 
q) Különféle feljegyzések könyve(1211) 1711-17710,03 fmK 
2A Minorita Rend miskolci rendházának iratai1711-19424,19 fmK 
  
3A Piarista Rend Sátoraljaújhelyi Gimnáziumának iratai1784-19481,80 fmS 
      
4A Kästenbaum-féle alapítvány iratai1832-19243,40 fmS 
5A Minorita Rend eperjesi rendházának iratai1690-17881,42 fmK 
a) Vegyes iratok1744-17770,26 fmK 
b) Vegyes rendelkezések1741-17880,12 fmK 
c) A Rendháznak címzett peres és hivatalos iratok másolata1751-1757 0,05 fmK 
d) Misék1694-17810,54 fmK 
e) Számadáskönyvek1690-17870,45 fmK 
  
6A Minorita Rend belgrádi rendházának iratai1722-17380,05 fmK 
a) Számadáskönyvek1722-17380,05 fmK 
7A Minorita Rend wimpassingi rendházának iratai1742-17650,03 fmK 
a) Jegyzőkönyv1742-17650,03 fmK 
8Lőcsei, nagybányai és lugosi minorita töredékek1748-18460,01 fmK 
9A sajóládi pálos kolostorra vonatkozó iratok (fénymásolatok)1712-17560,02 fmK 
      
11A görömbölyi görögkatolikus plébánia iratai1927-19750,12 fmK 

XIII. CSALÁDOK

1A báró szalai Barkóczy család levéltára(1280) 1527-18721,60 fmS 
      
3A Batta család iratai(1500)-17191,20 fmK 
      
4Az ippi és bydeskúti Bydeskúthy család iratai1606-18880,46 fmS 
5A Boronkay család iratai1600-19420,45 fmS 
6A gróf párdányi és erdőtelki Buttler, valamint a gróf Buttler (-Clonebough) család iratai1694-18640,15 fmS 
      
7A kövecsesi Dancs család levéltára(1568)-19010,48 fmK 
8A csabacsűdi Dókus család sátoraljaújhelyi levéltára(1636) 1699-1928 (1936)1,00 fmS 
9Az Egry, Berczely, Bodonyi családok iratai1548-17860,09 fmK 
10A Kéler család iratai1694-19490,12 fmS 
11A márkusfalvi és batizfalvi Máriássy család mádi levéltára1622-19491,32 fmS 
      
12A deteki és tengerfalvi Meczner család levéltára(1249) 1527-19973,03 fmS 
13A Sztárnyai Nagy család levéltára(1473)-17870,24 fmK 
14A négyesi Szepessy család iratai(1376)-19222,04 fmK 
      
15A négyesi Szepessy család iratai(1246) 1691-1938 (1953)0,08 fmS 
16Az Okolicsányi család iratai1564-18410,25 fmK 
17Az Orczy család iratai 1917-19520,12 fmK 
      
18A  Pesthy-Jászai család iratai(1593)-18050,02 fmK 
20A nagyrozvágyi és örösi Rátkay és csabacsüdi Dókus családok iratai1724-18840,53 fmS 
21A Steindl család iratai1768-18200,06 fmK 
      
22A svábóci és tótfalvi Sváby család iratai(1389) 1571-18240,30 fmS 
23A Szathmári-Király család iratai(1613) 1715-19300,05 fmK 
24A keresztesi Széles család iratai (Keresztes, Szalonta)(1343)-18230,03 fmK 
25A Vladár család iratai(1381)-19421,60 fmK 
      
26A mattyasóci vagy alsómátyásfalvi Mattyasovszky család iratai(1396) 1708-19550,12 fmS 
27A butkai és izbugyai Wiczmándy (Viczmándy) család izbugyai ágának levéltára(1328) 1530-18480,64 fmS 
28A Zontagh és Orosz családok iratai 1689-17870,10 fmK 
29Daruka János iratai(1285)-18450,02 fmK 
30A Fáy család levéltárának töredéke1834-18360,05 fmK 
31A Huszár család levéltárának töredéke1806-18360,05 fmK 
      
32A Ragályi család levéltárának töredéke18120,10 fmK 
      
33A Makláry család levéltárának töredéke1780-17850,05 fmK 
      
34A Vay család alsózsolcai levéltárának töredéke1763-18420,02 fmK 
      
35A vályi Kovács család iratai1679-18230,06 fmK 
      
36A Luzsánszky család iratai1668-19220,06 fmK 
      
37A Kapy család abaújalpári levéltárának töredéke1844-19150,12 fmK 
      
38A Falussy család iratai1775-19430,12 fmK 
      
39A Marussy család iratai1657-18460,04 fmK 
      
40Az emődi és hadházi Kiss család iratai(1726) -1839-(1846)0,06 fmK 
41Kisebb családi irattöredékek levéltári gyűjteménye(1255) 1571-19801,06 fm K, S 
 a) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár központjában őrzött iratok(1255)1571-19180,62 fmK 
 b) A Sátoraljaújhelyi Fióklevéltárban őrzött iratok(1291)1614-19800,45 fmS 
     
42A Gyurkó család iratai(1632)-18130,12 fmK 
      
43A Csiszár család iratai1698-19390,10 fmK 
      
44A Négyessy-Szepessy család irattöredéke /Szendrő/XVI-XIX. sz.0,02 fmK 
      
45A Vay család golopi levéltárának töredéke1787-19280,20 fmK 
      
46A Dienes család iratai(1594)-19450,05 fmK 
      
47A Kriston család levéltárának töredéke(1374)-16170,03 fmK 
      
48A Vay család levéltárának töredéke(1326) 1764-19740,25 fmK 
      
49A Stingly és Tőrös család iratai(1551)-19940,12 fmK 
      
50Paár Gyula családi irataiXIX-XX. sz.0,01 fmK 
      
51A Dobozy és Lakatos családok iratai1881-19640,12 fmK 
      
52A Hosszúfalusy család iratai1808-18890,01 fmS 
      
53A kovácsvágási Botka és a Veres családok iratai1665-18190,01 fmS 
      
54A Waldbott család iratai1805-18500,15 fmS 
      
55A Nátafalussy család iratai1769-19750,04 fmS 
      
56A Buza család tolcsvai levéltárának töredéke(1760) 1818-19500,06 fmS 
      
57A Löcherer család iratai1839-19230,02 fmS 
      
58A gróf Zichy-Meskó család boldogkőváraljai levéltárának töredéke1650-18960,06 fmS 
59A bilkei Lipcsey család iratai1684-18440,01 fmS 
      
60A Schweitzer család iratai(1886) 1901-1980 (2000)0,10 fmS 
      
61A báró Baratta-Dragono család sátoraljaújhelyi levéltárának iratai1887-19390,02 fmS 
      
62A Siska család iratai1852-19640,03 fmS 
      
63A tövisi és füzeséri Füzesséry család iratai1818-18600,01 fmS 
      
64A Gógh család iratai(1629) 1694-18740,01 fm S 
      
65A Fischer (Dévay) család iratai1909-19530,02 fmS 
      
66A Csizmadia család iratai1934-19550,01 fmS 
      
67A bernáthfalvi Bernáth család iratai(1549) 1613-20080,71 fmS 
 a) Bernáth Aladár alispán és Bernáth Elemér tanár ágának családi iratai(1563) 1613-20050,50 fmS 
 b) A mokcsai Mokcsay és bernátfalvi Bernáth család iratai(1741) 1742-18780,02 fmS 
 c) A bernátfalvi Bernáth család katolikus ágának iratai(1549) 1838-20080,18 fmS 
 d) Rokon családok  iratai (1664) 1823-18360,01 fmS 
      
68A Vitéz család iratai1840-19440,19 fmK 
      
69A Hafner családra vonatkozó iratok levéltári gyűjteményeXIX-XX. sz.0,05 fmK 
      
70Az Elek és Orbán családok iratai (1635)-19410,19 fmK 
      
71Az Ambrus család iratai1897-19660,12 fmK 
      
72A hagyárosi Kendelényi család dokumentum-másolatai(1774)-20130,08 fmK 
      
73A Felméry család iratai1781-19900,12 fmK 
      
74A tolcsvai és erdőbényei (szirmabesenyői) Szirmay család tolcsvai levéltárának töredéke1856-18790,08 fmS 
      
75Az Alexy család iratai1922-19920,10 fmK 
      
76Halmay Béla és Honti Béla miskolci polgármesterek családi iratai1913-19910,14 fmK 
      
77A Muszil, Kanta és Erdélyi családok iratai(1834) 1876-19740,02 fmK 
      
78A kálnói és ádámföldi Bornemisza család iratai(1318) 1767-19480,31 fmS 
 a) A Bornemisza család iratai1948, é. n.0,01 fmS 
 b) Rokon családok iratai1767-18870,05 fmS 
      
79Pohly család iratai1888-19660,12K 
      
80Francia és Balogh családok iratai 19-20. század0,12 fmK 
      
81Zentai és Apostol család iratai19-20. százat0,03 ifmK 

XIV. SZEMÉLYEK

1Ambrózy Nándor sátoraljaújhelyi ügyvéd után maradt iratok1887-19242,16 fmS 
      
2Bárány Farkas ügyvéd iratai1831-18450,12 fmK 
3Bizony Ákos után maradt családi és ügyvédi iratok1713-19170,12 fmK 
4Böjtös Mihály ügyvéd iratai1820-18380,12 fmK 
5Cseh Zsigmond és Bagoly József  iskolai stúdiumai és vegyes irattöredékei1820-18510,12 fmK 
6Debreczenyi Mihály ügyvéd iratai1815-18360,24 fmK 
7Derekassi József krancsesdi javait illető iratokXIX. sz. eleje0,12 fmK 
8Dobrosy István mezőkövesdi ügyvéd iratai1847-18530,12 fmK 
9Eöttves Miklós ügyvéd iratai1799-18300,12 fmK 
10Kollar Gottfrid (Eperjes) emlékkönyve1790-18000,03 fmK 
11Lehner Adolf  személyi iratai1891-19060,01 fmK 
12Losontzi Farkas Károly ügyvéd iratai1804-18390,24 fmK 
13Fleischer Adolf ügyvéd iratai1810-18520,12 fmK 
14Gáspár Imre ügyvéd iratai1824-18480,24 fmK 
15Horváth Lukács ügyvéd iratai1810-18390,24 fmK 
16Jeszenszky Károly ügyvéd után maradt iratok1548-18080,08 fmK 
18Kazinczy Ferenc és Gábor iratai(1669)-18490,72 fmK 
19Lombay Lauber János ügyvéd iratai1846-18550,12 fmK 
20Lukács István ügyvéd iratai1843-18520,36 fmK 
21Bagaméri Nagy András és István után maradt iratok1594-18000,32 fmK 
22Szlatinai (Szlatini) Sámuel ügyvéd után maradt iratok1757-17910,14 fmK 
23Szűcs Sámuel miskolci ügyvéd és családja családi,  személyi és hivatali iratai(1746)-19210,24 fmK 
24Teper Károly iskolai jegyzetei (Miskolc, Sárospatak)1836-18410,14 fmK 
25Vitéz Bende Ede irataiXX. sz.0,05 fmK 
26Szilassy-féle hagyaték1779-18360,48 fmK 
27Piskóty János ügyvéd iratai(1835)-18620,01 fmK 
 
28Dr. Bihari Gyula iratai1703-18390,12 fmK 
      
29Nyíry Dániel után maradt iratokXX. sz.0,24 fmK 
      
30Hebrony István hagyatékaXX. sz.1,20 fmK 
      
31Kamody-féle iratokXIX. sz.0,12 fmK 
      
32Sipeky iratok1866-18820,12 fmK 
      
33Kisebb személyi iratok és töredékek1818-19280,24 fmK 
      
34Horváth Lajos iratai1861-19030,36 fmK 
      
35Bányai András tokaji ügyvéd iratai1781-1823 (1826)0,09 fmS 
36Lukács Károly tokaji főjegyző iratai1839-18480,01 fmS 
37Kupeczky Kajetán tokaji órásmester iratai1800-1809 (1810)0,06 fmS 
38Radóczy András tokaji városgazda iratai1803-18510,01 fmS 
39Sztankó Antal ügyvéd és Sztankó László Zemplén vármegyei főlevéltárnok iratai1837-18540,03 fmS 
40Dr. Cserép József klasszika-filológus személyi iratai1874-1948 (1991)0,26 fmS 
41Szulyovszky Menyhért iratai1810-18300,10 fmS 
      
42Vangrey Gusztáv tállyai jegyző iratai1806-19440,50 fm S 
      
43Dr. Berényi Sándor alispán személyi iratai1919-19810,04 fmS 
      
44Fejes István tiszáninneni református püspök személyi iratai1863-1910 (1914)0,05 fmS 
      
45Barna Gézáné sátoraljaújhelyi tanítónő személyi iratai1897-19700,05 fmS 
      
46Petrovics Péter tokaji ügyvéd és táblabíró iratai1803-18400,60 fmS 
      
47Hazagh Mihály sárospataki gimnáziumi tanár irataiXX. század0,12 fmK 
      
48Dr. Klein Gáspár, Borsod megye főlevéltárnokának hagyatéka1869-19290,15 fmK 
      
49Vizsolyi Ferenc, ónodi férfifodrász iratai1874-19760,12 fmK 
      
50Thurapataki (thuriki) és komjathnaiThuránszky László Zemplén vármegyei főispán személyi iratai1878-19250,01 fmS 
      
51Lakatos Géza ózdi fogorvos naplója: Dokumentumok a miskolci munkásmozgalom történetéből1911-19450,04 fmK 
      
52Varga Gáborné, a B.-A.-Z. Megyei Tanács VB kulturális elnökhelyettesének iratai1964-19771,92 fmA 
      
53Laczkó István, a B.-A.-Z. Megyei Tanács VB elnökhelyettesének iratai1963-19650,14 fmA 
      
54Tóth István országgyűlési képviselő iratai1958-19620,13 fmA 
      
55Tok Miklós, a B.-A.-Z. Megyei Tanács VB elnökhelyettesének hivatali működése során keletkezett, nem iktatott iratai1951-19780,60 fmA 
      
56Kricsfalusy György sátoraljaújhelyi képzőművész iratai1951-1994, é. n.0,45 fmS 
      
57Hőgye István levéltáros személyi iratai1985-19910,12 fmS 
      
58Petrásovits (1848-1849-ben Sziklafy) Sándor József volt 1848-as honvéd hadnagy, gálszécsi kerületi szolgabíró, ügyvéd személyi iratai(1825) 1827-18790,02 fmS 
      
59Dr. Várhegyi Zoltán miskolci díszpolgár iratai1999-20070,04 fmA 
      
60Hegedűs Sándor tolcsvai MDP titkár, tolcsvai, majd bodrogolaszi termelőszövetkezeti elnök személyi iratai1952-19700,14 fmS 
      
61Mihalovics János zemplénagárdi kisbirtokos iratai1900-19560,04 fmK 
      
62Fejér Ernő miskolci fotóművész iratai XIX-XX. század1,05 fmK 
      
63Gálik János nyomdász iratai1947-19500,05A 
      

XV. GYŰJTEMÉNYEK

6Borsod vármegye levéltárában kezelt térképek gyűjteménye1750-19897,45 fmK 
a) Borsod vármegye levéltárában kezelt kéziratos térképek levéltári gyűjteménye1750-19505,50 fmK 
b) Borsod vármegye levéltárában kezelt vízügyi térképek levéltári gyűjteménye1820-19540,20 fmK 
c) Borsod vármegye levéltárában kezelt erdészeti térképek levéltári gyűjteménye1922-19390,10 fmK 
d) Borsod vármegye levéltárában kezelt községi kataszteri térképmásolatok levéltári gyűjteménye1867-19580,80 fmK 
e) Borsod vármegye levéltárában kezelt nyomtatott térképek levéltári gyűjteményeXIX-XX. sz.0,46 fmK 
f) Katonai felmérések térképeinek fotómásolataiXVIII-XIX. sz.0,27 fmK 
g) Borsod-Abaúj-Zemplén megye településeinek (Abaújalpár – Zubogy) alaptérképei, külterületi szelvényei 1961-19890,10 fmK 
h) Frontvonalak változásai az első világháborúban1916-19180,02 fmK 
7Zemplén vármegye levéltárában kezelt térképek gyűjteménye1776-20032,70 fmS 
 a) Zemplén vármegye levéltárában kezelt kéziratos térképek levéltári gyűjteménye1776-19492,50 fmS 
 b) Nyomtatott térképek gyűjteménye1806-20030,20 fmS 
 c) Erdészeti térképek gyűjteménye1884-19500,02 fmS 
 d) Nyomtatott községi kataszteri térképmásolatok gyűjteménye19060,01 fmS 
      
12 Borsod vármegye levéltárában kezelt építési tervrajzok levéltári gyűjteményeXIX-XX. sz.0,25 fmK 
13Zemplén vármegye levéltárában kezelt építési tervrajzok gyűjteménye1906-19280,20 fmS 
      
14A  Miskolci Nemzeti Színház épület-rekonstrukciójának tervdokumentációja(1958) 1984-19972,40 fmK 
      
15A Miskolci Galéria építési tervdokumentációja1991-19980,84 fmK 
      
16Veres András műszaki ellenőr hagyatéka(1911, 1938) 1970-19961,23 fmA 
      
17Kelemen István miskolci építész, városi főépítész városrendezési és építészeti tervei(1982) 1987-20070,25 fmK 
      
18Borsod-Abaúj-Zemplén megyei települések műemléki felmérései, helyreállítási tervdokumentációi (Abaújszántó – Zubogy)(1936) 1948-199911,16 fmK 
      
19Az Országos Műemléki Felügyelőség műemléki vizsgálata és fotódokumentációja Borsod-Abaúj-Zemplén megyei műemlékekről  1951-19611,20 fmK 
20Az edelényi Coburg kastély felújítási tervdokumentációja19540,02 fmK 
      
51Sajókaza község anyakönyvi iratgyűjteménye1876-19420,36K 
      
76Borsod vármegye levéltárában kezelt Mohács előtti oklevelek levéltári gyűjteménye1270-15230,18 fmK 
77Zemplén vármegye levéltárában kezelt Mohács előtti oklevelek levéltári gyűjteménye1271-15230,18 fmS 
78Borsod vármegye levéltárában kezelt címeres nemeslevelek levéltári gyűjteménye1547-17560,90 fmK 
79Zemplén vármegye levéltárában kezelt címeres nemeslevelek levéltári gyűjteménye(1550) 1569-1799 (20. sz.)0,90 fmS 
80Abaúj, Borsod és Zemplén vármegyei pecsétnyomók levéltári gyűjteménye(1464) 1556-1940 645 dbK, S 
a) Feudális kori pecsétnyomók1556-1845184 dbK, S 
b) Kapitalista kori pecsétnyomók(1464) 1680-1940461 dbK, S 
     
81Zemplén vármegye levéltára történetére és Kazinczy Ferenc levéltárosi működésére vonatkozó iratok gyűjteménye(1558) 1766-19421,60 fmS 
      
82Zemplén vármegyei 1857. évi népszámlálási iratok levéltári gyűjteménye 18571,24 fmS 
   
83Zemplén vármegyei 1869. évi népszámlálási iratok levéltári gyűjteménye1869-187012,65 fmS 
      
84A Rákóczi-féle és az 1848-1849-es szabadságharccal kapcsolatos, valamint helytörténeti vonatkozású iratok levéltári gyűjteménye1704-19130,80 fmK 
      
85Újságcikkek gyűjteménye1898-19950,77 fmK, S 
 a) Hubay Kálmán háborús újságcikkeinek gyűjteménye1914-19180,15 fmS 
 b) Erzsébet királyné halálával kapcsolatos újságcikkek levéltári gyűjteménye18980,04 fmS 
 c) Egry Jolán újsággyűjteménye1926-19420,03 fmS 
 d) Petik Rezső sátoraljaújhelyi tanár újsággyűjteménye1915-19870,10 fmS 
 e) Az Észak-Magyarországi Gyáriparosok Szövetségének történetére vonatkozó sajtódokumentumok19950,29 fmK 
 f) ICP Holding működésére vonatkozó sajtódokumentumok gyűjteménye1981-19950,12 fmK 
 g) Az 1968-as csehszlovákiai eseményekkel kapcsolatos Vladár-féle újságcikk gyűjtemény(1956) 19680,04 fmS 
      
86Kapossy Mihály iratainak levéltári gyűjteménye1610-18150,50 fmS 
   
87Miskolci vasúttörténeti iratok levéltári gyűjteménye1846-19868,94 fmA 
      
88Borsod vármegyei gyászjelentések levéltári gyűjteményeXIX-XX. sz.0,40 fmK 
   
89Zemplén vármegye levéltárában őrzött gyászjelentések gyűjteménye1819-20140,50 fmS 
      
90Községi urbáriumok levéltári gyűjteménye1771-17730,87 fmK 
 a) Abaúj és Torna megye17730,24 fmK 
 b) Borsod megye17710,59 fmK 
 c) Gömör megye17730,04 fmK 
      
91Helytörténeti aprónyomtatványok levéltári gyűjteménye1705-201014,36 fmK, S 
 a) Országos jelentőségű nyomtatványok1705-19590,71 fmK 
 b) Budapesti nyomtatványok1824-19860,23 fmK 
 c) Megyén kívüli nyomtatványok1721-19860,33 fmK 
 d)Borsod, Abaúj, Gömör és Zemplén vármegyék nyomtatványai1829-19450,74 fmK 
 e) Miskolci nyomtatványok1842-19878,02 fmK 
 f) A Sátoraljaújhelyi Fióklevéltárban őrzött nyomtatványok gyűjteménye1839-20102,00 fmS 
 g) Borsod-Abaúj-Zemplén megye helységeire vonatkozó nyomtatványok1950-19872,10 fmK 
 h) A Tanácsköztársaság nyomtatványai19190,03 fmK 
 i) A Népköztársaság és a Tanácsköztársaság időszakára vonatkozó iratok, nyomtatványok, országos hírlapok és zempléni újságok levéltári gyűjteménye1919-1920 (1978)0,20 fmS 
      
92Gyógyszertári törzskönyvek levéltári gyűjteménye(1762) 1857-1944 0,13 fm K  
      
93Borsod-Abaúj-Zemplén megyei települések történetére vonatkozó iratok levéltári gyűjteménye(1201)-20011,49 fm A,K,   S 
 a) Tornyosnémeti történetére vonatkozó iratok levéltári gyűjteményeXIX-XX. sz. 0,02 fm K 
 b) Szikszó, Felsővadász, Kupa és Felsőméra községek helytörténetére vonatkozó levéltári iratok gyűjteményeXIX-XX. sz.  0,36 fm K 
 c) A sátoraljaújhelyi és a szerencsi járás településeire vonatkozó helytörténeti gyűjtemény1959-1961 (1977)0,05 fm S 
 d) Ózdi helytörténeti gyűjtemény1939-20040,24 fmA 
 e) Bodrogolaszi történetére vonatkozó iratmásolatok levéltári gyűjteménye(1201)- 20010,84 fmS 
      
94Bayer Róbert mezőkövesdi gimnáziumi igazgató hagyatéka1922-1948 0,12 fm K  
      
95Feudális kori nyomtatványok levéltári gyűjteménye1785-1842 és é.n.0,20 fmS 
      
96KottagyűjteményXIX. sz.0,01 fmS 
      
97Az I. világháború észak-zempléni harcairól készült fényképek levéltári gyűjteménye19150,06 fmS 
      
98KépeslapgyűjteményXIX-XXI. sz. 0,64 fmK, S 
 a) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár központjában őrzött képeslapok gyűjteményeXX. sz. 0,38 fmK 
 b) A Sátoraljaújhelyi Fióklevéltárban őrzött képeslapok gyűjteményeXIX-XXI. sz.0,26 fmS 
      
99Borsod-Abaúj-Zemplén megyei települések adófőkönyveinek levéltári gyűjteménye1859-197234,82 fmA, S 
 a) Abaúj és Borsod megyei települések1859-197212,26 fmA 
 b) Miskolc és Miskolchoz csatolt települések adókönyveinek levéltári gyűjteménye1875-196116,53 fmA 
 c) Zempléni községek adófőkönyveinek levéltári gyűjteménye 1949-19557,03 fmS 
      
100Személyi vonatkozású iratok levéltári gyűjteménye         XIX-XX. sz.                            5,55 fm     K, S 
 a) Cselédkönyvek, munkakönyvekXIX-XX. sz.2,28 fmK 
 b) A Diósgyőri Gépgyár dolgozóinak munkakönyvei és egyéb személyi vonatkozású iratai(1880)-XX. sz.3,24 fmK 
 c)A Sátoraljaújhelyi Fióklevéltárban őrzött biztosítási könyvek, cselédkönyvek,házalókönyvek, munkakönyvek, munkásigazolványok levéltári gyűjteménye1877-19390,03 fmS 
      
101Borsod-Abaúj-Zemplén megyei állami gazdaságok és mezőgazdasági termelőszövetkezetek történetére vonatkozó iratok levéltári gyűjteménye1949-1978 1,22 fmK, S  
 a) A gönci és a göncruszkai termelőszövetkezetek alapítására vonatkozó iratok1949-1969 0,12 fm K 
 b) A Szerencsi járás termelőszövetkezeteire vonatkozó iratok levéltári gyűjteménye1968-1978 1,08 fm S 
 c) A zempléni állami gazdaságok történetére vonatkozó iratok levéltári gyűjteménye19690,02 fmS 
      
102Árvaszéki gyűjtemény1831-19230,38 fmK 
      
103A cserkész mozgalom történetére és újraalakulására vonatkozó dokumentumok1945-1993 0,06 fm K  
      
104Borsod-Abaúj-Zemplén megye idegenforgalmának történetére vonatkozó dokumentumok gyűjteménye1967-1977 0,36 fm K  
      
105Miskolc-Tapolcai üdülők tervdokumentációi 1977-1980 0,24 fm K 
      
106A hortobágyi kitelepítés történetére vonatkozó iratok levéltári gyűjteménye1952-1963 0,12 fm K 
      
107A 100 éves Sajószentpéteri Üveggyár története (sajtóanyag)19950,03 fm K 
      
108A Miskolci Jogakadémia történetére vonatkozó iratok levéltári gyűjteményeXX. sz. 0,10 fm K 
      
109A bodrogközi és hegyközi kisvasút történetére vonatkozó iratok levéltári gyűjteménye(1916) 1924-20030,07 fmS 
      
110A Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége Sátoraljaújhelyi Csoportjának iratgyűjteménye1944-19980,05 fmS 
      
111Az 1944-es sátoraljaújhelyi börtönkitörésre vonatkozó dokumentumok levéltári gyűjteménye1984-20000,18 fmS 
      
112Az 1987. évi XXII. Téli Úttörő Olimpia (Sátoraljaújhely) dokumentumai19870,02 fmS 
      
113A sátoraljaújhelyi kórusokkal kapcsolatos iratok levéltári gyűjteménye1945-19990,02 fmS 
 a) A Szent Imre énekkar naplókönyve1945-19990,01 fmS 
 b) A Sátoraljaújhelyi Kamarakórus történetére vonatkozó iratok levéltári gyűjteménye1959-19900,01 fmS 
      
114Fényképgyűjtemény1895-20045,20 fmS, A 
 a) A Sátoraljaújhelyi Fióklevéltárban őrzött fényképgyűjtemény1895-20040,40 fmS 
 b) Az Észak-Magyarország szerkesztőségének fotói1970-19964,44 fmA 
 c) A Magyar Távirati Iroda Képes Híradó fotói1977, 1980-19830,36 fmA 
      
115A diósgyőri vas- és acélgyártás történetére vonatkozó iratok levéltári gyűjteménye1899, 1937, XX. sz.0,10 fmK 
      
117Tábori postai levelezés és katonai igazolványok levéltári gyűjteménye1944-19470,05 fmK 
      
118A zempléni szőlőművelés és borászat történetére vonatkozó, Hőgye István-féle gyűjtemény(1618) 1986-1990 0,08 fmS 
      
120A tanácsok megalakulására vonatkozó iratok levéltári gyűjteménye1950 0,12 fm K  
      
121Magyar Rövidhullámú Amatőrök Országos Egyesülete1939-19410,01K 
      
122Borsod megyei elemi é polgári iskolák iratainak levéltári gyűjteménye1838-19230,14K 
      
31Fotó- és digitális másolatok gyűjteményeXIX-XX. sz.     0,75 fm      K 
      
32Mikrofilmgyűjtemény1530-194730,80  fmK 
      
33Fénymásolatok levéltári gyűjteményeXIX-XX. sz.1,80 fmK 
      
34Leleszi gyűjtemény (A konvent Mohács előtti okleveleinek fotómásolatai)XV-XVI. sz. 1,56 fm K  
      
35 „Hősök temetője” kataszterének fénymásolata19930,02 fmK 
      
36A  sátoraljaújhelyi  „Hősök temetője” I. világháborús  hadisírjai kataszterének másolata 1914-19180,02 fmS 
      
41Zelenák István tokaji tanár térkép- és iratgyűjteménye1940-19600,01 fmS 
      
42„Feketekönyv”, Péter Sándor karikatúraalbuma Sátoraljaújhely társadalmáról19330,01 fmS 
      
43Fehér Erzsébet sárospataki főiskolai tanár iskola- és tudománytörténeti gyűjteménye1857-19980,48 fmS 
     
44Illés László sátoraljaújhelyi orvos gyűjteménye(1692) 1792-18890,01 fmS 
      
45Pauleczki Ferenc tolcsvai tanár gyűjteménye a báró Waldbott családról(1893) 1931-19960,01 fmS 
      
46Helytörténeti témájú kéziratok levéltári gyűjteményeXX-XXI. sz. 3,80 fm K, S  
 a) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár központjában őrzött szakdolgozatok XX. sz. 1,08 fm K  
 b) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár központjában őrzött középiskolai pályázatokXX. sz. 0,60 fmK  
 c) A Sátoraljaújhelyi Fióklevéltárban őrzött kéziratok 1946-20082, 12 fm S 
      
47Balázs Győző református gimnáziumi tanár hagyatékaXX. sz.0,84 fm K 
      
48Tóth Kálmán miskolci újságíró vegyes irataiXIX-XX. sz. 0,12 fm K 
      
49Bayer István adatgyűjtése:László Gimnázium történetére vonatkozó visszaemlékezések 1975-1984  0,12 fm  K 
      
50Kéziratos kötetek Borsod vármegye levéltárából1596-18460,12 fmK 
      
51Sajókaza községből bekerült anyakönyvi gyűjtemény1876-19460,36 fmK 
      
52Kéziratos visszaemlékezés a „málenkij robot” éveire19450,01 fmK 
      
61Borovszky Sámuel Borsod megyei helytörténeti kutatócéduláinak gyűjteményeXIX-XX. sz.5,40 fmK 
      
62A Tiszáninneni Református Egyházkerület történetére vonatkozó levéltári gyűjteményXVIII-XIX. sz. 0,12 fm K 
      
63Az Egri Érseki Levéltárból válogatott művelődés- és építészettörténeti iratmásolatok1696-1939 0,12 fm K 
      
64Zemplén megye és Sátoraljaújhely  II. világháború utáni életére vonatkozó levéltári iratok másolatának gyűjteménye1944-19450,10 fmS 
      
65Dongó Gyárfás Géza és Meczner Tibor Zemplén vármegyei főlevéltárnokok genealógiai gyűjteménye(1654) 1909-19441,59 fmS 
      
66Miskolc művelődési viszonyainak vizsgálatához készült kérdőívek levéltári gyűjteménye19774,20 fmA 
      
67Román János levéltár-igazgató munkásmozgalmi kutató céduláinak levéltári gyűjteményeXIX-XX. sz.2,06 fm     K 
      
68Az 1956-os forradalmi eseményekkel kapcsolatos iratok levéltári gyűjteménye(1949) 1956-19811,57 fmAS 
 a) Hőgye István levéltárosnak az 1956-os forradalom és szabadságharcra vonatkozó  iratmásolat-gyűjteménye1956-19580,36 fmS 
 b) Oláh János bankigazgató 1956-os gyűjteménye (1949) 1956-19810,01 fmS 
 c) Vegyes iratok1956-19611,20 fmA 
      
69Abaúj és Borsod vármegye hivatalos lapjainak mutatócédulái1897-1949 0,48 fm K 
      
70Óvónőképző intézetekből bekerült gyakorlati szemléltető eszközök, kézimunkák1917-19230,03 fm K 
      
71Fenyvesi László: A Magyar Országos Levéltár Borsod megyére vonatkozó, Mohács előtti okleveleinek regesztái 19930,02 fm K 

XVI. A NÉPKÖZTÁRSASÁG ÉS A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG FORRADALMI SZERVEI

33Borsod vármegye kormányzótanácsi biztosának iratai19190,05 fmK 
      
34A Borsod Megyei Forradalmi Munkás-Katona-Földmíves Tanács és Intézőbizottság jegyzőkönyvei 19190,02 fmK 
      
35A Borsod-Miskolci Direktórium iratai19190,01 fmK 
      
36Borsod vármegye meg nem szállt területe direktóriumának  (Mezőkövesd) iratai 19190,03 fmK 
      
37Borsod Vármegye Intézőbizottságának iratai19190,01 fmK 
      
38A Borsod Vármegyei Népbiztosok Tanácsának és politikai népbiztosának iratai19190,02 fmK 
39Borsod Vármegye Közigazgatási Biztosságának és közigazgatási biztosának iratai19190,05 fmK 
      
40Borsod Vármegye Munkástanácsa Művelődési Osztályának iratai19190,03 fmK 
      
41A Miskolci járás Forradalmi Munkás-Katona-Földmíves Tanácsának és Intézőbizottságának jegyzőkönyvei19190,01 fmK 
      
101Borsod megyei községek munkás-paraszt tanácsainak és intézőbizottságainak iratai1918-19190,07 fmK 
      
201Borsod megyei nemzeti tanácsok iratai19180,02 fmK 
 a) A Miskolci Nemzeti Tanács iratai19180,01 fmK 
 b) A Járdánházi Nemzeti Tanács iratai19180,01 fmK 
202Az Abaúj Megyei Birtokrendező és Termelést Biztosító Bizottság Műszaki Hivatalának iratai19190,02 fmK 
203Az Abaúj-Torna megyei gazdasági biztos iratai 19190,01 fmK 
204Borsod Vármegye Birtokrendezési Ügyosztályának iratai19190,08 fmK 
205Az Edelényi járási gazdasági biztos iratai19190,02 fmK 
206A Gönci járási gazdasági biztos iratai19190,01 fmK 
      
207A Mezőkeresztesi Birtokrendező és Termelést Biztosító Bizottság járási gazdasági megbízottjának iratai19190,02 fmK 
208A Mezőkövesdi járás gazdasági biztosának iratai19190,05 fmK 
209Az Ózdi járás mezőgazdasági felügyelőjének (mezőgazdasági biztos) iratai19190,02 fmK 
210A Szikszói járási gazdasági biztos iratai19190,01 fmK 
211A Szikszói Körzeti Gazdasági Főintézőség iratai19190,01 fmK 
212Az Országos Ismeretterjesztő Bizottság Miskolci Csoportjának iratai19190,10 fmK 
      
502A Sátoraljaújhelyi (Zemplén Megyei) Forradalmi Törvényszék  iratai1919 (1969)0,07 fmS 
      
751Az Edelényi járás szocializált gazdaságainak iratai19190,12 fmK 
752A Mezőcsáti járás szocializált gazdaságainak iratai19190,01 fmK 
753A Mezőkeresztesi járás szocializált gazdaságainak iratai19190,03 fmK 
754A Mezőkövesdi járás szocializált gazdaságainak iratai19190,02 fmK 
755A Miskolci járás szocializált gazdaságainak iratai19190,01 fmK 
756Az Ózdi járás szocializált gazdaságainak iratai19190,02 fmK 
757A Sajószentpéteri járás szocializált gazdaságainak iratai19190,01 fmK 

XVII. NÉPHATALMI ÉS KÜLÖNLEGES FELADATOKRA LÉTREJÖTT BIZOTTSÁGOK

 Nemzeti Bizottságok

1Az Abaúj Megyei Nemzeti Bizottság iratai1945-19490,24 fmK 
      
2A Miskolci Nemzeti Bizottság iratai1944-19493,98 fmK 
      
3Zemplén Vármegye Nemzeti Bizottságának iratai1947-19480,08 fmS 
  
4A Szikszói Járási és Községi Nemzeti Bizottság iratai1945-19490,12 fm K 
5A Sátoraljaújhelyi Nemzeti Bizottság iratai1945-19490,45 fm S 
6Az Abaújkéri Nemzeti Bizottság iratai 1946-19480,01 fmK 
      
7Az Abaújszántói Nemzeti Bizottság iratai1945-19490,25 fmK 
8Az Abaújvári Nemzeti Bizottság iratai19480,01 fmK 
9Az Abodi Nemzeti Bizottság iratai1945-19480,01 fmK 
10Az Aggteleki Nemzeti Bizottság iratai1945-19480,01 fmK 
11Az Alacskai Nemzeti Bizottság iratai1945-19470,01 fmK 
12Az Alsócécei Nemzeti Bizottság iratai19480,01 fmK 
      
13Az Alsódobszai Nemzeti Bizottság iratai1946-19480,01 fmS 
14Az Alsószuhai Nemzeti Bizottság iratai19480,01 fmK 
15Az Alsótelekesi Nemzeti Bizottság iratai1945-19490,01 fmK 
16Az Alsóvadászi Nemzeti Bizottság iratai1945-19490,01 fmK 
17Az Alsózsolcai Nemzeti Bizottság iratai1945-19490,10 fmK 
18Az Arlói Nemzeti Bizottság iratai1947-19490,01 fmK 
19Az Aszalói Nemzeti Bizottság iratai1945-19480,01 fmK 
20Az Ároktői Nemzeti Bizottság iratai1945-19490,02 fmK 
21A Balajti Nemzeti Bizottság iratai1945-19490,01 fmK 
22A Bánhorváti Nemzeti Bizottság iratai1945-19470,01 fmK 
23A Bánrévei Nemzeti Bizottság iratai1945-19460,02 fmK 
      
24A Bekecsi Nemzeti Bizottság iratai1948 (1949)0,01 fmS 
25A Belsőbőcsi Nemzeti Bizottság iratai1945-19490,01 fmK 
27A Bodrogkeresztúri Nemzeti Bizottság iratai1945-19490,03 fmS 
28A Bodrogkisfaludi Nemzeti Bizottság iratai1946-19490,01 fmS 
29A Bogácsi Nemzeti Bizottság iratai19480,01 fmK 
30A Borsodgeszti Nemzeti Bizottság iratai1945-19480,01 fmK 
31A Borsodnádasdi Nemzeti Bizottság iratai1945-19490,05 fmK 
32A Borsodivánkai Nemzeti Bizottság iratai19490,01 fmK 
33A Bótai Nemzeti Bizottság iratai1946-19490,01 fmK 
34A Bükkaranyosi Nemzeti Bizottság iratai1945-19490,05 fmK 
35A Bükkszentkereszti Nemzeti Bizottság iratai1945-19490,01 fmK 
      
36A Cigándi Nemzeti Bizottság iratai1945-19490,04 fmS 
37A Csernelyi Nemzeti Bizottság iratai 1946-19490,01 fmK 
38A Damaki Nemzeti Bizottság iratai1945-19490,01 fmK 
39A Disznóshorváti Nemzeti Bizottság iratai1945-19490,05 fmK 
40A Dubicsányi Nemzeti Bizottság iratai1945-19490,01 fmK 
41Az Edelényi Nemzeti Bizottság iratai1945-19480,10 fmK 
43Az Emődi Nemzeti Bizottság iratai1947-19490,01 fmK 
      
44Az Erdőbényei Nemzeti Bizottság iratai1947-19490,01 fmS 
45Az Égerszögi Nemzeti Bizottság iratai19480,01 fmK 
46A Felsőábrányi Nemzeti Bizottság iratai19480,01 fmK 
47A Felsőcécei Nemzeti Bizottság iratai1947-19480,01 fmK 
48A Felsőkelecsényi Nemzeti Bizottság iratai1946-19490,01 fmK 
49A Felsőmérai Nemzeti Bizottság iratai1945-19480,02 fmK 
50A Felsőtelekesi Nemzeti Bizottság iratai1947-19480,01 fmK 
51 A Felsőzsolcai Nemzeti Bizottság iratai1945-19490,08 fmK 
52A Finkei Nemzeti Bizottság iratai1945-19470,01 fmK 
53A Füzéri Nemzeti Bizottság iratai19470,01 fmK 
54A Füzérkomlósi Nemzeti Bizottság iratai1945-19480,01 fmK 
55A Galvácsi Nemzeti Bizottság iratai1947-19490,01 fmK 
56A Geleji Nemzeti Bizottság iratai1945-19490,02 fmK 
      
57A Gesztelyi Nemzeti Bizottság iratai1946-19480,01 fmS 
58A Gönci Nemzeti Bizottság iratai1947-19480,01 fmK 
59A Görömbölyi Nemzeti Bizottság iratai1945-19480,03 fmK 
60A Hangácsi Nemzeti Bizottság iratai1947-19490,02 fmK 
61A Hangonyi Nemzeti Bizottság iratai1945-19490,03 fmK 
62A Hejőbábai Nemzeti Bizottság iratai1945-19480,04 fmK 
63A Hejőkeresztúri Nemzeti Bizottság iratai1945-19480,01 fmK 
64A Hejőpapi Nemzeti Bizottság iratai1945-19490,04 fmK 
65A Hejőszalontai Nemzeti Bizottság iratai19480,01 fmK 
      
66A Hernádnémeti Nemzeti Bizottság iratai1945-1948 (1949)0,02 fmS 
67A Hernádvécsei Nemzeti Bizottság iratai1945-19480,01 fmK 
68A Hollóházai Nemzeti Bizottság iratai1945-19470,01 fmK 
69Az Igrici Nemzeti Bizottság iratai19480,01 fmK 
70Az Irotai Nemzeti Bizottság iratai1947-19480,01 fmK 
71A Jákfalavai Nemzeti Bizottság iratai1945-19460,01 fmK 
72A Járdánházai Nemzeti Bizottság iratai1945-19460,01 fmK 
73A Kazincbarcikai Nemzeti Bizottság iratai1945-19480,05 fmK 
74A Kácsi Nemzeti Bizottság iratai1947-19480,01 fmK 
      
75A Károlyfalvai Nemzeti Bizottság iratai1947-1948 (1949)0,01 fmS 
76A Keleméri Nemzeti Bizottság iratai1947-19490,01 fmK 
77A Keresztespüspöki Nemzeti Bizottság iratai1945-19480,01 fmK 
      
78A Kesznyéteni Nemzeti Bizottság iratai(1945) 1946-19480,01 fmS 
79A Kékedi Nemzeti Bizottság iratai1946-19480,01 fmK 
80A Királdi Nemzeti Bizottság iratai1945-19480,04 fmK 
81A Kondói Nemzeti Bizottság iratai1945-19480,01 fmK 
82A Korláti Nemzeti Bizottság iratai1948-19490,01 fmK 
83A Kurityáni Nemzeti Bizottság iratai1945-19490,02 fmK 
84A Külsőbőcsi Nemzeti Bizottság iratai1948-19490,01 fmK 
85A Lácai, Csékei és Dámóci Nemzeti Bizottság iratai1947-19490,02 fmS 
86A Martonyi Nemzeti Bizottság iratai1945-19460,01 fmK 
87A Mádi Nemzeti Bizottság iratai1946-19490,02 fmS 
88A Megyaszói Nemzeti Bizottság iratai1946-19480,02 fmS 
89A Mezőcsáti Nemzeti Bizottság iratai1945-19480,44 fmK 
90A Mezőkeresztesi Nemzeti Bizottság iratai19480,02 fmK 
91A Mezőkövesdi Nemzeti Bizottság iratai1945-19490,12 fmK 
92A Mezőnagymihályi Nemzeti Bizottság iratai1945-19480,02 fmK 
93A Mezőnyárádi Nemzeti Bizottság iratai19480,01 fmK 
94A Mezőzombori Nemzeti Bizottság iratai1947-19480,01 fmS 
95A Múcsonyi Nemzeti Bizottság iratai19480,01 fmK 
96A Muhi Nemzeti Bizottság iratai19480,01 fmK 
97A Nagybarcai Nemzeti Bizottság iratai1945-19490,01 fmK 
98A Nagycsécsi Nemzeti Bizottság iratai1945-19480,01 fmK 
99A Nagykinizsi Nemzeti Bizottság iratai1947-19480,01 fmK 
100A Nekézsenyi Nemzeti Bizottság iratai1945-19490,02 fmK 
101A Nemesbikki Nemzeti Bizottság iratai1948-19490,01 fmK 
103A Nyíri Nemzeti Bizottság iratai19480,01 fmK 
104A Nyomári Nemzeti Bizottság iratai1945-19480,01 fmK 
105Az Olaszliszkai Nemzeti Bizottság iratai1946-19480,01 fmS 
107Az Ongai Nemzeti Bizottság iratai1947-19480,01 fmK 
108Az Ónodi Nemzeti Bizottság iratai1945-19490,06 fmK 
109Az Ózdi Nemzeti Bizottság iratai1945-19490,16 fmK 
110A Parasznyai Nemzeti Bizottság iratai1945-19490,09 fmK 
111A Pácini Nemzeti Bizottság iratai1948 (1949)0,01 fmS 
112A Pálházai Nemzeti Bizottság iratai1946-19480,01 fmK 
113A Pányoki Nemzeti Bizottság iratai1946-19480,01 fmK 
114A Perei Nemzeti Bizottság iratai1946-19490,01 fmK 
115A Putnoki Nemzeti Bizottság iratai1945-19490,18 fmK 
116A Ragályi Nemzeti Bizottság iratai1948-19490,01 fmK 
117A Ricsei Nemzeti Bizottság iratai1946-19480,01 fmS 
118A Rudabányai Nemzeti Bizottság iratai1945-19490,10 fmK 
119A Sajóbábonyi Nemzeti Bizottság iratai1947-19480,01 fmK 
120A Sajógalgóci Nemzeti Bizottság iratai1947-19490,01 fmK 
121A Sajókazai Nemzeti Bizottság iratai1945-19480,06 fmK 
122A Sajókápolnai Nemzeti Bizottság iratai1945-19480,01 fmK 
123A Sajókeresztúri Nemzeti Bizottság iratai1945-19480,01 fmK 
124A Sajóládi Nemzeti Bizottság iratai1945-19490,01 fmK 
125A Sajómercsei Nemzeti Bizottság iratai1948-19490,01 fmK 
126A Sajónémeti Nemzeti Bizottság iratai1945-19480,01 fmK 
      
127Sajópetri Nemzeti Bizottságának iratai1945-19480,02 fmK 
      
128A Sajópüspöki Nemzeti Bizottság iratai1945-19490,03 fmK 
129A Sajószentpéteri Nemzeti Bizottság iratai1948-19490,02 fmK 
130A Sajószögedi Nemzeti Bizottság iratai1947-19480,01 fmK 
131A Sajóvámosi Nemzeti Bizottság iratai1947-19490,01 fmK 
132A Sajóvelezdi Nemzeti Bizottság iratai1948-19490,01 fmK 
133A Sályi Nemzeti Bizottság iratai1945-19480,02 fmK 
      
134A Sárospataki Nemzeti Bizottság iratai1945-19480,02 fmS 
135A Sátai Nemzeti Bizottság iratai1945-19490,01 fmK 
136A Semjéni Nemzeti Bizottság iratai1947-19480,01 fmS 
137A Serényfalvai Nemzeti Bizottság iratai1947-19490,01 fmK 
138A Simai Nemzeti Bizottság iratai1947-19480,01 fmK 
139A Sóstófalvai Nemzeti Bizottság iratai1945-19480,01 fmS 
140A Szakáldi Nemzeti Bizottság iratai1945-19480,01 fmK 
141A Szalonnai Nemzeti Bizottság iratai1946-19480,01 fmK 
      
142A Szegilongi Nemzeti Bizottság iratai19480,01 fmS 
143A Szendrői Nemzeti Bizottság iratai1945-19490,14 fmK 
144A Szentistváni Nemzeti Bizottság iratai19480,01 fmK 
145A Szentistvánbaksai Nemzeti Bizottság iratai1945-19470,01 fmK 
146A Szentsimoni Nemzeti Bizottság iratai1945-19490,02 fmK 
      
147A Szerencsi Nemzeti Bizottság iratai1945-19480,13 fmS 
150A Szini Nemzeti Bizottság iratai19480,01 fmK 
151A Szomolyai Nemzeti Bizottság iratai1946-19480,01 fmK 
152A Szőlősardói Nemzeti Bizottság iratai1948-19490,01 fmK 
153A Szuhakállói Nemzeti Bizottság iratai1945-19480,01 fmK 
      
154A Taktaharkányi Nemzeti Bizottság iratai 1945-19480,01 fmS 
155A Taktaszadai Nemzeti Bizottság iratai1946-19480,01 fmS 
156A Tarcali Nemzeti Bizottság iratai1946-19480,02 fmS 
157A Tardi Nemzeti Bizottság iratai1945-19470,01 fmK 
      
158A Tállyai Nemzeti Bizottság iratai1945-19480,04 fmS 
159A Telkibányai Nemzeti Bizottság iratai1945-19470,01 fmK 
160A Tibolddaróci Nemzeti Bizottság iratai1948-19490,01 fmK 
161A Tiszabábolnai Nemzeti Bizottság iratai1945-19480,01 fmK 
162A Tiszadorogmai Nemzeti Bizottság iratai1945-19480,01 fmK 
163A Tiszakarádi Nemzeti Bizottság iratai1947-19490,03 fmS 
164A Tiszalúci Nemzeti Bizottság iratai1945-19480,03 fmS 
165A Tiszaszederkényi Nemzeti Bizottság iratai1946-19480,01 fmK 
166A Tiszatarjáni Nemzeti Bizottság iratai19480,01 fmK 
167A Tiszavalki Nemzeti Bizottság iratai 1948-19490,01 fmK 
168A Tokaji Nemzeti Bizottság iratai1947-19490,01 fmS 
169A Tolcsvai Nemzeti Bizottság iratai1946-19480,03 fmS 
170A Tornyosnémeti Nemzeti Bizottság iratai1947-19480,01 fmK 
171A Trizsi Nemzeti Bizottság iratai19480,01 fmK 
172Az Újcsanálosi Nemzeti Bizottság iratai1946-19480,01 fmS 
173Az Upponyi Nemzeti Bizottság iratai1945-19480,01 fmK 
174Az Uraji Nemzeti Bizottság iratai1945-19490,01 fmK 
      
175A Vadnai Nemzeti Bizottság iratai1945-19480,01 fmK 
176A Varbói Nemzeti Bizottság iratai1945-19480,02 fmK 
177A Vattai Nemzeti Bizottság iratai1946-19480,01 fmK 
178A Végardói Nemzeti Bizottság iratai1947-19490,01 fmS 
179A Zemplénagárdi Nemzeti Bizottság iratai1945-19490,03 fmS 
180A Zubogyi Nemzeti Bizottság iratai19480,01 fmK 
181A Zsujtai Nemzeti Bizottság iratai1947-19480,01 fmK 
      
182A Diósgyőri Nemzeti Bizottság iratai19470,12 fm K 
      
183A Mezőkövesdi Járási Nemzeti Bizottság iratai19450,01 fmK 
184 A Miskolci Járási Nemzeti Bizottság iratai1948-19490,01 fmK 
      
185A Kenézlői Nemzeti Bizottság iratai1945-19480,01 fmS 
      
186A Tiszaladányi Nemzeti Bizottság iratai1947-19490,01 fmS 
      
187A Zalkodi Nemzeti Bizottság iratai1946-19480,01 fmS 
      
401Az Abaújszántói Igazoló Bizottság iratai1945-19470,24 fmA 
      
402Az Edelényi Járási II. sz. Igazoló Bizottság iratai1945-19460,36 fmA 
      
403A Mezőcsáti Járási Igazoló Bizottság iratai1945-19470,48 fmA 
      
404A Mezőkeresztesi Járási Igazoló Bizottság iratai1945-19460,12 fmA 
      
405A Mezőkövesdi Járási Igazoló Bizottság iratai1945-19460,36 fmA 
      
406A Miskolci I. sz. Igazoló Bizottság iratai1945-19470,12 fmA 
      
407A Miskolci II. sz. Igazoló Bizottság iratai1945-19470,60 fmA 
      
408A Miskolci III. sz. Igazoló Bizottság iratai1945-19470,60 fmA 
      
409A Miskolci IV. sz. Igazoló Bizottság iratai19450,24 fmA 
      
410A Miskolci V. sz. Igazoló Bizottság iratai19450,48 fmA 
      
411A Miskolci VI. sz. Igazoló Bizottság iratai1945-19460,24 fmA 
      
412A Miskolci VII. sz. Igazoló Bizottság iratai1945-19470,84 fmA 
      
413A Miskolci VIII. sz. Igazoló Bizottság iratai19450,12 fmA 
      
414A Miskolci IX. sz. Igazoló Bizottság iratai1945-19470,24 fmA 
      
415A Miskolci X. sz. Igazoló Bizottság iratai19450,12 fmA 
      
416A Miskolci XII. sz. Igazoló Bizottság iratai1945-19460,48 fmA 
      
417A Miskolci XIV. sz. Igazoló Bizottság iratai1945-19460,73 fmA 
      
418A Miskolci I. sz. Nyugati Igazoló Bizottság iratai1945-19470,12 fmA 
      
419A Miskolci Joghallgatókat Igazoló Bizottság iratai1945-19490,24 fmA 
      
420A Miskolci Igazoló Bizottságok vegyes iratai1945-19491,54 fmA 
      
421A Szikszói I. sz. Igazoló Bizottság iratai1945-19480,84 fmA 
      
422A Szikszói II. sz. Igazoló Bizottság iratai1945-19470,12 fmA 
      
423Az Ózdi Járási I. sz. Igazoló Bizottság iratai1945-19470,24 fmA 
      
424Az Ózdi Járási II. sz. Igazoló Bizottság iratai1945-19470,36 fmA 
      
425A Putnoki Járási Igazoló Bizottság iratai1945-19470,36 fmA 
      
426A Sajószentpéteri Igazoló Bizottság iratai1945-19470,36 fmA 
      
427A Sárospataki Járási Igazoló Bizottság iratai1945-19480,10 fmS 
      
428A Sátoraljaújhelyi Igazoló Bizottság iratai1945-19481,06 fmS 
      
429A Szerencsi Járási Igazoló Bizottság iratai1945-19480,35 fmS 
      
430A Tokaji Járási Igazoló Bizottság iratai1945-19460,25 fmS 
      
431A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. Ózdi  Vas- és Acélgyára Igazoló Bizottságának iratai1945-19460,24 fmA 
      
432A Miskolci XI. sz. Igazoló Bizottság iratai19450,12 fmA 
      
433Az Abaúj Vármegyei Igazoló Bizottság iratai1947-19480,12 fmA 
      
501Báji Községi Földigénylő Bizottság (Báj község Földigénylő Bizottságának) iratai1945-19460,01 fmS 
      
502Csobaj község Földigénylő Bizottságának iratai1945-19470,03 fmS 
      
503Kenézlő község Földigénylő Bizottságának iratai1945-1947 (1949)0,02 fmS 
      
504Prügyi Községi Földigénylő Bizottság (Prügy község Földigénylő Bizottságának) iratai1945-19460,01 fmS 
      
505Taktakenézi Községi Földigénylő Bizottság (Taktakenéz község Földigénylő Bizottságának) iratai1945-19470,01 fmS 
      
506Tiszaladányi Községi Földigénylő Bizottság (Tiszaladány község Földigénylő Bizottságának) iratai1945-1947 (1949)0,03 fmS 
      
507Tiszatardosi Községi Földigénylő Bizottság (Tiszatardos község Földigénylő Bizottságának) iratai1945-1947 (1949)0,01 fmS 
      
508Vissi Községi Földigénylő Bizottság (Viss község Földigénylő Bizottságának) iratai1945-19470,01 fmS 
      
509Zalkod község Földigénylő Bizottságának iratai1945-19470,01 fmS 
      
510Bodrogkeresztúri Községi Földigénylő Bizottság (Bodrogkeresztúr község Földigénylő Bizottsága) iratai1945-19460,03 fmS 
      
511Abaúj vármegye Földbirtokrendező Tanácsának iratai1945-19460,04 fmK 
      
950A Magyar Függetlenségi Népfront Községi Népi Bizottsága, Mezőzombor (Mezőzombori Községi Népi Bizottság) iratai19490,01 fmS 
      
975A Magyar Függetlenségi Népfront Községi Népi Bizottsága, Sárospatak (1950: Sárospatak Község Operatív Bizottsága) iratai1949-19500,07 fmS 
      
1201B.-A.-Z. Megyei Népi Ellenőrzési Bizottság iratai1957-198995,85 fmA 
      
1202Edelényi Járási Népi Ellenőrzési Bizottság iratai1958-19893,24 fmA 
      
1203Encsi Járási Népi Ellenőrzési Bizottság iratai1959-198912,20 fmA 
      
1204Kazinbarcikai Járási –Városi Népi Ellenőrzési Bizottság iratai1958-19897,13 fmA 
      
1205Leninvárosi Járási Népi Ellenőrzési Bizottság iratai1971-19897,15 fmA 
      
1206Mezőcsáti Járási Népi Ellenőrzési Bizottság iratai1958-19882,62 fmA 
      
1207Mezőkövesdi Járási Népi Ellenőrzési Bizottság iratai1958-198914,37 fmA 
      
1208Miskolci Városi – Járási Népi Ellenőrzési Bizottság iratai1969-198919,88 fmA 
      
1209Ózdi Járási Népi Ellenőrzési Bizottság iratai1958-198919,58 fmA 
      
1210A Sárospataki Városi Népi Ellenőrzési Bizottság iratai(1958) 1968-19895,80 fmA 
      
1211A Sátoraljaújhelyi Járási – Városi Népi Ellenőrzési Bizottság iratai1958-198922,48 fmA 
      
1212A Szerencsi Járási – Városi Népi Ellenőrzési Bizottság iratai(1959) 1964-198911,00 fmA 

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.