English |  Magyar  

Intézményi fondjegyzék lV-X. 2018.02.07.Intézményi fondjegyzék lV-X. 2018.02.07.

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN

MEGYEI LEVÉLTÁRA

FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉK

lV-X 

IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK, SZABAD KIRÁLYI VÁROSOK ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOK

1Abaúj Vármegye Nemesi Közgyűlésének iratai(1479)  1744-1786,1791-18500,60 fmK 
 a) Közgyűlési jegyzőkönyvek1804-18330,01 fmK 
 b) Közgyűlési iratok(1479)  1744-1781,1791-1851 0,59 fmK 
251Abaúj vármegye főispáni helytartójának iratai1861-18640,10 fmK 
      
252Abaúj Vármegye Bizottmányának iratai1865-18700,24 fmK 
301Abaúj Vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai1871-18800,54 fmK 
351Abaúj-Torna Vármegye Nemesi Közgyűlésénak iratai1783-17900,21 fmK 
 a) Közgyűlési jegyzőkönyvek1786-17870,20 fmK 
 b) Közgyűlési iratok1783-17900,01 fmK 
      
391Abaúj-Torna Császári Királyi Megyetörvényszékének iratai1850-18600,19 fmK 
 a) Polgári és fenyítőperek1850-18600,10 fmK 
 b) Végrendeletek 1851-18600,09 fmK 
 
392A Gönci Császári Királyi Járásbíróság iratai1850-1855  5,30 fm A 
 a) Polgári és büntető peres iratok1850-18544,68 fmA 
 b) Telekkönyvi iratok1850-18550,62 fmA 
 
393A Szikszói Császári Királyi Járásbíróság iratai1850-1854 2,20 fmA 
 a) Polgári és büntető peres iratok1850-18542,20 fmA 
      
394Abaúj-Torna Császári Királyi Megyehatóságának iratai1863-18670,14 fmK 
 d) Újoncállítási lajstromok (Gönci járás)1863-18670,14 fmK 
      
401Abaúj-Torna vármegye alispánjának iratai1903-195063,28 fmK 
 a) Elnöki iratok1945-19500,12 fmK 
b) Általános iratok1903-195063,00 fmK 
c) Kihágási iratok1946-19490,16 fmK 
402Abaúj-Torna vármegye tiszti főügyészének iratai1921-19504,44 fmK  
404Abaúj-Torna Vármegye Közigazgatási Bizottságának iratai1919-19507,90 fmK 
405Az Abaújszántói járás főszolgabírájának (föjegyzőjének) iratai1884-1950 (1958)3,81 fmK 
      
406A Gönci járás főszolgabírájának (főjegyzőjének) iratai1890-19501,79 fmK 
407A Szikszói járás főszolgabírájának (főjegyzőjének) iratai1936-19490,75 fmK 
408Abaúj-Torna vármegye szervezési szabályrendeleteinek levéltári gyűjteménye1930-19430,24 fmK 
409Abaúj-Torna vármegye közbirtokossági legeltetési társulatai alapszabályainak és legelőrendtartásainak gyűjteménye1925-1939 1,08 fmK 
410Abaúj-Torna vármegye erdészeti üzemterveinek levéltári gyűjteménye1904-19433,50 fmK 
411Abaúj-Torna vármegye vízügyi iratainak levéltári gyűjteménye(1779) 1880-19441,72 fmK 
      
412Abaúj-Torna vármegye felekezeti anyakönyvi másodpéldányainak levéltári gyűjteménye1827-1895 14,00 fmA 
      
413Abaúj-Torna vármegye főispánjának iratai1945-19502,81 fmK 
a)   Általános iratok1945-19501,41 fmK 
b)   Közellátási kormánybiztosi iratok1945-19481,40 fmK 
414Abaúj-Torna Vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai1884-19481,08 fmK 
 a) Közgyűlési jegyzőkönyvek1884-19480,96 fmK 
 b) Közgyűlési iratok1894-18950,12 fmK 
      
415Abaúj-Torna Vármegye Árvaszékének iratai1945-19501,56 fmA 
416Abaúj-Torna vármegye tiszti főorvosának iratai1945-19470,10 fmK 
417Abaúj-Torna vármegye szociális felügyelőjének iratai1945-19503,48 fmK 
418Az Abaújszántói járás tisztiorvosának iratai1945-19470,24 fmK 
419Az Abaújszántói járás szociális titkárának iratai1946-19470,12 fmK 
420Az Encsi járás főjegyzőjének iratai1945-19501,13 fmK 
421Az Encsi járás tisztiorvosának iratai1945-19470,12 fmK 
422A Gönci járás tisztiorvosának iratai1945-19460,04 fmK 
423A Gönci járás szociális titkárának iratai1946-19470,12 fmK 
424A Hegyközi (Pálházai járási főjegyzői) kirendeltség vezetőjének (járási jegyzőjének) iratai1945-19460,03 fmS 
      
425Abaúj-Torna Vármegye Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának iratai 19060,04 fmK 
      
426Abaúj-Torna vármegyei tisztviselők nyilvántartásának levéltári gyűjteménye1921-19450,03 fmK 
      
427A Kassai járás főjegyzőjének iratai1943-19440,01 fmK 
      
501Borsod Vármegye Nemesi Közgyűlésének iratai1270-1858 (1930)  163,79 fmK 
 a) Közgyűlési, részgyűlési és törvényszéki  jegyzőkönyvek1569-184742,60 fmK 
 b) Közgyűlési iratok - Acta politica1600-179112,47 fmK 
 c) Bejegyzett törvényszéki iratok -  Acta  judicialia protocollata1344-178517,69 fmK 
 d) Be  nem  jegyzett törvényszéki iratok -  Acta judicialia non protocollata1270-17854,40 fmK 
 e) Közgyűlési és törvényszéki iratok1790-184777,09 fmK 
 f) Királyi rendeletek - Mandata et intimata politica1592-17855,39 fmK 
 g) Szabályrendeletek -  Statuta1600-17850,03 fmK 
 h) Országgyűlési iratok -  Diaetalia1708-18400,60 fmK 
 i) Népösszeírások  -  Conscriptiones populares1786-18470,17 fmK 
 j) Nemességösszeírások -  Conscriptione nobilium1638-18481,40 fmK 
 k) Be- és kitáblázási jegyzőkönyvek  -  In- et extabulationes1756-18581,33 fmK 
 l) Novák József levéltárnok által készített másolatok Borsod vármegye jegyzőkönyveiből és a be nem jegyzett törvényszéki iratokból1270-17840,60 fmK 
m) A megyei tisztviselők betűrendes jegyzéke - Status Personalis Magistratualium Inclyti Comitatus Borsod Officialium1578-19300,02 fmK 
502Borsod Vármegye Árvaküldöttségének (Orphanalis Deputatio) iratai1809-18290,60 fmK 
      
503Borsod Vármegye Inszurrekciós Bizottságának (Lustralis Deputatio) iratai1805-18130,26 fmK 
    
504Borsod Vármegye Kolera Ügyében Kiküldött Állandó Bizottságának (Choleralis acták) iratai18310,30 fmK 
    
505Borsod Vármegye Közínség Enyhítése Tárgyában Kiküldött Központi Választmányának iratai18470,13 fmK 
    
506Borsod vármegye II. József-féle közigazgatásának (Germanica) iratai1786-17907,78 fmK 
 a) Iktatókönyvek1786-17900,40 fmK 
 b) Mutatókönyvek1786-17890,25 fmK 
 c) Iratok1786-17907,13 fmK 
    
507A II. József-kori Borsod Megyei Földmérési Albizottság iratai1786-17891,99 fmK 
    
508Borsod vármegye adószedőjének (Perceptoralia) iratai1695-18441,44 fmK 
 a) Vegyes iratok1695-18440,61 fmK 
 b) Insurrectionalis cassa számadásai1797-18090,83 fmK 
    
509Borsod Vármegye Árvaszékének iratai1788-18572,34 fmK 
 a) Jegyzőkönyvek1823-18471,65 fmK 
 b) Árvaösszeírások1790-18510,22 fmK 
 c) Árvaügyi iratok1788-18570,47 fmK 
    
510Borsod vármegye mérnökének iratai1776-18490,26 fmK 
    
511Borsod Vármegye Törvényszékének (Acta sedrialia) iratai1785-18682,70 fmK 
 a) Ügyviteli iratok, vegyes iratok1785-17871,80 fmK 
 b) Raboskodók kimutatásai1790-18680,90 fmK 
    
512Borsod Vármegye II. József–féle Törvényszékének (Acta Judicii Subalterni) iratai1787-17903,93 fmK 
    
513Okolicsányi Antal másodalispán után maradt iratok1791-18050,15 fmK 
    
514Sebe József középponti szolgabíró után maradt iratok1842-18430,12 fmK 
    
515Losonczy József mérnök után maradt iratok1779-18360,48 fmK 
    
516Nemességi iratok (Acta Nobilitaria) levéltári gyűjteménye (A-Z)XVII-XIX. sz.3,15 fmK 
      
517Feudális-kori összeírások és törvényszéki iratok gyűjteményeXVIII-XIX. sz 0,30 fm K  
 a) Feudális-kori összeírások1772-18490,12 fmK 
 b) Be nem sorolt  törvényszéki iratokXVIII-XIX. sz.0,18 fmK 
      
601Borsod Vármegye Közgyűlésének, Törvényszékének, Bizottmányának és Központi Választmányának iratai1848-18492,69 fmK 
 a) Közgyűlési és törvényszéki jegyzőkönyvek1848-18490,87 fmK 
 b) Közgyűlési iratok1848-18491,82 fmK 
    
602Borsod vármegye kormánybiztosának iratai1848-18490,23 fmK 
 a) Farkassányi Sámuel kormánybiztos iratai1848-18490,12 fmK 
 b) Honvéd iratok1848-18490,11 fmK 
    
604Az ország rendkívüli szükségeire tett ajánlatok kimutatása18480,13 fmK 
    
605Borsod Vármegye Árvaszékének iratai1848-18490,13 fmK 
      
606Közlönyök gyűjteménye18480,03 fmK 
      
651Borsod vármegye Haynau-féle megyei közigazgatásának iratai1849-18500,20 fmK 
    
652A Borsodi Császári Királyi Megyehatóság (Borsoder K. k. Comitatsbehörde) iratai1850-18729,57 fmK 
 a) Megyefőnöki elnöki iratok1850-1860 0,50 fmK 
 b) Megyefőnöki általános iratok1850-18606,00 fmK 
 c) Földtehermentesítési iratok1854-18570,90 fmK 
 d) Újoncállítási lajstromok1852-18722,17 fmK 
    
653A Borsod Vármegyei Árvaszék iratai1849-18652,92 fmK 
 a) Jegyzőkönyvek1850-18510,06 fmK 
 b) Árvaügyi iratok1849-18652,86 fmK 
    
654A Borsod Vármegyei Császári Királyi Építészeti Hivatal  (Borsoder K. k. Comitats-Bauamt) iratai1850-18661,56 fmK 
    
655A Borsodi Császári Királyi Megyetörvényszék (K. k. Comitatsgericht in Borsod) iratai1850-186117,55 fmK 
 a) Polgári perek1850-18511,04 fmK 
 b) Fenyítő perek1850-18510,35 fmK 
 c) Polgári és fenyítő perek1851-18544,82 fmK 
 d) Polgári perek1854-18616,38 fmK 
 e) Fenyítő törvényszéki iratok1854-18612,00 fmK 
 f)  Végrendeletek és szerződések1854-18610,13 fmK 
    
656Borsod Vármegye Császári Királyi Úrbéri Törvényszékének (Borsoder K. k. Urbarial-Gericht) iratai1856-18610,53 fmK 
    
657Borsod vármegye Császári Királyi levéltárnokának (Comitatsarchivar) iratai1850-18550,15 fmK 
    
658Az Edelényi Császári Királyi Szolgabíróság (K. k. Stuhlrichteramt in Edelény, Szendrői járás) iratai 1850-18601,97 fmK 
    
659Az Egri járás főszolgabírájának iratai(1844) 1850-18603,00 fmK 
    
660A Mezőcsáti járás főszolgabírájának iratai1850-18601,92 fmK 
    
661A Miskolci járás főszolgabírájának iratai1850-18615,22 fmK 
    
662A Sajószentpéteri járás főszolgabírájának iratai(1815) 1850-18602,30 fmK 
    
751Borsod vármegye főispáni helytartójának iratai1861-18652,94 fmK 
 a) Elnök iratok18620,13 fmK 
 b) Közigazgatási iratok1861-18652,63 fmK 
 c) Törvénykezési iratok1862-18650,18 fmK 
    
752Borsod vármegye főispánjának iratai1865-18721,74 fmK 
    
753Borsod Vármegye Bizottmányának iratai1860-18611,58 fmK 
 a) Közgyűlési jegyzőkönyvek1860-18610,42 fmK 
 b) Közgyűlési iratok1860-18611,16 fmK 
    
754Borsod Vármegye Bizottmányának iratai(1865) 1867-18713,45 fmK 
 a) Közgyűlési jegyzőkönyvek(1865) 1867-18710,70 fmK 
 b) Közgyűlési iratok1867-18712,75 fmK 
    
755Borsod Vármegye Középponti Választmányának iratai18610,12 fmK 
    
756Borsod Vármegye Középponti Választmányának iratai18650,12 fmK 
    
757Borsod Vármegye Középponti Választmányának iratai18690,14 fmK 
    
758Borsod vármegye első alispánjának iratai1861-18716,89 fmK 
 a) Elnöki iratok1861-18620,16 fmK 
 b) Közigazgatási iratok1861-18716,73 fmK 
    
760Borsod vármegye másodalispánjának iratai1865-18710,63 fmK 
    
761Borsod Vármegye Tisztiszékének iratai1862-18656,88 fmK 
 a) Jegyzőkönyvek1862-18650,75 fmK 
 b) Iratok1862-18656,13 fmK 
    
762Borsod vármegye központi főszolgabírájának iratai18710,06 fmK 
    
763Borsod vármegye főlevéltárnokának iratai1864-1871 (1899)0,39 fmK 
    
764Az Egri járás főszolgabírájának iratai1861-1871 1,10 fmK 
    
765A Miskolci járás főszolgabírájának iratai1861-18712,50 fmK 
    
766A Szendrői járás főszolgabírájának iratai1861-18741,44 fmK 
    
767A Szentpéteri (Sajószentpéteri) járás főszolgabírájának iratai1861-18711,16 fm K 
    
768Miskolc mezővárosában tartott megyei járványbizottmányi munkálatok jegyzőkönyvei1864-18650,06 fm K 
      
769Borsod Vármegye Árvaszékének iratai1862-1877   1,02 fm A   
 a) Általános iratok1850-18770,85 fmA 
 b)Közgyámi iratok1862-18710,17 fmA 
    
770Borsod Vármegye Törvényszékének iratai1861-18712,56 fmK 
 a) Polgári törvényszéki jegyzökönyvek1861-18640,06 fmK 
 b) Fenyítő törvényszéki jegyzőkönyvek1861-18712,50 fmK 
      
801Borsod vármegye főispánjának iratai1872-192315,55 fmK 
 b) Közigazgatási iratok1872-192315,55 fmK 
    
802Borsod vármegye főispánjának iratai1939-19443,38 fmK 
 a) Elnöki iratok1939-19430,49 fmK 
 b) Közigazgatási iratok1939-19442,89 fmK 
    
803 Borsod Vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai1871-19236,74 fmK 
 a) Közgyűlési jegyzőkönyvek1872-19234,50 fmK 
 b) Közgyűlési iratok1871-18912,24 fmK 
    
804Borsod Vármegye Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának iratai1872-19234,12 fmK 
    
805Borsod (-Gömör-Kishont) Vármegye Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának iratai1939-19448,04 fmK 
    
806Borsod Vármegye Törvényhatósági Mezőgazdasági Munkabizottságának iratai1916-19250,81 fmK 
    
807Borsod Vármegye Építészeti Küldöttségének iratai1873-18750,02 fmK 
    
808Borsod Vármegye Miskolci Laktanyaépítési Küldöttségének iratai1885-18910,49 fmK 
    
809Borsod vármegye alispánjának iratai1872-192378,46 fmK 
 a) Elnöki iratok1897-19230,62 fmK 
 b) Közigazgatási iratok1872-192377,84 fmK 
    
810Borsod vármegye alispánjának iratai1939-194459,85 fmK 
 a) Elnöki iratok1939-19440,91 fmK 
 b) Közigazgatási iratok1939-194458,69 fmK 
 c) Kihágási iratok19440,25 fmK 
    
 811Borsod Vármegye Árvaszékének iratai1872-1923 29,36 fm A 
a) Elnöki iratok1902-19230,12 fmA 
b) Általános iratok1872-192328,50 fmA 
c) Közgyámi iratok1872-18900,74 fmA 
    
 812Borsod Vármegye Árvaszékének iratai1939-1944 (1950) 12,43 fm A  
a) Elnöki iratok1939-19440,38 fmA 
b) Általános iratok1939-1944 (1950)12,05 fmA 
     
813Borsod Vármegye Közigazgatási Bizottságának iratai1876-192344,88 fmK 
 a) Ülésjegyzőkönyvek1876-19000,60 fmK 
 b) Általános iratok1876-192344,28 fmK 
    
814Borsod Vármegye Közigazgatási Erdészeti Bizottságának iratai1881-194410,30 fmK 
 a) Jegyzőkönyvek1881-19022,76 fmK 
 b) Gazdasági üzemtervek1886-19446,98 fmK 
 c) Kopárjavítási tervek1910-19320,56 fmK 
      
815Borsod Vármegye Közigazgatási Bizottságának iratai1939-194416,10 fmK 
    
817Az Edelényi járás főszolgabírájának iratai1899-194410,20 fmK 
    
818A Mezőcsáti járás főszolgabírájának iratai1884-1944 (1953)14,42 fmK 
    
819A Mezőkövesdi járás főszolgabírájának iratai1876-193729,40 fmK 
    
820A Miskolci járás főszolgabírájának iratai1884-19288,68 fmK 
    
821Az Ózdi járás főszolgabírájának iratai1872-194440,98 fmK 
    
823A Sajószentpéteri járás főszolgabírájának  iratai1871-19442,00 fmK 
    
825Borsod Vármegye Levéltárának iratai(1867) 1872-19442,52 fmK 
    
826Borsod vármegyei községek közigazgatási felügyelet szempontjából eszközölt vizsgálatának jegyzőkönyvei1891-19022,22 fmK 
    
827Borsod vármegyei törvényhatósági közutak törzskönyveinek levéltári gyűjteménye1893-19020,59 fmK 
    
828Borsod vármegyei, járási és községi tisztviselők nyilvántartásának levéltári  gyűjteménye1891-19510,62 fmK 
    
829Őrzemények (Borsod vármegye egyesületi alapszabályainak, megyei, községi és egyéb szabályrendeleteinek levéltári gyűjteménye; államosított házingatlanokra vonatkozó adásvételi szerződések)1862-19594,61 fmK 
    
830Borsod vármegye felekezeti anyakönyvi másodpéldányainak levéltári gyűjteménye(1799) 1827-1895 (1935) 17,02 fmA 
      
832Borsod vármegye tisztiorvosának iratai1879-18890,08 fmK 
    
833Borsod Vármegye Házipénztár Hivatalának iratai1875-1902 (1907)0,90 fmK 
    
834Borsod Vármegye Igazoló Választmányának iratai1872-18770,13 fmK 
      
901Borsod-Gömör (-Kishont) vármegye főispánjának iratai1924-19381945-194914,05 fmK 
 a) Elnöki iratok1933-1938 1945-19490,67 fmK 
 b) Közigazgatási iratok1924-19381945-19498,74 fmK 
 c) Közellátási kormánybiztosi iratok1945-19484,74 fmK 
    
902Borsod-Gömör (-Kishont) Vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai1924-19381945-19470,53 fmK 
 a) Közgyűlési jegyzőkönyvek1924-19381945-19470,53 fmK 
    
903Borsod-Gömör (-Kishont) Vármegye Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának iratai1924-19381945-194932,42fmK 
    
904Borsod-Gömör (-Kishont) vármegye alispánjának iratai1924-19381945-1950103,21 fmK 
 a) Elnöki iratok1924-19381945-19502,60 fmK 
 b) Közigazgatási iratok1924-19381945-1949100,24 fmK 
 c) Kihágási iratok1945-19480,37 fmK 
      
905Borsod-Gömör (-Kishont) Vármegyék Árvaszékének iratai1924-19381945-195042,91 fm A  
 a) Elnöki iratok1924-19381945-19500,77 fmA 
 b) Általános iratok1924-19381945-195042,14 fmA 
      
906Borsod-Gömör (-Kishont) Vármegye Közigazgatási Bizottságának iratai1924-19381945-194925,57 fmK 
 b) Általános iratok1924-19381945-194925,57 fmK 
    
907Borsod-Gömör (-Kishont) Vármegye Levéltárának iratai1924-19381945-19491,08 fmK 
908Borsod-Gömör megye és Miskolc thj. város szociális felügyelőjének iratai1947-19500,72 fmK 
909A Mezőcsáti járás főjegyzőjének iratai1945-19493,60 fmK 
910A Mezőkeresztesi járás főjegyzőjének iratai1945-19502,88 fmK 
911A Mezőkövesdi járás főjegyzőjének iratai1945-1949 2,88 fm K 
912A Miskolci járás főjegyzőjének iratai1945-194911,46 fmK 
913Az Ózdi járás főjegyzőjének iratai1945-19504,95 fmK 
914A Putnoki járás főjegyzőjének iratai1945-19502,58 fmK 
915A Sajószentpéteri járás főjegyzőjének iratai1945-19494,20 fmK 
      
916Borsod-Gömör vármegye tiszti főorvosának iratai1948-19490,06 fmK 
      
922A Putnoki járás főszolgabírájának iratai1910-194419,35 fmK 
a) Elnöki iratok1910-19270,62 fmK 
b) Közigazgatási iratok1910-194417,75 fmK 
c) Kihágási iratok1928-19440,86 fmK 
d) Lakásügyi iratok1920-19230,12 fmK 
   
923Gömör-Kishont vármegye felekezeti anyakönyvi másodpéldányainak levéltári gyűjteménye1827-1895 0,32 fmA 
      
924Gömör-Kishont Vármegye Törvényszékének iratai1840-1848 (1861)0,05 fmK 
 b) Elítéltek kimutatása1840-1848 (1861)0,05 fmK 
      
951Torna Vármegye Nemesi Közgyűlésének iratai1717-18480,40 fmK 
 a) Közgyűlési jegyzőkönyvek1730-18360,36 fmK 
 b) Közgyűlési iratok1717-18480,04 fmK 
      
961Torna Vármegye Bizottmányának iratai18600,03 fmK 
      
971Torna vármegye főispáni helytartójának iratai1861-18640,96 fmK 
 a) Jegyzőkönyvek1861-18640,16 fmK 
 b) Jegyzőkönyvi iratok1861-18640,80 fmK 
      
972Torna Vármegye Bizottmányának iratai1866-18701,59 fmK 
 a) Közgyűlési jegyzőkönyvek18700,03 fmK 
 b) Közgyűlési iratok1866-18701,56 fmK 
      
973Torna Vármegye Törvényszékének iratai18670,01 fmK 
      
981Torna Vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai1871-18811,06 fmK 
 a) Közgyűlési jegyzőkönyvek1871-18810,20 fmK 
 b) Jegyzőkönyvi iratok1871-18810,86 fmK 
      
2001Zemplén Vármegye Nemesi Közgyűlésének, Bizottmányának és Haynau-féle közigazgatásának iratai1214-1850 (1937)  141,51 fmS 
 a) Közgyűlési és törvényszéki jegyzőkönyvek1558-178610,00 fmS 
 b) Szirmay-Kazinczy-féle históriai iratok - Acta politica1214-1786 (1848)21,80 fmS 
 c) Közgyűlési jegyzőkönyvek1790-18135,10 fmS 
 d) Közgyűlési iratok1790-181321,20 fmS 
 e) Közgyűlési és törvényszéki jegyzőkönyvek1814-18223,00 fmS 
 f) Közgyűlési és törvényszéki iratok1814-182215,50 fmS 
 g) Közgyűlési és megyei közigazgatási jegyzőkönyvek1823-18506,00 fmS 
 h) Közgyűlési, bizottmányi és megyei közigazgatási  iratok1823-184941,90 fmS 
 i) Királyi és helytartótanácsi rendeletek1785-18040,40 fmS 
 j) Nemességi iratok - Acta Nobilitaria1550-1849 (1937)5,50 fmS 
 k) A közgyűlés úrbéri iratai1771-18481,80 fmS 
 l) A közgyűlés be- és kitáblázási iratai1770-1849 2,50 fmS 
m) Országgyűlési naplók(1634) 1712-18360,64 fmS 
n) Inszurrekciós iratok1797-17980,27 fmS 
o) Katonaállítási iratok1821-18460,30 fmS 
p) Vegyes közgyűlési iratok1560-1849 (1898)5,60 fmS 
q) Vármegyei szabályrendeletek, esküformák, hivatali árszabások(1826) 1838-18410,01 fmS 
     
2002Zemplén Vármegye Epekórságot Elhárító Bizottmányának iratai18310,48 fmS 
      
2003Zemplén vármegye II. József-féle közigazgatásának (Germanica) iratai1786-17908,24 fmS 
 a) Közigazgatási jegyzőkönyvek1786-17900,44 fmS 
 b) Közigazgatási  iratok1786-17907,80 fmS 
      
2004Zemplén vármegye első alispánjának iratai1813-1849 1,12 fmS 
      
2005Zemplén vármegye adószedőjének iratai(1664) 1785-184344,45 fmS 
 a) Szirmay-féle pénztári és biztossági iratok - Acta perceptoralia et comissariatica1553-177710,10 fmS 
 b) Számadások1650-1850 (1852)14,90 fmS 
 c) Országos összeírások1828-18334,00 fmS 
 d) Dicális összeírások1773-184612,43 fmS 
 e) Nemesi hozzájárulásokkal kapcsolatos összeírások1664-18432,12 fmS 
 f) Adózók és zsidó bérlők összeírása1740-1850 0,90 fmS 
      
2006Zemplén vármegye II. József-féle fiókpénztárának iratai1786-17900,60 fmS 
      
2007Zemplén Vármegye Árvaszékének iratai1740-1850 (1855)5,26 fmS 
 a) Árvaszéki jegyzőkönyvek1805-18480,50 fmS 
 b) Árvaszéki iratok1740-1850 (1855)4,76 fmS 
      
2008Zemplén Vármegye Törvényszékének iratai 1550-1850 (1851)95,40 fmS 
 a) Ügyviteli iratok - sedrialis jegyzések1821-18400,16 fmS 
 b) Törvényszéki jegyzőkönyvek1773-18490,90 fmS 
 c) Törvényszéki jegyzőkönyvek fogalmazványai és iratai 1823-1849 (1851)18,00 fmS 
 d) Polgári perek 1550-178620,70 fmS 
 e) Polgári különperek 1755-18482,10 fmS 
 f) Juridikus iratok és polgári perek1550-181341,00 fmS 
 g) Úrbéri perek1778-1849 0,86 fmS 
 h) Csődperek1841-18500,31 fmS 
 i) Tiszti perek subsidium behajtása ügyében1798-18341,05 fmS 
 j) Fenyítő törvényszék ügyviteli iratai1790-18481,52 fmS 
 k) Fenyítő törvényszéki jegyzőkönyvek és irataik1828-18450,54 fmS 
 l) Fenyítő perek - Acta criminalia1550-18485,20 fmS 
 m) Rabok nyilvántartása 1784-18501,00 fmS 
      
2009Zemplén Vármegye II. József-féle Törvényszékének (Acta Judicii Subalterni) iratai1787-17906,40 fmS 
      
2010Zemplén Vármegye Rögtönítélő Törvényszékének iratai 1805-18380,78 fmS 
      
2011Zemplén Vármegye Alispáni és Szolgabírói Bíróságának iratai1790-18486,50 fmS 
      
2012Zemplén vármegye tiszti ügyészének iratai(1764) 1790-18502,27 fmS 
      
2013Zemplén Vármegye Inszurrekciós Bizottmányának iratai1796-18474,60 fmS 
      
2014Zemplén vármegyei járási fő- és kerületi alszolgabírói iratok levéltári gyűjteménye1785-18430,06 fmS 
      
2102Zemplén Vármegye Nemzetőrségének iratai18480,08 fmS 
      
2150A Zempléni Császári Királyi Megyehatóság (Zempliner K. k. Comitatsbehörde) iratai1855-18600,39 fmS 
 a) Megyefőnöki elnöki iratok18600,01 fmS 
 b) Általános iratok1855-18600,38 fmS 
    
2151Zemplén Megye Császári Királyi Törvényszéke(K.K.Comitatsgericht in Sátoraljaújhely) iratai1850-185713,93 fmS 
 a) Törvényszéki tanácsülések jegyzőkönyvei1853-18540,18 fmS 
 b) Törvényszéki jegyzőkönyvek1850-18530,90 fmS 
 c) Törvényszéki iratok 1850-18536,18 fmS 
 d) Fenyítő és árvaügyek jegyzőkönyve18500,06 fmS 
 e) Fenyítő és árvaügyek iratai18500,28 fmS 
 f) Bűnvádi jegyzőkönyvek1853-18540,09 fmS 
 g) Betáblázási jegyzőkönyvek1850-18530,26 fmS 
 h) Betáblázási iratok1850-18560,93 fmS 
 i) Meghatalmazások, szerződések, örökvallások1850-18540,13 fmS 
 j) Vegyes perek1853-18560,13 fmS 
      
2152A Sátoraljaújhelyi Császári Királyi Járásbíróság (Társas Bíróság, K. K. Bezirks Collegialgericht zu S. A. Újhely) iratai1850-18542,18 fmS 
 a) Ügyviteli jegyzőkönyvek és iratok1850-18530,75 fmS 
 b) Büntető perek jegyzőkönyvei és iratai1850-18541,43 fmS 
      
2153A Tokaji Császári Királyi I. Osztályú Járásbíróság (Társas Bíróság, K. K. Bezirks Collegialgericht zu Tokaj) iratai1850-18541,13 fmS 
 a) Jegyzőkönyvek és iratok1850-18540,65 fmS 
 b) Fenyítő perek1853-18540,48 fmS 
      
2154A Homonnai Császári Királyi I. Osztályú Járásbíróság (Társas Bíróság, K. K. Bezirks Collegialgericht zu Homonna) iratai(1773) 1850-18540,29 fmS 
 b) Büntető törvénykezési iratok(1773) 1850-18540,29 fmS 
      
2155A Sátoraljaújhelyi Császári Királyi Társas Bíróság iratai1850-18540,88 fmS 
 a) Ügyviteli jegyzőkönyvek és iratok1850-18530,75 fmS 
 b) Büntető perek jegyzőkönyvei és iratai1850-18540,13 fmS 
    
2156A Szerencsi Cs. Kir. (vegyes) Szolgabírói Hivatal (K. k. Stuhlrichter Amt zu Szerencs) iratai1855-1860 (1861)0,07 fmS 
      
2157A Homonnai Cs. Kir. (vegyes) Szolgabírói Hivatal (K. k. Stuhlrichter Amt zu Homonna) iratai1855-1860 (1865)0,12 fmS 
      
2250Zemplén vármegye főispáni helytartójának iratai1861-18650,32 fmS 
 a) Általános iratok1861-18650,24 fmS 
 b) Járványügyi iratok1864-18650,08 fmS 
    
2251Zemplén vármegye főispánjának iratai(1862) 1866-18670,46 fmS 
 a) Általános iratok(1862) 1866-18670,02 fmS 
 b) Községi határleírások(1865) 18670,44 fmS 
    
2252Zemplén Vármegye Bizottmányának iratai(1855) 1860-18611,10 fmS 
 a) Közgyűlési jegyzőkönyvek és fogalmazványok 1860-18610,19 fmS 
 b) Közgyűlési iratok(1855)1860-18610,91 fmS 
    
2253Zemplén Vármegye Bizottmányának iratai1867-18710,40 fmS 
 a) Közgyűlési jegyzőkönyvek 1867-18710,40 fmS 
    
2254 Zemplén Vármegye Középponti Választmányának iratai18610,04 fmS 
    
2255Zemplén Vármegye Középponti Választmányának iratai1865-18660,05 fmS 
    
2256Zemplén Vármegye Középponti Választmányának iratai1867-18710,10 fmS 
    
2257Zemplén vármegye első alispánjának iratai(1850)1860-18663,75 fmS 
    
2258Zemplén vármegye első alispánjának iratai1867-18711,17 fmS 
    
2259Zemplén vármegye másodalispánjának iratai1861-18671,27 fmS 
    
2260Zemplén vármegye másodalispánjának iratai1868-18710,58 fmS 
    
2261Zemplén Vármegye Tisztiszékének iratai(1846) 1862-18669,29 fm S 
 a) Jegyzőkönyvek1862-18650,26 fmS 
 b) Iratok(1846) 1862-18669,03 fmS 
    
2262A Szerencsi járás alkotmányos szolgabírájának iratai18610,07 fmS 
    
2264Zemplén Vármegye tiszti főorvosának iratai1861-18640,08 fmS 
    
2265Zemplén Vármegye Házipénztárának iratai 1860-18720,07 fmS 
      
2401Zemplén vármegye főispánjának iratai1941-19506,10 fmS 
 a) Elnöki, bizalmas iratok1945-19500,23 fmS 
 b) Általános iratok1944-19503,07 fmS 
 c) Közellátási kormánybiztosi iratok1945-19482,40 fmS 
 d) Hadisegélyezési iratok1941-19440,16 fmS 
 e) Magánlevelezés1947-19500,12 fmS 
 f) Országmozgósítási bizalmas iratok19450,12 fmS 
    
2402Zemplén Vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai1872-195014,08 fmS 
 a) Közgyűlési jegyzőkönyvek és fogalmazványaik1872-19475,42 fmS 
 b) Közgyűlési iratok1872-19057,66 fmS 
 c) Kisgyűlési jegyzőkönyvek és iratok1929-19501,00 fmS 
    
2403Zemplén Vármegye Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának iratai 1872-19495,31 fmS 
 b) Iratok1872-19495,31 fmS 
     
2405Zemplén vármegye alispánjának iratai1872-1950114,00 fmS 
 a) Elnöki iratok1945-19500,10 fmS 
 b) Közigazgatási iratok1872-1950113,54 fmS 
 c) Közellátási iratok19490,12 fmS 
 d) Kihágási iratok19480,24 fmS 
    
2406Zemplén vármegye tiszti főügyészének iratai1936-19501,20 fmS 
 a) Közigazgatási iratok1936-19500,72 fmS 
 b) Gyámügyi iratok1946-19500,24 fmS 
 c) Kihágási iratok1945-19470,24 fmS 
    
2407Zemplén Vármegye Árvaszékének iratai1884-195057,52 fmS 
 a)Tanácsülési jegyzőkönyvek1884-19130,23 fmS 
 b)Általános iratok1894-195057,29 fmS 
    
2409Zemplén Vármegye Közigazgatási Bizottságának iratai(1838)1876-195042,73 fmS 
 a) Jegyzőkönyvek1876-19021,50 fmS 
 b) Ülések iratai1876-19025,04 fmS 
 c) Általános iratok1877-195035,52 fmS 
 d) Pót- és Útadó Felszólamló Választmányának jegyzőkönyvei és iratai1895-18990,36 fmS 
 e) Erdészeti Albizottság iratai(1838)1900-19130,25 fmS 
      
2410A Sárospataki járás főszolgabírájának (főjegyzőjének) iratai1935-19493,48 fmS 
     
2411A Sátoraljaújhelyi járás (szolgabírói kirendeltség) főszolgabírájának (főjegyzőjének) iratai1894-194913,11 fmS 
 a) Elnöki iratok1908, 19310,05 fmS 
 b) Közigazgatási iratok1894-194913,03 fmS 
 c) Kihágási iratok19110,03 fmS 
      
2412A Sárospataki járás tisztiorvosának iratai1934-19440,12 fmS 
    
2413A Tokaji járás főszolgabírájának (főjegyzőjének) iratai1944-19501,15 fmS 
 b) Közigazgatási iratok1944-19500,91 fmS 
 c) Kihágási iratok19490,24 fmS 
    
2414Zemplén vármegye nyilvántartásainak levéltári gyűjteménye1880-19500,20 fmS 
    
2415Zemplén vármegyei szabályrendeletek levéltári gyűjteménye1876-19481,60 fmS 
      
2416Zemplén vármegyei községi szabályrendeletek levéltári gyűjteménye1888-19442,32 fmS 
     
2417Zemplén vármegye egyesületi alapszabályainak levéltári gyűjteménye1873-19501,53 fmS 
     
2418Zemplén vármegyei, járási és községi tisztviselők nyilvántartásának levéltári gyűjteménye1904-19480,84 fmS 
      
2419Zemplén vármegyei titkos letétek levéltári gyűjteménye 1626-1950 (1962)1,93 fmS 
 a) Letéti okmányok 1626-1950 (1962)1,34 fmS 
 b) Hivatalvizsgálati jegyzőkönyvek1873-18980,30 fmS 
 c) Vegyes iratok1850-19400,20 fmS 
 d) Dongó Gyárfás Géza megyei főlevéltárnok gyűjteménye1730-19110,06 fmS 
 e) Zemplén vármegyei pecsétlenyomatok levéltári gyűjteménye1902-19290,03 fmS 
      
2420Zemplén vármegye felekezeti anyakönyvi másodpéldányainak levéltári gyűjteménye1820-1895 (1946)12,00 fmS 
      
2421Zemplén Vármegye Tiszti, Segédkezelő és Szolgaszemélyzete Nyugdíjalapját Kezelő Választmányának iratai1873-19290,84 fmS 
 a) Jegyzőkönyvek1887-19290,24 fmS 
 b) Iratok1873-19020,60 fmS 
      
2422Zemplén Vármegye Levéltárának iratai1842-1950 (2006) 0,63 fmS 
 a) Ügyviteli iratok1903-19500,15 fmS 
 b) Zemplén vármegyei főlevéltárnokok iratai1882-19440,38 fmS 
 c) Levéltári vendégkönyvek1842-1950 (2006)0,10 fmS 
      
2423Zemplén Vármegye Házipénztárának iratai(1869) 1872-1902 (1903)0,23 fmS 
      
2424A Sátoraljaújhelyi járási állami állatorvos iratai19190,01 fmS 
      
2425Zemplén vármegye erdészeti üzemterveinek levéltári gyűjteménye1874-19410,10 fmS 
      
2426Zemplén megye tiszti főorvosának iratai1913-19490,68 fmS 
 a) Általános iratok19130,01 fmS 
 b) Kisdedóvó intézetek felügyeleti iratai1945-19490,67 fmS 
      
2427Zemplén megye szociális felügyelőjének iratai1945-19501,90 fmS 
      
2428A Bodrogközi járási kirendeltség főjegyzőjének iratai1945-19492,70 fmS 
 b) Közigazgatási iratok1945-19492,12 fmS 
 c) Építési engedélyek19490,24 fmS 
 d) Bodrogközi Járási Hadigondozó Bizottság iratai1947-19490,34 fmS 
      
2429A Bodrogközi járási kirendeltség szociális titkárának iratai1947-19490,10 fmS 
      
2430A Sárospataki járás szociális titkárának iratai1946-19490,06 fmS 
      
2431A Sátoraljaújhelyi járás tiszti orvosának iratai1946-19492,07 fmS 
 
2432A Szerencsi járás főjegyzőjének iratai1945-19499,46 fmS 
 
2433A Szerencsi járás tiszti orvosának iratai1945-19490,62 fmS 
      
2434A Tokaji járás tiszti orvosának iratai1945-19500,80 fmS 
      
2435A Tokaji járás szociális titkárának iratai1946-19500,33 fmS 
 a) Általános iratok1946-19500,28 fmS 
 b) A Tokaji járás Hadigondozó bizottsága iratai1946-19490,05 fmS 
      
2436Zemplén vármegyei községi tűzrendészeti szabályrendeletek levéltári gyűjteménye(1874) 1885-1905 (1929)0,12 fmS 
      
1501Miskolc Város Tanácsának iratai1569-191149,85 fmK 
 a) Tanácsülési jegyzőkönyvek1569-18493,40 fmK 
 b) „Species II-XXVI,XXVIII-XXX”    XVII-XVIII. sz.20,01 fmK 
 c) „Miscellanea”1793-18484,42 fmK 
 d) „Miscellanea”1848-1889 (1945)3,12 fmK 
 e) Miskolc Város Tanácsának iratai1800-184816,68 fmK 
 f) Miskolc város számadási iratai1678-18531,39 fmK 
 g)Örökvallási jegyzőkönyvek(1817)1838-18480,05 fmK 
 h) Tanácstörvényszéki iratok1800-18480,35 fmK 
 i) Vegyes tanácsi iratokXVIII. sz. -18240,13 fmK 
 j) A koldulás rendeletével kapcsolatos iratok1841-18420,10 fmK 
 k) Városi tisztviselők és alkalmazottak eskükönyve17820,05 fmK 
 l) Piaci árak jegyzőkönyve1784-19110,05 fmK 
 m) A IV. 1501/b.  I, IV, és XXII. specieséből kiemelt királyi adomány-, kiváltság- és oltalomlevelek, örökvallások és egyéb tárgyú iratok1550-17960,10 fmK 
 n) Miskolc város török levelei1591-16840,05 fmK 
    
1502Miskolc Város Quantualis és Királyi Városi Deputatiojának iratai(1281) 1790-18480,86 fmK 
 a) Jegyzőkönyvek1792-18290,21 fmK 
 b) Iratok1793-18480,65 fmK 
      
1601Miskolc Város Képviselő Közgyűlésének iratai1860-18710,69 fmK 
 a) Jegyzőkönyvek1860-18710,16 fmK 
 b) Közgyűlési iratok1860-18710,53 fmK 
    
1602Miskolc Város Tanácsának iratai(1784) 1849-187417,33 fmK 
 a) Tanácsülési jegyzőkönyvek1849-18700,60 fmK 
 b) Tanácsülési iratok1850-18702,34 fmK 
 c) Elnöki iratok1850-18700,36 fmK 
 d) Tanácsi iratok1849-187013,02 fmK 
 e) Katonai ügyosztály iratai1849-18740,27 fmK 
 f)  Funduális ügyosztály iratai1862-18630,01 fmK 
 g) Illetőségi ügyek1851-18690,55 fmK 
 i) Piaci élelmiszer árak limitációja(1784) 1849-18600,18 fmK 
    
1603Miskolc város (szolgabírói címmel felruházott) főbírájának iratai(1861) 1867-18710,65 fm K 
    
1604Miskolc város közgyámjának iratai1856-18640,13 fmK 
 a) Jegyzőkönyvek1863-18640,02 fmK 
 b) Árvanyilvántartások1856-18600,11 fmK 
    
1605Miskolc Város Adóhivatalának iratai1845-1873 2,18 fmA  
 a) Adószedői iratok1853-18700,93 fmA 
 b) Számadások1845-18731,25 fmA 
    
1606Miskolc Város Törvényszékének iratai(1841) 1850-18717,54 fmK 
 a) Törvényszéki jegyzőkönyvek(1841) 1862-18710,70 fmK 
 b) Törvényszéki iratok1850-18716,84 fmK 
    
1607Miskolc Város Egyes Bíróságának iratai1869-18710,17 fmK 
    
1608Miskolc város birtokaira vonatkozó iratok levéltári gyűjteménye1849, 18690,28 fmK 
    
1609Miskolc város újonnan épített házának felavatásával kapcsolatos iratok1870-18710,05 fmK 
      
1901Miskolc város főispánjának iratai1910-19487,25 fmK 
 a) Elnöki iratok1910-19441,45 fmK 
 b) Általános iratok1917-19485,05 fmK 
 c) Kormánybiztosi iratok19200,36 fmK 
 d) Közellátási kormánybiztosi iratok1941-19440,39 fm  K 
  
1902Miskolc város Képviselő­testületének (Képviselőköz­gyű­lésének) iratai1872-19071,80 fmK 
 a) Közgyűlési jegyzőkönyvek1872-19070,80 fmK 
 b) Elnöki iratok1901-19050,10 fmK 
 c) Közgyűlési iratok1872-18870,90 fmK 
  
1903Miskolc Város Törvényhatósági Bizottságának iratai1909-19502,60 fmK 
 a) Közgyűlési jegyzőkönyvek1909-19502,60 fmK 
  
1904Miskolc Város Központi Választmányának iratai(1896) 1906-19450,47 fmK 
  
1905Miskolc Város Tanácsának iratai1871-192254,66 fmK 
 a) Tanácsülési jegyzőkönyvek1871-18941,29 fmK 
 b) Tanácsülési iratok1871-18842,88 fmK 
 c) Tanácsi iratok1871-190848,60 fmK 
 d) Katonai ügyosztály iratai1887-19221,88 fmK 
 i) Elnöki iratok1901-19130,01 fmK 
 j) Illetőségi ügyek1880-19000,22 fmK 
      
1906Miskolc Város Polgármesteri Hivatalának iratai1909-1950198,67 fmK 
 a) Tanácsülési jegyzőkönyvek1945-19490,12 fmK 
 b) Közigazgatási iratok1909-1950172,98 fmK 
 c) A gazdasági ügyosztály iratai1945-19500,58 fmK 
 d) A városbírósági ügyosztály iratai1935-195023,33 fmK 
 e) A közjogi ügyosztály iratai1945-19490,02 fmK 
 f) Anyakönyvi ügyek1933-19501,64 fmK 
    
1907Miskolc város tiszti főügyészének iratai1929-19502,20 fmK 
      
1908 Miskolc Város Árvaszékének iratai1872-1951 35,80 fmA  
 a) Elnöki iratok1874-1878, 1909-1944, 1950-19510,60 fmA 
b) Általános iratok1872-195134,73 fmA 
c) Közgyámi iratok1877-19310,47 fmA 
     
1909Miskolc város tiszti főorvosának iratai1894-19490,32 fmKA 
     
1910Miskolc Város Házipénztári Hivatalának iratai1872-1948 5,11 fmA 
     
1911Miskolc Város Adóhivatalának iratai1871-1944 1,18 fmA 
     
1912Miskolc Város Számvevő Hivatalának iratai1889-1950 (1951)3,51 fm K, A 
    
1913Miskolc Város Javadalmi Hivatalának iratai1883-1908, 1946-19497,70 fmA 
    
1914Miskolc Város Mérnöki Hivatalának iratai(1868) 1879-194712,12 fmK 
    
1915Miskolc Város Rendőrkapitányi Hivatalának  iratai1898-1920 (1939)2,28 fmK 
    
1916Miskolc Város Népmozgalmi Nyilvántartó Hivatalának iratai1921-19510,90 fm K 
    
1917Miskolc Város Idegenforgalmi Hivatalának iratai1933-19441,71 fmK 
    
1918Miskolc Város Közigazgatási Bizottságának iratai1913-1950 8,70 fmK 
 b) Általános iratok1913-19498,60 fmK 
 c) Gazdasági Albizottság iratai1949-19500,10 fmK 
    
1919Miskolc Város Levéltárának iratai1892-19500,17 fmK 
    
1920Miskolc város szabályrendeleteinekgyűjteménye1868-19481,20 fmK 
    
1921Miskolc város törvényhatósági joggal felruházott várossá alakulásának iratai19090,24 fmK 
    
1922Miskolc város történetére vonatkozó vegyes iratok levéltári gyűjteménye1881-19880,08 fmK 
    
1923A miskolci, 1878. augusztus 31-i árvíz folytán keletkezett iratok gyűjteménye18780,50 fmK 
    
1924A Miskolc város szolgálatában állott tisztviselők, kezelők, díjnokok és altisztek törzskönyvi lapjainak gyűjteménye(1879) 1909-19490,78 fmK 
    
1925Miskolc Város Levéltárában elhelyezett letétek (őrzemények) gyűjteménye1860-19537,35 fmK 
 a) Vegyes őrzemények1860-19502,70 fmK 
 b) Egyesületi iratok gyűjteménye1870-19533,90 fmK 
 c) Főpénztári letétek1882-19500,75 fmK 
    
1926Miskolc város felekezeti anyakönyvi másodpéldányainak levéltári gyűjteménye1827-18952,00 fmA 
    
1927Miskolc város közgyűlési és tanácsülési jegyzőkönyveinek másodpéldányai1725-19292,90 fmK 
      
1928Miskolc Város Lakáshivatalának iratai1944-19504,78 fmK 
1929Miskolc város tervmegbízottjának iratai1948-19500,36 fmK 
      
1930Miskolc thj. Város Diósgyőri I. fokú Közigazgatási Kirendeltségének iratai1945-19492,61 fmK 
1931Miskolc thj. Város Hejőcsabai Kirendeltségének iratai 1945-19490,90 fmK 
1932Miskolc város békebírájának jegyzőkönyvei 1887-18990,05 fmK  
1933Miskolc thj. város I. fokú rendőri büntetőbírája1948-19490,01 fmK 

V. MEZŐVÁROSOK, RENDEZETT TANÁCSÚ VÁROSOK, KÖZSÉGEK

1Sátoraljaújhely város iratai (1111) 1617-1848 (1898) 2,53 fmS 
71Sátoraljaújhely város képviselőtestületének iratai1899-19481,90 fmS 
 a) Jegyzőkönyvek1899-19481,90 fmS 
      
72Sátoraljaújhely Város Polgármesteri Hivatalának iratai1902-1950(1968)23,01 fmS 
 b) Közigazgatási iratok1902-195020,21 fmS 
 c) Hadigondozási iratok1914-1950 (1968)2,80 fmS 
      
73Sátoraljaújhely város rendőrkapitányának iratai1899-19072,30 fmS 
      
74Sátoraljaújhely Város Adóhivatalának iratai1945-19500,22 fmS 
      
75Sátoraljaújhely Város Lakáshivatalának iratai1945-19491,32 fmS 
      
76Sátoraljaújhely Város Tanácsának iratai1945-19480,05 fmS 
 a) Tanácsülési jegyzőkönyvek1945-19480,05fmS 
      
81Ózd Megyei Város Polgármesteri Hivatalának iratai1949-19500,87 fmKA 
      
82Ózd Megyei Város Árvaszékének iratai19490,36 fmA 
      
 Abaújalpár lásd Abaújkéri körjegyzőség   
    
 Abaújdevecser lásd Forrói körjegyzőség   
    
101Abaújkéri körjegyzőség iratai1893-19501,96 fmK 
 a) Abaújalpár kisközség iratai1937-19500,10 fmK 
 b) Abaújkér kisközség iratai1893-19500,20 fmK 
 c) Sima kisközség iratai1935-19450,10  fmK 
    
 Abaújlak lásd Felsővadászi körjegyzőség   
    
 Abaújsáp lásd Kázsmárki körjegyzőség   
    
 Abaújszolnok lásd Selyebi körjegyzőség   
    
102Abaújvári körjegyzőség iratai1907-19501,63 fmK 
 a) Abaújvár kisközség iratai1924-19500,25 fmK 
 b) Kéked kisközség iratai1917-19480,18 fmK 
 c) Pányok kisközség iratai1917-19490,25 fmK 
 d) Zsujta kisközség iratai1930-19480,20 fmK 
    
103Aggteleki körjegyzőség iratai1945-19500,12 fmK 
    
104Alacskai körjegyzőség iratai1931-1950 (1956)1,40 fmK 
 a) Alacska kisközség iratai1931-19560,72 fmK 
 b) Berente kisközség iratai1928-19480,25 fmK 
    
105Alsóábrányi körjegyzőség iratai1935-19460,23 fmK 
 a) Alsóábrány kisközség iratai19350,08 fmK 
    
 Alsógagy lásd Felsőgagyi körjegyzőség   
    
 Alsóhangony lásd Hangonyi körjegyzőség   
    
 Alsókázsmárk lásd Kázsmárki körjegyzőség   
    
 Alsóregmec lásd Mikóházai körjegyzőség   
    
 Alsótelekes lásd Rudabányai körjegyzőség   
    
106Alsóvadász nagyközség iratai1899-19500,56 fmK 
    
107Alsózsolca nagyközség iratai1819-19500,04 fmK 
    
 Arka lásd Boldogkőváraljai körjegyzőség   
    
108Arlói körjegyzőség iratai1894-1950 (1954)1,6 fmK 
 a) Arló kisközség iratai1905-19480,24 fmK 
 b) Borsodszentgyörgy kisközség iratai1894-1950 (1954)0,66 fmK 
 c) Járdánháza kisközség iratai1905-19480,12 fmK 
    
109Aszaló nagyközség iratai1946-19500,30 fmK 
    
110Ároktő nagyközség iratai1939-19501,00 fmK 
    
111Baktai körjegyzőség iratai1945-19500,25 fmK 
 a) Bakta kisközség iratai1946-19470,05 fmK 
 b) Beret kisközség iratai1945-19500,02 fmK 
 c) Detek kisközség iratai1946-19500,10 fmK 
 d) Szárazkék kisközség iratai1945-19490,08 fmK 
    
 Baskó lásd Boldogkőváraljai körjegyzőség   
    
 Bánfalva lásd Bánhorváti körjegyzőség   
    
112Bánhorváti körjegyzőség iratai1884-1950 (1960)1,85 fmK 
 a) Bánfalva kisközség iratai1885-19500,35 fmK 
 b) Bánhorvát kisközség iratai1879-1950 (1951)0,40 fmK 
 c) Nagybarca kisközség iratai1884-19500,10 fmK 
    
113Bánrévei körjegyzőség iratai1927-19500,72 fmK 
 a) Bánréve kisközség iratai1947-19500,12 fmK 
 b) Hét kisközség iratai1927-19430,08 fmK 
 c) Serényfalva kisközség iratai1927-19500,40 fmK 
    
 Bántapolcsány lásd Dédesi körjegyzőség   
    
 Becskeháza lásd Hídvégardói körjegyzőség   
    
114Belsőbőcs nagyközség iratai1852-19501,69 fmK 
    
 Berencs lásd Kázsmárki körjegyzőség   
    
 Berente lásd Alacskai körjegyzőség   
    
 Beret lásd Baktai körjegyzőség   
    
115Bogács nagyközség iratai1843-19461,64 fmK 
    
 Boldogkőújfalu lásd Boldogkőváraljai körjegyzőség   
    
116Boldogkőváraljai körjegyzőség iratai1894-1950 (1951)1,51 fmK 
 a) Arka kisközség iratai1901-19510,21 fmK 
 b) Baskó kisközség iratai1895-19450,26 fmK 
 c) Boldogkőújfalu kisközség iratai1894-19450,27 fmK 
 d) Boldogkőváralja kisközség iratai1895-1950 (1951)0,37 fmK 
    
117Boldvai körjegyzőség iratai1941-19500,30 fmK 
 a) Boldva kisközség iratai1941-19490,05 fmK 
    
 Bolyok lásd Ózd   
    
118Borsodi körjegyzőség iratai19460,12 fmK 
      
 Borsodbóta lásd Sajóvelezd    
    
119Borsodgeszt nagyközség iratai1944-19460,14 fmK 
    
120Borsodivánka nagyközség iratai1945-19500,26 fmK 
    
121Borsodnádasdi körjegyzőség iratai1856-1950 (1952)4,65 fmK 
 a) Borsodnádasd kisközség iratai1892-1950 (1952)1,50 fmK 
    
 Borsodszentgyörgy lásd Arlói körjegyzőség   
    
 Bódvalenke lásd Tornaszentandrási körjegyzőség   
    
 Bódvarákó lásd Tornaszentandrási körjegyzőség   
    
122Bódvaszilas nagyközség iratai1925-19450,05 fmK 
    
 Bóta lásd Sajóvelezdi körjegyzőség   
 Bőcs lásd Belsőbőcs és Külsőbőcs nagyközség

   
123Bükkaranyos nagyközség iratai1946, 19480,05 fmK 
    
 Bükkmogyorósd lásd Csernelyi körjegyzőség   
    
124Bükkszentkereszti körjegyzőség iratai1877-19506,39 fmK 
 a) Bükkszentkereszt kisközség iratai1877-19500,85 fmK 
 b) Répáshuta kisközség iratai1900-19490,20 fmK 
    
 Bükkszentlászló lásd Hámori körjegyzőség   
    
125Bükkzsérc nagyközség iratai1905-19490,40 fmK 
    
 Büttös lásd Krasznokvajdai körjegyzőség   
    
 Center lásd Sajónémeti körjegyzőség   
    
 Csenyéte lásd Felsőgagyi körjegyzőség   
    
126Cserépfalu nagyközség iratai1918-19500,42 fmK 
    
127Csernelyi körjegyzőség iratai1930-19501,17 fmK 
 a) Bükkmogyorósd kisközség iratai1939-19490,02 fmK 
 b) Csernely kisközség iratai1935-19500,15 fmK 
 c) Lénárddaróc kisközség iratai1930-19500,10 fmK 
    
128Csobádi körjegyzőség iratai1909-19500,89 fmK 
 a) Csobád kisközség iratai1922-19490,15 fmK 
 b) Hernádszentandrás kisközség iratai1922-19490,12 fmK 
 c) Ináncs kisközség iratai1915-19500,20 fmK 
 d) Kiskinizs kisközség iratai1909-19490,12 fmK 
    
 Detek lásd Baktai körjegyzőség   
     
129Dédesi körjegyzőség iratai1887-1950 (1952)2,12 fmK 
 a) Bántapolcsány kisközség iratai1888-19500,16 fmK 
 b) Dédes kisközség iratai1894-1950 (1952)0,40 fmK 
 c) Mályinka kisközség iratai1887-19500,27 fmK 
 d) Tardona kisközség iratai1896-19500,18 fmK 
    
130Diósgyőr nagyközség iratai1840-195013,33 fmK, A 
    
131Disznóshorvát nagyközség iratai1872-19500,40 fmK 
    
132Domaházai körjegyzőség iratai1866-1950 (1951)1,47 fmK 
 a) Domaháza kisközség iratai1866-1950 (1951)0,44 fmK 
 b) Kissikátor kisközség iratai1922-19450,15 fmK 
    
 Dövény lásd Felsőnyárádi körjegyzőség   
    
 Dubicsány lásd Vadnai körjegyzőség   
    
133Edelény nagyközség iratai1933-19500,22 fmK 
    
134Egerlövő nagyközség iratai1899-19490,49 fmK 
    
135Emőd nagyközség iratai1945-19511,00 fmK 
      
136Encsi körjegyzőség iratai1927-1950 (1954)1,70 fmK 
 a) Encs kisközség iratai1937-1950 (1954)0,22 fmK 
 b) Fügöd kisközség iratai1927-19490,08 fmK 
    
 Fancsal lásd Forrói körjegyzőség   
    
 Fáj lásd Szemerei körjegyzőség   
    
 Felsőábrány lásd Alsóábrányi körjegyzőség   
    
 Felsőberecki lásd Alsóberecki körjegyzőség   
    
137Felsődobszai körjegyzőség iratai1904-19502,80 fmK 
 a) Felsődobsza kisközség iratai1904-19500,80 fmK 
 b) Hernádkércs kisközség iratai1904-19450,40 fmK 
 c) Nagykinizs kisközség iratai1904-19500,34 fmK 
 d) Szentistvánbaksa kisközség iratai1904-19460,26 fmK 
    
138Felsőgagyi körjegyzőség iratai1913-1950 (1957)0,97 fmK 
 a) Alsógagy kisközség iratai1937-1950 (1952)0,10 fmK 
 b) Csenyéte kisközség iratai1915-19490,10 fmK 
 c) Felsőgagy kisközség iratai1913-19490,10 fmK 
 d) Gagyapáti kisközség iratai1945-1950 (1957)0,17 fmK 
    
 Felsőhangony lásd Hangonyi körjegyzőség   
    
 Felsőkázsmárk lásd Kázsmárki körjegyzőség   
    
 Felsőkelecsény lásd Felsőnyárádi körjegyzőség   
    
139Felsőmérai körjegyzőség iratai1944-19500,55 fmK 
 a) Felsőméra kisközség iratai1946-19480,02 fmK 
 b) Szalaszend kisközség iratai1946-19490,03 fmK 
    
140Felsőnyárádi körjegyzőség iratai1911-19500,50 fmK 
 a) Dövény kisközség iratai1911-19500,05 fmK 
 b) Felsőkelecsény kisközség iratai19430,05 fmK 
 c) Felsőnyárád kisközség iratai1935-19460,06 fmK 
 d) Jákfalva kisközség iratai1943-19500,04 fmK 
    
 Felsőregmec lásd Mikóházai körjegyzőség   
    
 Felsőtelekes lásd Rudabányai körjegyzőség   
    
141Felsővadászi körjegyzőség iratai1910-19501,30 fmK 
 a) Abaújlak kisközség iratai1914-19440,13 fmK 
 b) Felsővadász kisközség iratai1910-19500,45 fmK 
 c) Gadna kisközség iratai1913-19390,10 fmK 
 d) Kupa kisközség iratai1910-19500,12 fmK 
    
142Felsőzsolca nagyközség iratai1845-19503,16 fmK 
    
 Filkeháza lásd Pálházai körjegyzőség   
    
143Finkei körjegyzőség iratai1908-19440,23 fmK 
 a) Borsodszirák kisközség iratai1908-19500,11 fmK 
    
144Fonyi körjegyzőség iratai1790-19500,72 fmK 
 a) Fony kisközség iratai1898-19450,05 fmK 
 b) Hejce kisközség iratai1898-19480,03 fmK 
 c) Mogyoróska kisközség iratai1898-19440,05 fmK 
 d) Regéc kisközség iratai1790-19440,09 fmK 
    
145Forrói körjegyzőség iratai1940-1950 (1952)0,79 fmK 
 a) Abaújdevecser kisközség iratai1942-19500,17 fmK 
 b) Fancsal kisközség iratai1943-19500,10 fmK 
 c) Forró kisközség iratai1940-1950 (1952)0,12 fmK 
    
 Fügöd lásd Encsi körjegyzőség   
    
 Gadna lásd Felsővadászi körjegyzőség   
    
 Gagyapáti lásd Felsőgagyi körjegyzőség   
    
146Gagybátori körjegyzőség iratai1868-1950 (1964)1,28 fmK 
 a) Gagybátor kisközség iratai1868-1950 (1951)0,46 fmK 
 b) Gagyvendégi kisközség iratai1935-1950 (1964)0,22 fmK 
 c) Pamlény kisközség iratai1930-19490,10 fmK 
 d) Szászfa kisközség iratai1925-19500,10 fmK 
    
 Gagyvendégi lásd Gagybátori körjegyzőség   
    
147Garadnai körjegyzőség iratai1874-19500,83 fmK 
 a) Garadna kisközség iratai1902-19490,15 fmK 
 b) Novajidrány kisközség iratai1874-19500,18 fmK 
      
148Gelej nagyközség iratai1797-1950 (1951)0,61 fmK 
    
149Gibárti körjegyzőség iratai1939-19490,46 fmK 
 a) Gibárt kisközség iratai1944-19470,06 fmK 
    
150Gömbösfalva nagyközség (1946 után Szomolya) iratai1944-19480,12 fmK 
    
 Gömörszőlős lásd Keleméri körjegyzőség   
    
151Gönc nagyközség iratai1551-1950 (1951)2,64 fmK 
    
152Görömböly nagyközség iratai1930-19500,90 fmK 
 a) Görömböly nagyközség iratai1930-19500,65 fmK 
 b) Tapolcai kirendeltség iratai1947-19490,25 fmK 
    
153Hangácsi körjegyzőség iratai1936-19500,25 fmK 
 a) Nyomár kisközség iratai1936-19500,05 fmK 
    
154Hangonyi körjegyzőség iratai1902-19502,02 fmK 
 a) Alsóhangony kisközség iratai1914-19490,35 fmK 
 b) Felsőhangony kisközség iratai1914-19440,15 fmK 
 c) Szentsimon kisközség iratai1902-19480,12 fmK 
    
155Harsány nagyközség iratai1766-19490,16 fmK 
    
156Hámori körjegyzőség iratai1891-1950 (1951)2,45 fmK 
 a) Bükkszentlászló (Óhuta)kisközség iratai1891-19490,20 fmK 
 b) Hámor kisközség iratai1891-19490,25 fmK 
    
 Háromhuta lásd Erdőhorváti körjegyzőség   
    
 Hejce lásd Fonyi körjegyzőség   
    
 Hejőbába lásd Nemesbikki körjegyzőség   
    
157Hejőcsaba nagyközség iratai1880-19502,15 fmK, A 
    
158Hejőkeresztúri körjegyzőség iratai1851-1950 (1951)0,30 fmK 
 a) Hejőkeresztúr kisközség iratai1851-1950 (1951)0,15 fmK 
    
159Hejőpapi körjegyzőség iratai1929-19501,92 fmK 
 a) Hejőszalonta kisközség iratai19480,02 fmK 
    
 Hejőszalonta lásd Hejőpapi körjegyzőség   
    
 Hernádbüd lásd Gibárti körjegyzőség   
    
 Hernádkércs lásd Felsődobszai körjegyzőség   
    
 Hernádpetri lásd Hernádvécsei körjegyzőség   
    
 Hernádszentandrás lásd Csobádi körjegyzőség   
    
 Hernádszurdok lásd Hidasnémeti körjegyzőség   
    
160Hernádvécsei körjegyzőség iratai1923-19500,80 fmK 
 a) Hernádpetri kisközség iratai1924-19490,12 fmK 
 b) Hernádvécse kisközség iratai1923-19500,43 fmK 
    
 Hét lásd Bánrévei körjegyzőség   
    
161Hidasnémeti körjegyzőség iratai1923-19500,97 fmK 
 a) Hernádszurdok kisközség iratai1923-19470,11 fmK 
 b) Hidasnémeti kisközség iratai1923-19500,10 fmK 
 c) Tornyosnémeti kisközség iratai1923-19500,06 fmK 
    
162Hídvégardói körjegyzőség iratai1785-1950 (1953)0,59 fmK 
 a) Becskeháza kisközség iratai1785-19230,29 fmK 
    
163Hódoscsépány nagyközség iratai1899-1950 (1951)3,90 fmK 
    
164Homrogdi körjegyzőség iratai1915-19500,50 fmK 
 a) Tomor kisközség iratai1915-19350,05 fmK 
    
165Igrici nagyközség iratai1774-19500,67 fmK 
    
 Imola lásd Ragályi körjegyzőség   
    
 Ináncs lásd Csobádi körjegyzőség   
    
 Irota lásd Laki körjegyzőség   
    
 Jákfalva lásd Felsőnyárádi körjegyzőség   
    
 Járdánháza lásd Arlói körjegyzőség   
    
166Jósvafői körjegyzőség iratai1946-19500,24 fmK 
    
 Kánó lásd Ragályi körjegyzőség   
    
 Kány lásd Krasznokvajdai körjegyzőség   
    
167Kázsmárki körjegyzőség iratai1884-19490,61 fmK 
 a) Alsókázsmárk kisközség iratai1922-19230,01 fmK 
 b) Berencs kisközség iratai1884-19300,07 fmK 
 c) Felsőkázsmárk kisközség iratai1922-19290,02 fmK 
 d) Halmaj kisközség iratai1927-19370,05 fmK 
 e) Abaújsáp kisközség iratai1884-19300,04 fmK 
 f) Léh kisközség iratai1888-19370,12 fmK 
    
168Keleméri körjegyzőség iratai          1907-1950 (1952)0,36 fmK 
 a) Gömörszőlős kisközség iratai1939-1950 (1952)0,11 fmK 
 b) Kelemér kisközség iratai1907-19500,13 fmK 
 c) Naprágy kisközség iratai1944-19450,03 fmK 
    
169Keresztespüspöki nagyközség iratai1899-19460,12 fmK 
    
 Keresztéte lásd Krasznokvajdai körjegyzőség   
    
 Kéked lásd Abaújvári körjegyzőség   
    
 Királd lásd Sajónémeti körjegyzőség   
    
170Kisgyőr nagyközség iratai1785-19500,37 fmK 
    
 Kiskinizs lásd Csobádi körjegyzőség   
    
 Kissikátor lásd Domaházai körjegyzőség   
    
 Kistokaj lásd Szirmai körjegyzőség   
    
 Komlóska lásd Erdőhorváti körjegyzőség   
    
 Korlát lásd Vizsolyi körjegyzőség   
    
171Krasznokvajdai körjegyzőség iratai1938-19500,73 fmK 
 a) Büttös kisközség iratai1939-19490,09 fmK 
 b) Kány kisközség iratai1940-19490,12 fmK 
 c) Keresztéte kisközség iratai1940-19490,07 fmK 
 d) Krasznokvajda kisközség iratai1939-19490,08 fmK
 e) Perecse kisközség iratai1938-19490,10 fmK 
    
 Kupa lásd Felsővadászi körjegyzőség   
    
 Kurityán lásd V. 402.   
    
172Külsőbőcs nagyközség iratai1925-19490,50 fmK 
    
173Laki körjegyzőség iratai1895-19500,28 fmK 
 a) Irota kisközség iratai1906-19480,10 fmK 
 b) Lak kisközség iratai1895-19500,13 fmK 
 c) Szakácsi kisközség iratai1922-19340,05 fmK 
    
 Léh lásd Kázsmárki körjegyzőség   
    
 Lénarddaróc lásd Csernelyi körjegyzőség   
    
 Litka lásd Szemerei körjegyzőség   
    
 Makkoshotyka lásd Hercegkúti körjegyzőség   
    
 Martonyi lásd Szalonnai körjegyzőség   
    
 Mályi lásd Nyékládházai körjegyzőség   
    
 Mályinka lásd Dédesi körjegyzőség   
    
174Mezőcsát nagyközség iratai1843-19460,64 fmK 
    
175Mezőkeresztes nagyközség iratai1944-19460,21 fmK 
    
176Mezőkövesd nagyközség iratai1707-197628,51 fmK, A 
    
177Mezőnagymihály nagyközség iratai1893-1950 (1951)0,46 fmK 
    
178Mezőnyárád nagyközség iratai1945-19501,20 fmK 
    
 Mogyoróska lásd Fonyi körjegyzőség   
    
 Monaj lásd Homrogdi körjegyzőség

   
179Múcsony nagyközség iratai1947-19500,40 fmK 
    
 Nagybarca lásd Bánhorváti körjegyzőség   
    
180Nagycsécsi körjegyzőség iratai1941-19501,07 fmK 
 a) Nagycsécs kisközség iratai1942-19490,07 fmK 
    
 Nagykinizs lásd Felsődobszai körjegyzőség   
    
 Naprágy lásd Keleméri körjegyzőség   
    
 Nekézseny lásd Sátai körjegyzőség   
    
181Nemesbikki körjegyzőség iratai1875-19490,57 fmK 
 a) Hejőbába kisközség iratai18750,02 fmK 
    
182Négyes nagyközség iratai1887-19500,37 fmK 
    
 Novajidrány lásd Garadnai körjegyzőség   
    
183Nyékládházai körjegyzőség iratai1883-1950 (1951)1,58 fmK 
 a) Mályi kisközség iratai1931-1950 (1951)0,20 fmK 
 b) Nyékládháza kisközség iratai1883-19350,25 fmK 
    
 Nyésta lásd Selyebi körjegyzőség   
    
 Nyomár lásd Hangácsi körjegyzőség   
    
184Onga nagyközség iratai1903-1950 (1953)1,90 fmK 
      
185Ónod nagyközség iratai1707-19500,49 fmK 
    
186Ózd nagyközség iratai1899-1949 (1952)14,81 fmK 
 a) Ózd nagyközség iratai1899-1949 (1952)13,10 fmK 
 b) Bolyok kisközség iratai1899-19452,10 fmK 
 c) Sajóvárkony kisközség iratai1924-19391,21 fmK 
    
 Pamlény lásd Gagybátori körjegyzőség   
    
187Parasznyai körjegyzőség iratai1892-19500,35 fmK 
 a) Kondó kisközség iratai1892-19140,05 fmK 
 b) Parasznya kisközség iratai1892-19500,20 fmK 
 c) Varbó kisközség iratai1923-19490,10 fmK 
    
 Pányok lásd Abaújvári körjegyzőség   
    
 Pere lásd Gibárti körjegyzőség   
    
 Perecse lásd Krasznokvajdai körjegyzőség   
    
188Putnok nagyközség iratai    1893-1950 (1954)4,10 fmK 
    
189Ragályi körjegyzőség iratai1913-19501,07 fmK 
 a) Imola és Kánó kisközségek iratai1945-19500,12 fmK 
 b) Trizs kisközség iratai1913-19420,05 fmK 
 c) Zubogy kisközség iratai1932-19500,10 fmK 
    
 Regéc lásd Fonyi körjegyzőség   
    
 Répáshuta lásd Bükkszentkereszti körjegyzőség   
    
190Rudabányai körjegyzőség iratai1866-1950 (1951)3,03 fmK 
 a) Alsótelekes kisközség iratai1867-19490,22 fmK 
 b) Felsőtelekes kisközség iratai1866-19360,15 fmK 
 c) Rudabánya kisközség iratai1900-19500,25 fmK 
 d) Szuhogy kisközség iratai1909-19410,10 fmK 
    
191Sajóbábonyi körjegyzőség iratai1903-19501,99 fmK 
 a) Sajóbábony kisközség iratai1903-19500,60 fmK 
 b) Sajóecseg kisközség iratai1903-19500,50 fmK 
    
 Sajóecseg lásd Sajóbábonyi körjegyzőség   
    
 Sajógalgóc lásd Vadnai körjegyzőség   
    
 Sajóivánka lásd Sajókazinci körjegyzőség   
    
192Sajókaza nagyközség iratai1927-19490,30 fmK 
    
193Sajókazinci körjegyzőség iratai1922-19501,38 fmK 
 a) Sajóivánka kisközség iratai19490,02 fmK 
 b) Kazincbarcika kisközség iratai1949-19500,68 fmK 
    
194Sajókápolnai körjegyzőség iratai1947-19490,12 fmK 
    
195Sajókeresztúr nagyközség iratai1786-19500,51 fmK 
    
196Sajóládi körjegyzőség iratai1914-19230,12 fmK 
 a) Sajólád kisközség iratai1922-19500,10 fmK 
 b) Sajópetri kisközség iratai1947-19490,01 fmK 
    
197Sajónémeti körjegyzőség iratai1906-19500,43 fmK 
 a) Center kisközség iratai19450,06 fmK 
 b) Királd kisközség iratai1945-19490,05 fmK 
 c) Sajónémeti kisközség iratai1944-19500,08 fmK 
    
 Sajópetri lásd Sajóládi körjegyzőség   
    
 Sajópüspöki lásd Bánrévei körjegyzőség   
    
 Sajósenye lásd Sajóvámosi körjegyzőség   
    
198Sajószentpéter nagyközség iratai1733-19501,51 fmK 
    
199Sajóvámosi körjegyzőség iratai1903-19500,32 fmK 
 a) Sajósenye kisközség iratai1929-19490,05 fmK 
 b) Sajóvámos kisközség iratai1903-19480,15 fmK 
    
 Sajóvárkony lásd Ózd   
    
200Sajóvelezdi körjegyzőség iratai1901-19501,21 fmK 
 a) Bóta kisközség iratai1945-19490,70 fmK 
 b) Sajóvelezd kisközség iratai1942-1943, 19490,10 fmK 
 c) Uppony kisközség iratai1945, 19500,15 fmK 
    
201Sály nagyközség iratai1902-19490,34 fmK 
    
202Sátai körjegyzőség iratai1898-19520,83 fmK 
 a) Csokvaomány kisközség iratai1898-1950 (1951)0,12 fmK 
 b) Nekézseny kisközség iratai1901-19500,05 fmK 
 c) Sáta kisközség iratai1898-19500,10 fmK 
    
203Selyebi körjegyzőség iratai1895-1950 (1951)0,82 fmK 
 a) Abaújszolnok kisközség iratai1948-19500,04 fmK 
 b) Nyésta kisközség iratai1940-19500,03 fmK 
 c) Selyeb kisközség iratai1941-1950 (1951)0,10 fmK 
    
 Serényfalva (1929-ig Málé) lásd Bánrévei körjegyzőség   
    
 Sima lásd Abaújkéri körjegyzőség   
    
 Susa lásd Uraji körjegyzőség   
    
 Szakácsi lásd Laki körjegyzőség   
    
 Szakáld lásd Hejőkeresztúri körjegyzőség   
    
 Szalaszend lásd Felsőmérai körjegyzőség   
    
204Szalonnai körjegyzőség iratai1946-19500,10 fmK 
 a) Martonyi kisközség iratai1944-19500,10 fmK 
    
 Szárazkék lásd Baktai körjegyzőség   
    
 Szászfa lásd Gagybátori körjegyzőség   
    
205Szemerei körjegyzőség iratai1932-19500,62 fmK 
 a) Fáj kisközség iratai1932-1934, 19500,16 fmK 
      
 Szendrő lásd V. 230.    
    
207Szentistván nagyközség iratai1945-1946,19500,39 fmK 
     
 Szentistvánbaksa lásd Felsődobszai körjegyzőség   
     
 Szentsimon lásd Hangonyi körjegyzőség   
     
208Szikszó nagyközség iratai1708-19502,15 fmK 
     
209Szini körjegyzőség iratai1945-19500,42 fmK 
 a) Szögliget kisközség iratai19460,02 fmK 
     
210Szirmai körjegyzőség iratai1898-19501,21 fmK 
 a) Kistokaj kisközség iratai1898-19490,30 fmK 
      
211Szirmabesenyő nagyközség iratai1923-19500,92 fmK 
     
212Teresztenye kisközség iratai1891-19290,05 fmK 
     
 Szuhafő lásd Zádorfalvai körjegyzőség   
     
213Szuhakállói körjegyzőség iratai1930-19501,20 fmK 
 a) Szuhakálló kisközség iratai1936-19500,12 fmK 
     
 Taktakenéz lásd Prügyi körjegyzőség   
     
 Tapolca lásd Görömböly   
     
214Tard nagyközség iratai1940, 19440,12 fmK 
     
 Tardona lásd Dédesi körjegyzőség   
     
215Telkibánya nagyközség iratai1940-19501,00 fmK 
     
 Teresztenye lásd a 212. törzsszám alatt   
     
216Tibolddaróci körjegyzőség iratai1945-1946, 19500,24 fmK 
     
217Tiszabábolna nagyközség iratai1888-1950 (1951)0,72 fmK 
     
218Tiszadorogma nagyközség iratai1900-19500,82 fmK 
     
219Tiszakeszi nagyközség iratai1833-19491,09 fmK 
     
 Tiszaoszlár lásd Tiszapalkonyai körjegyzőség   
     
220Tiszapalkonyai körjegyzőség iratai1777-19500,74 fmK 
 a) Tiszaoszlár kisközség iratai1777-19460,20 fmK 
     
221Tiszaszederkényi körjegyzőség iratai1941-19500,56 fmK 
     
222Tiszatarjáni körjegyzőség iratai1885-19501,17 fmK 
 a) Tiszatarján kisközség iratai1885, 1940-19420,05 fmK 
     
223Tiszavalk nagyközség iratai1875-19460,55 fmK, A 
     
 Tomor lásd Homrogdi körjegyzőség   
     
 Tornabarakony lásd Tornaszentandrási körjegyzőség   
     
224Tornaszentandrási körjegyzőség iratai1901-19350,20 fmK 
 a) Bódvalenke kisközség iratai1913-19340,05 fmK 
 b) Bódvarákó kisközség iratai1901-19350,10 fmK 
 c) Tornabarakony kisközség iratai1913-19330,05 fmK 
     
 Tornyosnémeti lásd Hidasnémeti körjegyzőség   
     
 Trizs lásd Ragályi körjegyzőség   
     
 Uppony lásd Sajóvelezdi körjegyzőség   
     
225Uraji körjegyzőség iratai1917-1950 (1951)6,48 fmK 
 a) Susa kisközség iratai1923-19501,33 fmK 
 b) Uraj kisközség iratai1923-19502,01 fmK 
     
226Vadnai körjegyzőség iratai1900-19500,50 fmK 
 a) Dubicsány kisközség iratai1945-19470,03 fmK 
 b) Sajógalgóc kisközség iratai1904-19470,05 fmK 
 c) Vadna kisközség iratai1928-19480,12 fmK 
     
 Varbó lásd Parasznyai körjegyzőség   
     
227Vilmányi körjegyzőség iratai1858-1950 (1951)1,10 fmK 
 a) Göncruszka kisközség iratai1858, 1949-19500,14 fmK 
 b) Vilmány kisközség iratai1948-1950 (1951)0,04 fmK 
     
 Vilyvitány lásd Mikóházai körjegyzőség   
     
 Viszló lásd V. 401. (V. 230 után!)   
     
228Vizsolyi körjegyzőség iratai1925-1950 (1951)1,50 fmK 
 a) Korlát kisközség iratai1944-1950 (1951)0,15 fmK 
 b) Vizsoly kisközség iratai1925-19500,25 fmK 
     
229Zádorfalvai körjegyzőség iratai1943-1950 (1951)0,56 fmK 
 a) Szuhafő kisközség iratai1943-1950 (1951)0,45 fmK 
     
 Zubogy lásd Ragályi körjegyzőség   
     
 Zsujta lásd Abaújvári körjegyzőség   
 
230Szendrő nagyközség iratai(1570) 1635-18500,20 fmK 
 
401Viszló kisközség iratai1925-19420,03 fmK 
 
402Kurityán kisközség iratai1909-1953fmK 
*        *        *
 
231Abaújszántó nagyközség iratai1842-19501,79 fmS 
      
232Alsóberecki körjegyzőség iratai1917-19491,14 fmS 
a) Alsóberecki kisközség iratai1917-19491,10 fmS 
b) Felsőberecki kisközség iratai1947-19490,02 fmS 
c) Karos kisközség iratai1947-19490,02 fm S 
     
Alsóregmec lásd Mikóházai körjegyzőség    
     
Báj (1953-tól Taktabáj) lásd Csobaji körjegyzőség    
     
Bodroghalom lásd Vajdácskai körjegyzőség    
     
Bodroghalász lásd (Sárospatak vidéki (Hercegkúti) körjegyzőség    
     
233Bodrogkeresztúr nagyközség iratai1851-19502,76 fmS 
      
234Bodrogkisfaludi körjegyzőség iratai1719-19491,92 fmS 
 a) Bodrogkisfalud kisközség iratai1719-19491,92 fmS 
      
235Bodrogolaszi körjegyzőség iratai(1912) 1929-1950 (1952)0,16 fmS 
 a) Körjegyzői hivatal iratai1947-19490,03 fmS 
 b) Bodrogolaszi kisközség iratai(1912) 1929-19500,05 fmS 
 c) Bodrogzsadány, majd Sárazsadány kisközség irataid) Sára (Bodrogsáta) kisközség iratai  1946-1948 0,07 fm0,01 fmSSS 
      
 Bodrogsára (Sára) lásd Bodrogolaszi körjegyzőség    
      
 Bodrogzsadány, majd Sárazsadány lásd Bodrogolaszi körjegyzőségSára (Bodrogsára) lásd Bodrogolaszi körjegyzőségSárazsadány lásd Bodrogolaszi körjegyzőség
    
      
 Borsi (Borša) lásd Sátoraljaújhelyvidéki körjegyzőség   
      
236Cigándi körjegyzőség iratai1904-19220,15 fmS 
 a) Kiscigánd kisközség iratai1904-19220,08 fmS 
 b) Nagycigánd kisközség iratai1904-19220,07 fmS 
      
237Cigánd nagyközség iratai1900-19501,80 fm S 
      
 Cséke lásd Lácai körjegyzőség    
      
238Csobaji körjegyzőség iratai1784-19500,03 fmS 
 a) A körjegyzői hivatal iratai1949-19500,01 fmS 
 b) Báj (1953-tól Taktabáj) kisközség iratai1784-18960,01 fmS 
 c) Csobaj kisközség iratai1819-19500,01 fmS 
      
 Csörgő (Čerhov) lásd Sátoraljaújhelyvidéki körjegyzőség    
      
 Dámóc lásd Lácai körjegyzőség    
      
239Erdőbénye nagyközség iratai1685-19490,64 fmS 
      
240Erdőhorváti körjegyzőség iratai1909-19490,80 fmS 
 a) Erdőhorváti kisközség iratai1909-19490,70 fmS 
 b) Háromhuta kisközség iratai1946-19490,02 fmS 
 c) Komlóska kisközség iratai1909-19420,08 fmS 
      
 Felsőberecki lásd Alsóberecki körjegyzőség    
      
 Felsőregmec lásd Mikóházai körjegyzőség    
      
 Filkeháza lásd Pálházai körjegyzőség    
      
 Füzér lásd Füzérkomlósi körjegyzőség    
      
241Füzérkomlósi körjegyzőség iratai1946-1950 (1984)0,51 fmS 
 a) Füzér kisközség iratai1947-1950 (1984)0,12 fmS 
 b) Füzérkomlós kisközség iratai1946-19480,06 fmS 
 c) Hollóháza kisközség iratai1946-19480,13 fmS 
 d) Nyíri kisközség iratai1946-19480,10 fmS 
 e) Pusztafalu kisközség iratai1946-19480,10 fmS 
      
242Füzérradványi körjegyzőség iratai1945-19500,54 fm S 
 a) Füzérradvány kisközség iratai1945-19500,52 fmS 
 b) Kovácsvágás kisközség iratai1947-19500,01 fmS 
 c) Vágáshuta kisközség iratai1947-19500,01 fmS 
      
243Gesztely nagyközség iratai1913-19500,58 fmS 
      
244Girincsi körjegyzőség iratai19500,30 fmS 
 a) Girincs kisközség iratai19500,30 fmS 
  
 Háromhuta lásd Erdőhorváti körjegyzőség
  
 Hercegkút lásd Sárospatak vidéki (Hercegkúti) körjegyzőség
  
 Hernádkak lásd Gesztely nagyközség
  
245Hernádnémeti nagyközség iratai1820-1950 (1956-1957) 0,18 fmS 
 a) Feudális kori iratok(1820) 1833-1847 (1956-1957)0,02 fmS 
 c) Közigazgatási iratok1944-19500,16 fmS 
 
Hollóháza lásd Füzérkomlósi körjegyzőség
 
Hosszúláz lásd Sátoraljaújhely vidéki körjegyzőség
 
246Karcsai körjegyzőség iratai1905-1947 (1949)2,28 fmS 
 a) Karcsa kisközség iratai1914-1947(1949)1,42 fmS 
b) Pácin kisközség iratai1905-19470,86  fmS 
      
247Karcsa nagyközség iratai19480,01 fmS 
      
 Károlyfalva lásd Végardói körjegyzőség    
      
Karos lásd Alsóberecki körjegyzőség    
     
248Kenézlői körjegyzőség iratai1942-19500,33 fmS 
 a) Kenézlő kisközség iratai1942-19500,27 fmS 
 b) Zalkod kisközség iratai19490,06 fmS 
      
249Kesznyéten nagyközség iratai1907-1950 (1953)0,20 fmS 
      
 Kisbózsva lásd Pálházai körjegyzőség    
      
 Kiscigánd lásd Cigándi körjegyzőség    
      
 Kishuta lásd Pálházai körjegyzőség    
      
 Kisrozvágy lásd Nagyrozvágyi körjegyzőség    
      
 Kistoronya (Malá Tŕňa) lásd Sátoraljaújhely vidéki körjegyzőség    
      
 Komlóska lásd Erdőhorváti körjegyzőség    
      
 Kovácsvágás lásd Füzérradványi körjegyzőség    
      
250Lácai körjegyzőség iratai1913-19500,66 fmS 
 a) Cséke kisközség iratai1913-19500,10 fmS 
 b) Dámóc kisközség iratai1936-19500,06 fmS 
 c) Láca kisközség iratai1913-19500,50 fmS 
      
251Legyesbényei körjegyzőség iratai1925-1950 (1972)0,14 fmS 
 a) Körjegyzői hivatal iratai1925-1950 (1972)0,09 fmS 
 b) Bekecs kisközség irataic)Legyesbénye kisközség iratai 1942-19491943-19450,03 fm0,02 fmSS 
252Mád nagyközség iratai1658-19504,50 fmS 
      
 Makkoshotyka lásd Sárospatak vidéki (Hercegkúti) körjegyzőség    
      
253Megyaszó nagyközség iratai1856-19500,34 fmS 
      
254Mezőzombor nagyközség iratai1944-19490,13 fmS 
      
255Mikóházai körjegyzőség iratai1870-19501,78 fmS 
 a) Alsóregmec kisközség iratai1870-19480,17 fmS 
 b) Felsőregmec kisközség iratai1893-19480,03 fmS 
 c) Mikóháza kisközség iratai1915-19491,56 fmS 
 d) Vilyvitány kisközség iratai1948-19500,02 fmS 
      
256Monok nagyközség irataic) Közigazgatási iratok1913-1950 (1952)1913-1950 (1952)0,07 fmS 
      
 Nagybózsva lásd Pálházai körjegyzőség    
      
 Nagycigánd lásd Cigándi körjegyzőség    
      
 Nagyhuta lásd Pálházai körjegyzőség    
      
257Nagyrozvágyi körjegyzőség iratai1921-19490,46 fmS 
 a) Kisrozvágy kisközség iratai1926-19390,06 fmS 
 b) Nagyrozvágy kisközség iratai1921-19490,40 fmS 
      
 Nyíri lásd Füzérkomlósi körjegyzőség    
      
258Olaszliszka nagyközség iratai1239-19508,90 fmS 
      
259Ondi körjegyzőség iratai(1947) 1948-19490,20 fmS 
 a) Körjegyzői hivatal iratai(1947) 1948-19490,20 fmS 
      
260Pácin nagyközség iratai1947-19490,46 fmS 
      
 Pácin lásd még: Karcsai körjegyzőség    
      
261Pálházai körjegyzőség iratai1904-1950 (1951)1,92 fmS 
 a) Filkeháza kisközség iratai1904-19490,24 fmS 
 b) Kisbózsva kisközség iratai1904-19490,27 fmS 
 c) Kishuta kisközség iratai1904-19490,16 fmS 
 d) Nagybózsva kisközség iratai1904-19490,29 fmS 
e) Nagyhuta kisközség iratai1904-19490,28 fmS 
 f) Pálháza kisközség iratai1914-1950 (1951)0,68 fm S 
      
262Prügy körjegyzőség iratai1857-19490,34 fmS 
a) Prügy kisközség iratai1857-19490,32 fmS 
b) Taktakenéz kisközség iratai1857-19470,02 fmS 
      
 Pusztafalu lásd Füzérkomlósi körjegyzőség    
      
 Révleányvár lásd Zemplénagárdi körjegyzőség    
      
263Ricsei körjegyzőség iratai1926-19500,65 fmS 
 a) Ricse kisközség iratai1926-19500,65 fmS 
      
 Rudabányácska lásd Sátoraljaújhely vidéki körjegyzőség    
      
264Sajóhídvégi körjegyzőség iratai1925-19390,13 fmS 
 a) Sajóhídvég kisközség iratai1925-19390,13 fmS 
      
265Sárospatak nagyközség iratai1912-19507,73 fmS 
      
266Sárospatakvidéki (Hercegkúti) körjegyzőség iratai 1903-19500,79 fmS 
 a) Közigazgatási iratok1928-19290,09 fmS 
 b) Bodroghalász kisközség iratai1925-19500,52 fmS 
 c) Hercegkút kisközség iratai1903-19500,09 fmS 
 d) Makkoshotyka kisközség iratai1925-19500,09 fmS 
      
267Sátoraljaújhelyvidéki körjegyzőség iratai1893-1950 (1951)2,74 fmS 
 a) Közigazgatási iratok1893-19500,69 fmS 
 b) Borsi kisközség iratai1893-19140,05 fmS 
 c) Csörgő kisközség iratai1893-19190,01 fmS 
 d) Hosszúláz kisközség iratai1901-1940 (1948)0,35 fmS 
 e) Kistoronya kisközség iratai 1893-19190,04 fmS 
 f) Nagytoronya kisközség iratai  1893-19190,04 fmS 
 g) Rudabányácska kisközség iratai1904-19460,98 fmS 
 h) Széphalom kisközség iratai1899-19480,60 fmS 
      
 Szegi lásd Bodrogkisfaludi körjegyzőség    
      
 Szegilong lásd Bodrogkisfaludi körjegyzőség    
      
268Szerencs nagyközség iratai1880-1950 (1959)3,29 fmS 
      
 Széphalom lásd Sátoraljaújhely vidéki körjegyzőség    
      
269Taktaharkány nagyközség iratai1945-19490,91 fmS 
      
 Taktakenéz lásd Prügyi körjegyzőség    
      
270Taktaszada nagyközség iratai1945-19490,85 fmS 
      
271Tállya nagyközség iratai1723-194915,88 fmS 
      
272Tarcal nagyközség iratai(1398) 1606-19503,17 fmS 
 a) Tarcal mezőváros feudális kori iratai(1398) 1606-18480,59 fmS 
 b) Tarcal mezőváros polgári kori iratai(1848) 1849-18710,10 fmS 
 c) Tarcal nagyközség polgári kori iratai1874-19502,48 fmS 
      
273Tiszacsermely nagyközség iratai1949-19500,10 fmS 
      
274Tiszakarád nagyközség iratai1911-19500,31 fmS 
      
275Tiszaladányi körjegyzőség iratai1786-19490,06 fmS 
 a) Tiszaladány kisközség iratai1945-19490,05 fmS 
 b) Tiszaladány kisközség irataic) Tiszatardos kisközség iratai(1856) 1857-19491786-19450,01 fm0,01 fmSS 
      
 Tiszatardos lásd Tiszaladányi körjegyzőség    
      
276Tiszalúc nagyközség iratai1875-19504,15 fmS 
      
277Tokaj nagyközség iratai1595-195030,61 fmS 
      
278Tolcsva nagyközség iratai1659-19500,74 fmS 
 a) Tolcsva mezőváros feudális kori iratai             1659-1844                        0,03 fm    S 
 b) Tolcsva mezőváros polgári kori iratai                       1866                        0,01 fm    S 
 c) Tolcsva nagyközség polgári kori iratai             1928-1950                       0,70 fm    S 
      
 Vágáshuta lásd Füzérradványi körjegyzőség    
      
279Vajdácskai körjegyzőség iratai1914-19490,90 fmS 
 a) Bodroghalom kisközség iratai1929-19480,05 fmS 
b) Vajdácska kisközség iratai1914-19490,85 fmS 
      
280Vámosújfalu nagyközség iratai1902-19500,60 fmS 
     
281Végardói körjegyzőség iratai1903-19501,26 fmS 
a) Károlyfalva kisközség iratai1948-19500,12 fmS 
 b) Végardó kisközség iratai1903-19501,14 fmS 
      
 Vilyvitány lásd Mikóházai körjegyzőség    
      
282Viss nagyközség iratai1899-19490,27 fmS 
      
 Zalkod lásd Kenézlői körjegyzőség    
      
283Zemplénagárdi Körjegyzőség iratai1896-19500,31 fmS 
 a) Révleányvár kisközség iratai1934, 19380,01 fmS 
 b) Zemplénagárd kisközség iratai1896-19500,30 fmS 

VI. AZ ÁLLAMIGAZGATÁS TERÜLETI SZERVEI

1A Magyar Királyi Rendőrség (M. Kir. Állami Rendőrség 1919-1920, M. Kir. Államrendőrség 1920-1930) Sátoraljaújhelyi Kapitányságának iratai(1919) 1920-1940 (1946)0,06 fmS 
      
61Miskolc thj. Város Légoltalmi Parancsnokságának iratai1940-19430,33 fmA 
      
101A Miskolci Pénzügyigazgatóság iratai1850-1950 32,36 fmA 
 a) Általános iratok1928-19509,66 fmA 
 b) Kataszteri iratok1853-195014,62 fmA 
 c) Kataszteri birtokvázlatok1850-19478,18 fmA 
      
102A Sátoraljaújhelyi Pénzügyigazgatóság iratai1850-195034,88 fmS 
 a) Iratok1915-194915,46 fmS 
 b) Kataszteri iratok 1850-195011,62 fmS 
 c) Kataszteri birtokvázlatok1852-19457,80 fmS 
      
103A Sárospataki Adóhivatal iratai1896-19481,16 fmS 
      
104Abaúj-Torna Vármegyei Számvevőség iratai1906-19383,50 fmK 
      
105Zemplén Vármegyei Számvevőség (A Magyar Királyi Belügyminiszter alá rendelt Zemplén Vármegyei Számvevőség) iratai(1908) 1924-19495,98 fmS 
 a) Nyilvántartások(1918) 1924-19440,86 fmS 
 b) Költségvetések, zárszámadások, törzskönyvi lapok, leltárak(1908) 1924-19443,20 fmS 
 c) Alapok főkönyve1945-1949 0,84 fmS 
 d) Községi költségvetések1945-19491,08 fmS 
      
106A Putnoki Állami Forgalmi Adóhivatal iratai19480,05 fmA 
      
107A Sátoraljaújhelyi Adóhivatal iratai1945-19480,57 fmS 
 
108A Szerencsi Állami Adóhivatal iratai(1936) 1946-1949 (1971)0,53 fmS 
      
109A Tokaji Állami Adóhivatal iratai(1926) 1948-1949 (1976)0,18 fmS 
      
110A Kassai Királyi Pénzügyigazgatóság iratai1938-19470,13 fmA 
      
111A Szikszói Pénzügyigazgatóság iratai1945-19490,34 fmA 
      
201Abaúj-Torna Vármegye Gazdasági Felügyelőségének iratai1924-19500,60 fmA 
      
202Borsod (Borsod-Gömör) Vármegye Gazdasági Felügyelőségének iratai1914-19491,12 fmA 
      
211A Zemplén Vármegyei M. Kir. Állami Gazdasági Felügyelőség iratai1914-19490,24 fmS 
      
216A Miskolci Állami Erdőfelügyelőség iratai1908-19520,50 fmA 
      
217A Szikszói Állami Erdőfelügyelőség iratai1919-19394,94 fmA 
      
218Az Abaújszántói Állami Erdőhivatal iratai1925-19360,83 fmA 
      
219A Diósgyőri Állami Erdőhivatal és Erdőgondnokság iratai1869-19331,68 fmA 
      
220A Szikszói Állami Erdőhivatal iratai1925-19391,73 fmA 
      
221A Miskolci Állami Erdőigazgatóság iratai1925-19442,28 fmA 
      
222A Szikszói Járási Állami Erdőgondnokság iratai1917-19250,70 fmA 
      
223A Telkibányai Magyar (Királyi) Állami Erdőhivatal iratai(1933) 1943-19460,12 fmS 
      
250A Végardói Legeltetési Társulat miniszteri biztosának, de Place József iratai (1926) 1930-19320,04 fmS 
251Borsod Vármegyei Számvevőség iratai1933-19450,08 fmK 
      
301A Miskolci Bányakapitányság iratai1931-19390,08 fmA 
      
421A Sátoraljaújhelyi Államépítészeti Hivatal iratai1937-19490,81 fmS 
      
431A Miskolci Postaigazgatóság iratai1945-19483,24 fmA 
      
432A Cigándi Postahivatal iratai1945-19490,03 fmS 
      
433A Füzérkomlósi Postahivatal iratai1946-1950 (1951)0,06 fmS 
      
434A Hollóházai Postahivatal iratai1947-1948 (1955)0,02 fmS 
      
451A Magyar (Királyi) Államvasutak Miskolci Üzletvezetőségének iratai1891-19462,20 fmA 
      
452A Magyar (Királyi) Államvasutak Miskolci Üzletigazgatóságának iratai1919-19582,78 fmA 
      
453A Magyar Államvasutak Sátoraljaújhelyi Pályafenntartási Főnökségének (1952-ig Osztálymérnökségének) iratai1947-19570,51 fmS 
 a) Pft. főnöki iratok19520,01 fmS 
 b) Általános iratok1947-19520,50 fmS 
      
      
501A Miskolci Tankerületi Főigazgatóság iratai(1909) 1935-1949 (1951)29,47 fmK 
 a) Elnöki iratok(1909) 1935-1949 (1951)0,99 fmK 
 b) Általános iratok1936-1949 (1950)28,48 fmK 
      
502Borsod vármegye tanfelügyelőjének iratai1909-194923,82 fmK 
      
503Zemplén vármegyetanfelügyelőjének iratai1872-194929,22 fmS 
 a) Általános iratok1905-194925,42 fmS 
 b) Szervezési és javadalmi iratok iskolánként1872-19463,40 fmS 
 c) Zemplén Vármegyei Királyi Tanfelügyelőség Homonnai Kirendeltségének iratai1904-19120,40 fmS 
      
504Abaúj vármegye tanfelügyelőjének iratai1945-19495,65 fmK 
      
541Borsod (-Gömör-Kishont) Vármegye és Miskolc thj. Város Iskolánkívüli Népművelési Bizottságának iratai1939-19440,40 fmK 
      
542Zemplén Vármegye Iskolánkívüli Népművelési Bizottságának (1945. aug. – 1946: Zemplén Vármegye Népművelési Hivatalának) iratai1926-19460,48 fmS 
      
543Abaúj-Torna Vármegye Népművelési Bizottságának iratai19450,04 fmK 
      
544Borsod-Gömör Vármegye és Miskolc Város Népművelési Bizottságának iratai1946-19470,12 fmK 
      
601Zemplén Vármegye Közellátási Felügyelőségének iratai1943-19500,46 fmS 

VII. A JOGSZOLGÁLTATÁS TERÜLETI SZERVEI

1A Miskolci (Királyi) Törvényszék iratai(1727) 1856-1949 (1955)243,48 fmKA 
 a) Elnöki iratok1920-19492,52 fm A 
 b) Polgári és büntetőperek1888-194977,81 fm  A 
 c) Úrbéri törvényszéki iratok(1727) 1856-194832,20  fmK 
 d) Cégbírósági iratok1864-195547,80  fmK 
 e) Telekkönyvi iratok1857-191481,79 fm  A 
 f) A Politikatörténeti Intézetből visszakerült törvényszéki és ügyészségi iratok1919-19441,56 fmK 
      
2A Sátoraljaújhelyi (Királyi) Törvényszék (1949-től Megyei Bíróság) iratai(1750) 1873-1950 (1966)58,53 fmS 
 b) Polgári és büntető peres iratok1899-19449,00 fmS 
 c) Vegyesen lajstromozott polgári és büntető ügyek iratai(1944) 1945-1950 (1966)1,80 fmS 
 e) Úrbéri törvényszéki iratok(1750) 1856-1940 8,20 fmS 
 f) Cégbírósági iratok1876-195035,13 fmS 
 g) Hitbizományi Bíróság iratai(1819) 1873-19454,76 fmS 
     
3Az Abaújszántói (Királyi) Járásbíróság iratai1856-1950       1,33 fmA 
 b) Polgári és büntetőperek1918-19440,36 fm    A 
 c) Polgári peres iratok1945-19500,12 fmA 
 d) Telekkönyvi iratok1856-19210,37 fm   A 
 e) Peren kívüli ügyek iratai1947-19500,12 fmA 
 f) Büntető peres iratok1945-19500,12 fmA 
 g) Hagyatéki ügyek iratai1945-19500,12 fmA 
 h) Holttá nyilvánítási ügyek iratai1946-19500,12 fmA 
      
4A Mezőcsáti (Királyi) Járásbíróság iratai1930,1936-1950    0,84 fmA 
 b) Polgári és büntetőperek1930,1936-19500,84 fmA 
      
5A Mezőkövesdi Királyi Járásbíróság iratai1888-1949   97,10 fmA 
 b) Polgári és büntetőperek1891-194996,74 fm  A 
 c) Telekkönyvi iratok1888-1944 (1948)0,36 fm   A 
      
6A Miskolci (Királyi) Járásbíróság iratai1852, 1895-1949326,32 fmA 
 a) Elnöki iratok1910-19140,13 fm   A 
 b) Polgári és büntetőperek1852, 1895-1949323,64 fmA 
 c) Telekkönyvi iratok1915-19202,55 fm   A 
     
7A Sátoraljaújhelyi Királyi Járásbíróság iratai1921-19327,70 fmS 
 b) Vegyesen lajstromozott polgári és büntető ügyek iratai1921-19327,70 fmS 
      
8A Szikszói (Királyi) Járásbíróság iratai1921-1950    1,08 fmA 
 b) Polgári peres iratok1945-19500,12 fmA 
 c) Telekkönyvi iratok1921-1946    0,48 fmA 
 d) Büntető peres iratok1945-19500,12 fmA 
 e) Peren kívüli ügyek iratai1946-19500,12 fmA 
 f) Hagyatéki iratok        1946-19500,12 fmA 
 g) Holttá nyilvánítási ügyek iratai1947-19500,12 fm A 
      
9A Tokaji (Királyi) Járásbíróság iratai(1856) 1872-19500,54 fmS 
 b) Polgári perek(1934) 1946-1950 (1951)0,10 fmS 
 c) Telekkönyvi iratok(1856) 1872-19020,40 fmS 
 d) Peren kívüli (hagyatéki, végrehajtási) iratok1946-1950 (1961)0,01 fmS 
 e) Büntető perek(1943) 1945-19500,03 fmS 
      
10Az Országos Földbirtokrendező Bíróságnak a Miskolci Királyi Törvényszéknél kezelt iratai1908-1944  1,11 fmA   
 a) OFB iratok1908-19350,72 fmA 
 b) Földmérési felügyelőségi iratok1924-19440,39 fmA 
      
13A Szerencsi (Királyi) Járásbíróság iratai1910-1950 (1969)9,34 fmS 
 b) Polgári ügyek iratai1945-19500,18 fmS 
 c) Telekkönyvi iratok1910-19149,12 fmS 
 d) Büntető perek1945-19500,01 fmS 
 e) Végrehajtási ügyek1946-1950 (1951)0,01 fmS 
 f) Hagyatéki ügyek (1913) 1946-1949 (1969)0,02 fmS 
      
14Az Edelényi Járásbíróság iratai1915, 1942, 1945-19501,32 fmA 
 b) Polgári peres iratok1915, 1945-19500,48 fmA 
 c) Büntető peres iratok1942, 1945-19500,36 fmA 
 d) Peren kívüli ügyek iratai1947-19490,12 fmA 
 e) Hagyatéki iratok1945-19500,24 fmA 
 f) Holttá nyilvánítási ügyek iratai1946-19490,12 fmA 
      
15A Putnoki Királyi Járásbíróság iratai1928-19490,01 fmA 
 c) Telekkönyvi iratok1928-19490,01 fmA 
      
51A Miskolci (Királyi Ügyészség) Államügyészség iratai1912-195279,57 fmA 
 a) Elnöki iratok1914-19460,36 fmA 
 b) Iratok1912-195279,21 fm    A 
      
52A Sátoraljaújhelyi (Királyi Ügyészség) Államügyészség iratai1882-194929,58 fmS 
      
101A Miskolci Fogház iratai1913-19444,42 fmA 
      
102A Sátoraljaújhelyi (Királyi) Törvényszéki (1949-1950: Sátoraljaújhelyi Megyei Bírósági) Fogház iratai(1893) 1910-1950 (1964)0,30 fmS 
      
151A szerencsi közjegyző iratai(1876) 1908-19481,69 fmS 
      
152A szikszói közjegyző iratai1946-1947(1950)0,12 fmA 
      
153A mezőkövesdi állami közjegyző iratai1942, 1945-1949 (1954) 0,21 fmA 
154Barch Pál közjegyző iratai 1860-18640,12 fmK 

VIII. INTÉZETEK, INTÉZMÉNYEK

2A sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskola (Sárospataki Tanítóképző Intézet) iratai1959-19783,60 fmS 
      
52A Miskolci Érseki Római Katolikus Felsőbb Leányiskola iratai1891-19070,45 fmK 
     
53A Miskolci Izraelita Hitközség Felső Leányiskolájának iratai1926-19280,02 fmK 
     
54A Magyar Katolikus Tanulmányi Alap Fráter György Gimnáziumának (Miskolc) iratai1900-19402,00 fmK 
     
55A miskolci Református Lévay József Gimnázium iratai1818-19485,82 fmK 
     
56A Piarista Rend Sátoraljaújhelyi Gimnáziumának iratai1895-19481,50 fmS 
     
57A Tiszáninneni Református Egyházkerület Miskolci Tóth Pál Nőnevelő Intézete Leánygimnáziuma és Líceuma iratai1887-19390,62 fmK 
     
58A miskolci Berzeviczy Gergely Kereskedelmi Szakközépiskola (Magyar Királyi Állami Fiú Felsőkereskedelmi Iskola, Deák Ferenc Kereskedelmi Középiskola, Közgazdasági Gimnázium) iratai1886-19793,18 fmK 
     
59Miskolc város Kereskedelmi Leányközépiskolájának iratai1917-19430,45 fmK 
     
60A Tiszai Evangélikus Egyházkerület Miskolci Líceuma és Tanítóképző Intézet iratai1920-1948 (1949)1,08 fmK 
     
63A Miskolci Érseki Római Katolikus Leánylíceum és Tanítónőképző Intézet iratai1927-19480,70 fmK 
     
64A miskolci Ortodox Izraelita Hitközség Tanítónőképző Intézete és Leánylíceuma iratai1930-19440,25 fmK 
      
65A Sárospataki Comenius Tanítóképző Intézet (Sárospataki Református Tanítóképző Intézet ) iratai1869-19593,78 fmS 
      
66A Sátoraljaújhelyi Városi Felsőkereskedelmi Iskola iratai1911-19350,32 fmS 
      
67A miskolci Általános Gépészeti Műszaki Középiskola (Miskolci Állami Fa- és Fémipari Szakiskola) iratai1904-19500,80 fmK 
      
68A miskolci Állami Mikszáth Kálmán (Lévay József) Gimnázium iratai1951-19530,12 fmA 
      
69Miskolc thj. város Ipari Leányközépiskolája iratai1885-19510,37 fmK 
      
70A sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium iratai1948-19550,36 fmS 
      
71 A Sárospataki Rákóczi Ferenc Gimnázium iratai1952-19580,12 fmS 
      
72 A Sátoraljaújhelyi Állami Közgazdasági Technikum iratai19550,01 fmS 
      
73 A Szerencsi Állami Óvónőképző iratai19540,01 fmS 
      
74 A Miskolci Állami Kisdedóvónő-képző Intézet iratai1947-19500,04 fmA 
      
75A miskolci Állami Földes Ferenc (Fráter György) Gimnázium iratai1947-19610,36 fmA 
      
76A miskolci Herman Ottó Állami Általános Leánygimnázium (Állami Zrínyi Ilona Leánylíceum és Tanítóképző Intézet, Állami Tanítóképző; Állami Óvónőképző; Állami Pedagógiai Gimnázium) iratai1947-19650,06 fmA 
      
77A Mezőkövesdi (Királyi Katolikus) Szent László Gimnázium iratai1911-1948 (1957)4,81 fmK 
      
78A Mezőkövesdi Állami I. László Általános (Mezőkövesdi Állami Szent László) Gimnázium iratai 1948-19591,21 fmK 
      
79Az ózdi Bródy Imre Ipari Szakközépiskola iratai1975-19830,36 fmA 
      
101A Miskolci Állami Polgári Leányiskola iratai1878-19573,60 fmA 
      
102A Miskolci Érseki Római Katolikus Polgári Leányiskola iratai1907-19500,74 fmA 
      
103A Miskolci II. számú Polgári Fiúiskola iratai1914-19481,06 fmA 
      
104A Sárospataki Magán Polgári Leányiskola iratai1906-19100,02 fmS 
      
105A Sátoraljaújhelyi Állami Polgári (Zrínyi Ilona) Leányiskola iratai 1900-19441,32 fm S 
      
106A Szerencsi Állami Polgári Fiú- és Leányiskola iratai1919-1948 (1949)1,62 fmS 
      
107A Tokaji Állami Polgári Fiú- és Leányiskola iratai1903-19400,92 fmS 
      
108A Bodrogkeresztúri Állami Elemi Népiskola iratai1898-19430,41 fmS 
      
109Az Erdőbényei Római Katolikus Elemi Népiskola iratai1922-19480,08 fmS 
      
110A Diósgyőri Magyar (Királyi) Vas- és Acélgyártelepi iskolák iratai1875-19623,23 fmA 
      
111A Girincsi Római Katolikus Elemi Népiskola iratai19440,01 fmS 
      
112A Golopi Római Katolikus Elemi Népiskola iratai1903-19220,13 fmS 
      
113A Györgytarlói Református Elemi Népiskola iratai1906-19460,11 fmS 
      
114A Komlóskai Görög Katolikus Elemi Népiskola iratai1936-19480,05 fmS 
      
115A Mádi Állami Elemi Népiskola iratai1875-19411,04 fmS 
      
116A miskolci Belvárosi Római Katolikus Elemi Fiúiskola iratai1878-19160,11 fmA 
      
117A miskolci Füzes utcai Községi Elemi Iskola iratai1894-19110,15 fmA 
      
118A Miskolci Helvét Hitvallású Főgimnáziumhoz csatolt elemi iskolák iratai1851-18800,65 fmA 
      
119A miskolci Kálvin utcai Községi Elemi Iskola iratai1910-19160,08 fmA 
      
121A miskolci Kismajor utcai Községi Vegyes Elemi Iskola iratai1894-18950,02 fmA 
      
122A Miskolci Központi Állami Népiskola iratai1908-19270,25 fmA 
      
123A miskolci Kun József utcai I. Számú Állami Elemi és Kisegítő Iskola iratai1907-19480,60 fmA 
      
124A miskolci Luther udvari Népiskola iratai1907-19120,20 fmA 
      
125A miskolci Major utcai Állami Kisegítő Iskola iratai1931-19340,05 fmA 
      
126A miskolci Major utcai Községi Elemi Iskola iratai1898-19120,10 fmA 
      
127A miskolci MÁV Állami Elemi Népiskola iratai1905-19470,51 fmA 
      
128A miskolci Meggyesalja utcai Községi Elemi Népiskola iratai1904-19290,10 fmA 
      
129A miskolci Nagyfüzes utcai Községi Népiskola iratai1895-19050,08 fmA 
      
130A miskolci Nagy Sándor utcai Községi Elemi Iskola iratai19060,02 fm.A 
      
132A miskolci Szeles utcai Községi Elemi Iskola iratai1898-19390,64 fmA 
      
133A miskolci Szent István úti Községi Elemi Iskola iratai1898-1931 (1955)1,20 fmA 
      
134A miskolci Szepessy utcai Községi Elemi Iskola iratai1899-19180,13 fmA 
      
135A miskolci Szirma utcai Református Leányiskola iratai1832-18780,02 fmA 
      
136A miskolci Vörösmarty utcai Római Katolikus Népiskola iratai1899-19570,25 fmA 
      
137A Nagyrozvágyi Református Elemi Népiskola iratai1923-19480,04 fmS 
      
138Az Olaszliszkai Református Elemi Népiskola iratai1901-19330,13 fmS 
      
139Az Olaszliszkai Római Katolikus Elemi Népiskola iratai1892-19330,22fmS 
      
141A Révleányvári Református Elemi Népiskola iratai1913-19190,07 fmS 
      
142A Sárospataki Református Elemi Népiskola iratai1895-19480,20 fmS 
      
143A Sárospatak Várhomok tanyai Állami Elemi Népiskola iratai1944-19470,01 fmS 
      
144A Sátoraljaújhelyi Izraelita Törzshitközségi Elemi Iskola iratai1913-19230,20 fmS 
      
145A Tarcali Izraelita Elemi Népiskola iratai1923-19340,01 fmS 
      
146A Taktaszadai Római Katolikus Elemi Népiskola iratai19440,02 fmS 
      
147A Tállyai Római Katolikus Elemi Népiskola iratai1889-18960,03 fmS 
      
148A Tokaji Állami Elemi Népiskola iratai1875-19390,46 fmS 
      
149A Tokaji Görög Katolikus Elemi Népiskola iratai1892-19400,13 fmS 
      
150A Tokaji Római Katolikus Elemi Népiskola iratai1898-19360,42 fmS 
      
151A Tolcsvai Református Elemi Népiskola iratai1907-19120,05 fmS 
      
152A Tolcsvai Római Katolikus Elemi Népiskola iratai1877-19230,42 fmS 
      
153Az Újcsanálosi Evangélikus Elemi Népiskola iratai19440,02 fmS 
      
154Az Újdiósgyőri Állami Elemi Népiskola iratai1909-19200,40 fmA 
      
155A Vámosújfalui Állami Elemi Népiskola iratai1905-1948 (1949)0,10 fmS 
      
160A Miskolci I. számú Polgári Fiúiskola iratai1876-19502,88 fmA 
   
161A Miskolci Izraelita Polgári Fiúiskola iratai 1924-19440,34 fmA 
   
162A Miskolci Izraelita Polgári Leányiskola iratai1919-19440,46 fmA 
   
163A Diósgyőri Állami Polgári Fiúiskola iratai1921-19380,28 fmA 
   
164A Diósgyőri Állami (Magán) Leányiskola iratai1918-19380,28 fmA 
   
165A Mezőkövesdi Magán Polgári Iskola iratai1922-19410,14 fmA 
   
166A Putnoki Polgári Fiúiskola iratai1916-19400,18 fmA 
   
167A Putnoki Polgári Leányiskola iratai1916-19400,17 fmA 
   
168A Sajószentpéteri Magán Polgári Iskola iratai1929-19370,03 fmA 
      
169A Mezőcsáti Magán Polgári Iskola iratai1934-19480,18 fmA 
      
191A Sárospataki Római Katolikus Polgári Fiú- és Leányiskola iratai1918-19480,97 fmS 
     
192A Sátoraljaújhelyi Állami Polgári (Kossuth Lajos) Fiúiskola iratai 1906-19470,93 fmS 
      
193A Sátoraljaújhelyi Római Katolikus Carolineum” Polgári Leányiskola iratai1901-19430,46 fmS 
      
221A Miskolci Avasi Községi Elemi Iskola iratai1898-19110,08 fmA 
      
222A Miskolci Belvárosi Kincstári Római Katolikus és Kossuth utcai Római Katolikus Elemi Iskola iratai1877-19480,27 fmA 
      
223A Miskolci Érseki Leánynevelő Intézet Elemi Iskolájának iratai 1907-19430,23 fmA 
      
224A Miskolci Erzsébet Izraelita Elemi Iskola iratai1918-19480,83 fmA 
      
225A Miskolci Felsővárosi Római Katolikus Elemi Iskola iratai1893-19250,26 fm A 
      
226A Miskolci Kazinczy utcai Római Katolikus Elemi Népiskola iratai1896-19260,09 fmA 
      
227A Miskolci Palóczy utcai Református Elemi Iskola iratai1906-19320,17 fmA 
      
228A Miskolci IV. számú (Soltész Nagy Kálmán utcai) Állami Elemi Iskola iratai1927-19390,18 fmA 
      
235Az Abaújdevecseri Református Elemi Iskola iratai1892-19350,08 fmA 
      
236Az Alsóvadászi Református Elemi Iskola iratai1897-19370,16 fmA 
      
237Az Alsózsolcai Elemi Iskola iratai 1895-19480,29 fmA 
      
238A Barcikai Állami Elemi Iskola iratai1932-19410,02 fmA 
      
239A Barcikai Református Elemi Iskola iratai1901-19400,10 fmA 
      
240A Bánfalvai Községi Elemi Iskola iratai1903-19350,03 fmA 
      
241A Bánhorváti Római Katolikus Elemi Népiskola iratai1899-19270,06 fmA 
      
242A Bánhorváti Református Elemi Népiskola iratai1906-19350,06 fmA 
      
243A Berentei Elemi Iskola iratai1903-19480,02 fmA 
      
244A Bódvalenkei Elemi Iskola iratai1917-19350,01 fmA 
      
245A Bódvarákói Római Katolikus Elemi Iskola iratai1891-19490,29 fmA 
      
246A Bódvaszilasi Római Katolikus Elemi Iskola iratai1907-19380,15 fmA 
      
247A Bódvaszilasi Református Elemi Iskola iratai1916-19410,02 fmA  
      
248A Boldogkőváraljai Római Katolikus Elemi Iskola iratai1892-19230,16 fmA 
      
249A Boldvai Római Katolikus Elemi Iskola iratai1881-19480,20 fmA 
      
250A borsodnádasdi elemi iskolák iratai1882-19370,50 fmA 
      
251A Borsodsziráki Római Katolikus Elemi Iskola iratai1914-19370,08 fmA 
      
252A Bükkaranyosi Római Katolikus Elemi Népiskola iratai1922-19480,03 fmA 
      
253A Bükkaranyosi Református Elemi Iskola iratai1946-19480,01 fmA 
      
254A Diósgyőri Római Katolikus Elemi Iskola iratai1894-19380,38 fmA 
      
255A Diósgyőri Református Elemi Népiskola iratai1886-19430,48 fmA 
      
256A Diósgyőri Központi Elemi Iskola iratai1909-19380,37 fmA 
      
257A Disznósdi (Borsodszentgyörgy) Római Katolikus Elemi Iskola iratai 1927-19420,03 fmA 
      
258A Disznóshorváti (Izsófalva) Református Elemi Iskola iratai 1889-19170,12 fmA 
      
259A Domaházai Római Katolikus Elemi Népiskola iratai1923-19290,02 fmA 
      
260Az Edelényi Római Katolikus Elemi Iskola iratai1908-19480,22 fmA 
      
261Az Edelényi Református Elemi Iskola iratai1939-19480,09 fmA 
      
262Az Égerszögi Elemi Népiskola iratai1909-19430,25 fmA 
      
263Az Encsi Római Katolikus Elemi Iskola iratai1890-19380,22 fmA 
      
264A Felsődobszai Római Katolikus Elemi Iskola iratai1909-19220,06 fmA 
      
265A Felsődobszai Református Elemi Iskola iratai1901-19140,10 fmA 
      
266A Felsőfügödi Református Elemi Iskola iratai1918-19370,10 fmA 
      
267A Felsőhámori Római Katolikus Kincstári Elemi Iskola iratai1929-19420,01 fmA 
      
268A Felsőnyárádi Római Katolikus Elemi Iskola iratai1917-19480,04 fmA 
      
269A Felsőnyárádi Református Elemi Iskola iratai1947-19480,02 fmA 
      
270A Fulókércsi Református Elemi Iskola iratai1898-19330,04 fmA 
      
271A Gönci Római Katolikus Elemi Iskola iratai1902-19480,30 fmA 
      
272A Gönci Református Elemi Iskola iratai1942-19480,11 fmA 
      
273A Halmaji Római Katolikus Elemi Iskola iratai1915-19260,04 fmA 
      
274A Hámori Római Katolikus Kincstári Elemi Iskola iratai1908-19380,04 fmA 
      
275A Hangácsi Református Elemi Iskola iratai1901-19400,11 fmA 
      
276A Hangácsi Római Katolikus Elemi Iskola iratai1904-19370,07 fmA 
      
277A Hangonyi Római Katolikus Elemi Iskola iratai1896-19440,33 fmA 
      
278A Hejőcsabai Állami Elemi Iskola iratai1913-19490,20 fmA 
      
279A Hejőcsabai „Erzsébet” Görög Katolikus Elemi Iskola iratai 1935-19480,02 fmA 
      
280A Hejőcsabai Római Katolikus Elemi Népiskola iratai1906-19460,15 fmA 
      
281A Hejőcsabai Református Elemi Népiskola iratai1910-19480,18 fmA 
      
282A Hejőkeresztúri Görög Katolikus Elemi Iskola iratai1903-19160,08 fmA 
      
283A Hejőkeresztúri Római Katolikus Elemi Iskola iratai1898-19460,08 fmA 
      
284A Hernádnémeti Református Elemi Iskola iratai1923-19420,06 fmA 
      
285A Hernádnémeti Római Katolikus Elemi Iskola iratai1932-19390,02 fmA 
      
286A Hernádpetri Római Katolikus Elemi Iskola iratai1923-19290,01 fmA 
      
287A Hernádszurdoki Református Elemi Iskola iratai1907-19290,08 fmA 
      
288A Hernádvécsei Állami Elemi Iskola iratai1904-19500,20 fmA 
      
289A Hidasnémeti Római Katolikus Elemi Iskola iratai1891-19360,07 fmA 
      
290A Hidvégardói Református Elemi Iskola iratai1923-19380,01 fmA 
      
291A Homrogdi Görög Katolikus Elemi Iskola iratai1900-19150,04 fmA 
      
292A Királdi Bányatelepi Elemi Iskola iratai1912-19510,03 fmA 
      
293A Királdi Kőszén Bányatársulati Elemi (Ismétlő, Továbbképző) Iskola iratai1895-19480,12 fmA 
      
294A Királdi Római Katolikus Elemi Iskola iratai1940-19480,01 fmA 
      
295A Kondói Református Elemi Iskola iratai1913-19400,18 fmA 
      
296A Kurityáni Bányatársulati Elemi Népiskola iratai1923-19320,01 fmA 
      
297A Mezőkövesdi Római Katolikus Elemi Népiskola iratai1878-19463,97 fmA 
      
298A Mezőnagymihályi Református Elemi Iskola iratai1896-19400,32 fmA 
      
299A Mezőnyárádi Római Katolikus Népiskola iratai1923-19400,04 fmA 
      
300A Nagybarcai Református Elemi Iskola iratai1863-19430,24 fmA 
      
301A Novajidrányi Római Katolikus Elemi Iskola iratai (Felsőnovaj)1908-19380,06 fmA 
      
302A Novajidrányi Református Elemi Iskola iratai (Felsőnovaj)1901-19400,09 fmA 
      
303A Nyékládházi Református Elemi Iskola iratai (Ládháza)1945-19480,05 fmA 
      
304A Nyékládházi Református Elemi Iskola iratai (Mezőnyék)1920-19480,05 fmA 
      
305A Nyékládházi Római Katolikus Elemi Iskola iratai1943-19480,03 fmA 
      
306A Nyomári Római Katolikus Elemi Iskola iratai1911-19230,01 fmA 
      
307Az Ónodi Református Elemi Iskola iratai1889-19370,04 fmA 
      
308Az Ónodi Római Katolikus Elemi Iskola iratai1901-19450,05 fmA 
      
309Az Ózdi Római Katolikus Elemi Népiskola iratai1903-19270,03 fmA 
      
310Az Ózdi Gyártelepi Elemi Iskola iratai (Rima Vasmű Rt.)1883-1947 (1962)0,47 fmA 
      
311A Parasznyai Református Elemi Iskola iratai1908-19510,15 fmA 
      
312A Pusztaradványi Állami Elemi Iskola iratai1922-19410,06 fmA 
      
313A Putnoki Állami Elemi Iskola iratai1911-19360,24 fmA 
      
314A Putnoki Református Elemi Iskola iratai1894-19100,10 fmA 
      
315A Putnoki Római Katolikus Elemi Iskola iratai1889-19110,07 fmA 
      
316A Répáshutai Állami Elemi Népiskola iratai1923-19480,04 fmA 
      
317A Sajóbábonyi Római Katolikus Elemi Iskola iratai1940-19480,02 fmA 
      
318A Sajóbábonyi Református Elemi Iskola iratai1909-19490,11 fmA 
      
319A Sajókazinci Római Katolikus Elemi Iskola iratai1923-19420,04 fmA 
      
320A Sajókazinci Református Elemi Népiskola iratai1901-19480,04 fmA 
      
321A Sajóládi Római Katolikus Elemi Iskola iratai1918-19350,09 fmA 
      
322A Sajópetri Görög Katolikus Elemi Iskola iratai1917-19190,01 fmA 
      
323A Sajópetri Római Katolikus Elemi Iskola iratai1918-19330,06 fmA 
      
324A Sajószentpéteri Állami Elemi Iskola iratai1905-19480,33 fmA 
      
325A Sajószentpéteri Bányatelepi Elemi Iskola iratai1917-19340,10 fmA 
      
326A Sajóvámosi Református Népiskola iratai19460,01 fmA 
      
327A Sajóvámosi Római Katolikus Népiskola iratai1894-19460,07 fmA 
      
328A Sajóvámosi Görög Katolikus Elemi Iskola iratai1913-19470,02 fmA 
      
329A Sályi Római Katolikus Elemi Iskola iratai1922-19330,02 fmA 
      
330A Sályi Református Elemi Iskola iratai1923-19350,01 fmA 
      
331A Selyebi Görög Katolikus Elemi Iskola iratai1907-19180,05 fmA 
      
332A Szikszói Református Elemi Iskola iratai1879-19260,04 fmA 
      
333A Szini Református Elemi Népiskola iratai1911-19230,11 fmA 
      
334A Szirmai Református Elemi Iskola iratai1900-19400,23 fmA 
      
335A Szirmai Római Katolikus Elemi Népiskola iratai1940-19430,01 fmA 
      
336A Szőlősardói Református Elemi Népiskola iratai1907-19390,17 fmA 
      
337A Tardi Római Katolikus Elemi Népiskola iratai1885-19350,27 fmA 
      
338A Tiszabábolnai Római Katolikus Elemi Iskola iratai1898-19490,27 fmA 
      
339A Tiszadorogmai Református Elemi Iskola iratai1891-19420,34 fmA 
      
340A Tiszakeszi Református Elemi Iskola iratai1800-19460,07 fmA 
      
341A Tiszaszederkényi Református Elemi Iskola iratai1921-19330,02 fmA 
      
342A Tiszatarjáni Római Katolikus Elemi Iskola iratai1902-19230,10 fmA 
      
343A Tiszatarjáni Református Elemi Iskola iratai1904-19230,05 fmA 
      
344A Tornyosnémeti Római Katolikus Elemi Iskola iratai1900-19160,08 fmA 
      
345A Tornyosnémeti Református Elemi Iskola iratai1901-19130,06 fmA 
      
346Az Újhutai (Bükkszentkereszt) Római Katolikus Elemi Iskola iratai 1918-19520,08 fmA 
      
347A Mezőcsáti Református Elemi Iskola iratai1928-19480,13 fmA 
      
348A Mezőcsáti Római Katolikus Elemi Iskola iratai1935-19480,04 fmA 
      
422Az Alsóregmeci Görög Katolikus Elemi Népiskola iratai1923-19330,02 fmS 
      
423A Bodrogkeresztúri Római Katolikus Elemi Népiskola iratai1905-19330,32 fmS 
      
424A Bodrogolaszi Református Elemi Népiskola iratai1903-19280,11 fmS 
      
425A Bodrogolaszi Római Katolikus Elemi Népiskola iratai1903-19280,08 fmS 
      
426A Bodrogkisfaludi Római Katolikus Elemi Népiskola és Gazdasági Ismétlő Iskola iratai1922-19280,02 fmS 
      
427A Bodrogzsadányi Állami Elemi Népiskola iratai1880-19260,30 fmS 
      
428A Cigándi Református Elemi Népiskola iratai1905-19410,48 fmS 
      
429A Cigándi Erzsébet tanyai Római Katolikus Uradalmi Elemi Népiskola iratai1927-19360,01 fmS 
      
430A Dámóci Görög Katolikus Elemi Népiskola iratai1900-19420,39 fmS 
      
431Az Erdőhorváti Görög Katolikus Elemi Népiskola iratai1908-19480,05 fmS 
      
432Az Erdőhorváti Református Elemi Népiskola iratai1928-19460,02 fmS 
      
433Az Erdőhorváti Római Katolikus Elemi Népiskola iratai1938-19480,03 fmS 
      
434A Filkeházai Görög Katolikus Elemi Népiskola iratai1931-19440,02 fmS 
      
435A Füzérradványi Római Katolikus Elemi Népiskola iratai1876-19340,17 fmS 
      
436A Hercegkúti Római Katolikus Elemi Népiskola iratai1899-19460,13 fmS 
      
437A Kenézlői Községi Elemi Népiskola iratai1931-19450,01 fmS 
      
438A Kenézlői Községi Tanyai Elemi Népiskola iratai1922-19310,01 fmS 
      
439A Kenézlői Görög Katolikus Elemi Népiskola iratai1923-19260,01 fmS 
      
440A Kenézlői Római Katolikus Elemi Népiskola iratai1922-19470,02 fmS 
      
441A Kenézlői Református Elemi Népiskola iratai1922-19350,01 fmS 
      
442A Kesznyéteni Református Elemi Népiskola iratai1905-19280,05 fmS 
      
443 A Kishutai Római Katolikus Elemi Népiskola iratai1924-19480,02 fmS 
      
444A Kisrozvágyi Állami Elemi Népiskola iratai1923-19390,03 fmS 
      
445A Mikóházi Görög Katolikus Elemi Népiskola iratai1909-1948 (1949)0,11 fmS 
      
446A Pálházai Állami Elemi Népiskola iratai1914-19350,11 fmS 
      
447A Pálházi Református Elemi Népiskola iratai1902-19140,07 fmS 
      
448A Ricse-Budahomoki Római Katolikus Elemi Népiskola iratai1914-1948 (1950)0,08 fmS 
      
449A Ricsei Református Elemi Népiskola iratai1904-19460,42 fmS 
      
450A Ricsei Római Katolikus Elemi Népiskola iratai1908-19230,06 fmS 
      
451A Jászóvári Prépostság Ricsei Római Katolikus Elemi Népiskolája iratai1923-19360,03 fmS 
      
452A Rudabányácskai Görög Katolikus Elemi Népiskola iratai1899-19360,18 fmS 
      
453A Sárai Református Elemi Népiskola iratai1912-19320,02 fmS 
      
454A Sárospataki Állami Elemi Népiskola iratai1926-1948 (1950)0,08 fmS 
      
455A Sárospatak Apróhomok-tanyai Állami Elemi Népiskola iratai1931-1948 (1950)0,05 fmS 
      
456A Sárospatak Dorkó-tanyai Állami Elemi Népiskola iratai1920-19480,04 fmS 
      
457A Sárospatak-Kácsárdi Állami Elemi Népiskola iratai1928-19400,02 fmS 
      
458A Sárospataki Görög Katolikus Elemi Népiskola iratai1926-19450,07 fmS 
      
459A Sárospataki Református Elemi Leányiskola iratai1892-19110,05 fmS 
      
460A Sárospataki Református Főiskola Általános Iskolájának iratai1945-19470,06 fmS 
      
461A Sárospataki Római Katolikus Elemi Fiúiskola iratai1873-19480,21 fmS 
      
462A Sárospataki Szent Vince Nővérek Elemi Leányiskolájának iratai1903-19460,12 fmS 
      
463A Sátoraljaújhelyi Állami Elemi Iskola, Állami Elemi Fiúiskola (1908-1923) és Állami Elemi Leányiskola (1908-1923) iratai1898-19403,39 fmS 
      
465A Sátoraljaújhelyi Görög Katolikus Elemi Leányiskola iratai1901-19230,14 fmS 
      
466A Sátoraljaújhelyi Görög Katolikus Elemi Népiskola iratai1857-19370,22 fmS 
      
467A Sátoraljaújhelyi Római Katolikus „Carolineum” Elemi Leányiskola iratai1877-19270,22 fmS 
      
468A Sátoraljaújhelyi Római Katolikus Elemi Fiúiskola iratai1865-19270,78 fmS 
      
469A Szegilongi Római Katolikus Elemi Népiskola iratai1936-19380,01 fmS 
      
470A Szerencsi Állami Elemi Népiskola iratai1901-1948 (1952)4,17 fmS 
      
471A Szerencsi Görög Katolikus Elemi Népiskola iratai1939-19480,03 fmS 
      
472A Szerencsi Református Elemi Népiskola iratai1869-19480,15 fmS 
      
473A Szerencsi Római Katolikus Elemi Népiskola iratai1929-19480,19 fmS 
      
474A Taktaharkányi Református Elemi Népiskola iratai1897-19320,05 fmS 
      
475A Tarcali Állami Elemi Népiskola iratai1908-19100,02 fmS 
      
476A Tarcali Hódos tanyai Állami Elemi Népiskola iratai1946-1948 (1950)0,01 fmS 
      
477A Tarcali Római Katolikus Elemi Népiskola iratai1910-19460,12 fmS 
      
478A Tarcali Református Elemi Népiskola iratai1907-1941 0,28 fmS 
      
479A Tiszakarádi Református Elemi Népiskola iratai1901-19150,01 fmS 
      
480A Tiszalúci Református Elemi Népiskola iratai1929-19390,08 fmS 
      
481A Tokaji Református Elemi Népiskola iratai1909-19370,07 fmS 
      
482A Tokaji Hadiárva Intézeti Elemi Iskola iratai1920-19360,04 fmS 
      
483A Tolcsvai Görög Katolikus Elemi Népiskola iratai1921-19220,02 fmS 
      
484A Vilyi Református Elemi Népiskola iratai1877-19340,04 fmS 
      
485A Vitányi Római Katolikus Elemi Népiskola iratai1923-19450,02 fmS 
      
486A Zemplénagárdi Görög Katolikus Elemi Népiskola iratai1923-19400,03 fmS 
      
487A Zemplénágárdi Református Elemi Népiskola iratai1910-19400,12 fmS 
      
488A Zemplénagárdi Római Katolikus Elemi Népiskola iratai1923-19350,01 fmS 
      
500Gazdasági ismétlő iskolák iratainak levéltári gyűjteménye1898-19441,05 fmA,S 
 a) A Tokaji Gazdasági Ismétlő Iskola iratai1898-19420,14 fmS 
 b) A Hangácsi Gazdasági Továbbképző Iskola iratai1937-19420,01 fmA 
 c) A Hernádnémeti Gazdasági Ismétlő Iskola iratai1926-19380,01 fmA 
 d) A Mezőkövesdi Római Katolikus Zárdai Általános Továbbképző Gazdasági Leányiskola iratai1926-19330,14 fmA 
 e) Az Ónodi Községi Gazdasági Fiú Népiskola iratai1927-19330,01 fmA 
 f) A Bodrogkeresztúri Állami Gazdasági Ismétlő Iskola iratai1910-19350,03 fmS 
 g) A Dámóci Gazdasági Ismétlő Iskola iratai1922-19420,04 fmS 
 h) Az Erdőbényei Gazdasági Továbbképző Népiskola iratai1927-19410,07 fmS 
 i) Az Erdőhorváti Gazdasági Ismétlő Iskola iratai1926-19410,02 fmS 
 j) A Györgytarlói Általános Továbbképző Iskola iratai1942-19430,02 fmS 
 k) A Hercegkúti Községi Gazdasági Továbbképző Népiskola iratai1928-19390,02 fmS 
 l) A Mikóházi Gazdasági Továbbképző Népiskola iratai1928-19390,02 fmS 
 m) A Nagyrozvágyi Gazdasági Továbbképző Népiskola iratai1928-19360,01 fmS 
 n) Az Olaszliszkai Gazdasági Ismétlő Iskola iratai1927-19370,03 fmS 
 o) A Pálházi Általános Ismétlő Iskola iratai1917-19350,04 fmS 
 p) A Ricsei Gazdasági Továbbképző Népiskola iratai1928-19440,03 fmS 
 q) A Rudabányácskai Gazdasági Ismétlő Iskola iratai1922-19410,08 fmS 
 r) A Sárospataki Általános Gazdasági Továbbképző Iskola iratai1928-19420,05 fmS 
 s) A Sárospataki Református Gazdasági Továbbképző Iskola iratai1928-19430,01 fmS 
 t) A Sárospataki Görög Katolikus Gazdasági Továbbképző Iskola iratai1936-19420,01 fmS 
 u) A Sárospatak-Kácsárdi Gazdasági Továbbképző Iskola iratai1931-19400,02 fmS 
 v) A Sátoraljaújhelyi Gazdasági Ismétlő Iskola iratai1923-19360,07 fmS 
 w) A Sátoraljaújhelyi Dohánygyári Gazdasági Ismétlő Iskola iratai1910-19120,04 fmS 
 x) A Széphalmi (Széphalom-Hosszúlázi) Gazdasági Ismétlő Iskola iratai1912-19420,10 fmS 
 y) A Vitányi Gazdasági Ismétlő Iskola iratai1923-19410,02 fmS 
 z) A Zemplénagárdi Községi Gazdasági Népiskola iratai1926-19350,01 fmS 
      
501A Finkei Református Népiskola iratai1945-19480,03 fmA 
      
502A Finkei Római Katolikus Elemi Iskola iratai1945-19480,02 fmA 
      
503Az Imolai Református Népiskola iratai1929-19480,06 fmA 
      
504A Ládbesenyői Református Népiskola iratai1912-19150,01 fmA 
      
505A Ládbesenyői Római Katolikus Népiskola iratai1933-19340,01 fmA 
      
506Az Irotai Görög Katolikus Elemi Népiskola iratai1913-19140,01 fmA 
      
507A Ragályi Református Népiskola iratai1945-19470,02 fmA 
      
508A Ragályi Római Katolikus Népiskola iratai1946-19470,01 fmA 
      
509A Sajómercsei Római Katolikus Iskola iratai1917-19360,01 fmA 
      
510A Szuhogyi Református Népiskola iratai1910-19430,05 fmA 
      
511A Szuhogyi Római Katolikus Iskola iratai1929-1948 (1951)0,02 fmA 
      
512A Tornanádaskai Római Katolikus Elemi Iskola iratai1945-19480,01 fmA 
      
513A Trizsi Református Népiskola iratai1947-19480,01 fmA 
      
514A Zubogyi Református Népiskola iratai1908-19480,14 fmA 
      
1901Az Abaújkéri Állami Általános Iskola iratai1949-19560,12 fmA 
      
1902A Berentei Állami Általános Iskola iratai1950-19520,03 fmA 
      
1903A Borsodsziráki Bartók Béla Általános Iskola iratai1948-19802,28 fmA 
      
1904A Bódvarákói Állami Általános Iskola iratai1947-19610,04 fmA 
      
1905A Bódvaszilasi Állami Általános Iskola iratai1948-19850,28 fmA 
      
1906A Bükkaranyosi Állami Általános Iskola iratai1948-19520,07 fmA 
      
1907A Bükkszentkereszti Állami Általános Iskola iratai1949-19610,03 fmA 
      
1908Az Edelényi 1. számú Állami Általános Iskola iratai1955-19851,46 fmA 
      
1909A Felsőnyárádi Állami Általános Iskola iratai1949-19660,06 fmA 
      
1911A Gönci Állami Általános Iskola iratai1948-19510,13 fmA 
      
1912A Hangonyi Állami Általános Iskola iratai1948-19490,12 fmA 
      
1913A Hejcei Állami Általános Iskola iratai1948-19520,12 fmA 
      
1914A Hejőkeresztúri Állami Általános Iskola iratai1947-19570,04 fmA 
      
1915A Hidvégardói Állami Általános Iskola iratai1948-19850,24 fmA 
      
1916A Kazincbarcikai 1. számú Állami Általános Iskola iratai1954-19580,12 fmA 
      
1917A Kazincbarcikai Központi Állami Általános Iskola iratai1953-19680,73 fmA 
      
1918A Kazincbarcikai 2. számú Állami Általános Iskola iratai1954-19570,12 fmA 
      
1919A Kazincbarcikai Újvárosi Állami Általános Iskola iratai1954-19570,12 fmA 
      
1920A Királdi Állami Általános Iskola iratai1956-19700,05 fmA 
      
1921A Korláti Állami Általános Iskola iratai1951-19520,01 fmA 
      
1922A Mezőkövesdi 4. számú Állami Általános Iskola iratai1947-19610,36 fmA 
      
1923A Mezőkövesdi Martos Ferenc Állami Általános Iskola iratai1952-19690,24 fmA 
      
1924A Miskolci II. és III. számú (Dayka Gábor utcai) Állami Általános Iskola iratai1944-19451948-19670,38 fmA 
      
1925A Miskolci III. számú (Kun József utcai) Állami Általános Fiúiskola iratai1945-19500,48 fmA 
      
1926A Miskolci IV. számú (Kun József utcai) Állami Általános Vegyes és Fiúiskola iratai1948-19660,25 fmA 
      
1927A Miskolci V. számú (Városház téri) Általános Leányiskola iratai 1948-19520,19 fmA 
      
1928A Miskolci VII. számú (Palóczy utcai) Állami Általános Iskola iratai1946-19601,78 fmA 
      
1929A Miskolci 17. számú Állami Általános Iskola iratai1948-19780,79 fmA 
      
1930A Miskolci Kossuth utcai Állami Általános Iskola iratai1948-19610,08 fmA 
      
1931A Nyékládházi Állami Általános Iskola iratai1948-19570,22 fmA 
      
1932Az Ózdi 1. számú Állami Általános Iskola iratai1948-19560,12 fmA 
      
1933A Parasznyai Állami Általános Iskola iratai1951-19520,01 fmA 
      
1934A Perei Állami Általános Iskola iratai1948-19490,01 fmA 
      
1935A Répáshutai Állami Általános Iskola iratai1948-19550,02 fmA 
      
1936A Sajóbábonyi Állami Általános Iskola iratai1948-19520,02 fmA 
      
1937A Sajósenyei Állami Általános Iskola iratai1955-19660,02 fmA 
      
1938A Sajószentpéteri Állami Általános Iskola iratai1951-19570,12 fmA 
      
1939A Sajóvámosi Állami Általános Iskola iratai1950-19650,03 fmA 
      
1940A Tiszabábolnai Állami Általános Iskola iratai1949-19540,02 fmA 
      
1941A Tornabarakonyi Állami Általános Iskola iratai1951-19600,03 fmA 
      
1942A Tornanádaskai Kisegítő Iskola és Nevelőotthon iratai1948-19600,28 fmA 
      
1943A Tornaszentandrási Állami Általános Iskola iratai1948-19790,13 fmA 
      
1944A Vilmányi Állami Általános Iskola iratai1957-19610,12 fmA 
      
1945A Bodrogolaszi Vilma-tanyai Állami Népiskola iratai19510,01 fmS 
      
1946A Makkoshotykai Állami Általános Iskola iratai1948-19730,12 fmS 
      
1947A Sárospataki II. sz. (Esze Tamás) Állami Általános Iskola iratai1948-19851,74 fmS 
      
1948A Sátoraljaújhelyi I. sz. Állami Általános Iskola iratai1947-19530,21 fmS 
      
1949A Szegi Állami Általános Iskola iratai1947-19530,24 fmS 
      
1950A Tállyai Állami Általános Iskola iratai1946-19550,12 fmS 
      
1951A Hercegkúti Állami Általános Iskola iratai1950-19630,01 fmS 
      
1952A Pácini Állami Tanulóotthon iratai1948-19490,08 fmS 
      
1953A Prügyi Állami Általános Iskola iratai1948-19630,65 fmS 
      
1954A Ricse Budahomok-tanyai Állami Általános Iskola iratai1948-19490,02 fmS 
      
1955A Sárospataki I. sz. (Zrínyi Ilona) Állami Általános Iskola iratai1948-19792,64 fmS 
      
1956A Sárospatak Apróhomok-tanyai Állami Általános Iskola iratai1947-19700,96 fmS 
      
1957A Sárospatak Dorkó-tanyai Állami Általános Iskola iratai1950-19750,96 fmS 
      
1958A Sárospataki Állami Angol Tagozatú Általános Iskola iratai1948-19500,09 fmS 
      
1959A Sátoraljaújhelyi II. sz. Állami Általános Iskola iratai1946-19510,24 fmS 
      
1960A Sátoraljaújhelyi Kisegítő Általános Iskola iratai1955-19800,05 fmS 
      
1961A Szerencsi I. sz. (Hunyadi János) Általános Iskola iratai1948-19959,30 fmS 
      
1962A Tarcali Állami Általános Iskola iratai1947-19660,46 fmS 
      
1963A Tiszakarádi Állami Általános Iskola iratai1950-19570,08 fmS 
      
1964A Tolcsvai Állami Általános Iskola iratai1948-19660,15 fmS 
      
1965A Mezőcsáti Állami Általános Iskola iratai1948-19560,40 fmA 
      
1966A Miskolci V. számú (Deák Ferenc utcai) Állami Általános Fiúiskola iratai1948-19500,03 fmA 
      
1967A miskolci Fazekas utcai Általános Iskola és jogelődjeinek iratai1946-19963,64 fmA 
 a) A Tóth Pál Állami Általános Leányiskola (1948-ig Tóth Pál Református Nőnevelő Intézet Gyakorló Általános Iskola) iratai1946-19630,72 fmA 
 b) A Miskolci Állami Tanítóképző Gyakorló Általános Iskolája iratai1953-19590,11 fmA 
 c) A XXXIV. sz. Ének-zenetagozatú Általános Iskola iratai1958-19630,51 fmA 
 d) A Fazekas utcai (1987-ig 6. sz.) Általános Iskola iratai1963-19962,30 fmA 
      
1968A miskolci Bulgárföldi Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola és jogelődjeinek iratai1884-19751,50 fmA 
      
1969A becskeházai református elemi iskola iratai1930-19340,01 fmA 
      
1970A miskolci 27. számú (Szeretet utcai) Általános Iskola iratai1946-20037,31 fmA 
 a) Iskolai anyakönyvek1946-19972,08 fmA 
 b) Törzskönyvek, jegyzőkönyvek1952-19950,44 fmA 
 c) Munkatervek, beszámolók, statisztikák1955-20030,84 fmA 
 d) Iktatott iratok1963-19973,47 fmA 
 e) Gazdasági iratok1965-19970,48 fmA 
      
1971A miskolci Standard Táncművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény iratai2004-20080,52 fmA 
      
1972A miskolci 45. számú (Szputnyik utcai) Általános Iskola iratai1984-19970,64 fmA 
 a) Iskolai anyakönyvek1984-19970,21 fmA 
 b) Iktatott iratok1984-19930,43 fmA 
      
1973Az Aggteleki Állami Általános Iskola iratai1949-1951, 1969-19700,01 fmA 
      
1974A Bódvalenkei Általános Iskola iratai1950-1955, 1963-19640,01 fmA 
      
1975A Boldvai Általános Iskola iratai1948-19800,31 fmA 
      
1976Az Edelényi 2. sz. Általános Iskola iratai1954-19850,24 fmA 
      
1977Az Edelényi 3. sz. Általános Iskola iratai1972-19850,12 fmA 
      
1978A Finkei Állami Általános Iskola iratai1948-19510,01 fmA 
      
1979A Hangácsi Általános Iskola iratai1974-19750,01 fmA 
      
1980A Hegymegi Állami Általános Iskola iratai1956-19570,01 fmA 
      
1981Az Imolai Általános Iskola iratai1948-19520,01 fmA 
      
1982A Laki Általános Iskola iratai1971-19810,12 fmA 
      
1983A Perkupai Általános Iskola iratai1975-19850,12 fmA 
      
1984A Ragályi Általános Iskola iratai1948-19620,04 fmA 
      
1985A Rakacai Általános Iskola iratai1954-19810,12 fmA 
      
1986A Rudabányai Általános Iskola iratai1960-19810,12 fmA 
      
1987A Sajómercsei Általános Iskola iratai1948-19490,01 fmA 
      
1988A Szalonnai Általános Iskola iratai1976-19810,12 fmA 
      
1989A Szendrői Általános Iskola iratai1971-19850,24 fmA 
      
1990A Szini Általános Iskola iratai1955-19810,12 fmA 
      
1991A Szuhogyi Általános Iskola iratai1950-19840,16 fmA 
      
1992A Szögligeti Általános Iskola iratai1955-19560,01 fmA 
      
1993A Trizsi Általános Iskola iratai1948-19520,01 fmA 
      
1994A Zubogyi Általános Iskola iratai1948-19620,04 fmA 
      
1995Az Egerlövői Állami Általános Iskola (1948-ig Református Elemi Népiskola) iratai1930-19620,20 fmA 
      
3001A Miskolci Iparos Tanonciskola iratai1874-19000,04 fmA 
   
3002A Miskolci Kereskedelmi Tanonciskola iratai1883-19490,46 fmA 
      
3003A Sárospataki Iparos Tanonciskola iratai1916-19500,20 fmS 
      
3004A Sátoraljaújhelyi (Községi) Iparos Tanonciskola iratai1891-1948 (1951)0,91 fmS 
      
3005A Sátoraljaújhelyi Kereskedő Tanonciskola iratai1925-19360,05 fmS 
      
3006A Szerencsi Iparos Tanonciskola iratai1927-19460,04 fmS 
      
3007A Tokaji Iparos Tanonciskola iratai1901-19340,08 fmS 
      
3008A Tolcsvai Iparos Tanonciskola iratai1913-19140,01 fmS 
      
3009A Szikszói Állami Gazdasszonyképző Iskola iratai1948-19500,05 fmA 
      
3010MTH 117. számú Iparitanuló Intézetének (Sátoraljaújhelyi Állami Általánosirányú Iparitanuló Iskola, KIP Minisztérium Megyei Iparitanuló Iskolája) iratai 1948-19570,21 fmS 
      
3011A Mezőcsáti Iparos Tanonciskola iratai1947-19510,05 fmA 
      
3012A miskolci Szemere Bertalan Szakiskola és jogelődjeinek iratai1937-19966,34 fmA 
      
612A  Magyar Gazdaképző Iskola (Magyar Királyi Téli Gazdasági Iskola és Mezőgazdasági Szaktanácsadó Állomás), Sárospatak iratai 1937-19470,02 fmS 
      
659A Mezőkövesdi Szent László Konviktus iratai1922-19470,24 fmK 
      
3601Óvodák iratainak levéltári gyűjteménye1925-19820,13 fmS 
 a) Bodrogkeresztúri Állami Óvoda iratai1925-19410,04 fmS 
 b) Az Erdőbényei Állami Óvoda (Állami Kisdedóvó Intézet)  iratai1936-19550,06 fmS 
 c) A Szerencsi Állami Óvoda iratai1937-19450,01 fmS 
 d) A Tokaji Községi Óvoda iratai1927-19310,01 fmS 
 e) Az Ondi Egycsoportos Óvoda iratai1980-19820,01 fmS 
      
701A Miskolci Nemzeti Színház iratai(1817) 1847-1956 (1962)1,43 fmK 
 a) A Miskolci Nemzeti Színház Rt. iratai(1817) 1847-19141,16 fmK 
 b) Miskolc Város Színügyi Szakbizottságának iratai1909-19290,26 fmK 
 c) A miskolci Állami Déryné Színház iratai1953-1956 (1957, 1962)0,01 fmK  
      
702A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár iratai1951-199223,00 fmKA 
 a) A miskolci központ iratai1951-199216, 00 fmK 
 b) A mezőcsáti fióklevéltár iratai1988-1992 7,00  fmA 
      
703A Sátoraljaújhelyi Levéltár iratai1958-19925,53 fmS 
 a) Kazinczy Ferenc Állami Levéltár iratai1958-19671,00 fmS 
 b) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Sátoraljaújhelyi Fióklevéltárának iratai1968-19924,53 fmS 
      
704A B.-A.-Z. Megyei Moziüzemi Vállalat iratai1952-199416,89 fmA 
      
706A Művészeti és Propaganda Iroda (Miskolc) iratai1963-199121,17 fmA 
      
707Népművelési intézmények művelődési terveinek levéltári gyűjteménye1968-19720,12 fmA 
      
708A Zemplén Vármegyei Múzeum (Sátoraljaújhely) és „Zemplén vármegye Rákóczy-emlékgyűjteménye” (Borsi) történetére vonatkozó iratok levéltári gyűjteménye(1872) 1925-19500,06 fmS 
      
801A Miskolci Szent István Járványkórház iratai1895-19440,45 fmK 
      
802A Zemplén Vármegyei „Erzsébet” Közkórház iratai1861-194319,68 fmS 
      
803A Tokaji Magyar Állami Tüdőbeteg Otthon iratai1946-19571,30 fmS 
      
804A Sátoraljaújhely Városi Tanács Egyesített Gyermekintézményének (Csecsemőotthon) iratai1968-19911,83 fmS 

IX. TESTÜLETEK

1A Gönci Csizmadia Céh és Ipartársulat iratai(1643)-1644-19320,12 fmK 
      
3A Sátoraljaújhelyi Csizmadia Céh, majd Ipartársulat iratai1779-19080,10 fmS 
 a) A Sátoraljaújhelyi Csizmadia Céh, majd Ipartársulat iratai1779-19080,06 fmS 
 b) A sátoraljaújhelyi „Becsületes Csizmadia Ifjúság” (Sátoraljaújhelyi Nemes Csizmadia Társaság) iratai1816-19050,04 fmS 
      
4A Sátoraljaújhelyi Szíjgyártó és Kötélverő Céh, majd Ipartársulat iratai1835-18840,01 fmS 
      
221A Miskolci Csizmadia Ipartársulat iratai1924-19490,05 fmA 
      
271A Bodrogközi Általános Ipartestület iratai1925-19491,75 fmS 
272A Diósgyőr és Vidéke Ipartestület iratai1935-19490,65 fmA 
273Az Encsi Járási Ipartestület iratai1931-19550,86 fmA 
274A Mezőkövesdi Járási Ipartestület iratai1904-1950 (1957)0,29 fmA 
275A Miskolci Járási Általános Ipartestület iratai1929-19490,65 fmA 
276A Putnoki Járási Ipartestület iratai1945-19480,14 fmA 
      
277A Sárospataki Járási Általános Ipartestület iratai1888-19490,90 fmS 
278A Sátoraljaújhelyi Általános Ipartestület iratai1882-1948 (1967)2,50 fmS 
      
279A Szikszói Járási Ipartestület iratai1923-19491,13 fmA 
      
280A Tokaji Járási Ipartestület iratai1947-19490,40 fmS 
281A Miskolci Ipartestület iratai1884-19551,41 fmA 
282Az Abaújszántói Járási Ipartestület iratai1884-19511,00 fmA 
283Az Edelényi Járási Ipartestület iratai1945-19490,03 fmA 
284A Gönci Ipartestület iratai1903-19500,75 fmA 
285A Sajószentpéteri Ipartestület iratai1929-19500,24 fmA 
286A Mezőkeresztesi Ipartestület iratai1942-19500,03 fmA 
      
287A Szerencsi Járási (korábban Általános) Ipartestület iratai 1885-19500,12 fmS 
      
288A Tállyai Ipartestület iratai1923-1937 (1947)0,03 fmS 
      
289Az Ózdi Járási Ipartestület iratai1885-19490,34 fmA 
      
451A miskolci görög kompánia iratai (1728) 1798-1810 (1863)0,08 fmK 
      
501Miskolc thj. Város Hegyközségi Tanácsának iratai1947-19490,50 fmK 
      
502Tokajhegyalja Zártterületének Hegyközségi Tanácsa iratai1946-19490,50 fmS 
      
503A Sátoraljaújhelyi Egységes Hegyközség iratai 1916-19480,75 fmS 
      
504A Tállyai Hegyközség iratai1933-19490,24 fmS 
      
505A Tokaji Hegyközség iratai1918-19480,16 fmS 
      
506Az Erdőhorváti Hegyközség iratai1941-19490,02 fmS 
      
507A Tarcali Hegyközség iratai1946-19480,01 fmS 
      
521Az arlói legeltetési társulat iratai1911-19300,03 fmA 
   
522A putnoki legeltetési társulat iratai1925-19490,03 fmA 
   
523A sajószögedi legeltetési társulat iratai1941-19430,01 fmA 
   
524A sajóvelezdi legeltetési társulat iratai1867-19500,05 fmA 
   
525A szőlősardói legeltetési társulat iratai1939-19500,01 fmA 
   
526A varbói legeltetési társulat iratai1931, 1949-19500,01 fmA 
   
527A vattai legeltetési társulat iratai1943-19440,01 fmA 
   
528Legeltetési társulatok legelőrendtartásai1925-19380,02 fmA 
      
529Községi legeltetési társulatok iratainak levéltári gyűjteménye /A-M/1928-1963 0,12 fm K 
      
581Az Erdőhorváti Volt Úrbéres Erdőbirtokossági Társulat iratai1907-19640,04 fmS 
   
582A baktakéki erdőbirtokossági társulat iratai1942, 1958-19590,01 fmA 
   
583A bánhorváti erdőbirtokossági társulat iratai19570,01 fmA 
   
584A borsodszentgyörgyi erdőbirtokossági társulat iratai1958, 19620,02 fmA 
   
585A bükkzsérci erdőbirtokossági társulat iratai1958-19630,04 fmA 
   
586A csernelyi erdőbirtokossági társulat iratai1923-19640,02 fmA 
   
587Az égerszögi erdőbirtokossági társulat iratai1930-19440,01 fmA 
   
588A hangácsi erdőbirtokossági társulat iratai1957, 19640,01 fmA 
   
589A hangonyi erdőbirtokossági társulat iratai1957-19620,01 fmA 
   
590A mályinkai erdőbirtokossági társulat iratai1929, 1957-19630,05 fmA 
   
591A nagybarcai erdőbirtokossági társulat iratai1960-19630,02 fmA 
      
592A sajóbábonyi erdőbirtokossági társulat iratai1957-19640,01 fmA 
   
593A sajóvelezdi erdőbirtokossági társulat iratai1862-19600,07 fmA 
   
594A serényfalvai erdőbirtokossági társulat iratai19570,01 fmA 
   
595A szini erdőbirtokossági társulat iratai1900-19590,03 fmA 
   
596A szőlősardói erdőbirtokossági társulat iratai1960-19640,01 fmA 
   
597A tardonai erdőbirtokossági társulat iratai1904-19630,07 fmA 
   
598A varbói erdőbirtokossági társulat iratai1949-19640,01 fmA 
      
599Az Amadévári Erdőbirtokossági Társulat, Telkibánya iratai1948-19590,38 fmS 
      
600Zempléni községi erdőbirtokossági iratok levéltári gyűjteménye(1929) 1957-1964 0,06 fmS 
      
621A sátai közbirtokossági társulat iratai19570,01 fmA 
      
622Zemplén vármegyei közbirtokosságokra vonatkozó iratok levéltári gyűjteménye1887-19620,28 fm  S 
      
701A Miskolci Kereskedelmi és Iparkamara iratai1884-194990,66 fmK 
      
702A Borsod Vármegyei és Miskolc thj. Városi Vitézi Szék iratai1943-19440,05 fmK 
      
801Az Országos Társadalombiztosító Intézet Sátoraljaújhelyi Kerületi Pénztárának iratai1943-19490,50 fmS 
      
802A Sátoraljaújhelyi Dohánygyár Magyar Királyi Dohányjövedéki Betegségi Biztosító Intézetének iratai1927-19460,27 fmS 
      
1401A MESZÖV Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szövetkezeti Központjának iratai1952-1959    5,10 fmA 
      
1402A Kisiparosok Országos Szervezete (KIOSZ) Körzeti Csoport (1972-ig Járási Helyi Csoport), Sátoraljaújhely iratai1952-19771,00 fmS 
      
1403A Kisiparosok Országos Szervezete (KIOSZ) Helyi Csoportja, Ricse iratai1957-19730,05 fmS 
      
1404A Földművesszövetkezetek Járási Központja (1951-től MESZÖV Járási Kirendeltsége, 1952-1954: Járási Szövetkezetek Szövetsége), Szerencs iratai(1947) 1950-19600,33 fmS 
      
1601Zemplén Vármegye Tűzoltó Szövetségének iratai1941    0,01 fmS 
      
1602A Széphalmi Vízmű Társulat iratai1982-1984, é. n.0,03 fmS 
 1603 A Bekecsi Vízmű Társulat iratai 1977-1984 0,03 fm  S 

X. Egyesületek

2Az  MKP Abaúj-Torna Megyei Bizottságának iratai1945-19480,48 fmA 
      
3Az MKP Borsod-Gömör-Kishont Megyei Bizottságának iratai1945-19480,72 fmA 
      
4Az MKP Zemplén Megyei Bizottságanak iratai1945-19480,24 fmA 
      
5Az MKP területi szerveinek levéltári gyűjteménye1945-19480,60 fmA 
 a) Az MKP Bodrogköz Járási Titkársága (Ricse) és alapszervezeteinek iratai1946-19480,01 fmA 
 b) Az MKP Sárospatak Járási Titkársága és alapszervezeteinek iratai1946-19480,03 fmA 
 c) Az MKP Sátoraljaújhely Járási Titkársága és alapszervezeteinek iratai1945-19480,04 fmA 
 d) Az MKP Szerencs Járási Titkársága és alapszervezeteinek iratai1946-19480,02 fmA 
 e) Az MKP Tokaj Járási Titkársága és alapszervezeteinek iratai1946-19480,02 fmA 
 f) Az MKP Abaújszántó Járási Titkársága és alapszervezeteinek iratai1946-19480,03 fmA 
 g) Az MKP Bódvaszilas Járási Titkársága és alapszervezeteinek iratai1946-19480,02 fmA 
 h) Az MKP Encs Járási Titkársága és alapszervezeteinek iratai1946-19480,02 fmA 
 i) Az MKP Gönc Járási Titkársága és alapszervezeteinek iratai1946-19480,02 fmA 
 j) Az MKP Szikszó Járási Titkársága és alapszervezeteinek iratai1946-19480,03 fmA 
 k) Az MKP Edelény Járási Titkársága és alapszervezeteinek iratai1946-19480,03 fmA 
 l) Az MKP Mezőcsát Járási Titkársága és alapszervezeteinek iratai1946-19480,02 fmA 
 m) Az MKP Mezőkeresztes Járási Titkársága és alapszervezeteinek iratai1946-19480,01 fmA 
 n) Az MKP Mezőkövesd Járási Titkársága és alapszervezeteinek iratai1946-19480,01 fmA 
 o) Az MKP Miskolc Járási Titkársága és alapszervezeteinek iratai1946-19480,01 fmA 
 p) Az MKP Ózd Járási Titkársága és alapszervezeteinek iratai1946-19480,04 fmA 
 q) Az MKP Putnok Járási Titkársága és alapszervezeteinek iratai1946-19480,01 fmA 
 r) Az MKP Sajószentpéter Járási Titkársága és alapszervezeteinek iratai1946-19480,02 fmA 
 s) Az MKP Nagymiskolci Szervezete és alapszervezeteinek iratai1946-19480,04 fmA 
 t) Az MKP Újdiósgyőri Szervezete (Diósgyőr-Vasgyári Titkársága) és alapszervezeteinek iratai1946-19480,11 fmA 
 u) Az MKP Ózdi Üzemi Szervezetének iratai1946-19480,02 fmA 
 v) Az MKP Borsodnádasdi Üzemi Szervezetének iratai1946-19480,02 fmA 
 z) Az MKP Észak-Magyarországi Kerületi Titkárságának (Miskolci Területi Bizottságának) iratai19450,02 fmA 
      
6A Hazafias Népfront B.-A.-Z. Megyei Bizottságának iratai1957-199013,08 fmA 
      
7A Hazafias Népfront Miskolc Városi Bizottságának iratai1959-19909,47 fmA 
      
8A Hazafias Népfront Sátoraljaújhelyi Járási Bizottságának iratai1958-19761,92 fmA 
      
9A DISZ Borsod Megyei Bizottsága és alsóbb szerveinek iratai1950-19561,56 fmA 
      
10A KISZ Borsod Megyei Bizottsága és alsóbb szerveinek iratai1957-198953,52 fmA 
      
11A Borsod Megyei Úttörő Szövetség iratai 1957-19908,52 fmA 
      
12A Hazafias Népfront Sátoraljaújhelyi Városi Bizottságának iratai(1961) 1963-19907,45 fmA 
      
13A Hazafias Népfront Községi Bizottsága, Rudabányácska (HNF 5. számú Városi Körzeti Bizottsága, Sátoraljaújhely – Rudabányácska 1982, HNF Városi Bizottsága 5. számú Területi Bizottsága, Sátoraljaújhely – Rudabányácska 1983-1984) iratai1973-1982 (1984)0,02 fmS 
      
15A Hazafias Népfront Városi Bizottsága (1984-ig HNF Járási Székhely Nagyközségi Bizottsága), Szerencs iratai1983-19870,02 fmS 
      
51Az Ózdi Munkás Olvasóegylet iratai1884-1949 (1956)1,91 fmK 
53Az Ózdi Színpártoló Egyesület iratai1937-19440,12 fmK 
54 A Miskolci Vasutas Sport Club (MVSC) iratai1911-19860,60 fmK 
55A Miskolci Vasutas Dalegylet iratai1885-19850,48 fmK 
      
56A DVTK Turista Szakosztályának túrakönyve19580,02 fmK 
57A Magyar Turista Egyesület Hegyaljai Osztályának iratai1930-19380,05 fmS 
      
58A Magyar Turista Egyesület Ózdi Osztályának iratai1937-19450,02 fmK 
      
60A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat B.-A.-Z. Megyei Szervezetének iratai1954-19600,48 fmA 
      
61Az Abaúj-Torna Vármegyei és Kassai Közművelődési Egyesület iratai19110,01 fmK 
      
62A sátoraljaújhelyi MÁV Alkalmazottak Körének iratai1927-19470,03 fmS 
      
63A Sátoraljaújhelyi Katolikus Olvasókör iratai1900-19360,03 fmS 
      
64A Diósgyőri Vasas Jószerencse Kultúr- és Sportegyesületének iratai19480,01 fmK 
      
65A Felsőmiskolci Műkedvelők Önképző- és Dalkörének iratai(1897) 1928-1939 (1943)0,05 fmK 
      
101A Zemplén Vármegyei Általános Tanítóegyesület iratai1903-19440,02 fmS 
102A Miskolci Iparpártoló Szövetség iratai1906-19090,15 fmK 
103Abaúj-Torna Vármegye Közjegyzői Egyesületének iratai1907-19420,26 fmK 
      
104A Zemplén Vármegyei Községi és Körjegyzők Egyletének iratai1907-19430,03 fmS 
      
105A Háziipart és Iparoktatást Terjesztő Egylet iratai1875-18960,12 fmK 
      
106Borsod Vármegye és Miskolc Állattenyésztő Egyesületének iratai19470,05 fmK 
      
107Az Ózdi Fortuna Vadásztársaság iratai1912-19250,04 fmK 
      
108A  Városi, Vármegyei és Községi Alkalmazottak Országos Szövetsége (VAOSZ) Helyi Csoportja, Sátoraljaújhely iratai1948-19490,03 fmS 
      
109A Magyar Közalkalmazottak Országos Szabadszakszervezete szerencsi területi csoportjának iratai19490,03 fmS 
      
110Az Észak-Magyarországi Horgász Egyesület iratai1957-19882,05 fmA 
      
111A Gyepesvölgye Vadásztársaság iratai1990-19970,12 fmA 
      
112A Kertbarátok és Kistermelők Miskolc Városi Szövetségének iratai(1947) 1952-19960,26 fmK 
      
113A Borsod-Gömör-Kishont Vármegyei Magyar Kutyafajtákat Tenyésztő Egylet iratai1936-19380,04 fmK 
      
114A Városi, Vármegyei és Községi Alkalmazottak Országos Szövetsége (VAOSZ) Vármegyei Helyi Csoportjának (Vármegyeházi Szakszervezeti Bizottság), Sátoraljaújhely iratai19490,02 fmS 
      
115A Magyar Közalkalmazottak Országos Szabad Szakszervezete Megyeházi Szakszervezeti Bizottsága, Sátoraljaújhely iratai1949-19500,01 fmS 
      
201A Borsod Megyei Honvédegylet iratai1867-19070,03 fmK 
202Az Aggteleki Cseppkőbarlang Barlang-gondnokságának iratai1934-19350,07 fmK 
203A Lillafüredi Gyógyhelyi Bizottság iratai1932-19420,02 fmK 
204Az Ózdi Vöröskereszt Egyesület iratai1933-19440,12 fmK 
206A Tulipánkert Szövetség Borsod Vármegyei Osztályának iratai1906-19140,05 fmK 
208Az Országos Védegylet Borsodi Fiókegyesületének iratai1843-18480,02 fmK 
209A Sátoraljaújhelyi Általános Keresztény Temetkezési Egylet iratai1927-19340,03 fmS 
      
210Az Országos Stefánia Szövetség Ózdi Fiókjának iratai1933-19400,03 fmK 
      
212Az Ózdi Vasgyári Dolgozók Temetkezési Biztosító Segélyegyletének iratai1949-19520,12 fmK 
      
213A Zemplén vármegyei volt alkotmányos tisztviselőket segélyező választmány iratai18620,02 fmS 
      
214A Miskolci Önkéntes Tűzoltó Egylet iratai1874-18840,01 fmK 

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.