English |  Magyar  

Intézményi fondjegyzék lV-X. 2018.02.07.Intézményi fondjegyzék lV-X. 2018.02.07.

MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI LEVÉLTÁRA

FOND- ÉS ÁLLAGJEGYZÉK lV.-X.

IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK, SZABAD KIRÁLYI VÁROSOK ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOK

Elhelyezés: K: Miskolc, A: Alsózsolca, S: Sátoraljaújhely
1Abaúj Vármegye Nemesi Közgyűlésének iratai(1479) 1744-1786, 1791-18500,60 fmK
a) Közgyűlési jegyzőkönyvek1804-18330,01 fmK
b) Közgyűlési iratok(1479) 1744-1781, 1791-1851 0,59 fmK
251Abaúj vármegye főispáni helytartójának iratai1861-18640,10 fmK
252Abaúj Vármegye Bizottmányának iratai1865-18700,24 fmK
301Abaúj Vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai1871-18800,54 fmK
351Abaúj-Torna Vármegye Nemesi Közgyűlésénak iratai1783-17900,21 fmK
a) Közgyűlési jegyzőkönyvek1786-17870,20 fmK
b) Közgyűlési iratok1783-17900,01 fmK
391Abaúj-Torna Császári Királyi Megyetörvényszékének iratai1850-18600,19 fmK
a) Polgári és fenyítőperek1850-18600,10 fmK
b) Végrendeletek 1851-18600,09 fmK
392A Gönci Császári Királyi Járásbíróság iratai1850-1855 5,30 fm A
a) Polgári és büntető peres iratok1850-18544,68 fmA
b) Telekkönyvi iratok1850-18550,62 fmA
393A Szikszói Császári Királyi Járásbíróság iratai1850-1854 2,20 fmA
a) Polgári és büntető peres iratok1850-18542,20 fmA
394Abaúj-Torna Császári Királyi Megyehatóságának iratai1863-18670,14 fmK
d) Újoncállítási lajstromok (Gönci járás)1863-18670,14 fmK
401Abaúj-Torna vármegye alispánjának iratai1903-195063,28 fmK
a) Elnöki iratok1945-19500,12 fmK
b) Általános iratok1903-195063,00 fmK
c) Kihágási iratok1946-19490,16 fmK
402Abaúj-Torna vármegye tiszti főügyészének iratai1921-19504,44 fmK
404Abaúj-Torna Vármegye Közigazgatási Bizottságának iratai1919-19507,90 fmK
405Az Abaújszántói járás főszolgabírájának (föjegyzőjének) iratai1884-1950 (1958)3,81 fmK
406A Gönci járás főszolgabírájának (főjegyzőjének) iratai1890-19501,79 fmK
407A Szikszói járás főszolgabírájának (főjegyzőjének) iratai1936-19490,75 fmK
408Abaúj-Torna vármegye szervezési szabályrendeleteinek levéltári gyűjteménye1930-19430,24 fmK
409Abaúj-Torna vármegye közbirtokossági legeltetési társulatai alapszabályainak és legelőrendtartásainak gyűjteménye1925-1939 1,08 fmK
410Abaúj-Torna vármegye erdészeti üzemterveinek levéltári gyűjteménye1904-19433,50 fmK
411Abaúj-Torna vármegye vízügyi iratainak levéltári gyűjteménye(1779) 1880-19441,72 fmK
412Abaúj-Torna vármegye felekezeti anyakönyvi másodpéldányainak levéltári gyűjteménye1827-1895 14,00 fmA
413Abaúj-Torna vármegye főispánjának iratai1945-19502,81 fmK
a)   Általános iratok1945-19501,41 fmK
b)   Közellátási kormánybiztosi iratok1945-19481,40 fmK
414Abaúj-Torna Vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai1884-19481,08 fmK
a) Közgyűlési jegyzőkönyvek1884-19480,96 fmK
b) Közgyűlési iratok1894-18950,12 fmK
415Abaúj-Torna Vármegye Árvaszékének iratai1945-19501,56 fmA
416Abaúj-Torna vármegye tiszti főorvosának iratai1945-19470,10 fmK
417Abaúj-Torna vármegye szociális felügyelőjének iratai1945-19503,48 fmK
418Az Abaújszántói járás tisztiorvosának iratai1945-19470,24 fmK
419Az Abaújszántói járás szociális titkárának iratai1946-19470,12 fmK
420Az Encsi járás főjegyzőjének iratai1945-19501,13 fmK
421Az Encsi járás tisztiorvosának iratai1945-19470,12 fmK
422A Gönci járás tisztiorvosának iratai1945-19460,04 fmK
423A Gönci járás szociális titkárának iratai1946-19470,12 fmK
424A Hegyközi (Pálházai járási főjegyzői) kirendeltség vezetőjének (járási jegyzőjének) iratai1945-19460,03 fmS
425Abaúj-Torna Vármegye Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának iratai 19060,04 fmK
426Abaúj-Torna vármegyei tisztviselők nyilvántartásának levéltári gyűjteménye1921-19450,03 fmK
427A Kassai járás főjegyzőjének iratai1943-19440,01 fmK
501Borsod Vármegye Nemesi Közgyűlésének iratai1270-1858 (1930) 163,79 fmK
a) Közgyűlési, részgyűlési és törvényszéki  jegyzőkönyvek1569-184742,60 fmK
b) Közgyűlési iratok - Acta politica1600-179112,47 fmK
c) Bejegyzett törvényszéki iratok -  Acta  judicialia protocollata1344-178517,69 fmK
d) Be  nem  jegyzett törvényszéki iratok -  Acta judicialia non protocollata1270-17854,40 fmK
e) Közgyűlési és törvényszéki iratok1790-184777,09 fmK
f) Királyi rendeletek - Mandata et intimata politica1592-17855,39 fmK
g) Szabályrendeletek -  Statuta1600-17850,03 fmK
h) Országgyűlési iratok -  Diaetalia1708-18400,60 fmK
i) Népösszeírások  -  Conscriptiones populares1786-18470,17 fmK
j) Nemességösszeírások -  Conscriptione nobilium1638-18481,40 fmK
k) Be- és kitáblázási jegyzőkönyvek  -  In- et extabulationes1756-18581,33 fmK
l) Novák József levéltárnok által készített másolatok Borsod vármegye jegyzőkönyveiből és a be nem jegyzett törvényszéki iratokból1270-17840,60 fmK
m) A megyei tisztviselők betűrendes jegyzéke - Status Personalis Magistratualium Inclyti Comitatus Borsod Officialium1578-19300,02 fmK
502Borsod Vármegye Árvaküldöttségének (Orphanalis Deputatio) iratai1809-18290,60 fmK
503Borsod Vármegye Inszurrekciós Bizottságának (Lustralis Deputatio) iratai1805-18130,26 fmK
504Borsod Vármegye Kolera Ügyében Kiküldött Állandó Bizottságának (Choleralis acták) iratai18310,30 fmK
505Borsod Vármegye Közínség Enyhítése Tárgyában Kiküldött Központi Választmányának iratai18470,13 fmK
506Borsod vármegye II. József-féle közigazgatásának (Germanica) iratai1786-17907,78 fmK
a) Iktatókönyvek1786-17900,40 fmK
b) Mutatókönyvek1786-17890,25 fmK
c) Iratok1786-17907,13 fmK
507A II. József-kori Borsod Megyei Földmérési Albizottság iratai1786-17891,99 fmK
508Borsod vármegye adószedőjének (Perceptoralia) iratai1695-18441,44 fmK
a) Vegyes iratok1695-18440,61 fmK
b) Insurrectionalis cassa számadásai1797-18090,83 fmK
509Borsod Vármegye Árvaszékének iratai1788-18572,34 fmK
a) Jegyzőkönyvek1823-18471,65 fmK
b) Árvaösszeírások1790-18510,22 fmK
c) Árvaügyi iratok1788-18570,47 fmK
510Borsod vármegye mérnökének iratai1776-18490,26 fmK
511Borsod Vármegye Törvényszékének (Acta sedrialia) iratai1785-18682,70 fmK
a) Ügyviteli iratok, vegyes iratok1785-17871,80 fmK
b) Raboskodók kimutatásai1790-18680,90 fmK
512Borsod Vármegye II. József–féle Törvényszékének (Acta Judicii Subalterni) iratai1787-17903,93 fmK
513Okolicsányi Antal másodalispán után maradt iratok1791-18050,15 fmK
514Sebe József középponti szolgabíró után maradt iratok1842-18430,12 fmK
515Losonczy József mérnök után maradt iratok1779-18360,48 fmK
516Nemességi iratok (Acta Nobilitaria) levéltári gyűjteménye (A-Z)XVII-XIX. sz.3,15 fmK
517Feudális-kori összeírások és törvényszéki iratok gyűjteményeXVIII-XIX. sz 0,30 fm K
a) Feudális-kori összeírások1772-18490,12 fmK
b) Be nem sorolt  törvényszéki iratokXVIII-XIX. sz.0,18 fmK
601Borsod Vármegye Közgyűlésének, Törvényszékének, Bizottmányának és Központi Választmányának iratai1848-18492,69 fmK
a) Közgyűlési és törvényszéki jegyzőkönyvek1848-18490,87 fmK
b) Közgyűlési iratok1848-18491,82 fmK
602Borsod vármegye kormánybiztosának iratai1848-18490,23 fmK
a) Farkassányi Sámuel kormánybiztos iratai1848-18490,12 fmK
b) Honvéd iratok1848-18490,11 fmK
604Az ország rendkívüli szükségeire tett ajánlatok kimutatása18480,13 fmK
605Borsod Vármegye Árvaszékének iratai1848-18490,13 fmK
606Közlönyök gyűjteménye18480,03 fmK
651Borsod vármegye Haynau-féle megyei közigazgatásának iratai1849-18500,20 fmK
652A Borsodi Császári Királyi Megyehatóság (Borsoder K. k. Comitatsbehörde) iratai1850-18729,57 fmK
a) Megyefőnöki elnöki iratok1850-1860 0,50 fmK
b) Megyefőnöki általános iratok1850-18606,00 fmK
c) Földtehermentesítési iratok1854-18570,90 fmK
d) Újoncállítási lajstromok1852-18722,17 fmK
653A Borsod Vármegyei Árvaszék iratai1849-18652,92 fmK
a) Jegyzőkönyvek1850-18510,06 fmK
b) Árvaügyi iratok1849-18652,86 fmK
654A Borsod Vármegyei Császári Királyi Építészeti Hivatal  (Borsoder K. k. Comitats-Bauamt) iratai1850-18661,56 fmK
655A Borsodi Császári Királyi Megyetörvényszék (K. k. Comitatsgericht in Borsod) iratai1850-186117,55 fmK
a) Polgári perek1850-18511,04 fmK
b) Fenyítő perek1850-18510,35 fmK
c) Polgári és fenyítő perek1851-18544,82 fmK
d) Polgári perek1854-18616,38 fmK
e) Fenyítő törvényszéki iratok1854-18612,00 fmK
f)  Végrendeletek és szerződések1854-18610,13 fmK
656Borsod Vármegye Császári Királyi Úrbéri Törvényszékének (Borsoder K. k. Urbarial-Gericht) iratai1856-18610,53 fmK
657Borsod vármegye Császári Királyi levéltárnokának (Comitatsarchivar) iratai1850-18550,15 fmK
658Az Edelényi Császári Királyi Szolgabíróság (K. k. Stuhlrichteramt in Edelény, Szendrői járás) iratai 1850-18601,97 fmK
659Az Egri járás főszolgabírájának iratai(1844) 1850-18603,00 fmK
660A Mezőcsáti járás főszolgabírájának iratai1850-18601,92 fmK
661A Miskolci járás főszolgabírájának iratai1850-18615,22 fmK
662A Sajószentpéteri járás főszolgabírájának iratai(1815) 1850-18602,30 fmK
751Borsod vármegye főispáni helytartójának iratai1861-18652,94 fmK
a) Elnök iratok18620,13 fmK
b) Közigazgatási iratok1861-18652,63 fmK
c) Törvénykezési iratok1862-18650,18 fmK
752Borsod vármegye főispánjának iratai1865-18721,74 fmK
753Borsod Vármegye Bizottmányának iratai1860-18611,58 fmK
a) Közgyűlési jegyzőkönyvek1860-18610,42 fmK
b) Közgyűlési iratok1860-18611,16 fmK
754Borsod Vármegye Bizottmányának iratai(1865) 1867-18713,45 fmK
a) Közgyűlési jegyzőkönyvek(1865) 1867-18710,70 fmK
b) Közgyűlési iratok1867-18712,75 fmK
755Borsod Vármegye Középponti Választmányának iratai18610,12 fmK
756Borsod Vármegye Középponti Választmányának iratai18650,12 fmK
757Borsod Vármegye Középponti Választmányának iratai18690,14 fmK
758Borsod vármegye első alispánjának iratai1861-18716,89 fmK
a) Elnöki iratok1861-18620,16 fmK
b) Közigazgatási iratok1861-18716,73 fmK
760Borsod vármegye másodalispánjának iratai1865-18710,63 fmK
761Borsod Vármegye Tisztiszékének iratai1862-18656,88 fmK
a) Jegyzőkönyvek1862-18650,75 fmK
b) Iratok1862-18656,13 fmK
762Borsod vármegye központi főszolgabírájának iratai18710,06 fmK
763Borsod vármegye főlevéltárnokának iratai1864-1871 (1899)0,39 fmK
764Az Egri járás főszolgabírájának iratai1861-1871 1,10 fmK
765A Miskolci járás főszolgabírájának iratai1861-18712,50 fmK
766A Szendrői járás főszolgabírájának iratai1861-18741,44 fmK
767A Szentpéteri (Sajószentpéteri) járás főszolgabírájának iratai1861-18711,16 fm K
768Miskolc mezővárosában tartott megyei járványbizottmányi munkálatok jegyzőkönyvei1864-18650,06 fm K
769Borsod Vármegye Árvaszékének iratai1862-1877 1,02 fm A
a) Általános iratok1850-18770,85 fmA
b)Közgyámi iratok1862-18710,17 fmA
770Borsod Vármegye Törvényszékének iratai1861-18712,56 fmK
a) Polgári törvényszéki jegyzökönyvek1861-18640,06 fmK
b) Fenyítő törvényszéki jegyzőkönyvek1861-18712,50 fmK
801Borsod vármegye főispánjának iratai1872-192315,55 fmK
b) Közigazgatási iratok1872-192315,55 fmK
802Borsod vármegye főispánjának iratai1939-19443,38 fmK
a) Elnöki iratok1939-19430,49 fmK
b) Közigazgatási iratok1939-19442,89 fmK
803 Borsod Vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai1871-19236,74 fmK
a) Közgyűlési jegyzőkönyvek1872-19234,50 fmK
b) Közgyűlési iratok1871-18912,24 fmK
804Borsod Vármegye Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának iratai1872-19234,12 fmK
805Borsod (-Gömör-Kishont) Vármegye Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának iratai1939-19448,04 fmK
806Borsod Vármegye Törvényhatósági Mezőgazdasági Munkabizottságának iratai1916-19250,81 fmK
807Borsod Vármegye Építészeti Küldöttségének iratai1873-18750,02 fmK
808Borsod Vármegye Miskolci Laktanyaépítési Küldöttségének iratai1885-18910,49 fmK
809Borsod vármegye alispánjának iratai1872-192378,46 fmK
a) Elnöki iratok1897-19230,62 fmK
b) Közigazgatási iratok1872-192377,84 fmK
810Borsod vármegye alispánjának iratai1939-194459,85 fmK
a) Elnöki iratok1939-19440,91 fmK
b) Közigazgatási iratok1939-194458,69 fmK
c) Kihágási iratok19440,25 fmK
811Borsod Vármegye Árvaszékének iratai1872-192329,36 fm A
a) Elnöki iratok1902-19230,12 fmA
b) Általános iratok1872-192328,50 fmA
c) Közgyámi iratok1872-18900,74 fmA
812Borsod Vármegye Árvaszékének iratai1939-1944 (1950)12,43 fm A
a) Elnöki iratok1939-19440,38 fmA
b) Általános iratok1939-1944 (1950)12,05 fmA
813Borsod Vármegye Közigazgatási Bizottságának iratai1876-192344,88 fmK
a) Ülésjegyzőkönyvek1876-19000,60 fmK
b) Általános iratok1876-192344,28 fmK
814Borsod Vármegye Közigazgatási Erdészeti Bizottságának iratai1881-194410,30 fmK
a) Jegyzőkönyvek1881-19022,76 fmK
b) Gazdasági üzemtervek1886-19446,98 fmK
c) Kopárjavítási tervek1910-19320,56 fmK
815Borsod Vármegye Közigazgatási Bizottságának iratai1939-194416,10 fmK
817Az Edelényi járás főszolgabírájának iratai1899-194410,20 fmK
818A Mezőcsáti járás főszolgabírájának iratai1884-1944 (1953)14,42 fmK
819A Mezőkövesdi járás főszolgabírájának iratai1876-193729,40 fmK
820A Miskolci járás főszolgabírájának iratai1884-19288,68 fmK
821Az Ózdi járás főszolgabírájának iratai1872-194440,98 fmK
823A Sajószentpéteri járás főszolgabírájának  iratai1871-19442,00 fmK
825Borsod Vármegye Levéltárának iratai(1867) 1872-19442,52 fmK
826Borsod vármegyei községek közigazgatási felügyelet szempontjából eszközölt vizsgálatának jegyzőkönyvei1891-19022,22 fmK
827Borsod vármegyei törvényhatósági közutak törzskönyveinek levéltári gyűjteménye1893-19020,59 fmK
828Borsod vármegyei, járási és községi tisztviselők nyilvántartásának levéltári  gyűjteménye1891-19510,62 fmK
829Őrzemények (Borsod vármegye egyesületi alapszabályainak, megyei, községi és egyéb szabályrendeleteinek levéltári gyűjteménye; államosított házingatlanokra vonatkozó adásvételi szerződések)1862-19594,61 fmK
830Borsod vármegye felekezeti anyakönyvi másodpéldányainak levéltári gyűjteménye(1799) 1827-1895 (1935) 17,02 fmA
832Borsod vármegye tisztiorvosának iratai1879-18890,08 fmK
833Borsod Vármegye Házipénztár Hivatalának iratai1875-1902 (1907)0,90 fmK
834Borsod Vármegye Igazoló Választmányának iratai1872-18770,13 fmK
901Borsod-Gömör (-Kishont) vármegye főispánjának iratai1924-1938 1945-194914,05 fmK
a) Elnöki iratok1933-1938 1945-19490,67 fmK
b) Közigazgatási iratok1924-1938 1945-19498,74 fmK
c) Közellátási kormánybiztosi iratok1945-19484,74 fmK
902Borsod-Gömör (-Kishont) Vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai1924-1938 1945-19470,53 fmK
a) Közgyűlési jegyzőkönyvek1924-1938 1945-19470,53 fmK
903Borsod-Gömör (-Kishont) Vármegye Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának iratai1924-1938 1945-194932,42fmK
904Borsod-Gömör (-Kishont) vármegye alispánjának iratai1924-1938 1945-1950103,21 fmK
a) Elnöki iratok1924-1938 1945-19502,60 fmK
b) Közigazgatási iratok1924-1938 1945-1949100,24 fmK
c) Kihágási iratok1945-19480,37 fmK
905Borsod-Gömör (-Kishont) Vármegyék Árvaszékének iratai1924-1938 1945-195042,91 fm A
a) Elnöki iratok1924-1938 1945-19500,77 fmA
b) Általános iratok1924-1938 1945-195042,14 fmA
906Borsod-Gömör (-Kishont) Vármegye Közigazgatási Bizottságának iratai1924-1938 1945-194925,57 fmK
b) Általános iratok1924-1938 1945-194925,57 fmK
907Borsod-Gömör (-Kishont) Vármegye Levéltárának iratai1924-1938 1945-19491,08 fmK
908Borsod-Gömör megye és Miskolc thj. város szociális felügyelőjének iratai1947-19500,72 fmK
909A Mezőcsáti járás főjegyzőjének iratai1945-19493,60 fmK
910A Mezőkeresztesi járás főjegyzőjének iratai1945-19502,88 fmK
911A Mezőkövesdi járás főjegyzőjének iratai1945-1949 2,88 fm K
912A Miskolci járás főjegyzőjének iratai1945-194911,46 fmK
913Az Ózdi járás főjegyzőjének iratai1945-19504,95 fmK
914A Putnoki járás főjegyzőjének iratai1945-19502,58 fmK
915A Sajószentpéteri járás főjegyzőjének iratai1945-19494,20 fmK
916Borsod-Gömör vármegye tiszti főorvosának iratai1948-19490,06 fmK
922A Putnoki járás főszolgabírájának iratai1910-194419,35 fmK
a) Elnöki iratok1910-19270,62 fmK
b) Közigazgatási iratok1910-194417,75 fmK
c) Kihágási iratok1928-19440,86 fmK
d) Lakásügyi iratok1920-19230,12 fmK
923Gömör-Kishont vármegye felekezeti anyakönyvi másodpéldányainak levéltári gyűjteménye1827-1895 0,32 fmA
924Gömör-Kishont Vármegye Törvényszékének iratai1840-1848 (1861)0,05 fmK
b) Elítéltek kimutatása1840-1848 (1861)0,05 fmK
951Torna Vármegye Nemesi Közgyűlésének iratai1717-18480,40 fmK
a) Közgyűlési jegyzőkönyvek1730-18360,36 fmK
b) Közgyűlési iratok1717-18480,04 fmK
961Torna Vármegye Bizottmányának iratai18600,03 fmK
971Torna vármegye főispáni helytartójának iratai1861-18640,96 fmK
a) Jegyzőkönyvek1861-18640,16 fmK
b) Jegyzőkönyvi iratok1861-18640,80 fmK
972Torna Vármegye Bizottmányának iratai1866-18701,59 fmK
a) Közgyűlési jegyzőkönyvek18700,03 fmK
b) Közgyűlési iratok1866-18701,56 fmK
973Torna Vármegye Törvényszékének iratai18670,01 fmK
981Torna Vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai1871-18811,06 fmK
a) Közgyűlési jegyzőkönyvek1871-18810,20 fmK
b) Jegyzőkönyvi iratok1871-18810,86 fmK
2001Zemplén Vármegye Nemesi Közgyűlésének, Bizottmányának és Haynau-féle közigazgatásának iratai1214-1850 (1937) 141,51 fmS
a) Közgyűlési és törvényszéki jegyzőkönyvek1558-178610,00 fmS
b) Szirmay-Kazinczy-féle históriai iratok - Acta politica1214-1786 (1848)21,80 fmS
c) Közgyűlési jegyzőkönyvek1790-18135,10 fmS
d) Közgyűlési iratok1790-181321,20 fmS
e) Közgyűlési és törvényszéki jegyzőkönyvek1814-18223,00 fmS
f) Közgyűlési és törvényszéki iratok1814-182215,50 fmS
g) Közgyűlési és megyei közigazgatási jegyzőkönyvek1823-18506,00 fmS
h) Közgyűlési, bizottmányi és megyei közigazgatási  iratok1823-184941,90 fmS
i) Királyi és helytartótanácsi rendeletek1785-18040,40 fmS
j) Nemességi iratok - Acta Nobilitaria1550-1849 (1937)5,50 fmS
k) A közgyűlés úrbéri iratai1771-18481,80 fmS
l) A közgyűlés be- és kitáblázási iratai1770-1849 2,50 fmS
m) Országgyűlési naplók(1634) 1712-18360,64 fmS
n) Inszurrekciós iratok1797-17980,27 fmS
o) Katonaállítási iratok1821-18460,30 fmS
p) Vegyes közgyűlési iratok1560-1849 (1898)5,60 fmS
q) Vármegyei szabályrendeletek, esküformák, hivatali árszabások(1826) 1838-18410,01 fmS
2002Zemplén Vármegye Epekórságot Elhárító Bizottmányának iratai18310,48 fmS
2003Zemplén vármegye II. József-féle közigazgatásának (Germanica) iratai1786-17908,24 fmS
a) Közigazgatási jegyzőkönyvek1786-17900,44 fmS
b) Közigazgatási  iratok1786-17907,80 fmS
2004Zemplén vármegye első alispánjának iratai1813-1849 1,12 fmS
2005Zemplén vármegye adószedőjének iratai(1664) 1785-184344,45 fmS
a) Szirmay-féle pénztári és biztossági iratok - Acta perceptoralia et comissariatica1553-177710,10 fmS
b) Számadások1650-1850 (1852)14,90 fmS
c) Országos összeírások1828-18334,00 fmS
d) Dicális összeírások1773-184612,43 fmS
e) Nemesi hozzájárulásokkal kapcsolatos összeírások1664-18432,12 fmS
f) Adózók és zsidó bérlők összeírása1740-1850 0,90 fmS
2006Zemplén vármegye II. József-féle fiókpénztárának iratai1786-17900,60 fmS
2007Zemplén Vármegye Árvaszékének iratai1740-1850 (1855)5,26 fmS
a) Árvaszéki jegyzőkönyvek1805-18480,50 fmS
b) Árvaszéki iratok1740-1850 (1855)4,76 fmS
2008Zemplén Vármegye Törvényszékének iratai 1550-1850 (1851)95,40 fmS
a) Ügyviteli iratok - sedrialis jegyzések1821-18400,16 fmS
b) Törvényszéki jegyzőkönyvek1773-18490,90 fmS
c) Törvényszéki jegyzőkönyvek fogalmazványai és iratai 1823-1849 (1851)18,00 fmS
d) Polgári perek 1550-178620,70 fmS
e) Polgári különperek 1755-18482,10 fmS
f) Juridikus iratok és polgári perek1550-181341,00 fmS
g) Úrbéri perek1778-1849 0,86 fmS
h) Csődperek1841-18500,31 fmS
i) Tiszti perek subsidium behajtása ügyében1798-18341,05 fmS
j) Fenyítő törvényszék ügyviteli iratai1790-18481,52 fmS
k) Fenyítő törvényszéki jegyzőkönyvek és irataik1828-18450,54 fmS
l) Fenyítő perek - Acta criminalia1550-18485,20 fmS
m) Rabok nyilvántartása 1784-18501,00 fmS
2009Zemplén Vármegye II. József-féle Törvényszékének (Acta Judicii Subalterni) iratai1787-17906,40 fmS
2010Zemplén Vármegye Rögtönítélő Törvényszékének iratai 1805-18380,78 fmS
2011Zemplén Vármegye Alispáni és Szolgabírói Bíróságának iratai1790-18486,50 fmS
2012Zemplén vármegye tiszti ügyészének iratai(1764) 1790-18502,27 fmS
2013Zemplén Vármegye Inszurrekciós Bizottmányának iratai1796-18474,60 fmS
2014Zemplén vármegyei járási fő- és kerületi alszolgabírói iratok levéltári gyűjteménye1785-18430,06 fmS
2102Zemplén Vármegye Nemzetőrségének iratai18480,08 fmS
2150A Zempléni Császári Királyi Megyehatóság (Zempliner K. k. Comitatsbehörde) iratai1855-18600,39 fmS
a) Megyefőnöki elnöki iratok18600,01 fmS
b) Általános iratok1855-18600,38 fmS
2151Zemplén Megye Császári Királyi Törvényszéke(K.K.Comitatsgericht in Sátoraljaújhely) iratai1850-185713,93 fmS
a) Törvényszéki tanácsülések jegyzőkönyvei1853-18540,18 fmS
b) Törvényszéki jegyzőkönyvek1850-18530,90 fmS
c) Törvényszéki iratok 1850-18536,18 fmS
d) Fenyítő és árvaügyek jegyzőkönyve18500,06 fmS
e) Fenyítő és árvaügyek iratai18500,28 fmS
f) Bűnvádi jegyzőkönyvek1853-18540,09 fmS
g) Betáblázási jegyzőkönyvek1850-18530,26 fmS
h) Betáblázási iratok1850-18560,93 fmS
i) Meghatalmazások, szerződések, örökvallások1850-18540,13 fmS
j) Vegyes perek1853-18560,13 fmS
2152A Sátoraljaújhelyi Császári Királyi Járásbíróság (Társas Bíróság, K. K. Bezirks Collegialgericht zu S. A. Újhely) iratai1850-18542,18 fmS
a) Ügyviteli jegyzőkönyvek és iratok1850-18530,75 fmS
b) Büntető perek jegyzőkönyvei és iratai1850-18541,43 fmS
2153A Tokaji Császári Királyi I. Osztályú Járásbíróság (Társas Bíróság, K. K. Bezirks Collegialgericht zu Tokaj) iratai1850-18541,13 fmS
a) Jegyzőkönyvek és iratok1850-18540,65 fmS
b) Fenyítő perek1853-18540,48 fmS
2154A Homonnai Császári Királyi I. Osztályú Járásbíróság (Társas Bíróság, K. K. Bezirks Collegialgericht zu Homonna) iratai(1773) 1850-18540,29 fmS
b) Büntető törvénykezési iratok(1773) 1850-18540,29 fmS
2155A Sátoraljaújhelyi Császári Királyi Társas Bíróság iratai1850-18540,88 fmS
a) Ügyviteli jegyzőkönyvek és iratok1850-18530,75 fmS
b) Büntető perek jegyzőkönyvei és iratai1850-18540,13 fmS
2156A Szerencsi Cs. Kir. (vegyes) Szolgabírói Hivatal (K. k. Stuhlrichter Amt zu Szerencs) iratai1855-1860 (1861)0,07 fmS
2157A Homonnai Cs. Kir. (vegyes) Szolgabírói Hivatal (K. k. Stuhlrichter Amt zu Homonna) iratai1855-1860 (1865)0,12 fmS
2250Zemplén vármegye főispáni helytartójának iratai1861-18650,32 fmS
a) Általános iratok1861-18650,24 fmS
b) Járványügyi iratok1864-18650,08 fmS
2251Zemplén vármegye főispánjának iratai(1862) 1866-18670,46 fmS
a) Általános iratok(1862) 1866-18670,02 fmS
b) Községi határleírások(1865) 18670,44 fmS
2252Zemplén Vármegye Bizottmányának iratai(1855) 1860-18611,10 fmS
a) Közgyűlési jegyzőkönyvek és fogalmazványok 1860-18610,19 fmS
b) Közgyűlési iratok(1855) 1860-18610,91 fmS
2253Zemplén Vármegye Bizottmányának iratai1867-18710,40 fmS
a) Közgyűlési jegyzőkönyvek 1867-18710,40 fmS
2254 Zemplén Vármegye Középponti Választmányának iratai18610,04 fmS
2255Zemplén Vármegye Középponti Választmányának iratai1865-18660,05 fmS
2256Zemplén Vármegye Középponti Választmányának iratai1867-18710,10 fmS
2257Zemplén vármegye első alispánjának iratai(1850)1860-18663,75 fmS
2258Zemplén vármegye első alispánjának iratai1867-18711,17 fmS
2259Zemplén vármegye másodalispánjának iratai1861-18671,27 fmS
2260Zemplén vármegye másodalispánjának iratai1868-18710,58 fmS
2261Zemplén Vármegye Tisztiszékének iratai(1846) 1862-18669,29 fm S
a) Jegyzőkönyvek1862-18650,26 fmS
b) Iratok(1846) 1862-18669,03 fmS
2262A Szerencsi járás alkotmányos szolgabírájának iratai18610,07 fmS
2264Zemplén Vármegye tiszti főorvosának iratai1861-18640,08 fmS
2265Zemplén Vármegye Házipénztárának iratai 1860-18720,07 fmS
2401Zemplén vármegye főispánjának iratai1941-19506,10 fmS
a) Elnöki, bizalmas iratok1945-19500,23 fmS
b) Általános iratok1944-19503,07 fmS
c) Közellátási kormánybiztosi iratok1945-19482,40 fmS
d) Hadisegélyezési iratok1941-19440,16 fmS
e) Magánlevelezés1947-19500,12 fmS
f) Országmozgósítási bizalmas iratok19450,12 fmS
2402Zemplén Vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai1872-195014,08 fmS
a) Közgyűlési jegyzőkönyvek és fogalmazványaik1872-19475,42 fmS
b) Közgyűlési iratok1872-19057,66 fmS
c) Kisgyűlési jegyzőkönyvek és iratok1929-19501,00 fmS
2403Zemplén Vármegye Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának iratai 1872-19495,31 fmS
b) Iratok1872-19495,31 fmS
2405Zemplén vármegye alispánjának iratai1872-1950114,00 fmS
a) Elnöki iratok1945-19500,10 fmS
b) Közigazgatási iratok1872-1950113,54 fmS
c) Közellátási iratok19490,12 fmS
d) Kihágási iratok19480,24 fmS
2406Zemplén vármegye tiszti főügyészének iratai1936-19501,20 fmS
a) Közigazgatási iratok1936-19500,72 fmS
b) Gyámügyi iratok1946-19500,24 fmS
c) Kihágási iratok1945-19470,24 fmS
2407Zemplén Vármegye Árvaszékének iratai1884-195057,52 fmS
a)Tanácsülési jegyzőkönyvek1884-19130,23 fmS
b)Általános iratok1894-195057,29 fmS
2409Zemplén Vármegye Közigazgatási Bizottságának iratai(1838)1876-195042,73 fmS
a) Jegyzőkönyvek1876-19021,50 fmS
b) Ülések iratai1876-19025,04 fmS
c) Általános iratok1877-195035,52 fmS
d) Pót- és Útadó Felszólamló Választmányának jegyzőkönyvei és iratai1895-18990,36 fmS
e) Erdészeti Albizottság iratai(1838)1900-19130,25 fmS
2410A Sárospataki járás főszolgabírájának (főjegyzőjének) iratai1935-19493,48 fmS
2411A Sátoraljaújhelyi járás (szolgabírói kirendeltség) főszolgabírájának (főjegyzőjének) iratai1894-194913,11 fmS
a) Elnöki iratok1908, 19310,05 fmS
b) Közigazgatási iratok1894-194913,03 fmS
c) Kihágási iratok19110,03 fmS
2412A Sárospataki járás tisztiorvosának iratai1934-19440,12 fmS
2413A Tokaji járás főszolgabírájának (főjegyzőjének) iratai1944-19501,15 fmS
b) Közigazgatási iratok1944-19500,91 fmS
c) Kihágási iratok19490,24 fmS
2414Zemplén vármegye nyilvántartásainak levéltári gyűjteménye1880-19500,20 fmS
2415Zemplén vármegyei szabályrendeletek levéltári gyűjteménye1876-19481,60 fmS
2416Zemplén vármegyei községi szabályrendeletek levéltári gyűjteménye1888-19442,32 fmS
2417Zemplén vármegye egyesületi alapszabályainak levéltári gyűjteménye1873-19501,53 fmS
2418Zemplén vármegyei, járási és községi tisztviselők nyilvántartásának levéltári gyűjteménye1904-19480,84 fmS
2419Zemplén vármegyei titkos letétek levéltári gyűjteménye 1626-1950 (1962)1,93 fmS
a) Letéti okmányok 1626-1950 (1962)1,34 fmS
b) Hivatalvizsgálati jegyzőkönyvek1873-18980,30 fmS
c) Vegyes iratok1850-19400,20 fmS
d) Dongó Gyárfás Géza megyei főlevéltárnok gyűjteménye1730-19110,06 fmS
e) Zemplén vármegyei pecsétlenyomatok levéltári gyűjteménye1902-19290,03 fmS
2420Zemplén vármegye felekezeti anyakönyvi másodpéldányainak levéltári gyűjteménye1820-1895 (1946)12,00 fmS
2421Zemplén Vármegye Tiszti, Segédkezelő és Szolgaszemélyzete Nyugdíjalapját Kezelő Választmányának iratai1873-19290,84 fmS
a) Jegyzőkönyvek1887-19290,24 fmS
b) Iratok1873-19020,60 fmS
2422Zemplén Vármegye Levéltárának iratai1842-1950 (2006) 0,63 fmS
a) Ügyviteli iratok1903-19500,15 fmS
b) Zemplén vármegyei főlevéltárnokok iratai1882-19440,38 fmS
c) Levéltári vendégkönyvek1842-1950 (2006)0,10 fmS
2423Zemplén Vármegye Házipénztárának iratai(1869) 1872-1902 (1903)0,23 fmS
2424A Sátoraljaújhelyi járási állami állatorvos iratai19190,01 fmS
2425Zemplén vármegye erdészeti üzemterveinek levéltári gyűjteménye1874-19410,10 fmS
2426Zemplén megye tiszti főorvosának iratai1913-19490,68 fmS
a) Általános iratok19130,01 fmS
b) Kisdedóvó intézetek felügyeleti iratai1945-19490,67 fmS
2427Zemplén megye szociális felügyelőjének iratai1945-19501,90 fmS
2428A Bodrogközi járási kirendeltség főjegyzőjének iratai1945-19492,70 fmS
b) Közigazgatási iratok1945-19492,12 fmS
c) Építési engedélyek19490,24 fmS
d) Bodrogközi Járási Hadigondozó Bizottság iratai1947-19490,34 fmS
2429A Bodrogközi járási kirendeltség szociális titkárának iratai1947-19490,10 fmS
2430A Sárospataki járás szociális titkárának iratai1946-19490,06 fmS
2431A Sátoraljaújhelyi járás tiszti orvosának iratai1946-19492,07 fmS
2432A Szerencsi járás főjegyzőjének iratai1945-19499,46 fmS
2433A Szerencsi járás tiszti orvosának iratai1945-19490,62 fmS
2434A Tokaji járás tiszti orvosának iratai1945-19500,80 fmS
2435A Tokaji járás szociális titkárának iratai1946-19500,33 fmS
a) Általános iratok1946-19500,28 fmS
b) A Tokaji járás Hadigondozó bizottsága iratai1946-19490,05 fmS
2436Zemplén vármegyei községi tűzrendészeti szabályrendeletek levéltári gyűjteménye(1874) 1885-1905 (1929)0,12 fmS
1501Miskolc Város Tanácsának iratai1569-191149,85 fmK
a) Tanácsülési jegyzőkönyvek1569-18493,40 fmK
b) „Species II-XXVI,XXVIII-XXX” XVII-XVIII. sz.20,01 fmK
c) „Miscellanea”1793-18484,42 fmK
d) „Miscellanea”1848-1889 (1945)3,12 fmK
e) Miskolc Város Tanácsának iratai1800-184816,68 fmK
f) Miskolc város számadási iratai1678-18531,39 fmK
g)Örökvallási jegyzőkönyvek(1817)1838-18480,05 fmK
h) Tanácstörvényszéki iratok1800-18480,35 fmK
i) Vegyes tanácsi iratokXVIII. sz. -18240,13 fmK
j) A koldulás rendeletével kapcsolatos iratok1841-18420,10 fmK
k) Városi tisztviselők és alkalmazottak eskükönyve17820,05 fmK
l) Piaci árak jegyzőkönyve1784-19110,05 fmK
m) A IV. 1501/b.  I, IV, és XXII. specieséből kiemelt királyi adomány-, kiváltság- és oltalomlevelek, örökvallások és egyéb tárgyú iratok1550-17960,10 fmK
n) Miskolc város török levelei1591-16840,05 fmK
1502Miskolc Város Quantualis és Királyi Városi Deputatiojának iratai(1281) 1790-18480,86 fmK
a) Jegyzőkönyvek1792-18290,21 fmK
b) Iratok1793-18480,65 fmK
1601Miskolc Város Képviselő Közgyűlésének iratai1860-18710,69 fmK
a) Jegyzőkönyvek1860-18710,16 fmK
b) Közgyűlési iratok1860-18710,53 fmK
1602Miskolc Város Tanácsának iratai(1784) 1849-187417,33 fmK
a) Tanácsülési jegyzőkönyvek1849-18700,60 fmK
b) Tanácsülési iratok1850-18702,34 fmK
c) Elnöki iratok1850-18700,36 fmK
d) Tanácsi iratok1849-187013,02 fmK
e) Katonai ügyosztály iratai1849-18740,27 fmK
f)  Funduális ügyosztály iratai1862-18630,01 fmK
g) Illetőségi ügyek1851-18690,55 fmK
i) Piaci élelmiszer árak limitációja(1784) 1849-18600,18 fmK
1603Miskolc város (szolgabírói címmel felruházott) főbírájának iratai(1861) 1867-18710,65 fm K
1604Miskolc város közgyámjának iratai1856-18640,13 fmK
a) Jegyzőkönyvek1863-18640,02 fmK
b) Árvanyilvántartások1856-18600,11 fmK
1605Miskolc Város Adóhivatalának iratai1845-1873 2,18 fmA
a) Adószedői iratok1853-18700,93 fmA
b) Számadások1845-18731,25 fmA
1606Miskolc Város Törvényszékének iratai(1841) 1850-18717,54 fmK
a) Törvényszéki jegyzőkönyvek(1841) 1862-18710,70 fmK
b) Törvényszéki iratok1850-18716,84 fmK
1607Miskolc Város Egyes Bíróságának iratai1869-18710,17 fmK
1608Miskolc város birtokaira vonatkozó iratok levéltári gyűjteménye1849, 18690,28 fmK
1609Miskolc város újonnan épített házának felavatásával kapcsolatos iratok1870-18710,05 fmK
1901Miskolc város főispánjának iratai1910-19487,25 fmK
a) Elnöki iratok1910-19441,45 fmK
b) Általános iratok1917-19485,05 fmK
c) Kormánybiztosi iratok19200,36 fmK
d) Közellátási kormánybiztosi iratok1941-19440,39 fm K
1902Miskolc város Képviselő­testületének (Képviselőköz­gyű­lésének) iratai1872-19071,80 fmK
a) Közgyűlési jegyzőkönyvek1872-19070,80 fmK
b) Elnöki iratok1901-19050,10 fmK
c) Közgyűlési iratok1872-18870,90 fmK
1903Miskolc Város Törvényhatósági Bizottságának iratai1909-19502,60 fmK
a) Közgyűlési jegyzőkönyvek1909-19502,60 fmK
1904Miskolc Város Központi Választmányának iratai(1896) 1906-19450,47 fmK
1905Miskolc Város Tanácsának iratai1871-192254,66 fmK
a) Tanácsülési jegyzőkönyvek1871-18941,29 fmK
b) Tanácsülési iratok1871-18842,88 fmK
c) Tanácsi iratok1871-190848,60 fmK
d) Katonai ügyosztály iratai1887-19221,88 fmK
i) Elnöki iratok1901-19130,01 fmK
j) Illetőségi ügyek1880-19000,22 fmK
1906Miskolc Város Polgármesteri Hivatalának iratai1909-1950198,67 fmK
a) Tanácsülési jegyzőkönyvek1945-19490,12 fmK
b) Közigazgatási iratok1909-1950172,98 fmK
c) A gazdasági ügyosztály iratai1945-19500,58 fmK
d) A városbírósági ügyosztály iratai1935-195023,33 fmK
e) A közjogi ügyosztály iratai1945-19490,02 fmK
f) Anyakönyvi ügyek1933-19501,64 fmK
1907Miskolc város tiszti főügyészének iratai1929-19502,20 fmK
1908Miskolc Város Árvaszékének iratai1872-1951 35,80 fmA
a) Elnöki iratok1874-1878, 1909-1944, 1950-19510,60 fmA
b) Általános iratok1872-195134,73 fmA
c) Közgyámi iratok1877-19310,47 fmA
1909Miskolc város tiszti főorvosának iratai1894-19490,32 fmK A
1910Miskolc Város Házipénztári Hivatalának iratai1872-1948 5,11 fmA
1911Miskolc Város Adóhivatalának iratai1871-1944 1,18 fmA
1912Miskolc Város Számvevő Hivatalának iratai1889-1950 (1951)3,51 fm K, A
1913Miskolc Város Javadalmi Hivatalának iratai1883-1908, 1946-19497,70 fmA
1914Miskolc Város Mérnöki Hivatalának iratai(1868) 1879-194712,12 fmK
1915Miskolc Város Rendőrkapitányi Hivatalának  iratai1898-1920 (1939)2,28 fmK
1916Miskolc Város Népmozgalmi Nyilvántartó Hivatalának iratai1921-19510,90 fm K
1917Miskolc Város Idegenforgalmi Hivatalának iratai1933-19441,71 fmK
1918Miskolc Város Közigazgatási Bizottságának iratai1913-1950 8,70 fmK
b) Általános iratok1913-19498,60 fmK
c) Gazdasági Albizottság iratai1949-19500,10 fmK
1919Miskolc Város Levéltárának iratai1892-19500,17 fmK
1920Miskolc város szabályrendeleteinek gyűjteménye1868-19481,20 fmK
1921Miskolc város törvényhatósági joggal felruházott várossá alakulásának iratai19090,24 fmK
1922Miskolc város történetére vonatkozó vegyes iratok levéltári gyűjteménye1881-19880,08 fmK
1923A miskolci, 1878. augusztus 31-i árvíz folytán keletkezett iratok gyűjteménye18780,50 fmK
1924A Miskolc város szolgálatában állott tisztviselők, kezelők, díjnokok és altisztek törzskönyvi lapjainak gyűjteménye(1879) 1909-19490,78 fmK
1925Miskolc Város Levéltárában elhelyezett letétek (őrzemények) gyűjteménye1860-19537,35 fmK
a) Vegyes őrzemények1860-19502,70 fmK
b) Egyesületi iratok gyűjteménye1870-19533,90 fmK
c) Főpénztári letétek1882-19500,75 fmK
1926Miskolc város felekezeti anyakönyvi másodpéldányainak levéltári gyűjteménye1827-18952,00 fmA
1927Miskolc város közgyűlési és tanácsülési jegyzőkönyveinek másodpéldányai1725-19292,90 fmK
1928Miskolc Város Lakáshivatalának iratai1944-19504,78 fmK
1929Miskolc város tervmegbízottjának iratai1948-19500,36 fmK
1930Miskolc thj. Város Diósgyőri I. fokú Közigazgatási Kirendeltségének iratai1945-19492,61 fmK
1931Miskolc thj. Város Hejőcsabai Kirendeltségének iratai 1945-19490,90 fmK
1932Miskolc város békebírájának jegyzőkönyvei 1887-18990,05 fmK
1933Miskolc thj. város I. fokú rendőri büntetőbírája1948-19490,01 fmK

V. MEZŐVÁROSOK, RENDEZETT TANÁCSÚ VÁROSOK, KÖZSÉGEK

1Sátoraljaújhely város iratai (1111) 1617-1848 (1898) 2,53 fmS
71Sátoraljaújhely város képviselőtestületének iratai1899-19481,90 fmS
a) Jegyzőkönyvek1899-19481,90 fmS
72Sátoraljaújhely Város Polgármesteri Hivatalának iratai1902-1950 (1968)23,01 fmS
b) Közigazgatási iratok1902-195020,21 fmS
c) Hadigondozási iratok1914-1950 (1968)2,80 fmS
73Sátoraljaújhely város rendőrkapitányának iratai1899-19072,30 fmS
74Sátoraljaújhely Város Adóhivatalának iratai1945-19500,22 fmS
75Sátoraljaújhely Város Lakáshivatalának iratai1945-19491,32 fmS
76Sátoraljaújhely Város Tanácsának iratai1945-19480,05 fmS
a) Tanácsülési jegyzőkönyvek1945-19480,05fmS
81Ózd Megyei Város Polgármesteri Hivatalának iratai1949-19500,87 fmK A
82Ózd Megyei Város Árvaszékének iratai19490,36 fmA
Abaújalpár lásd Abaújkéri körjegyzőség
Abaújdevecser lásd Forrói körjegyzőség
101Abaújkéri körjegyzőség iratai1893-19501,96 fmK
a) Abaújalpár kisközség iratai1937-19500,10 fmK
b) Abaújkér kisközség iratai1893-19500,20 fmK
c) Sima kisközség iratai1935-19450,10  fmK
Abaújlak lásd Felsővadászi körjegyzőség
Abaújsáp lásd Kázsmárki körjegyzőség
Abaújszolnok lásd Selyebi körjegyzőség
102Abaújvári körjegyzőség iratai1907-19501,63 fmK
a) Abaújvár kisközség iratai1924-19500,25 fmK
b) Kéked kisközség iratai1917-19480,18 fmK
c) Pányok kisközség iratai1917-19490,25 fmK
d) Zsujta kisközség iratai1930-19480,20 fmK
103Aggteleki körjegyzőség iratai1945-19500,12 fmK
104Alacskai körjegyzőség iratai1931-1950 (1956)1,40 fmK
a) Alacska kisközség iratai1931-19560,72 fmK
b) Berente kisközség iratai1928-19480,25 fmK
105Alsóábrányi körjegyzőség iratai1935-19460,23 fmK
a) Alsóábrány kisközség iratai19350,08 fmK
Alsógagy lásd Felsőgagyi körjegyzőség
Alsóhangony lásd Hangonyi körjegyzőség
Alsókázsmárk lásd Kázsmárki körjegyzőség
Alsóregmec lásd Mikóházai körjegyzőség
Alsótelekes lásd Rudabányai körjegyzőség
106Alsóvadász nagyközség iratai1899-19500,56 fmK
107Alsózsolca nagyközség iratai1819-19500,04 fmK
Arka lásd Boldogkőváraljai körjegyzőség
108Arlói körjegyzőség iratai1894-1950 (1954)1,6 fmK
a) Arló kisközség iratai1905-19480,24 fmK
b) Borsodszentgyörgy kisközség iratai1894-1950 (1954)0,66 fmK
c) Járdánháza kisközség iratai1905-19480,12 fmK
109Aszaló nagyközség iratai1946-19500,30 fmK
110Ároktő nagyközség iratai1939-19501,00 fmK
111Baktai körjegyzőség iratai1945-19500,25 fmK
a) Bakta kisközség iratai1946-19470,05 fmK
b) Beret kisközség iratai1945-19500,02 fmK
c) Detek kisközség iratai1946-19500,10 fmK
d) Szárazkék kisközség iratai1945-19490,08 fmK
Baskó lásd Boldogkőváraljai körjegyzőség
Bánfalva lásd Bánhorváti körjegyzőség
112Bánhorváti körjegyzőség iratai1884-1950 (1960)1,85 fmK
a) Bánfalva kisközség iratai1885-19500,35 fmK
b) Bánhorvát kisközség iratai1879-1950 (1951)0,40 fmK
c) Nagybarca kisközség iratai1884-19500,10 fmK
113Bánrévei körjegyzőség iratai1927-19500,72 fmK
a) Bánréve kisközség iratai1947-19500,12 fmK
b) Hét kisközség iratai1927-19430,08 fmK
c) Serényfalva kisközség iratai1927-19500,40 fmK
Bántapolcsány lásd Dédesi körjegyzőség
Becskeháza lásd Hídvégardói körjegyzőség
114Belsőbőcs nagyközség iratai1852-19501,69 fmK
Berencs lásd Kázsmárki körjegyzőség
Berente lásd Alacskai körjegyzőség
Beret lásd Baktai körjegyzőség
115Bogács nagyközség iratai1843-19461,64 fmK
Boldogkőújfalu lásd Boldogkőváraljai körjegyzőség
116Boldogkőváraljai körjegyzőség iratai1894-1950 (1951)1,51 fmK
a) Arka kisközség iratai1901-19510,21 fmK
b) Baskó kisközség iratai1895-19450,26 fmK
c) Boldogkőújfalu kisközség iratai1894-19450,27 fmK
d) Boldogkőváralja kisközség iratai1895-1950 (1951)0,37 fmK
117Boldvai körjegyzőség iratai1941-19500,30 fmK
a) Boldva kisközség iratai1941-19490,05 fmK
Bolyok lásd Ózd
118Borsodi körjegyzőség iratai19460,12 fmK
Borsodbóta lásd Sajóvelezd
119Borsodgeszt nagyközség iratai1944-19460,14 fmK
120Borsodivánka nagyközség iratai1945-19500,26 fmK
121Borsodnádasdi körjegyzőség iratai1856-1950 (1952)4,65 fmK
a) Borsodnádasd kisközség iratai1892-1950 (1952)1,50 fmK
Borsodszentgyörgy lásd Arlói körjegyzőség
Bódvalenke lásd Tornaszentandrási körjegyzőség
Bódvarákó lásd Tornaszentandrási körjegyzőség
122Bódvaszilas nagyközség iratai1925-19450,05 fmK
Bóta lásd Sajóvelezdi körjegyzőség
Bőcs lásd Belsőbőcs és Külsőbőcs nagyközség
123Bükkaranyos nagyközség iratai1946, 19480,05 fmK
Bükkmogyorósd lásd Csernelyi körjegyzőség
124Bükkszentkereszti körjegyzőség iratai1877-19506,39 fmK
a) Bükkszentkereszt kisközség iratai1877-19500,85 fmK
b) Répáshuta kisközség iratai1900-19490,20 fmK
Bükkszentlászló lásd Hámori körjegyzőség
125Bükkzsérc nagyközség iratai1905-19490,40 fmK
Büttös lásd Krasznokvajdai körjegyzőség
Center lásd Sajónémeti körjegyzőség
Csenyéte lásd Felsőgagyi körjegyzőség
126Cserépfalu nagyközség iratai1918-19500,42 fmK
127Csernelyi körjegyzőség iratai1930-19501,17 fmK
a) Bükkmogyorósd kisközség iratai1939-19490,02 fmK
b) Csernely kisközség iratai1935-19500,15 fmK
c) Lénárddaróc kisközség iratai1930-19500,10 fmK
128Csobádi körjegyzőség iratai1909-19500,89 fmK
a) Csobád kisközség iratai1922-19490,15 fmK
b) Hernádszentandrás kisközség iratai1922-19490,12 fmK
c) Ináncs kisközség iratai1915-19500,20 fmK
d) Kiskinizs kisközség iratai1909-19490,12 fmK
Detek lásd Baktai körjegyzőség
129Dédesi körjegyzőség iratai1887-1950 (1952)2,12 fmK
a) Bántapolcsány kisközség iratai1888-19500,16 fmK
b) Dédes kisközség iratai1894-1950 (1952)0,40 fmK
c) Mályinka kisközség iratai1887-19500,27 fmK
d) Tardona kisközség iratai1896-19500,18 fmK
130Diósgyőr nagyközség iratai1840-195013,33 fmK, A
131Disznóshorvát nagyközség iratai1872-19500,40 fmK
132Domaházai körjegyzőség iratai1866-1950 (1951)1,47 fmK
a) Domaháza kisközség iratai1866-1950 (1951)0,44 fmK
b) Kissikátor kisközség iratai1922-19450,15 fmK
Dövény lásd Felsőnyárádi körjegyzőség
Dubicsány lásd Vadnai körjegyzőség
133Edelény nagyközség iratai1933-19500,22 fmK
134Egerlövő nagyközség iratai1899-19490,49 fmK
135Emőd nagyközség iratai1945-19511,00 fmK
136Encsi körjegyzőség iratai1927-1950 (1954)1,70 fmK
a) Encs kisközség iratai1937-1950 (1954)0,22 fmK
b) Fügöd kisközség iratai1927-19490,08 fmK
Fancsal lásd Forrói körjegyzőség
Fáj lásd Szemerei körjegyzőség
Felsőábrány lásd Alsóábrányi körjegyzőség
Felsőberecki lásd Alsóberecki körjegyzőség
137Felsődobszai körjegyzőség iratai1904-19502,80 fmK
a) Felsődobsza kisközség iratai1904-19500,80 fmK
b) Hernádkércs kisközség iratai1904-19450,40 fmK
c) Nagykinizs kisközség iratai1904-19500,34 fmK
d) Szentistvánbaksa kisközség iratai1904-19460,26 fmK
138Felsőgagyi körjegyzőség iratai1913-1950 (1957)0,97 fmK
a) Alsógagy kisközség iratai1937-1950 (1952)0,10 fmK
b) Csenyéte kisközség iratai1915-19490,10 fmK
c) Felsőgagy kisközség iratai1913-19490,10 fmK
d) Gagyapáti kisközség iratai1945-1950 (1957)0,17 fmK
Felsőhangony lásd Hangonyi körjegyzőség
Felsőkázsmárk lásd Kázsmárki körjegyzőség
Felsőkelecsény lásd Felsőnyárádi körjegyzőség
139Felsőmérai körjegyzőség iratai1944-19500,55 fmK
a) Felsőméra kisközség iratai1946-19480,02 fmK
b) Szalaszend kisközség iratai1946-19490,03 fmK
140Felsőnyárádi körjegyzőség iratai1911-19500,50 fmK
a) Dövény kisközség iratai1911-19500,05 fmK
b) Felsőkelecsény kisközség iratai19430,05 fmK
c) Felsőnyárád kisközség iratai1935-19460,06 fmK
d) Jákfalva kisközség iratai1943-19500,04 fmK
Felsőregmec lásd Mikóházai körjegyzőség
Felsőtelekes lásd Rudabányai körjegyzőség
141Felsővadászi körjegyzőség iratai1910-19501,30 fmK
a) Abaújlak kisközség iratai1914-19440,13 fmK
b) Felsővadász kisközség iratai1910-19500,45 fmK
c) Gadna kisközség iratai1913-19390,10 fmK
d) Kupa kisközség iratai1910-19500,12 fmK
142Felsőzsolca nagyközség iratai1845-19503,16 fmK
Filkeháza lásd Pálházai körjegyzőség
143Finkei körjegyzőség iratai1908-19440,23 fmK
a) Borsodszirák kisközség iratai1908-19500,11 fmK
144Fonyi körjegyzőség iratai1790-19500,72 fmK
a) Fony kisközség iratai1898-19450,05 fmK
b) Hejce kisközség iratai1898-19480,03 fmK
c) Mogyoróska kisközség iratai1898-19440,05 fmK
d) Regéc kisközség iratai1790-19440,09 fmK
145Forrói körjegyzőség iratai1940-1950 (1952)0,79 fmK
a) Abaújdevecser kisközség iratai1942-19500,17 fmK
b) Fancsal kisközség iratai1943-19500,10 fmK
c) Forró kisközség iratai1940-1950 (1952)0,12 fmK
Fügöd lásd Encsi körjegyzőség
Gadna lásd Felsővadászi körjegyzőség
Gagyapáti lásd Felsőgagyi körjegyzőség
146Gagybátori körjegyzőség iratai1868-1950 (1964)1,28 fmK
a) Gagybátor kisközség iratai1868-1950 (1951)0,46 fmK
b) Gagyvendégi kisközség iratai1935-1950 (1964)0,22 fmK
c) Pamlény kisközség iratai1930-19490,10 fmK
d) Szászfa kisközség iratai1925-19500,10 fmK
Gagyvendégi lásd Gagybátori körjegyzőség
147Garadnai körjegyzőség iratai1874-19500,83 fmK
a) Garadna kisközség iratai1902-19490,15 fmK
b) Novajidrány kisközség iratai1874-19500,18 fmK
148Gelej nagyközség iratai1797-1950 (1951)0,61 fmK
149Gibárti körjegyzőség iratai1939-19490,46 fmK
a) Gibárt kisközség iratai1944-19470,06 fmK
150Gömbösfalva nagyközség (1946 után Szomolya) iratai1944-19480,12 fmK
Gömörszőlős lásd Keleméri körjegyzőség
151Gönc nagyközség iratai1551-1950 (1951)2,64 fmK
152Görömböly nagyközség iratai1930-19500,90 fmK
a) Görömböly nagyközség iratai1930-19500,65 fmK
b) Tapolcai kirendeltség iratai1947-19490,25 fmK
153Hangácsi körjegyzőség iratai1936-19500,25 fmK
a) Nyomár kisközség iratai1936-19500,05 fmK
154Hangonyi körjegyzőség iratai1902-19502,02 fmK
a) Alsóhangony kisközség iratai1914-19490,35 fmK
b) Felsőhangony kisközség iratai1914-19440,15 fmK
c) Szentsimon kisközség iratai1902-19480,12 fmK
155Harsány nagyközség iratai1766-19490,16 fmK
156Hámori körjegyzőség iratai1891-1950 (1951)2,45 fmK
a) Bükkszentlászló (Óhuta)kisközség iratai1891-19490,20 fmK
b) Hámor kisközség iratai1891-19490,25 fmK
Háromhuta lásd Erdőhorváti körjegyzőség
Hejce lásd Fonyi körjegyzőség
Hejőbába lásd Nemesbikki körjegyzőség
157Hejőcsaba nagyközség iratai1880-19502,15 fmK, A
158Hejőkeresztúri körjegyzőség iratai1851-1950 (1951)0,30 fmK
a) Hejőkeresztúr kisközség iratai1851-1950 (1951)0,15 fmK
159Hejőpapi körjegyzőség iratai1929-19501,92 fmK
a) Hejőszalonta kisközség iratai19480,02 fmK
Hejőszalonta lásd Hejőpapi körjegyzőség
Hernádbüd lásd Gibárti körjegyzőség
Hernádkércs lásd Felsődobszai körjegyzőség
Hernádpetri lásd Hernádvécsei körjegyzőség
Hernádszentandrás lásd Csobádi körjegyzőség
Hernádszurdok lásd Hidasnémeti körjegyzőség
160Hernádvécsei körjegyzőség iratai1923-19500,80 fmK
a) Hernádpetri kisközség iratai1924-19490,12 fmK
b) Hernádvécse kisközség iratai1923-19500,43 fmK
Hét lásd Bánrévei körjegyzőség
161Hidasnémeti körjegyzőség iratai1923-19500,97 fmK
a) Hernádszurdok kisközség iratai1923-19470,11 fmK
b) Hidasnémeti kisközség iratai1923-19500,10 fmK
c) Tornyosnémeti kisközség iratai1923-19500,06 fmK
162Hídvégardói körjegyzőség iratai1785-1950 (1953)0,59 fmK
a) Becskeháza kisközség iratai1785-19230,29 fmK
163Hódoscsépány nagyközség iratai1899-1950 (1951)3,90 fmK
164Homrogdi körjegyzőség iratai1915-19500,50 fmK
a) Tomor kisközség iratai1915-19350,05 fmK
165Igrici nagyközség iratai1774-19500,67 fmK
Imola lásd Ragályi körjegyzőség
Ináncs lásd Csobádi körjegyzőség
Irota lásd Laki körjegyzőség
Jákfalva lásd Felsőnyárádi körjegyzőség
Járdánháza lásd Arlói körjegyzőség
166Jósvafői körjegyzőség iratai1946-19500,24 fmK
Kánó lásd Ragályi körjegyzőség
Kány lásd Krasznokvajdai körjegyzőség
167Kázsmárki körjegyzőség iratai1884-19490,61 fmK
a) Alsókázsmárk kisközség iratai1922-19230,01 fmK
b) Berencs kisközség iratai1884-19300,07 fmK
c) Felsőkázsmárk kisközség iratai1922-19290,02 fmK
d) Halmaj kisközség iratai1927-19370,05 fmK
e) Abaújsáp kisközség iratai1884-19300,04 fmK
f) Léh kisközség iratai1888-19370,12 fmK
168Keleméri körjegyzőség iratai 1907-1950 (1952)0,36 fmK
a) Gömörszőlős kisközség iratai1939-1950 (1952)0,11 fmK
b) Kelemér kisközség iratai1907-19500,13 fmK
c) Naprágy kisközség iratai1944-19450,03 fmK
169Keresztespüspöki nagyközség iratai1899-19460,12 fmK
Keresztéte lásd Krasznokvajdai körjegyzőség
Kéked lásd Abaújvári körjegyzőség
Királd lásd Sajónémeti körjegyzőség
170Kisgyőr nagyközség iratai1785-19500,37 fmK
Kiskinizs lásd Csobádi körjegyzőség
Kissikátor lásd Domaházai körjegyzőség
Kistokaj lásd Szirmai körjegyzőség
Komlóska lásd Erdőhorváti körjegyzőség
Korlát lásd Vizsolyi körjegyzőség
171Krasznokvajdai körjegyzőség iratai1938-19500,73 fmK
a) Büttös kisközség iratai1939-19490,09 fmK
b) Kány kisközség iratai1940-19490,12 fmK
c) Keresztéte kisközség iratai1940-19490,07 fmK
d) Krasznokvajda kisközség iratai1939-19490,08 fmK
e) Perecse kisközség iratai1938-19490,10 fmK
Kupa lásd Felsővadászi körjegyzőség
Kurityán lásd V. 402.
172Külsőbőcs nagyközség iratai1925-19490,50 fmK
173Laki körjegyzőség iratai1895-19500,28 fmK
a) Irota kisközség iratai1906-19480,10 fmK
b) Lak kisközség iratai1895-19500,13 fmK
c) Szakácsi kisközség iratai1922-19340,05 fmK
Léh lásd Kázsmárki körjegyzőség
Lénarddaróc lásd Csernelyi körjegyzőség
Litka lásd Szemerei körjegyzőség
Makkoshotyka lásd Hercegkúti körjegyzőség
Martonyi lásd Szalonnai körjegyzőség
Mályi lásd Nyékládházai körjegyzőség
Mályinka lásd Dédesi körjegyzőség
174Mezőcsát nagyközség iratai1843-19460,64 fmK
175Mezőkeresztes nagyközség iratai1944-19460,21 fmK
176Mezőkövesd nagyközség iratai1707-197628,51 fmK, A
177Mezőnagymihály nagyközség iratai1893-1950 (1951)0,46 fmK
178Mezőnyárád nagyközség iratai1945-19501,20 fmK
Mogyoróska lásd Fonyi körjegyzőség
Monaj lásd Homrogdi körjegyzőség
179Múcsony nagyközség iratai1947-19500,40 fmK
Nagybarca lásd Bánhorváti körjegyzőség
180Nagycsécsi körjegyzőség iratai1941-19501,07 fmK
a) Nagycsécs kisközség iratai1942-19490,07 fmK
Nagykinizs lásd Felsődobszai körjegyzőség
Naprágy lásd Keleméri körjegyzőség
Nekézseny lásd Sátai körjegyzőség
181Nemesbikki körjegyzőség iratai1875-19490,57 fmK
a) Hejőbába kisközség iratai18750,02 fmK
182Négyes nagyközség iratai1887-19500,37 fmK
Novajidrány lásd Garadnai körjegyzőség
183Nyékládházai körjegyzőség iratai1883-1950 (1951)1,58 fmK
a) Mályi kisközség iratai1931-1950 (1951)0,20 fmK
b) Nyékládháza kisközség iratai1883-19350,25 fmK
Nyésta lásd Selyebi körjegyzőség
Nyomár lásd Hangácsi körjegyzőség
184Onga nagyközség iratai1903-1950 (1953)1,90 fmK
185Ónod nagyközség iratai1707-19500,49 fmK
186Ózd nagyközség iratai1899-1949 (1952)14,81 fmK
a) Ózd nagyközség iratai1899-1949 (1952)13,10 fmK
b) Bolyok kisközség iratai1899-19452,10 fmK
c) Sajóvárkony kisközség iratai1924-19391,21 fmK
Pamlény lásd Gagybátori körjegyzőség
187Parasznyai körjegyzőség iratai1892-19500,35 fmK
a) Kondó kisközség iratai1892-19140,05 fmK
b) Parasznya kisközség iratai1892-19500,20 fmK
c) Varbó kisközség iratai1923-19490,10 fmK
Pányok lásd Abaújvári körjegyzőség
Pere lásd Gibárti körjegyzőség
Perecse lásd Krasznokvajdai körjegyzőség
188Putnok nagyközség iratai 1893-1950 (1954)4,10 fmK
189Ragályi körjegyzőség iratai1913-19501,07 fmK
a) Imola és Kánó kisközségek iratai1945-19500,12 fmK
b) Trizs kisközség iratai1913-19420,05 fmK
c) Zubogy kisközség iratai1932-19500,10 fmK
Regéc lásd Fonyi körjegyzőség
Répáshuta lásd Bükkszentkereszti körjegyzőség
190Rudabányai körjegyzőség iratai1866-1950 (1951)3,03 fmK
a) Alsótelekes kisközség iratai1867-19490,22 fmK
b) Felsőtelekes kisközség iratai1866-19360,15 fmK
c) Rudabánya kisközség iratai1900-19500,25 fmK
d) Szuhogy kisközség iratai1909-19410,10 fmK
191Sajóbábonyi körjegyzőség iratai1903-19501,99 fmK
a) Sajóbábony kisközség iratai1903-19500,60 fmK
b) Sajóecseg kisközség iratai1903-19500,50 fmK
Sajóecseg lásd Sajóbábonyi körjegyzőség
Sajógalgóc lásd Vadnai körjegyzőség
Sajóivánka lásd Sajókazinci körjegyzőség
192Sajókaza nagyközség iratai1927-19490,30 fmK
193Sajókazinci körjegyzőség iratai1922-19501,38 fmK
a) Sajóivánka kisközség iratai19490,02 fmK
b) Kazincbarcika kisközség iratai1949-19500,68 fmK
194Sajókápolnai körjegyzőség iratai1947-19490,12 fmK
195Sajókeresztúr nagyközség iratai1786-19500,51 fmK
196Sajóládi körjegyzőség iratai1914-19230,12 fmK
a) Sajólád kisközség iratai1922-19500,10 fmK
b) Sajópetri kisközség iratai1947-19490,01 fmK
197Sajónémeti körjegyzőség iratai1906-19500,43 fmK
a) Center kisközség iratai19450,06 fmK
b) Királd kisközség iratai1945-19490,05 fmK
c) Sajónémeti kisközség iratai1944-19500,08 fmK
Sajópetri lásd Sajóládi körjegyzőség
Sajópüspöki lásd Bánrévei körjegyzőség
Sajósenye lásd Sajóvámosi körjegyzőség
198Sajószentpéter nagyközség iratai1733-19501,51 fmK
199Sajóvámosi körjegyzőség iratai1903-19500,32 fmK
a) Sajósenye kisközség iratai1929-19490,05 fmK
b) Sajóvámos kisközség iratai1903-19480,15 fmK
Sajóvárkony lásd Ózd
200Sajóvelezdi körjegyzőség iratai1901-19501,21 fmK
a) Bóta kisközség iratai1945-19490,70 fmK
b) Sajóvelezd kisközség iratai1942-1943, 19490,10 fmK
c) Uppony kisközség iratai1945, 19500,15 fmK
201Sály nagyközség iratai1902-19490,34 fmK
202Sátai körjegyzőség iratai1898-19520,83 fmK
a) Csokvaomány kisközség iratai1898-1950 (1951)0,12 fmK
b) Nekézseny kisközség iratai1901-19500,05 fmK
c) Sáta kisközség iratai1898-19500,10 fmK
203Selyebi körjegyzőség iratai1895-1950 (1951)0,82 fmK
a) Abaújszolnok kisközség iratai1948-19500,04 fmK
b) Nyésta kisközség iratai1940-19500,03 fmK
c) Selyeb kisközség iratai1941-1950 (1951)0,10 fmK
Serényfalva (1929-ig Málé) lásd Bánrévei körjegyzőség
Sima lásd Abaújkéri körjegyzőség
Susa lásd Uraji körjegyzőség
Szakácsi lásd Laki körjegyzőség
Szakáld lásd Hejőkeresztúri körjegyzőség
Szalaszend lásd Felsőmérai körjegyzőség
204Szalonnai körjegyzőség iratai1946-19500,10 fmK
a) Martonyi kisközség iratai1944-19500,10 fmK
Szárazkék lásd Baktai körjegyzőség
Szászfa lásd Gagybátori körjegyzőség
205Szemerei körjegyzőség iratai1932-19500,62 fmK
a) Fáj kisközség iratai1932-1934, 19500,16 fmK
Szendrő lásd V. 230.
207Szentistván nagyközség iratai1945-1946,19500,39 fmK
Szentistvánbaksa lásd Felsődobszai körjegyzőség
Szentsimon lásd Hangonyi körjegyzőség
208Szikszó nagyközség iratai1708-19502,15 fmK
209Szini körjegyzőség iratai1945-19500,42 fmK
a) Szögliget kisközség iratai19460,02 fmK
210Szirmai körjegyzőség iratai1898-19501,21 fmK
a) Kistokaj kisközség iratai1898-19490,30 fmK
211Szirmabesenyő nagyközség iratai1923-19500,92 fmK
212Teresztenye kisközség iratai1891-19290,05 fmK
Szuhafő lásd Zádorfalvai körjegyzőség
213Szuhakállói körjegyzőség iratai1930-19501,20 fmK
a) Szuhakálló kisközség iratai1936-19500,12 fmK
Taktakenéz lásd Prügyi körjegyzőség
Tapolca lásd Görömböly
214Tard nagyközség iratai1940, 19440,12 fmK
Tardona lásd Dédesi körjegyzőség
215Telkibánya nagyközség iratai1940-19501,00 fmK
Teresztenye lásd a 212. törzsszám alatt
216Tibolddaróci körjegyzőség iratai1945-1946, 19500,24 fmK
217Tiszabábolna nagyközség iratai1888-1950 (1951)0,72 fmK
218Tiszadorogma nagyközség iratai1900-19500,82 fmK
219Tiszakeszi nagyközség iratai1833-19491,09 fmK
Tiszaoszlár lásd Tiszapalkonyai körjegyzőség
220Tiszapalkonyai körjegyzőség iratai1777-19500,74 fmK
a) Tiszaoszlár kisközség iratai1777-19460,20 fmK
221Tiszaszederkényi körjegyzőség iratai1941-19500,56 fmK
222Tiszatarjáni körjegyzőség iratai1885-19501,17 fmK
a) Tiszatarján kisközség iratai1885, 1940-19420,05 fmK
223Tiszavalk nagyközség iratai1875-19460,55 fmK, A
Tomor lásd Homrogdi körjegyzőség
Tornabarakony lásd Tornaszentandrási körjegyzőség
224Tornaszentandrási körjegyzőség iratai1901-19350,20 fmK
a) Bódvalenke kisközség iratai1913-19340,05 fmK
b) Bódvarákó kisközség iratai1901-19350,10 fmK
c) Tornabarakony kisközség iratai1913-19330,05 fmK
Tornyosnémeti lásd Hidasnémeti körjegyzőség
Trizs lásd Ragályi körjegyzőség
Uppony lásd Sajóvelezdi körjegyzőség
225Uraji körjegyzőség iratai1917-1950 (1951)6,48 fmK
a) Susa kisközség iratai1923-19501,33 fmK
b) Uraj kisközség iratai1923-19502,01 fmK
226Vadnai körjegyzőség iratai1900-19500,50 fmK
a) Dubicsány kisközség iratai1945-19470,03 fmK
b) Sajógalgóc kisközség iratai1904-19470,05 fmK
c) Vadna kisközség iratai1928-19480,12 fmK
Varbó lásd Parasznyai körjegyzőség
227Vilmányi körjegyzőség iratai1858-1950 (1951)1,10 fmK
a) Göncruszka kisközség iratai1858, 1949-19500,14 fmK
b) Vilmány kisközség iratai1948-1950 (1951)0,04 fmK
Vilyvitány lásd Mikóházai körjegyzőség
Viszló lásd V. 401. (V. 230 után!)
228Vizsolyi körjegyzőség iratai1925-1950 (1951)1,50 fmK
a) Korlát kisközség iratai1944-1950 (1951)0,15 fmK
b) Vizsoly kisközség iratai1925-19500,25 fmK
229Zádorfalvai körjegyzőség iratai1943-1950 (1951)0,56 fmK
a) Szuhafő kisközség iratai1943-1950 (1951)0,45 fmK
Zubogy lásd Ragályi körjegyzőség
Zsujta lásd Abaújvári körjegyzőség
230Szendrő nagyközség iratai(1570) 1635-18500,20 fmK
401Viszló kisközség iratai1925-19420,03 fmK
402Kurityán kisközség iratai1909-1953fmK
*        *        *
231Abaújszántó nagyközség iratai1842-19501,79 fmS
232Alsóberecki körjegyzőség iratai1917-19491,14 fmS
a) Alsóberecki kisközség iratai1917-19491,10 fmS
b) Felsőberecki kisközség iratai1947-19490,02 fmS
c) Karos kisközség iratai1947-19490,02 fm S
Alsóregmec lásd Mikóházai körjegyzőség
Báj (1953-tól Taktabáj) lásd Csobaji körjegyzőség
Bodroghalom lásd Vajdácskai körjegyzőség
Bodroghalász lásd (Sárospatak vidéki (Hercegkúti) körjegyzőség
233Bodrogkeresztúr nagyközség iratai1851-19502,76 fmS
234Bodrogkisfaludi körjegyzőség iratai1719-19491,92 fmS
a) Bodrogkisfalud kisközség iratai1719-19491,92 fmS
235Bodrogolaszi körjegyzőség iratai(1912) 1929-1950 (1952)0,16 fmS
a) Körjegyzői hivatal iratai1947-19490,03 fmS
b) Bodrogolaszi kisközség iratai(1912) 1929-19500,05 fmS
c) Bodrogzsadány, majd Sárazsadány kisközség iratai d) Sára (Bodrogsáta) kisközség iratai 1946-1948 0,07 fm 0,01 fmS S S
Bodrogsára (Sára) lásd Bodrogolaszi körjegyzőség
Bodrogzsadány, majd Sárazsadány lásd Bodrogolaszi körjegyzőség Sára (Bodrogsára) lásd Bodrogolaszi körjegyzőség Sárazsadány lásd Bodrogolaszi körjegyzőség
Borsi (Borša) lásd Sátoraljaújhelyvidéki körjegyzőség
236Cigándi körjegyzőség iratai1904-19220,15 fmS
a) Kiscigánd kisközség iratai1904-19220,08 fmS
b) Nagycigánd kisközség iratai1904-19220,07 fmS
237Cigánd nagyközség iratai1900-19501,80 fm S
Cséke lásd Lácai körjegyzőség
238Csobaji körjegyzőség iratai1784-19500,03 fmS
a) A körjegyzői hivatal iratai1949-19500,01 fmS
b) Báj (1953-tól Taktabáj) kisközség iratai1784-18960,01 fmS
c) Csobaj kisközség iratai1819-19500,01 fmS
Csörgő (Čerhov) lásd Sátoraljaújhelyvidéki körjegyzőség
Dámóc lásd Lácai körjegyzőség
239Erdőbénye nagyközség iratai1685-19490,64 fmS
240Erdőhorváti körjegyzőség iratai1909-19490,80 fmS
a) Erdőhorváti kisközség iratai1909-19490,70 fmS
b) Háromhuta kisközség iratai1946-19490,02 fmS
c) Komlóska kisközség iratai1909-19420,08 fmS
Felsőberecki lásd Alsóberecki körjegyzőség
Felsőregmec lásd Mikóházai körjegyzőség
Filkeháza lásd Pálházai körjegyzőség
Füzér lásd Füzérkomlósi körjegyzőség
241Füzérkomlósi körjegyzőség iratai1946-1950 (1984)0,51 fmS
a) Füzér kisközség iratai1947-1950 (1984)0,12 fmS
b) Füzérkomlós kisközség iratai1946-19480,06 fmS
c) Hollóháza kisközség iratai1946-19480,13 fmS
d) Nyíri kisközség iratai1946-19480,10 fmS
e) Pusztafalu kisközség iratai1946-19480,10 fmS
242Füzérradványi körjegyzőség iratai1945-19500,54 fm S
a) Füzérradvány kisközség iratai1945-19500,52 fmS
b) Kovácsvágás kisközség iratai1947-19500,01 fmS
c) Vágáshuta kisközség iratai1947-19500,01 fmS
243Gesztely nagyközség iratai1913-19500,58 fmS
244Girincsi körjegyzőség iratai19500,30 fmS
a) Girincs kisközség iratai19500,30 fmS
Háromhuta lásd Erdőhorváti körjegyzőség
Hercegkút lásd Sárospatak vidéki (Hercegkúti) körjegyzőség
Hernádkak lásd Gesztely nagyközség
245Hernádnémeti nagyközség iratai1820-1950 (1956-1957) 0,18 fmS
a) Feudális kori iratok(1820) 1833-1847 (1956-1957)0,02 fmS
c) Közigazgatási iratok1944-19500,16 fmS
Hollóháza lásd Füzérkomlósi körjegyzőség
Hosszúláz lásd Sátoraljaújhely vidéki körjegyzőség
246Karcsai körjegyzőség iratai1905-1947 (1949)2,28 fmS
a) Karcsa kisközség iratai1914-1947(1949)1,42 fmS
b) Pácin kisközség iratai1905-19470,86  fmS
247Karcsa nagyközség iratai19480,01 fmS
Károlyfalva lásd Végardói körjegyzőség
Karos lásd Alsóberecki körjegyzőség
248Kenézlői körjegyzőség iratai1942-19500,33 fmS
a) Kenézlő kisközség iratai1942-19500,27 fmS
b) Zalkod kisközség iratai19490,06 fmS
249Kesznyéten nagyközség iratai1907-1950 (1953)0,20 fmS
Kisbózsva lásd Pálházai körjegyzőség
Kiscigánd lásd Cigándi körjegyzőség
Kishuta lásd Pálházai körjegyzőség
Kisrozvágy lásd Nagyrozvágyi körjegyzőség
Kistoronya (Malá Tŕňa) lásd Sátoraljaújhely vidéki körjegyzőség
Komlóska lásd Erdőhorváti körjegyzőség
Kovácsvágás lásd Füzérradványi körjegyzőség
250Lácai körjegyzőség iratai1913-19500,66 fmS
a) Cséke kisközség iratai1913-19500,10 fmS
b) Dámóc kisközség iratai1936-19500,06 fmS
c) Láca kisközség iratai1913-19500,50 fmS
251Legyesbényei körjegyzőség iratai1925-1950 (1972)0,14 fmS
a) Körjegyzői hivatal iratai1925-1950 (1972)0,09 fmS
b) Bekecs kisközség iratai c)Legyesbénye kisközség iratai 1942-1949 1943-19450,03 fm 0,02 fmS S
252Mád nagyközség iratai1658-19504,50 fmS
Makkoshotyka lásd Sárospatak vidéki (Hercegkúti) körjegyzőség
253Megyaszó nagyközség iratai1856-19500,34 fmS
254Mezőzombor nagyközség iratai1944-19490,13 fmS
255Mikóházai körjegyzőség iratai1870-19501,78 fmS
a) Alsóregmec kisközség iratai1870-19480,17 fmS
b) Felsőregmec kisközség iratai1893-19480,03 fmS
c) Mikóháza kisközség iratai1915-19491,56 fmS
d) Vilyvitány kisközség iratai1948-19500,02 fmS
256Monok nagyközség iratai c) Közigazgatási iratok1913-1950 (1952) 1913-1950 (1952)0,07 fmS
Nagybózsva lásd Pálházai körjegyzőség
Nagycigánd lásd Cigándi körjegyzőség
Nagyhuta lásd Pálházai körjegyzőség
257Nagyrozvágyi körjegyzőség iratai1921-19490,46 fmS
a) Kisrozvágy kisközség iratai1926-19390,06 fmS
b) Nagyrozvágy kisközség iratai1921-19490,40 fmS
Nyíri lásd Füzérkomlósi körjegyzőség
258Olaszliszka nagyközség iratai1239-19508,90 fmS
259Ondi körjegyzőség iratai(1947) 1948-19490,20 fmS
a) Körjegyzői hivatal iratai(1947) 1948-19490,20 fmS
260Pácin nagyközség iratai1947-19490,46 fmS
Pácin lásd még: Karcsai körjegyzőség
261Pálházai körjegyzőség iratai1904-1950 (1951)1,92 fmS
a) Filkeháza kisközség iratai1904-19490,24 fmS
b) Kisbózsva kisközség iratai1904-19490,27 fmS
c) Kishuta kisközség iratai1904-19490,16 fmS
d) Nagybózsva kisközség iratai1904-19490,29 fmS
e) Nagyhuta kisközség iratai1904-19490,28 fmS
f) Pálháza kisközség iratai1914-1950 (1951)0,68 fm S
262Prügy körjegyzőség iratai1857-19490,34 fmS
a) Prügy kisközség iratai1857-19490,32 fmS
b) Taktakenéz kisközség iratai1857-19470,02 fmS
Pusztafalu lásd Füzérkomlósi körjegyzőség
Révleányvár lásd Zemplénagárdi körjegyzőség
263Ricsei körjegyzőség iratai1926-19500,65 fmS
a) Ricse kisközség iratai1926-19500,65 fmS
Rudabányácska lásd Sátoraljaújhely vidéki körjegyzőség
264Sajóhídvégi körjegyzőség iratai1925-19390,13 fmS
a) Sajóhídvég kisközség iratai1925-19390,13 fmS
265Sárospatak nagyközség iratai1912-19507,73 fmS
266Sárospatakvidéki (Hercegkúti) körjegyzőség iratai 1903-19500,79 fmS
a) Közigazgatási iratok1928-19290,09 fmS
b) Bodroghalász kisközség iratai1925-19500,52 fmS
c) Hercegkút kisközség iratai1903-19500,09 fmS
d) Makkoshotyka kisközség iratai1925-19500,09 fmS
267Sátoraljaújhelyvidéki körjegyzőség iratai1893-1950 (1951)2,74 fmS
a) Közigazgatási iratok1893-19500,69 fmS
b) Borsi kisközség iratai1893-19140,05 fmS
c) Csörgő kisközség iratai1893-19190,01 fmS
d) Hosszúláz kisközség iratai1901-1940 (1948)0,35 fmS
e) Kistoronya kisközség iratai 1893-19190,04 fmS
f) Nagytoronya kisközség iratai 1893-19190,04 fmS
g) Rudabányácska kisközség iratai1904-19460,98 fmS
h) Széphalom kisközség iratai1899-19480,60 fmS
Szegi lásd Bodrogkisfaludi körjegyzőség
Szegilong lásd Bodrogkisfaludi körjegyzőség
268Szerencs nagyközség iratai1880-1950 (1959)3,29 fmS
Széphalom lásd Sátoraljaújhely vidéki körjegyzőség
269Taktaharkány nagyközség iratai1945-19490,91 fmS
Taktakenéz lásd Prügyi körjegyzőség
270Taktaszada nagyközség iratai1945-19490,85 fmS
271Tállya nagyközség iratai1723-194915,88 fmS
272Tarcal nagyközség iratai(1398) 1606-19503,17 fmS
a) Tarcal mezőváros feudális kori iratai(1398) 1606-18480,59 fmS
b) Tarcal mezőváros polgári kori iratai(1848) 1849-18710,10 fmS
c) Tarcal nagyközség polgári kori iratai1874-19502,48 fmS
273Tiszacsermely nagyközség iratai1949-19500,10 fmS
274Tiszakarád nagyközség iratai1911-19500,31 fmS
275Tiszaladányi körjegyzőség iratai1786-19490,06 fmS
a) Tiszaladány kisközség iratai1945-19490,05 fmS
b) Tiszaladány kisközség iratai c) Tiszatardos kisközség iratai(1856) 1857-1949 1786-19450,01 fm 0,01 fmS S
Tiszatardos lásd Tiszaladányi körjegyzőség
276Tiszalúc nagyközség iratai1875-19504,15 fmS
277Tokaj nagyközség iratai1595-195030,61 fmS
278Tolcsva nagyközség iratai1659-19500,74 fmS
a) Tolcsva mezőváros feudális kori iratai 1659-1844 0,03 fm S
b) Tolcsva mezőváros polgári kori iratai 1866 0,01 fm S
c) Tolcsva nagyközség polgári kori iratai 1928-1950 0,70 fm S
Vágáshuta lásd Füzérradványi körjegyzőség
279Vajdácskai körjegyzőség iratai1914-19490,90 fmS
a) Bodroghalom kisközség iratai1929-19480,05 fmS
b) Vajdácska kisközség iratai1914-19490,85 fmS
280Vámosújfalu nagyközség iratai1902-19500,60 fmS
281Végardói körjegyzőség iratai1903-19501,26 fmS
a) Károlyfalva kisközség iratai1948-19500,12 fmS
b) Végardó kisközség iratai1903-19501,14 fmS
Vilyvitány lásd Mikóházai körjegyzőség
282Viss nagyközség iratai1899-19490,27 fmS
Zalkod lásd Kenézlői körjegyzőség
283Zemplénagárdi Körjegyzőség iratai1896-19500,31 fmS
a) Révleányvár kisközség iratai1934, 19380,01 fmS
b) Zemplénagárd kisközség iratai1896-19500,30 fmS

VI. AZ ÁLLAMIGAZGATÁS TERÜLETI SZERVEI

1A Magyar Királyi Rendőrség (M. Kir. Állami Rendőrség 1919-1920, M. Kir. Államrendőrség 1920-1930) Sátoraljaújhelyi Kapitányságának iratai(1919) 1920-1940 (1946)0,06 fmS
61Miskolc thj. Város Légoltalmi Parancsnokságának iratai1940-19430,33 fmA
101A Miskolci Pénzügyigazgatóság iratai1850-1950 32,36 fmA
a) Általános iratok1928-19509,66 fmA
b) Kataszteri iratok1853-195014,62 fmA
c) Kataszteri birtokvázlatok1850-19478,18 fmA
102A Sátoraljaújhelyi Pénzügyigazgatóság iratai1850-195034,88 fmS
a) Iratok1915-194915,46 fmS
b) Kataszteri iratok 1850-195011,62 fmS
c) Kataszteri birtokvázlatok1852-19457,80 fmS
103A Sárospataki Adóhivatal iratai1896-19481,16 fmS
104Abaúj-Torna Vármegyei Számvevőség iratai1906-19383,50 fmK
105Zemplén Vármegyei Számvevőség (A Magyar Királyi Belügyminiszter alá rendelt Zemplén Vármegyei Számvevőség) iratai(1908) 1924-19495,98 fmS
a) Nyilvántartások(1918) 1924-19440,86 fmS
b) Költségvetések, zárszámadások, törzskönyvi lapok, leltárak(1908) 1924-19443,20 fmS
c) Alapok főkönyve1945-1949 0,84 fmS
d) Községi költségvetések1945-19491,08 fmS
106A Putnoki Állami Forgalmi Adóhivatal iratai19480,05 fmA
107A Sátoraljaújhelyi Adóhivatal iratai1945-19480,57 fmS
108A Szerencsi Állami Adóhivatal iratai(1936) 1946-1949 (1971)0,53 fmS
109A Tokaji Állami Adóhivatal iratai(1926) 1948-1949 (1976)0,18 fmS
110A Kassai Királyi Pénzügyigazgatóság iratai1938-19470,13 fmA
111A Szikszói Pénzügyigazgatóság iratai1945-19490,34 fmA
201Abaúj-Torna Vármegye Gazdasági Felügyelőségének iratai1924-19500,60 fmA
202Borsod (Borsod-Gömör) Vármegye Gazdasági Felügyelőségének iratai1914-19491,12 fmA
211A Zemplén Vármegyei M. Kir. Állami Gazdasági Felügyelőség iratai1914-19490,24 fmS
216A Miskolci Állami Erdőfelügyelőség iratai1908-19520,50 fmA
217A Szikszói Állami Erdőfelügyelőség iratai1919-19394,94 fmA
218Az Abaújszántói Állami Erdőhivatal iratai1925-19360,83 fmA
219A Diósgyőri Állami Erdőhivatal és Erdőgondnokság iratai1869-19331,68 fmA
220A Szikszói Állami Erdőhivatal iratai1925-19391,73 fmA
221A Miskolci Állami Erdőigazgatóság iratai1925-19442,28 fmA
222A Szikszói Járási Állami Erdőgondnokság iratai1917-19250,70 fmA
223A Telkibányai Magyar (Királyi) Állami Erdőhivatal iratai(1933) 1943-19460,12 fmS
250A Végardói Legeltetési Társulat miniszteri biztosának, de Place József iratai (1926) 1930-19320,04 fmS
251Borsod Vármegyei Számvevőség iratai1933-19450,08 fmK
301A Miskolci Bányakapitányság iratai1931-19390,08 fmA
421A Sátoraljaújhelyi Államépítészeti Hivatal iratai1937-19490,81 fmS
431A Miskolci Postaigazgatóság iratai1945-19483,24 fmA
432A Cigándi Postahivatal iratai1945-19490,03 fmS
433A Füzérkomlósi Postahivatal iratai1946-1950 (1951)0,06 fmS
434A Hollóházai Postahivatal iratai1947-1948 (1955)0,02 fmS
451A Magyar (Királyi) Államvasutak Miskolci Üzletvezetőségének iratai1891-19462,20 fmA
452A Magyar (Királyi) Államvasutak Miskolci Üzletigazgatóságának iratai1919-19582,78 fmA
453A Magyar Államvasutak Sátoraljaújhelyi Pályafenntartási Főnökségének (1952-ig Osztálymérnökségének) iratai1947-19570,51 fmS
a) Pft. főnöki iratok19520,01 fmS
b) Általános iratok1947-19520,50 fmS
501A Miskolci Tankerületi Főigazgatóság iratai(1909) 1935-1949 (1951)29,47 fmK
a) Elnöki iratok(1909) 1935-1949 (1951)0,99 fmK
b) Általános iratok1936-1949 (1950)28,48 fmK
502Borsod vármegye tanfelügyelőjének iratai1909-194923,82 fmK
503Zemplén vármegye tanfelügyelőjének iratai1872-194929,22 fmS
a) Általános iratok1905-194925,42 fmS
b) Szervezési és javadalmi iratok iskolánként1872-19463,40 fmS
c) Zemplén Vármegyei Királyi Tanfelügyelőség Homonnai Kirendeltségének iratai1904-19120,40 fmS
504Abaúj vármegye tanfelügyelőjének iratai1945-19495,65 fmK
541Borsod (-Gömör-Kishont) Vármegye és Miskolc thj. Város Iskolánkívüli Népművelési Bizottságának iratai1939-19440,40 fmK
542Zemplén Vármegye Iskolánkívüli Népművelési Bizottságának (1945. aug. – 1946: Zemplén Vármegye Népművelési Hivatalának) iratai1926-19460,48 fmS
543Abaúj-Torna Vármegye Népművelési Bizottságának iratai19450,04 fmK
544Borsod-Gömör Vármegye és Miskolc Város Népművelési Bizottságának iratai1946-19470,12 fmK
601Zemplén Vármegye Közellátási Felügyelőségének iratai1943-19500,46 fmS

VII. A JOGSZOLGÁLTATÁS TERÜLETI SZERVEI

1A Miskolci (Királyi) Törvényszék iratai(1727) 1856-1949 (1955)243,48 fmK A
a) Elnöki iratok1920-19492,52 fm A
b) Polgári és büntetőperek1888-194977,81 fm A
c) Úrbéri törvényszéki iratok(1727) 1856-194832,20  fmK
d) Cégbírósági iratok1864-195547,80  fmK
e) Telekkönyvi iratok1857-191481,79 fm A
f) A Politikatörténeti Intézetből visszakerült törvényszéki és ügyészségi iratok1919-19441,56 fmK
2A Sátoraljaújhelyi (Királyi) Törvényszék (1949-től Megyei Bíróság) iratai(1750) 1873-1950 (1966)58,53 fmS
b) Polgári és büntető peres iratok1899-19449,00 fmS
c) Vegyesen lajstromozott polgári és büntető ügyek iratai(1944) 1945-1950 (1966)1,80 fmS
e) Úrbéri törvényszéki iratok(1750) 1856-1940 8,20 fmS
f) Cégbírósági iratok1876-195035,13 fmS
g) Hitbizományi Bíróság iratai(1819) 1873-19454,76 fmS
3Az Abaújszántói (Királyi) Járásbíróság iratai1856-1950 1,33 fmA
b) Polgári és büntetőperek1918-19440,36 fm A
c) Polgári peres iratok1945-19500,12 fmA
d) Telekkönyvi iratok1856-19210,37 fm A
e) Peren kívüli ügyek iratai1947-19500,12 fmA
f) Büntető peres iratok1945-19500,12 fmA
g) Hagyatéki ügyek iratai1945-19500,12 fmA
h) Holttá nyilvánítási ügyek iratai1946-19500,12 fmA
4A Mezőcsáti (Királyi) Járásbíróság iratai1930,1936-1950 0,84 fmA
b) Polgári és büntetőperek1930,1936-19500,84 fmA
5A Mezőkövesdi Királyi Járásbíróság iratai1888-1949 97,10 fmA
b) Polgári és büntetőperek1891-194996,74 fm A
c) Telekkönyvi iratok1888-1944 (1948)0,36 fm A
6A Miskolci (Királyi) Járásbíróság iratai1852, 1895-1949326,32 fmA
a) Elnöki iratok1910-19140,13 fm A
b) Polgári és büntetőperek1852, 1895-1949323,64 fmA
c) Telekkönyvi iratok1915-19202,55 fm A
7A Sátoraljaújhelyi Királyi Járásbíróság iratai1921-19327,70 fmS
b) Vegyesen lajstromozott polgári és büntető ügyek iratai1921-19327,70 fmS
8A Szikszói (Királyi) Járásbíróság iratai1921-1950 1,08 fmA
b) Polgári peres iratok1945-19500,12 fmA
c) Telekkönyvi iratok1921-1946 0,48 fmA
d) Büntető peres iratok1945-19500,12 fmA
e) Peren kívüli ügyek iratai1946-19500,12 fmA
f) Hagyatéki iratok 1946-19500,12 fmA
g) Holttá nyilvánítási ügyek iratai1947-19500,12 fm A
9A Tokaji (Királyi) Járásbíróság iratai(1856) 1872-19500,54 fmS
b) Polgári perek(1934) 1946-1950 (1951)0,10 fmS
c) Telekkönyvi iratok(1856) 1872-19020,40 fmS
d) Peren kívüli (hagyatéki, végrehajtási) iratok1946-1950 (1961)0,01 fmS
e) Büntető perek(1943) 1945-19500,03 fmS
10Az Országos Földbirtokrendező Bíróságnak a Miskolci Királyi Törvényszéknél kezelt iratai1908-1944 1,11 fmA
a) OFB iratok1908-19350,72 fmA
b) Földmérési felügyelőségi iratok1924-19440,39 fmA
13A Szerencsi (Királyi) Járásbíróság iratai1910-1950 (1969)9,34 fmS
b) Polgári ügyek iratai1945-19500,18 fmS
c) Telekkönyvi iratok1910-19149,12 fmS
d) Büntető perek1945-19500,01 fmS
e) Végrehajtási ügyek1946-1950 (1951)0,01 fmS
f) Hagyatéki ügyek (1913) 1946-1949 (1969)0,02 fmS
14Az Edelényi Járásbíróság iratai1915, 1942, 1945-19501,32 fmA
b) Polgári peres iratok1915, 1945-19500,48 fmA
c) Büntető peres iratok1942, 1945-19500,36 fmA
d) Peren kívüli ügyek iratai1947-19490,12 fmA
e) Hagyatéki iratok1945-19500,24 fmA
f) Holttá nyilvánítási ügyek iratai1946-19490,12 fmA
15A Putnoki Királyi Járásbíróság iratai1928-19490,01 fmA
c) Telekkönyvi iratok1928-19490,01 fmA
51A Miskolci (Királyi Ügyészség) Államügyészség iratai1912-195279,57 fmA
a) Elnöki iratok1914-19460,36 fmA
b) Iratok1912-195279,21 fm A
52A Sátoraljaújhelyi (Királyi Ügyészség) Államügyészség iratai1882-194929,58 fmS
101A Miskolci Fogház iratai1913-19444,42 fmA
102A Sátoraljaújhelyi (Királyi) Törvényszéki (1949-1950: Sátoraljaújhelyi Megyei Bírósági) Fogház iratai(1893) 1910-1950 (1964)0,30 fmS
151A szerencsi közjegyző iratai(1876) 1908-19481,69 fmS
152A szikszói közjegyző iratai1946-1947 (1950)0,12 fmA
153A mezőkövesdi állami közjegyző iratai1942, 1945-1949 (1954) 0,21 fmA
154Barch Pál közjegyző iratai 1860-18640,12 fmK

VIII. INTÉZETEK, INTÉZMÉNYEK

2A sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskola (Sárospataki Tanítóképző Intézet) iratai1959-19783,60 fmS
52A Miskolci Érseki Római Katolikus Felsőbb Leányiskola iratai1891-19070,45 fmK
53A Miskolci Izraelita Hitközség Felső Leányiskolájának iratai1926-19280,02 fmK
54A Magyar Katolikus Tanulmányi Alap Fráter György Gimnáziumának (Miskolc) iratai1900-19402,00 fmK
55A miskolci Református Lévay József Gimnázium iratai1818-19485,82 fmK
56A Piarista Rend Sátoraljaújhelyi Gimnáziumának iratai1895-19481,50 fmS
57A Tiszáninneni Református Egyházkerület Miskolci Tóth Pál Nőnevelő Intézete Leánygimnáziuma és Líceuma iratai1887-19390,62 fmK
58A miskolci Berzeviczy Gergely Kereskedelmi Szakközépiskola (Magyar Királyi Állami Fiú Felsőkereskedelmi Iskola, Deák Ferenc Kereskedelmi Középiskola, Közgazdasági Gimnázium) iratai1886-19793,18 fmK
59Miskolc város Kereskedelmi Leányközépiskolájának iratai1917-19430,45 fmK
60A Tiszai Evangélikus Egyházkerület Miskolci Líceuma és Tanítóképző Intézet iratai1920-1948 (1949)1,08 fmK
63A Miskolci Érseki Római Katolikus Leánylíceum és Tanítónőképző Intézet iratai1927-19480,70 fmK
64A miskolci Ortodox Izraelita Hitközség Tanítónőképző Intézete és Leánylíceuma iratai1930-19440,25 fmK
65A Sárospataki Comenius Tanítóképző Intézet (Sárospataki Református Tanítóképző Intézet ) iratai1869-19593,78 fmS
66A Sátoraljaújhelyi Városi Felsőkereskedelmi Iskola iratai1911-19350,32 fmS
67A miskolci Általános Gépészeti Műszaki Középiskola (Miskolci Állami Fa- és Fémipari Szakiskola) iratai1904-19500,80 fmK
68A miskolci Állami Mikszáth Kálmán (Lévay József) Gimnázium iratai1951-19530,12 fmA
69Miskolc thj. város Ipari Leányközépiskolája iratai1885-19510,37 fmK
70A sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium iratai1948-19550,36 fmS
71 A Sárospataki Rákóczi Ferenc Gimnázium iratai1952-19580,12 fmS
72 A Sátoraljaújhelyi Állami Közgazdasági Technikum iratai19550,01 fmS
73 A Szerencsi Állami Óvónőképző iratai19540,01 fmS
74 A Miskolci Állami Kisdedóvónő-képző Intézet iratai1947-19500,04 fmA
75A miskolci Állami Földes Ferenc (Fráter György) Gimnázium iratai1947-19610,36 fmA
76A miskolci Herman Ottó Állami Általános Leánygimnázium (Állami Zrínyi Ilona Leánylíceum és Tanítóképző Intézet, Állami Tanítóképző; Állami Óvónőképző; Állami Pedagógiai Gimnázium) iratai1947-19650,06 fmA
77A Mezőkövesdi (Királyi Katolikus) Szent László Gimnázium iratai1911-1948 (1957)4,81 fmK
78A Mezőkövesdi Állami I. László Általános (Mezőkövesdi Állami Szent László) Gimnázium iratai 1948-19591,21 fmK
79Az ózdi Bródy Imre Ipari Szakközépiskola iratai1975-19830,36 fmA
101A Miskolci Állami Polgári Leányiskola iratai1878-19573,60 fmA
102A Miskolci Érseki Római Katolikus Polgári Leányiskola iratai1907-19500,74 fmA
103A Miskolci II. számú Polgári Fiúiskola iratai1914-19481,06 fmA
104A Sárospataki Magán Polgári Leányiskola iratai1906-19100,02 fmS
105A Sátoraljaújhelyi Állami Polgári (Zrínyi Ilona) Leányiskola iratai 1900-19441,32 fm S
106A Szerencsi Állami Polgári Fiú- és Leányiskola iratai1919-1948 (1949)1,62 fmS
107A Tokaji Állami Polgári Fiú- és Leányiskola iratai1903-19400,92 fmS
108A Bodrogkeresztúri Állami Elemi Népiskola iratai1898-19430,41 fmS
109Az Erdőbényei Római Katolikus Elemi Népiskola iratai1922-19480,08 fmS
110A Diósgyőri Magyar (Királyi) Vas- és Acélgyártelepi iskolák iratai1875-19623,23 fmA
111A Girincsi Római Katolikus Elemi Népiskola iratai19440,01 fmS
112A Golopi Római Katolikus Elemi Népiskola iratai1903-19220,13 fmS
113A Györgytarlói Református Elemi Népiskola iratai1906-19460,11 fmS
114A Komlóskai Görög Katolikus Elemi Népiskola iratai1936-19480,05 fmS
115A Mádi Állami Elemi Népiskola iratai1875-19411,04 fmS
116A miskolci Belvárosi Római Katolikus Elemi Fiúiskola iratai1878-19160,11 fmA
117A miskolci Füzes utcai Községi Elemi Iskola iratai1894-19110,15 fmA
118A Miskolci Helvét Hitvallású Főgimnáziumhoz csatolt elemi iskolák iratai1851-18800,65 fmA
119A miskolci Kálvin utcai Községi Elemi Iskola iratai1910-19160,08 fmA
121A miskolci Kismajor utcai Községi Vegyes Elemi Iskola iratai1894-18950,02 fmA
122A Miskolci Központi Állami Népiskola iratai1908-19270,25 fmA
123A miskolci Kun József utcai I. Számú Állami Elemi és Kisegítő Iskola iratai1907-19480,60 fmA
124A miskolci Luther udvari Népiskola iratai1907-19120,20 fmA
125A miskolci Major utcai Állami Kisegítő Iskola iratai1931-19340,05 fmA
126A miskolci Major utcai Községi Elemi Iskola iratai1898-19120,10 fmA
127A miskolci MÁV Állami Elemi Népiskola iratai1905-19470,51 fmA
128A miskolci Meggyesalja utcai Községi Elemi Népiskola iratai1904-19290,10 fmA
129A miskolci Nagyfüzes utcai Községi Népiskola iratai1895-19050,08 fmA
130A miskolci Nagy Sándor utcai Községi Elemi Iskola iratai19060,02 fm.A
132A miskolci Szeles utcai Községi Elemi Iskola iratai1898-19390,64 fmA
133A miskolci Szent István úti Községi Elemi Iskola iratai1898-1931 (1955)1,20 fmA
134A miskolci Szepessy utcai Községi Elemi Iskola iratai1899-19180,13 fmA
135A miskolci Szirma utcai Református Leányiskola iratai1832-18780,02 fmA
136A miskolci Vörösmarty utcai Római Katolikus Népiskola iratai1899-19570,25 fmA
137A Nagyrozvágyi Református Elemi Népiskola iratai1923-19480,04 fmS
138Az Olaszliszkai Református Elemi Népiskola iratai1901-19330,13 fmS
139Az Olaszliszkai Római Katolikus Elemi Népiskola iratai1892-19330,22fmS
141A Révleányvári Református Elemi Népiskola iratai1913-19190,07 fmS
142A Sárospataki Református Elemi Népiskola iratai1895-19480,20 fmS
143A Sárospatak Várhomok tanyai Állami Elemi Népiskola iratai1944-19470,01 fmS
144A Sátoraljaújhelyi Izraelita Törzshitközségi Elemi Iskola iratai1913-19230,20 fmS
145A Tarcali Izraelita Elemi Népiskola iratai1923-19340,01 fmS
146A Taktaszadai Római Katolikus Elemi Népiskola iratai19440,02 fmS
147A Tállyai Római Katolikus Elemi Népiskola iratai1889-18960,03 fmS
148A Tokaji Állami Elemi Népiskola iratai1875-19390,46 fmS
149A Tokaji Görög Katolikus Elemi Népiskola iratai1892-19400,13 fmS
150A Tokaji Római Katolikus Elemi Népiskola iratai1898-19360,42 fmS
151A Tolcsvai Református Elemi Népiskola iratai1907-19120,05 fmS
152A Tolcsvai Római Katolikus Elemi Népiskola iratai1877-19230,42 fmS
153Az Újcsanálosi Evangélikus Elemi Népiskola iratai19440,02 fmS
154Az Újdiósgyőri Állami Elemi Népiskola iratai1909-19200,40 fmA
155A Vámosújfalui Állami Elemi Népiskola iratai1905-1948 (1949)0,10 fmS
160A Miskolci I. számú Polgári Fiúiskola iratai1876-19502,88 fmA
161A Miskolci Izraelita Polgári Fiúiskola iratai 1924-19440,34 fmA
162A Miskolci Izraelita Polgári Leányiskola iratai1919-19440,46 fmA
163A Diósgyőri Állami Polgári Fiúiskola iratai1921-19380,28 fmA
164A Diósgyőri Állami (Magán) Leányiskola iratai1918-19380,28 fmA
165A Mezőkövesdi Magán Polgári Iskola iratai1922-19410,14 fmA
166A Putnoki Polgári Fiúiskola iratai1916-19400,18 fmA
167A Putnoki Polgári Leányiskola iratai1916-19400,17 fmA
168A Sajószentpéteri Magán Polgári Iskola iratai1929-19370,03 fmA
169A Mezőcsáti Magán Polgári Iskola iratai1934-19480,18 fmA
191A Sárospataki Római Katolikus Polgári Fiú- és Leányiskola iratai1918-19480,97 fmS
192A Sátoraljaújhelyi Állami Polgári (Kossuth Lajos) Fiúiskola iratai 1906-19470,93 fmS
193A Sátoraljaújhelyi Római Katolikus Carolineum” Polgári Leányiskola iratai1901-19430,46 fmS
221A Miskolci Avasi Községi Elemi Iskola iratai1898-19110,08 fmA
222A Miskolci Belvárosi Kincstári Római Katolikus és Kossuth utcai Római Katolikus Elemi Iskola iratai1877-19480,27 fmA
223A Miskolci Érseki Leánynevelő Intézet Elemi Iskolájának iratai 1907-19430,23 fmA
224A Miskolci Erzsébet Izraelita Elemi Iskola iratai1918-19480,83 fmA
225A Miskolci Felsővárosi Római Katolikus Elemi Iskola iratai1893-19250,26 fm A
226A Miskolci Kazinczy utcai Római Katolikus Elemi Népiskola iratai1896-19260,09 fmA
227A Miskolci Palóczy utcai Református Elemi Iskola iratai1906-19320,17 fmA
228A Miskolci IV. számú (Soltész Nagy Kálmán utcai) Állami Elemi Iskola iratai1927-19390,18 fmA
235Az Abaújdevecseri Református Elemi Iskola iratai1892-19350,08 fmA
236Az Alsóvadászi Református Elemi Iskola iratai1897-19370,16 fmA
237Az Alsózsolcai Elemi Iskola iratai 1895-19480,29 fmA
238A Barcikai Állami Elemi Iskola iratai1932-19410,02 fmA
239A Barcikai Református Elemi Iskola iratai1901-19400,10 fmA
240A Bánfalvai Községi Elemi Iskola iratai1903-19350,03 fmA
241A Bánhorváti Római Katolikus Elemi Népiskola iratai1899-19270,06 fmA
242A Bánhorváti Református Elemi Népiskola iratai1906-19350,06 fmA
243A Berentei Elemi Iskola iratai1903-19480,02 fmA
244A Bódvalenkei Elemi Iskola iratai1917-19350,01 fmA
245A Bódvarákói Római Katolikus Elemi Iskola iratai1891-19490,29 fmA
246A Bódvaszilasi Római Katolikus Elemi Iskola iratai1907-19380,15 fmA
247A Bódvaszilasi Református Elemi Iskola iratai1916-19410,02 fmA
248A Boldogkőváraljai Római Katolikus Elemi Iskola iratai1892-19230,16 fmA
249A Boldvai Római Katolikus Elemi Iskola iratai1881-19480,20 fmA
250A borsodnádasdi elemi iskolák iratai1882-19370,50 fmA
251A Borsodsziráki Római Katolikus Elemi Iskola iratai1914-19370,08 fmA
252A Bükkaranyosi Római Katolikus Elemi Népiskola iratai1922-19480,03 fmA
253A Bükkaranyosi Református Elemi Iskola iratai1946-19480,01 fmA
254A Diósgyőri Római Katolikus Elemi Iskola iratai1894-19380,38 fmA
255A Diósgyőri Református Elemi Népiskola iratai1886-19430,48 fmA
256A Diósgyőri Központi Elemi Iskola iratai1909-19380,37 fmA
257A Disznósdi (Borsodszentgyörgy) Római Katolikus Elemi Iskola iratai 1927-19420,03 fmA
258A Disznóshorváti (Izsófalva) Református Elemi Iskola iratai 1889-19170,12 fmA
259A Domaházai Római Katolikus Elemi Népiskola iratai1923-19290,02 fmA
260Az Edelényi Római Katolikus Elemi Iskola iratai1908-19480,22 fmA
261Az Edelényi Református Elemi Iskola iratai1939-19480,09 fmA
262Az Égerszögi Elemi Népiskola iratai1909-19430,25 fmA
263Az Encsi Római Katolikus Elemi Iskola iratai1890-19380,22 fmA
264A Felsődobszai Római Katolikus Elemi Iskola iratai1909-19220,06 fmA
265A Felsődobszai Református Elemi Iskola iratai1901-19140,10 fmA
266A Felsőfügödi Református Elemi Iskola iratai1918-19370,10 fmA
267A Felsőhámori Római Katolikus Kincstári Elemi Iskola iratai1929-19420,01 fmA
268A Felsőnyárádi Római Katolikus Elemi Iskola iratai1917-19480,04 fmA
269A Felsőnyárádi Református Elemi Iskola iratai1947-19480,02 fmA
270A Fulókércsi Református Elemi Iskola iratai1898-19330,04 fmA
271A Gönci Római Katolikus Elemi Iskola iratai1902-19480,30 fmA
272A Gönci Református Elemi Iskola iratai1942-19480,11 fmA
273A Halmaji Római Katolikus Elemi Iskola iratai1915-19260,04 fmA
274A Hámori Római Katolikus Kincstári Elemi Iskola iratai1908-19380,04 fmA
275A Hangácsi Református Elemi Iskola iratai1901-19400,11 fmA
276A Hangácsi Római Katolikus Elemi Iskola iratai1904-19370,07 fmA
277A Hangonyi Római Katolikus Elemi Iskola iratai1896-19440,33 fmA
278A Hejőcsabai Állami Elemi Iskola iratai1913-19490,20 fmA
279A Hejőcsabai „Erzsébet” Görög Katolikus Elemi Iskola iratai 1935-19480,02 fmA
280A Hejőcsabai Római Katolikus Elemi Népiskola iratai1906-19460,15 fmA
281A Hejőcsabai Református Elemi Népiskola iratai1910-19480,18 fmA
282A Hejőkeresztúri Görög Katolikus Elemi Iskola iratai1903-19160,08 fmA
283A Hejőkeresztúri Római Katolikus Elemi Iskola iratai1898-19460,08 fmA
284A Hernádnémeti Református Elemi Iskola iratai1923-19420,06 fmA
285A Hernádnémeti Római Katolikus Elemi Iskola iratai1932-19390,02 fmA
286A Hernádpetri Római Katolikus Elemi Iskola iratai1923-19290,01 fmA
287A Hernádszurdoki Református Elemi Iskola iratai1907-19290,08 fmA
288A Hernádvécsei Állami Elemi Iskola iratai1904-19500,20 fmA
289A Hidasnémeti Római Katolikus Elemi Iskola iratai1891-19360,07 fmA
290A Hidvégardói Református Elemi Iskola iratai1923-19380,01 fmA
291A Homrogdi Görög Katolikus Elemi Iskola iratai1900-19150,04 fmA
292A Királdi Bányatelepi Elemi Iskola iratai1912-19510,03 fmA
293A Királdi Kőszén Bányatársulati Elemi (Ismétlő, Továbbképző) Iskola iratai1895-19480,12 fmA
294A Királdi Római Katolikus Elemi Iskola iratai1940-19480,01 fmA
295A Kondói Református Elemi Iskola iratai1913-19400,18 fmA
296A Kurityáni Bányatársulati Elemi Népiskola iratai1923-19320,01 fmA
297A Mezőkövesdi Római Katolikus Elemi Népiskola iratai1878-19463,97 fmA
298A Mezőnagymihályi Református Elemi Iskola iratai1896-19400,32 fmA
299A Mezőnyárádi Római Katolikus Népiskola iratai1923-19400,04 fmA
300A Nagybarcai Református Elemi Iskola iratai1863-19430,24 fmA
301A Novajidrányi Római Katolikus Elemi Iskola iratai (Felsőnovaj)1908-19380,06 fmA
302A Novajidrányi Református Elemi Iskola iratai (Felsőnovaj)1901-19400,09 fmA
303A Nyékládházi Református Elemi Iskola iratai (Ládháza)1945-19480,05 fmA
304A Nyékládházi Református Elemi Iskola iratai (Mezőnyék)1920-19480,05 fmA
305A Nyékládházi Római Katolikus Elemi Iskola iratai1943-19480,03 fmA
306A Nyomári Római Katolikus Elemi Iskola iratai1911-19230,01 fmA
307Az Ónodi Református Elemi Iskola iratai1889-19370,04 fmA
308Az Ónodi Római Katolikus Elemi Iskola iratai1901-19450,05 fmA
309Az Ózdi Római Katolikus Elemi Népiskola iratai1903-19270,03 fmA
310Az Ózdi Gyártelepi Elemi Iskola iratai (Rima Vasmű Rt.)1883-1947 (1962)0,47 fmA
311A Parasznyai Református Elemi Iskola iratai1908-19510,15 fmA
312A Pusztaradványi Állami Elemi Iskola iratai1922-19410,06 fmA
313A Putnoki Állami Elemi Iskola iratai1911-19360,24 fmA
314A Putnoki Református Elemi Iskola iratai1894-19100,10 fmA
315A Putnoki Római Katolikus Elemi Iskola iratai1889-19110,07 fmA
316A Répáshutai Állami Elemi Népiskola iratai1923-19480,04 fmA
317A Sajóbábonyi Római Katolikus Elemi Iskola iratai1940-19480,02 fmA
318A Sajóbábonyi Református Elemi Iskola iratai1909-19490,11 fmA
319A Sajókazinci Római Katolikus Elemi Iskola iratai1923-19420,04 fmA
320A Sajókazinci Református Elemi Népiskola iratai1901-19480,04 fmA
321A Sajóládi Római Katolikus Elemi Iskola iratai1918-19350,09 fmA
322A Sajópetri Görög Katolikus Elemi Iskola iratai1917-19190,01 fmA
323A Sajópetri Római Katolikus Elemi Iskola iratai1918-19330,06 fmA
324A Sajószentpéteri Állami Elemi Iskola iratai1905-19480,33 fmA
325A Sajószentpéteri Bányatelepi Elemi Iskola iratai1917-19340,10 fmA
326A Sajóvámosi Református Népiskola iratai19460,01 fmA
327A Sajóvámosi Római Katolikus Népiskola iratai1894-19460,07 fmA
328A Sajóvámosi Görög Katolikus Elemi Iskola iratai1913-19470,02 fmA
329A Sályi Római Katolikus Elemi Iskola iratai1922-19330,02 fmA
330A Sályi Református Elemi Iskola iratai1923-19350,01 fmA
331A Selyebi Görög Katolikus Elemi Iskola iratai1907-19180,05 fmA
332A Szikszói Református Elemi Iskola iratai1879-19260,04 fmA
333A Szini Református Elemi Népiskola iratai1911-19230,11 fmA
334A Szirmai Református Elemi Iskola iratai1900-19400,23 fmA
335A Szirmai Római Katolikus Elemi Népiskola iratai1940-19430,01 fmA
336A Szőlősardói Református Elemi Népiskola iratai1907-19390,17 fmA
337A Tardi Római Katolikus Elemi Népiskola iratai1885-19350,27 fmA
338A Tiszabábolnai Római Katolikus Elemi Iskola iratai1898-19490,27 fmA
339A Tiszadorogmai Református Elemi Iskola iratai1891-19420,34 fmA
340A Tiszakeszi Református Elemi Iskola iratai1800-19460,07 fmA
341A Tiszaszederkényi Református Elemi Iskola iratai1921-19330,02 fmA
342A Tiszatarjáni Római Katolikus Elemi Iskola iratai1902-19230,10 fmA
343A Tiszatarjáni Református Elemi Iskola iratai1904-19230,05 fmA
344A Tornyosnémeti Római Katolikus Elemi Iskola iratai1900-19160,08 fmA
345A Tornyosnémeti Református Elemi Iskola iratai1901-19130,06 fmA
346Az Újhutai (Bükkszentkereszt) Római Katolikus Elemi Iskola iratai 1918-19520,08 fmA
347A Mezőcsáti Református Elemi Iskola iratai1928-19480,13 fmA
348A Mezőcsáti Római Katolikus Elemi Iskola iratai1935-19480,04 fmA
422Az Alsóregmeci Görög Katolikus Elemi Népiskola iratai1923-19330,02 fmS
423A Bodrogkeresztúri Római Katolikus Elemi Népiskola iratai1905-19330,32 fmS
424A Bodrogolaszi Református Elemi Népiskola iratai1903-19280,11 fmS
425A Bodrogolaszi Római Katolikus Elemi Népiskola iratai1903-19280,08 fmS
426A Bodrogkisfaludi Római Katolikus Elemi Népiskola és Gazdasági Ismétlő Iskola iratai1922-19280,02 fmS
427A Bodrogzsadányi Állami Elemi Népiskola iratai1880-19260,30 fmS
428A Cigándi Református Elemi Népiskola iratai1905-19410,48 fmS
429A Cigándi Erzsébet tanyai Római Katolikus Uradalmi Elemi Népiskola iratai1927-19360,01 fmS
430A Dámóci Görög Katolikus Elemi Népiskola iratai1900-19420,39 fmS
431Az Erdőhorváti Görög Katolikus Elemi Népiskola iratai1908-19480,05 fmS
432Az Erdőhorváti Református Elemi Népiskola iratai1928-19460,02 fmS
433Az Erdőhorváti Római Katolikus Elemi Népiskola iratai1938-19480,03 fmS
434A Filkeházai Görög Katolikus Elemi Népiskola iratai1931-19440,02 fmS
435A Füzérradványi Római Katolikus Elemi Népiskola iratai1876-19340,17 fmS
436A Hercegkúti Római Katolikus Elemi Népiskola iratai1899-19460,13 fmS
437A Kenézlői Községi Elemi Népiskola iratai1931-19450,01 fmS
438A Kenézlői Községi Tanyai Elemi Népiskola iratai1922-19310,01 fmS
439A Kenézlői Görög Katolikus Elemi Népiskola iratai1923-19260,01 fmS
440A Kenézlői Római Katolikus Elemi Népiskola iratai1922-19470,02 fmS
441A Kenézlői Református Elemi Népiskola iratai1922-19350,01 fmS
442A Kesznyéteni Református Elemi Népiskola iratai1905-19280,05 fmS
443 A Kishutai Római Katolikus Elemi Népiskola iratai1924-19480,02 fmS
444A Kisrozvágyi Állami Elemi Népiskola iratai1923-19390,03 fmS
445A Mikóházi Görög Katolikus Elemi Népiskola iratai1909-1948 (1949)0,11 fmS
446A Pálházai Állami Elemi Népiskola iratai1914-19350,11 fmS
447A Pálházi Református Elemi Népiskola iratai1902-19140,07 fmS
448A Ricse-Budahomoki Római Katolikus Elemi Népiskola iratai1914-1948 (1950)0,08 fmS
449A Ricsei Református Elemi Népiskola iratai1904-19460,42 fmS
450A Ricsei Római Katolikus Elemi Népiskola iratai1908-19230,06 fmS
451A Jászóvári Prépostság Ricsei Római Katolikus Elemi Népiskolája iratai1923-19360,03 fmS
452A Rudabányácskai Görög Katolikus Elemi Népiskola iratai1899-19360,18 fmS
453A Sárai Református Elemi Népiskola iratai1912-19320,02 fmS
454A Sárospataki Állami Elemi Népiskola iratai1926-1948 (1950)0,08 fmS
455A Sárospatak Apróhomok-tanyai Állami Elemi Népiskola iratai1931-1948 (1950)0,05 fmS
456A Sárospatak Dorkó-tanyai Állami Elemi Népiskola iratai1920-19480,04 fmS
457A Sárospatak-Kácsárdi Állami Elemi Népiskola iratai1928-19400,02 fmS
458A Sárospataki Görög Katolikus Elemi Népiskola iratai1926-19450,07 fmS
459A Sárospataki Református Elemi Leányiskola iratai1892-19110,05 fmS
460A Sárospataki Református Főiskola Általános Iskolájának iratai1945-19470,06 fmS
461A Sárospataki Római Katolikus Elemi Fiúiskola iratai1873-19480,21 fmS
462A Sárospataki Szent Vince Nővérek Elemi Leányiskolájának iratai1903-19460,12 fmS
463A Sátoraljaújhelyi Állami Elemi Iskola, Állami Elemi Fiúiskola (1908-1923) és Állami Elemi Leányiskola (1908-1923) iratai1898-19403,39 fmS
465A Sátoraljaújhelyi Görög Katolikus Elemi Leányiskola iratai1901-19230,14 fmS
466A Sátoraljaújhelyi Görög Katolikus Elemi Népiskola iratai1857-19370,22 fmS
467A Sátoraljaújhelyi Római Katolikus „Carolineum” Elemi Leányiskola iratai1877-19270,22 fmS
468A Sátoraljaújhelyi Római Katolikus Elemi Fiúiskola iratai1865-19270,78 fmS
469A Szegilongi Római Katolikus Elemi Népiskola iratai1936-19380,01 fmS
470A Szerencsi Állami Elemi Népiskola iratai1901-1948 (1952)4,17 fmS
471A Szerencsi Görög Katolikus Elemi Népiskola iratai1939-19480,03 fmS
472A Szerencsi Református Elemi Népiskola iratai1869-19480,15 fmS
473A Szerencsi Római Katolikus Elemi Népiskola iratai1929-19480,19 fmS
474A Taktaharkányi Református Elemi Népiskola iratai1897-19320,05 fmS
475A Tarcali Állami Elemi Népiskola iratai1908-19100,02 fmS
476A Tarcali Hódos tanyai Állami Elemi Népiskola iratai1946-1948 (1950)0,01 fmS
477A Tarcali Római Katolikus Elemi Népiskola iratai1910-19460,12 fmS
478A Tarcali Református Elemi Népiskola iratai1907-1941 0,28 fmS
479A Tiszakarádi Református Elemi Népiskola iratai1901-19150,01 fmS
480A Tiszalúci Református Elemi Népiskola iratai1929-19390,08 fmS
481A Tokaji Református Elemi Népiskola iratai1909-19370,07 fmS
482A Tokaji Hadiárva Intézeti Elemi Iskola iratai1920-19360,04 fmS
483A Tolcsvai Görög Katolikus Elemi Népiskola iratai1921-19220,02 fmS
484A Vilyi Református Elemi Népiskola iratai1877-19340,04 fmS
485A Vitányi Római Katolikus Elemi Népiskola iratai1923-19450,02 fmS
486A Zemplénagárdi Görög Katolikus Elemi Népiskola iratai1923-19400,03 fmS
487A Zemplénágárdi Református Elemi Népiskola iratai1910-19400,12 fmS
488A Zemplénagárdi Római Katolikus Elemi Népiskola iratai1923-19350,01 fmS
500Gazdasági ismétlő iskolák iratainak levéltári gyűjteménye1898-19441,05 fmA, S
a) A Tokaji Gazdasági Ismétlő Iskola iratai1898-19420,14 fmS
b) A Hangácsi Gazdasági Továbbképző Iskola iratai1937-19420,01 fmA
c) A Hernádnémeti Gazdasági Ismétlő Iskola iratai1926-19380,01 fmA
d) A Mezőkövesdi Római Katolikus Zárdai Általános Továbbképző Gazdasági Leányiskola iratai1926-19330,14 fmA
e) Az Ónodi Községi Gazdasági Fiú Népiskola iratai1927-19330,01 fmA
f) A Bodrogkeresztúri Állami Gazdasági Ismétlő Iskola iratai1910-19350,03 fmS
g) A Dámóci Gazdasági Ismétlő Iskola iratai1922-19420,04 fmS
h) Az Erdőbényei Gazdasági Továbbképző Népiskola iratai1927-19410,07 fmS
i) Az Erdőhorváti Gazdasági Ismétlő Iskola iratai1926-19410,02 fmS
j) A Györgytarlói Általános Továbbképző Iskola iratai1942-19430,02 fmS
k) A Hercegkúti Községi Gazdasági Továbbképző Népiskola iratai1928-19390,02 fmS
l) A Mikóházi Gazdasági Továbbképző Népiskola iratai1928-19390,02 fmS
m) A Nagyrozvágyi Gazdasági Továbbképző Népiskola iratai1928-19360,01 fmS
n) Az Olaszliszkai Gazdasági Ismétlő Iskola iratai1927-19370,03 fmS
o) A Pálházi Általános Ismétlő Iskola iratai1917-19350,04 fmS
p) A Ricsei Gazdasági Továbbképző Népiskola iratai1928-19440,03 fmS
q) A Rudabányácskai Gazdasági Ismétlő Iskola iratai1922-19410,08 fmS
r) A Sárospataki Általános Gazdasági Továbbképző Iskola iratai1928-19420,05 fmS
s) A Sárospataki Református Gazdasági Továbbképző Iskola iratai1928-19430,01 fmS
t) A Sárospataki Görög Katolikus Gazdasági Továbbképző Iskola iratai1936-19420,01 fmS
u) A Sárospatak-Kácsárdi Gazdasági Továbbképző Iskola iratai1931-19400,02 fmS
v) A Sátoraljaújhelyi Gazdasági Ismétlő Iskola iratai1923-19360,07 fmS
w) A Sátoraljaújhelyi Dohánygyári Gazdasági Ismétlő Iskola iratai1910-19120,04 fmS
x) A Széphalmi (Széphalom-Hosszúlázi) Gazdasági Ismétlő Iskola iratai1912-19420,10 fmS
y) A Vitányi Gazdasági Ismétlő Iskola iratai1923-19410,02 fmS
z) A Zemplénagárdi Községi Gazdasági Népiskola iratai1926-19350,01 fmS
501A Finkei Református Népiskola iratai1945-19480,03 fmA
502A Finkei Római Katolikus Elemi Iskola iratai1945-19480,02 fmA
503Az Imolai Református Népiskola iratai1929-19480,06 fmA
504A Ládbesenyői Református Népiskola iratai1912-19150,01 fmA
505A Ládbesenyői Római Katolikus Népiskola iratai1933-19340,01 fmA
506Az Irotai Görög Katolikus Elemi Népiskola iratai1913-19140,01 fmA
507A Ragályi Református Népiskola iratai1945-19470,02 fmA
508A Ragályi Római Katolikus Népiskola iratai1946-19470,01 fmA
509A Sajómercsei Római Katolikus Iskola iratai1917-19360,01 fmA
510A Szuhogyi Református Népiskola iratai1910-19430,05 fmA
511A Szuhogyi Római Katolikus Iskola iratai1929-1948 (1951)0,02 fmA
512A Tornanádaskai Római Katolikus Elemi Iskola iratai1945-19480,01 fmA
513A Trizsi Református Népiskola iratai1947-19480,01 fmA
514A Zubogyi Református Népiskola iratai1908-19480,14 fmA
1901Az Abaújkéri Állami Általános Iskola iratai1949-19560,12 fmA
1902A Berentei Állami Általános Iskola iratai1950-19520,03 fmA
1903A Borsodsziráki Bartók Béla Általános Iskola iratai1948-19802,28 fmA
1904A Bódvarákói Állami Általános Iskola iratai1947-19610,04 fmA
1905A Bódvaszilasi Állami Általános Iskola iratai1948-19850,28 fmA
1906A Bükkaranyosi Állami Általános Iskola iratai1948-19520,07 fmA
1907A Bükkszentkereszti Állami Általános Iskola iratai1949-19610,03 fmA
1908Az Edelényi 1. számú Állami Általános Iskola iratai1955-19851,46 fmA
1909A Felsőnyárádi Állami Általános Iskola iratai1949-19660,06 fmA
1911A Gönci Állami Általános Iskola iratai1948-19510,13 fmA
1912A Hangonyi Állami Általános Iskola iratai1948-19490,12 fmA
1913A Hejcei Állami Általános Iskola iratai1948-19520,12 fmA
1914A Hejőkeresztúri Állami Általános Iskola iratai1947-19570,04 fmA
1915A Hidvégardói Állami Általános Iskola iratai1948-19850,24 fmA
1916A Kazincbarcikai 1. számú Állami Általános Iskola iratai1954-19580,12 fmA
1917A Kazincbarcikai Központi Állami Általános Iskola iratai1953-19680,73 fmA
1918A Kazincbarcikai 2. számú Állami Általános Iskola iratai1954-19570,12 fmA
1919A Kazincbarcikai Újvárosi Állami Általános Iskola iratai1954-19570,12 fmA
1920A Királdi Állami Általános Iskola iratai1956-19700,05 fmA
1921A Korláti Állami Általános Iskola iratai1951-19520,01 fmA
1922A Mezőkövesdi 4. számú Állami Általános Iskola iratai1947-19610,36 fmA
1923A Mezőkövesdi Martos Ferenc Állami Általános Iskola iratai1952-19690,24 fmA
1924A Miskolci II. és III. számú (Dayka Gábor utcai) Állami Általános Iskola iratai1944-1945 1948-19670,38 fmA
1925A Miskolci III. számú (Kun József utcai) Állami Általános Fiúiskola iratai1945-19500,48 fmA
1926A Miskolci IV. számú (Kun József utcai) Állami Általános Vegyes és Fiúiskola iratai1948-19660,25 fmA
1927A Miskolci V. számú (Városház téri) Általános Leányiskola iratai 1948-19520,19 fmA
1928A Miskolci VII. számú (Palóczy utcai) Állami Általános Iskola iratai1946-19601,78 fmA
1929A Miskolci 17. számú Állami Általános Iskola iratai1948-19780,79 fmA
1930A Miskolci Kossuth utcai Állami Általános Iskola iratai1948-19610,08 fmA
1931A Nyékládházi Állami Általános Iskola iratai1948-19570,22 fmA
1932Az Ózdi 1. számú Állami Általános Iskola iratai1948-19560,12 fmA
1933A Parasznyai Állami Általános Iskola iratai1951-19520,01 fmA
1934A Perei Állami Általános Iskola iratai1948-19490,01 fmA
1935A Répáshutai Állami Általános Iskola iratai1948-19550,02 fmA
1936A Sajóbábonyi Állami Általános Iskola iratai1948-19520,02 fmA
1937A Sajósenyei Állami Általános Iskola iratai1955-19660,02 fmA
1938A Sajószentpéteri Állami Általános Iskola iratai1951-19570,12 fmA
1939A Sajóvámosi Állami Általános Iskola iratai1950-19650,03 fmA
1940A Tiszabábolnai Állami Általános Iskola iratai1949-19540,02 fmA
1941A Tornabarakonyi Állami Általános Iskola iratai1951-19600,03 fmA
1942A Tornanádaskai Kisegítő Iskola és Nevelőotthon iratai1948-19600,28 fmA
1943A Tornaszentandrási Állami Általános Iskola iratai1948-19790,13 fmA
1944A Vilmányi Állami Általános Iskola iratai1957-19610,12 fmA
1945A Bodrogolaszi Vilma-tanyai Állami Népiskola iratai19510,01 fmS
1946A Makkoshotykai Állami Általános Iskola iratai1948-19730,12 fmS
1947A Sárospataki II. sz. (Esze Tamás) Állami Általános Iskola iratai1948-19851,74 fmS
1948A Sátoraljaújhelyi I. sz. Állami Általános Iskola iratai1947-19530,21 fmS
1949A Szegi Állami Általános Iskola iratai1947-19530,24 fmS
1950A Tállyai Állami Általános Iskola iratai1946-19550,12 fmS
1951A Hercegkúti Állami Általános Iskola iratai1950-19630,01 fmS
1952A Pácini Állami Tanulóotthon iratai1948-19490,08 fmS
1953A Prügyi Állami Általános Iskola iratai1948-19630,65 fmS
1954A Ricse Budahomok-tanyai Állami Általános Iskola iratai1948-19490,02 fmS
1955A Sárospataki I. sz. (Zrínyi Ilona) Állami Általános Iskola iratai1948-19792,64 fmS
1956A Sárospatak Apróhomok-tanyai Állami Általános Iskola iratai1947-19700,96 fmS
1957A Sárospatak Dorkó-tanyai Állami Általános Iskola iratai1950-19750,96 fmS
1958A Sárospataki Állami Angol Tagozatú Általános Iskola iratai1948-19500,09 fmS
1959A Sátoraljaújhelyi II. sz. Állami Általános Iskola iratai1946-19510,24 fmS
1960A Sátoraljaújhelyi Kisegítő Általános Iskola iratai1955-19800,05 fmS
1961A Szerencsi I. sz. (Hunyadi János) Általános Iskola iratai1948-19959,30 fmS
1962A Tarcali Állami Általános Iskola iratai1947-19660,46 fmS
1963A Tiszakarádi Állami Általános Iskola iratai1950-19570,08 fmS
1964A Tolcsvai Állami Általános Iskola iratai1948-19660,15 fmS
1965A Mezőcsáti Állami Általános Iskola iratai1948-19560,40 fmA
1966A Miskolci V. számú (Deák Ferenc utcai) Állami Általános Fiúiskola iratai1948-19500,03 fmA
1967A miskolci Fazekas utcai Általános Iskola és jogelődjeinek iratai1946-19963,64 fmA
a) A Tóth Pál Állami Általános Leányiskola (1948-ig Tóth Pál Református Nőnevelő Intézet Gyakorló Általános Iskola) iratai1946-19630,72 fmA
b) A Miskolci Állami Tanítóképző Gyakorló Általános Iskolája iratai1953-19590,11 fmA
c) A XXXIV. sz. Ének-zenetagozatú Általános Iskola iratai1958-19630,51 fmA
d) A Fazekas utcai (1987-ig 6. sz.) Általános Iskola iratai1963-19962,30 fmA
1968A miskolci Bulgárföldi Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola és jogelődjeinek iratai1884-19751,50 fmA
1969A becskeházai református elemi iskola iratai1930-19340,01 fmA
1970A miskolci 27. számú (Szeretet utcai) Általános Iskola iratai1946-20037,31 fmA
a) Iskolai anyakönyvek1946-19972,08 fmA
b) Törzskönyvek, jegyzőkönyvek1952-19950,44 fmA
c) Munkatervek, beszámolók, statisztikák1955-20030,84 fmA
d) Iktatott iratok1963-19973,47 fmA
e) Gazdasági iratok1965-19970,48 fmA
1971A miskolci Standard Táncművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény iratai2004-20080,52 fmA
1972A miskolci 45. számú (Szputnyik utcai) Általános Iskola iratai1984-19970,64 fmA
a) Iskolai anyakönyvek1984-19970,21 fmA
b) Iktatott iratok1984-19930,43 fmA
1973Az Aggteleki Állami Általános Iskola iratai1949-1951, 1969-19700,01 fmA
1974A Bódvalenkei Általános Iskola iratai1950-1955, 1963-19640,01 fmA
1975A Boldvai Általános Iskola iratai1948-19800,31 fmA
1976Az Edelényi 2. sz. Általános Iskola iratai1954-19850,24 fmA
1977Az Edelényi 3. sz. Általános Iskola iratai1972-19850,12 fmA
1978A Finkei Állami Általános Iskola iratai1948-19510,01 fmA
1979A Hangácsi Általános Iskola iratai1974-19750,01 fmA
1980A Hegymegi Állami Általános Iskola iratai1956-19570,01 fmA
1981Az Imolai Általános Iskola iratai1948-19520,01 fmA
1982A Laki Általános Iskola iratai1971-19810,12 fmA
1983A Perkupai Általános Iskola iratai1975-19850,12 fmA
1984A Ragályi Általános Iskola iratai1948-19620,04 fmA
1985A Rakacai Általános Iskola iratai1954-19810,12 fmA
1986A Rudabányai Általános Iskola iratai1960-19810,12 fmA
1987A Sajómercsei Általános Iskola iratai1948-19490,01 fmA
1988A Szalonnai Általános Iskola iratai1976-19810,12 fmA
1989A Szendrői Általános Iskola iratai1971-19850,24 fmA
1990A Szini Általános Iskola iratai1955-19810,12 fmA
1991A Szuhogyi Általános Iskola iratai1950-19840,16 fmA
1992A Szögligeti Általános Iskola iratai1955-19560,01 fmA
1993A Trizsi Általános Iskola iratai1948-19520,01 fmA
1994A Zubogyi Általános Iskola iratai1948-19620,04 fmA
1995Az Egerlövői Állami Általános Iskola (1948-ig Református Elemi Népiskola) iratai1930-19620,20 fmA
3001A Miskolci Iparos Tanonciskola iratai1874-19000,04 fmA
3002A Miskolci Kereskedelmi Tanonciskola iratai1883-19490,46 fmA
3003A Sárospataki Iparos Tanonciskola iratai1916-19500,20 fmS
3004A Sátoraljaújhelyi (Községi) Iparos Tanonciskola iratai1891-1948 (1951)0,91 fmS
3005A Sátoraljaújhelyi Kereskedő Tanonciskola iratai1925-19360,05 fmS
3006A Szerencsi Iparos Tanonciskola iratai1927-19460,04 fmS
3007A Tokaji Iparos Tanonciskola iratai1901-19340,08 fmS
3008A Tolcsvai Iparos Tanonciskola iratai1913-19140,01 fmS
3009A Szikszói Állami Gazdasszonyképző Iskola iratai1948-19500,05 fmA
3010MTH 117. számú Iparitanuló Intézetének (Sátoraljaújhelyi Állami Általánosirányú Iparitanuló Iskola, KIP Minisztérium Megyei Iparitanuló Iskolája) iratai 1948-19570,21 fmS
3011A Mezőcsáti Iparos Tanonciskola iratai1947-19510,05 fmA
3012A miskolci Szemere Bertalan Szakiskola és jogelődjeinek iratai1937-19966,34 fmA
612A  Magyar Gazdaképző Iskola (Magyar Királyi Téli Gazdasági Iskola és Mezőgazdasági Szaktanácsadó Állomás), Sárospatak iratai 1937-19470,02 fmS
659A Mezőkövesdi Szent László Konviktus iratai1922-19470,24 fmK
3601Óvodák iratainak levéltári gyűjteménye1925-19820,13 fmS
a) Bodrogkeresztúri Állami Óvoda iratai1925-19410,04 fmS
b) Az Erdőbényei Állami Óvoda (Állami Kisdedóvó Intézet)  iratai1936-19550,06 fmS
c) A Szerencsi Állami Óvoda iratai1937-19450,01 fmS
d) A Tokaji Községi Óvoda iratai1927-19310,01 fmS
e) Az Ondi Egycsoportos Óvoda iratai1980-19820,01 fmS
701A Miskolci Nemzeti Színház iratai(1817) 1847-1956 (1962)1,43 fmK
a) A Miskolci Nemzeti Színház Rt. iratai(1817) 1847-19141,16 fmK
b) Miskolc Város Színügyi Szakbizottságának iratai1909-19290,26 fmK
c) A miskolci Állami Déryné Színház iratai1953-1956 (1957, 1962)0,01 fmK
702A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár iratai1951-199223,00 fmK A
a) A miskolci központ iratai1951-199216, 00 fmK
b) A mezőcsáti fióklevéltár iratai1988-1992 7,00  fmA
703A Sátoraljaújhelyi Levéltár iratai1958-19925,53 fmS
a) Kazinczy Ferenc Állami Levéltár iratai1958-19671,00 fmS
b) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Sátoraljaújhelyi Fióklevéltárának iratai1968-19924,53 fmS
704A B.-A.-Z. Megyei Moziüzemi Vállalat iratai1952-199416,89 fmA
706A Művészeti és Propaganda Iroda (Miskolc) iratai1963-199121,17 fmA
707Népművelési intézmények művelődési terveinek levéltári gyűjteménye1968-19720,12 fmA
708A Zemplén Vármegyei Múzeum (Sátoraljaújhely) és „Zemplén vármegye Rákóczy-emlékgyűjteménye” (Borsi) történetére vonatkozó iratok levéltári gyűjteménye(1872) 1925-19500,06 fmS
801A Miskolci Szent István Járványkórház iratai1895-19440,45 fmK
802A Zemplén Vármegyei „Erzsébet” Közkórház iratai1861-194319,68 fmS
803A Tokaji Magyar Állami Tüdőbeteg Otthon iratai1946-19571,30 fmS
804A Sátoraljaújhely Városi Tanács Egyesített Gyermekintézményének (Csecsemőotthon) iratai1968-19911,83 fmS

IX. TESTÜLETEK

1A Gönci Csizmadia Céh és Ipartársulat iratai(1643)-1644-19320,12 fmK
3A Sátoraljaújhelyi Csizmadia Céh, majd Ipartársulat iratai1779-19080,10 fmS
a) A Sátoraljaújhelyi Csizmadia Céh, majd Ipartársulat iratai1779-19080,06 fmS
b) A sátoraljaújhelyi „Becsületes Csizmadia Ifjúság” (Sátoraljaújhelyi Nemes Csizmadia Társaság) iratai1816-19050,04 fmS
4A Sátoraljaújhelyi Szíjgyártó és Kötélverő Céh, majd Ipartársulat iratai1835-18840,01 fmS
221A Miskolci Csizmadia Ipartársulat iratai1924-19490,05 fmA
271A Bodrogközi Általános Ipartestület iratai1925-19491,75 fmS
272A Diósgyőr és Vidéke Ipartestület iratai1935-19490,65 fmA
273Az Encsi Járási Ipartestület iratai1931-19550,86 fmA
274A Mezőkövesdi Járási Ipartestület iratai1904-1950 (1957)0,29 fmA
275A Miskolci Járási Általános Ipartestület iratai1929-19490,65 fmA
276A Putnoki Járási Ipartestület iratai1945-19480,14 fmA
277A Sárospataki Járási Általános Ipartestület iratai1888-19490,90 fmS
278A Sátoraljaújhelyi Általános Ipartestület iratai1882-1948 (1967)2,50 fmS
279A Szikszói Járási Ipartestület iratai1923-19491,13 fmA
280A Tokaji Járási Ipartestület iratai1947-19490,40 fmS
281A Miskolci Ipartestület iratai1884-19551,41 fmA
282Az Abaújszántói Járási Ipartestület iratai1884-19511,00 fmA
283Az Edelényi Járási Ipartestület iratai1945-19490,03 fmA
284A Gönci Ipartestület iratai1903-19500,75 fmA
285A Sajószentpéteri Ipartestület iratai1929-19500,24 fmA
286A Mezőkeresztesi Ipartestület iratai1942-19500,03 fmA
287A Szerencsi Járási (korábban Általános) Ipartestület iratai 1885-19500,12 fmS
288A Tállyai Ipartestület iratai1923-1937 (1947)0,03 fmS
289Az Ózdi Járási Ipartestület iratai1885-19490,34 fmA
451A miskolci görög kompánia iratai (1728) 1798-1810 (1863)0,08 fmK
501Miskolc thj. Város Hegyközségi Tanácsának iratai1947-19490,50 fmK
502Tokajhegyalja Zártterületének Hegyközségi Tanácsa iratai1946-19490,50 fmS
503A Sátoraljaújhelyi Egységes Hegyközség iratai 1916-19480,75 fmS
504A Tállyai Hegyközség iratai1933-19490,24 fmS
505A Tokaji Hegyközség iratai1918-19480,16 fmS
506Az Erdőhorváti Hegyközség iratai1941-19490,02 fmS
507A Tarcali Hegyközség iratai1946-19480,01 fmS
521Az arlói legeltetési társulat iratai1911-19300,03 fmA
522A putnoki legeltetési társulat iratai1925-19490,03 fmA
523A sajószögedi legeltetési társulat iratai1941-19430,01 fmA
524A sajóvelezdi legeltetési társulat iratai1867-19500,05 fmA
525A szőlősardói legeltetési társulat iratai1939-19500,01 fmA
526A varbói legeltetési társulat iratai1931, 1949-19500,01 fmA
527A vattai legeltetési társulat iratai1943-19440,01 fmA
528Legeltetési társulatok legelőrendtartásai1925-19380,02 fmA
529Községi legeltetési társulatok iratainak levéltári gyűjteménye /A-M/1928-1963 0,12 fm K
581Az Erdőhorváti Volt Úrbéres Erdőbirtokossági Társulat iratai1907-19640,04 fmS
582A baktakéki erdőbirtokossági társulat iratai1942, 1958-19590,01 fmA
583A bánhorváti erdőbirtokossági társulat iratai19570,01 fmA
584A borsodszentgyörgyi erdőbirtokossági társulat iratai1958, 19620,02 fmA
585A bükkzsérci erdőbirtokossági társulat iratai1958-19630,04 fmA
586A csernelyi erdőbirtokossági társulat iratai1923-19640,02 fmA
587Az égerszögi erdőbirtokossági társulat iratai1930-19440,01 fmA
588A hangácsi erdőbirtokossági társulat iratai1957, 19640,01 fmA
589A hangonyi erdőbirtokossági társulat iratai1957-19620,01 fmA
590A mályinkai erdőbirtokossági társulat iratai1929, 1957-19630,05 fmA
591A nagybarcai erdőbirtokossági társulat iratai1960-19630,02 fmA
592A sajóbábonyi erdőbirtokossági társulat iratai1957-19640,01 fmA
593A sajóvelezdi erdőbirtokossági társulat iratai1862-19600,07 fmA
594A serényfalvai erdőbirtokossági társulat iratai19570,01 fmA
595A szini erdőbirtokossági társulat iratai1900-19590,03 fmA
596A szőlősardói erdőbirtokossági társulat iratai1960-19640,01 fmA
597A tardonai erdőbirtokossági társulat iratai1904-19630,07 fmA
598A varbói erdőbirtokossági társulat iratai1949-19640,01 fmA
599Az Amadévári Erdőbirtokossági Társulat, Telkibánya iratai1948-19590,38 fmS
600Zempléni községi erdőbirtokossági iratok levéltári gyűjteménye(1929) 1957-1964 0,06 fmS
621A sátai közbirtokossági társulat iratai19570,01 fmA
622Zemplén vármegyei közbirtokosságokra vonatkozó iratok levéltári gyűjteménye1887-19620,28 fm S
701A Miskolci Kereskedelmi és Iparkamara iratai1884-194990,66 fmK
702A Borsod Vármegyei és Miskolc thj. Városi Vitézi Szék iratai1943-19440,05 fmK
801Az Országos Társadalombiztosító Intézet Sátoraljaújhelyi Kerületi Pénztárának iratai1943-19490,50 fmS
802A Sátoraljaújhelyi Dohánygyár Magyar Királyi Dohányjövedéki Betegségi Biztosító Intézetének iratai1927-19460,27 fmS
1401A MESZÖV Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szövetkezeti Központjának iratai1952-1959 5,10 fmA
1402A Kisiparosok Országos Szervezete (KIOSZ) Körzeti Csoport (1972-ig Járási Helyi Csoport), Sátoraljaújhely iratai1952-19771,00 fmS
1403A Kisiparosok Országos Szervezete (KIOSZ) Helyi Csoportja, Ricse iratai1957-19730,05 fmS
1404A Földművesszövetkezetek Járási Központja (1951-től MESZÖV Járási Kirendeltsége, 1952-1954: Járási Szövetkezetek Szövetsége), Szerencs iratai(1947) 1950-19600,33 fmS
1601Zemplén Vármegye Tűzoltó Szövetségének iratai1941 0,01 fmS
1602A Széphalmi Vízmű Társulat iratai1982-1984, é. n.0,03 fmS
1603 A Bekecsi Vízmű Társulat iratai 1977-1984 0,03 fm S

X. Egyesületek

2Az  MKP Abaúj-Torna Megyei Bizottságának iratai1945-19480,48 fmA
3Az MKP Borsod-Gömör-Kishont Megyei Bizottságának iratai1945-19480,72 fmA
4Az MKP Zemplén Megyei Bizottságanak iratai1945-19480,24 fmA
5Az MKP területi szerveinek levéltári gyűjteménye1945-19480,60 fmA
a) Az MKP Bodrogköz Járási Titkársága (Ricse) és alapszervezeteinek iratai1946-19480,01 fmA
b) Az MKP Sárospatak Járási Titkársága és alapszervezeteinek iratai1946-19480,03 fmA
c) Az MKP Sátoraljaújhely Járási Titkársága és alapszervezeteinek iratai1945-19480,04 fmA
d) Az MKP Szerencs Járási Titkársága és alapszervezeteinek iratai1946-19480,02 fmA
e) Az MKP Tokaj Járási Titkársága és alapszervezeteinek iratai1946-19480,02 fmA
f) Az MKP Abaújszántó Járási Titkársága és alapszervezeteinek iratai1946-19480,03 fmA
g) Az MKP Bódvaszilas Járási Titkársága és alapszervezeteinek iratai1946-19480,02 fmA
h) Az MKP Encs Járási Titkársága és alapszervezeteinek iratai1946-19480,02 fmA
i) Az MKP Gönc Járási Titkársága és alapszervezeteinek iratai1946-19480,02 fmA
j) Az MKP Szikszó Járási Titkársága és alapszervezeteinek iratai1946-19480,03 fmA
k) Az MKP Edelény Járási Titkársága és alapszervezeteinek iratai1946-19480,03 fmA
l) Az MKP Mezőcsát Járási Titkársága és alapszervezeteinek iratai1946-19480,02 fmA
m) Az MKP Mezőkeresztes Járási Titkársága és alapszervezeteinek iratai1946-19480,01 fmA
n) Az MKP Mezőkövesd Járási Titkársága és alapszervezeteinek iratai1946-19480,01 fmA
o) Az MKP Miskolc Járási Titkársága és alapszervezeteinek iratai1946-19480,01 fmA
p) Az MKP Ózd Járási Titkársága és alapszervezeteinek iratai1946-19480,04 fmA
q) Az MKP Putnok Járási Titkársága és alapszervezeteinek iratai1946-19480,01 fmA
r) Az MKP Sajószentpéter Járási Titkársága és alapszervezeteinek iratai1946-19480,02 fmA
s) Az MKP Nagymiskolci Szervezete és alapszervezeteinek iratai1946-19480,04 fmA
t) Az MKP Újdiósgyőri Szervezete (Diósgyőr-Vasgyári Titkársága) és alapszervezeteinek iratai1946-19480,11 fmA
u) Az MKP Ózdi Üzemi Szervezetének iratai1946-19480,02 fmA
v) Az MKP Borsodnádasdi Üzemi Szervezetének iratai1946-19480,02 fmA
z) Az MKP Észak-Magyarországi Kerületi Titkárságának (Miskolci Területi Bizottságának) iratai19450,02 fmA
6A Hazafias Népfront B.-A.-Z. Megyei Bizottságának iratai1957-199013,08 fmA
7A Hazafias Népfront Miskolc Városi Bizottságának iratai1959-19909,47 fmA
8A Hazafias Népfront Sátoraljaújhelyi Járási Bizottságának iratai1958-19761,92 fmA
9A DISZ Borsod Megyei Bizottsága és alsóbb szerveinek iratai1950-19561,56 fmA
10A KISZ Borsod Megyei Bizottsága és alsóbb szerveinek iratai1957-198953,52 fmA
11A Borsod Megyei Úttörő Szövetség iratai 1957-19908,52 fmA
12A Hazafias Népfront Sátoraljaújhelyi Városi Bizottságának iratai(1961) 1963-19907,45 fmA
13A Hazafias Népfront Községi Bizottsága, Rudabányácska (HNF 5. számú Városi Körzeti Bizottsága, Sátoraljaújhely – Rudabányácska 1982, HNF Városi Bizottsága 5. számú Területi Bizottsága, Sátoraljaújhely – Rudabányácska 1983-1984) iratai1973-1982 (1984)0,02 fmS
15A Hazafias Népfront Városi Bizottsága (1984-ig HNF Járási Székhely Nagyközségi Bizottsága), Szerencs iratai1983-19870,02 fmS
51Az Ózdi Munkás Olvasóegylet iratai1884-1949 (1956)1,91 fmK
53Az Ózdi Színpártoló Egyesület iratai1937-19440,12 fmK
54 A Miskolci Vasutas Sport Club (MVSC) iratai1911-19860,60 fmK
55A Miskolci Vasutas Dalegylet iratai1885-19850,48 fmK
56A DVTK Turista Szakosztályának túrakönyve19580,02 fmK
57A Magyar Turista Egyesület Hegyaljai Osztályának iratai1930-19380,05 fmS
58A Magyar Turista Egyesület Ózdi Osztályának iratai1937-19450,02 fmK
60A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat B.-A.-Z. Megyei Szervezetének iratai1954-19600,48 fmA
61Az Abaúj-Torna Vármegyei és Kassai Közművelődési Egyesület iratai19110,01 fmK
62A sátoraljaújhelyi MÁV Alkalmazottak Körének iratai1927-19470,03 fmS
63A Sátoraljaújhelyi Katolikus Olvasókör iratai1900-19360,03 fmS
64A Diósgyőri Vasas Jószerencse Kultúr- és Sportegyesületének iratai19480,01 fmK
65A Felsőmiskolci Műkedvelők Önképző- és Dalkörének iratai(1897) 1928-1939 (1943)0,05 fmK
101A Zemplén Vármegyei Általános Tanítóegyesület iratai1903-19440,02 fmS
102A Miskolci Iparpártoló Szövetség iratai1906-19090,15 fmK
103Abaúj-Torna Vármegye Közjegyzői Egyesületének iratai1907-19420,26 fmK
104A Zemplén Vármegyei Községi és Körjegyzők Egyletének iratai1907-19430,03 fmS
105A Háziipart és Iparoktatást Terjesztő Egylet iratai1875-18960,12 fmK
106Borsod Vármegye és Miskolc Állattenyésztő Egyesületének iratai19470,05 fmK
107Az Ózdi Fortuna Vadásztársaság iratai1912-19250,04 fmK
108A  Városi, Vármegyei és Községi Alkalmazottak Országos Szövetsége (VAOSZ) Helyi Csoportja, Sátoraljaújhely iratai1948-19490,03 fmS
109A Magyar Közalkalmazottak Országos Szabadszakszervezete szerencsi területi csoportjának iratai19490,03 fmS
110Az Észak-Magyarországi Horgász Egyesület iratai1957-19882,05 fmA
111A Gyepesvölgye Vadásztársaság iratai1990-19970,12 fmA
112A Kertbarátok és Kistermelők Miskolc Városi Szövetségének iratai(1947) 1952-19960,26 fmK
113A Borsod-Gömör-Kishont Vármegyei Magyar Kutyafajtákat Tenyésztő Egylet iratai1936-19380,04 fmK
114A Városi, Vármegyei és Községi Alkalmazottak Országos Szövetsége (VAOSZ) Vármegyei Helyi Csoportjának (Vármegyeházi Szakszervezeti Bizottság), Sátoraljaújhely iratai19490,02 fmS
115A Magyar Közalkalmazottak Országos Szabad Szakszervezete Megyeházi Szakszervezeti Bizottsága, Sátoraljaújhely iratai1949-19500,01 fmS
201A Borsod Megyei Honvédegylet iratai1867-19070,03 fmK
202Az Aggteleki Cseppkőbarlang Barlang-gondnokságának iratai1934-19350,07 fmK
203A Lillafüredi Gyógyhelyi Bizottság iratai1932-19420,02 fmK
204Az Ózdi Vöröskereszt Egyesület iratai1933-19440,12 fmK
206A Tulipánkert Szövetség Borsod Vármegyei Osztályának iratai1906-19140,05 fmK
208Az Országos Védegylet Borsodi Fiókegyesületének iratai1843-18480,02 fmK
209A Sátoraljaújhelyi Általános Keresztény Temetkezési Egylet iratai1927-19340,03 fmS
210Az Országos Stefánia Szövetség Ózdi Fiókjának iratai1933-19400,03 fmK
212Az Ózdi Vasgyári Dolgozók Temetkezési Biztosító Segélyegyletének iratai1949-19520,12 fmK
213A Zemplén vármegyei volt alkotmányos tisztviselőket segélyező választmány iratai18620,02 fmS
214A Miskolci Önkéntes Tűzoltó Egylet iratai1874-18840,01 fmK

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.