English |  Magyar  

MSZMP HanggyűjteményMSZMP Hanggyűjtemény
Hangfelvételek a Magyar Szocialista Munkáspárt
megyei vezető testületeinek üléseiről


Hruscsov látogatása a Borsodi Vegyi Kombinátban, 1964. április
A képen dr. Bodnár Ferenc, a megyei pártbizottság első titkára,
dr. Szántó István, a BVK igazgatója, Hruscsov és Kádár János látható.

A Kádár-rendszerben az egyes megyéket az illetékes megyei pártbizottság, kiváltképp annak legfőbb szerve, a végrehajtó bizottság irányította. Üléseiken dőltek el a legfontosabb kérdések, itt került sor a tényleges döntéshozatalra, amely központilag, felülről irányítottan határozta meg a járások, a települések, az intézmények, stb. életét. A megyei pártbizottság általában évenként öt-hatszor ülésezett, a végrehajtó bizottság két-háromhetente. Üléseiket túlnyomó többségben jegyzőkönyvekben, kisebb részben hangszalagokon rögzítették. Ezek a hangfelvételek 1994-ben, az egykori pártarchívum irataival együtt, az MSZMP és jogelőd pártjai Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és miskolci szervezeteinek gyűjteménye részeként kerültek levéltárunk megőrzésébe (XXXV. 133. b,).
Megfelelő eszköz hiányában mindeddig meghallgatásukra nem volt lehetőség, ezért a kutatók számára elérthetetlenek voltak. Értéküket növeli, hogy az ily módon megörökített ülésekről – egy-két kivételtől eltekintve – vagy eleve nem készült jegyzőkönyv, vagy csak kivonatos formában, amelyeken a napirendi pontok, esetleg az előadók és a felszólalók nevei szerepeltek. Ebből következően a felvételek nemcsak elsődleges, de többségükben kizárólagos forrásai is megyetörténetünk egy részének.
2009-ben a Nemzeti Kulturális Alapprogram Levéltári Szakmai Kollégiuma pályázatot hirdetett a magyar történelem levéltári forrásainak kutatására és eredményeinek közzétételére. Nyertes pályázatunk eredményeként digitalizáltattuk a gyűjtemény első, 1958 és 1967 között készült részét. Terveink szerint az 1968 és 1984 közötti felvételek digitalizálására és közzétételére is sor kerül.
A digitalizálás során kiváló minőséget elérni nem lehetett. Az ülések nem megfelelő, hibás rögzítése, valamint az évtizedes tárolás következtében néhány felvétel lejátszhatatlanná, vagy érthetetlenné vált. Épp ezért fontos, hogy a gyűjtemény jelentős részét – még ha minősége kívánni valót is maga után – sikerült megmenteni, és az interneten közzétenni.

Az adatbázis felépítése:

Az MSZMP ülésekről 1958 és 1967 közötti időszakban készült felvételeit a Segédletek között lévő Digitális levéltárban találjuk meg. Az ülések dátum szerinti listájában láthatóvá válnak a napirendi pontok, az ülésen készült felvételek száma és mérete. A megnyitott ülésen készült felvételek közül kiválasztva egy példányt, elérhetővé válnak az adott hangfájlon szereplő napirendi pont(ok), az előadó(k) hozzászóló(k) neve és beosztása, a felszólalás kezdete és vége, a fájl mérete, valamint itt van lehetőség a felvétel letöltésére is.

Technikai információk:

A hanganyagot nagy terjedelmére való tekintettel MP3 (128kb/s 44,1Khz) formátumba tömörítve tettük letölthetővé. A fájlok nagy méretéből adódóan előfordulhat, hogy bizonyos lejátszó programok nem tudnak másodpercre pontosan a leírásban feltüntetett helyre ugrani. A felvételek kezeléséhez a honlapunkról letölthető, és ingyenesen használható VLC media playert ajánljuk. A lejátszó futása közben a Ctrl+t billentyű lenyomásával felugró ablakban megadható a lejátszás kezdete másodperc pontossággal, így a leírásban szereplő előadó felszólalását könnyedén megtalálhatjuk. A bővített beállítások megjelenítésével lehetőségünk van a hangszínek szabályozására, egyéni igényeinknek és technikai eszközeinknek megfelelő finomhangolásra.

A leírásokban található jelölések:

N. N. – Név nélkül
00:00-15:21 – Az adott személy beszédének kezdete és vége (perc:másodperc-perc:másodperc).


A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.