English |  Magyar  

ÜgyfélszolgálatÜgyfélszolgálat
Ügyfélszolgálat - általános információk

Tájékoztatjuk a Magyarországon lakó magyar állampolgárságú ügyfeleinket, hogy a többször módosított 1990. évi XCIII. tv. (illetéktörvény) értelmében 2012. január 1-től az alábbi illetékek fizetendők:

• eljárási illeték 3000.- Ft értékű illetékbélyegben
• hiteles másolat illetéke: oldalanként 200.- Ft, de legkevesebb 2000.- Ft

Az igazolás illetékmentes:

• ha a kérelmet benyújtó az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 5. §-a értelmében személyes illetékmentességben részesül,
• ha a kérelem az illetékekről szóló idézett tv. 33. §-a értelmében tárgyi illetékmentességben részesül.

Külföldi ügyfeleinkre vonatkozik a többszörösen módosított 1990. évi XCIII. tv. VII. fejezetének 3. pontja, amely rendelkezik a külföldre történő másolatok küldésének módjáról. A törvény 35. §. (2) bekezdése rögzíti, hogy a külképviseleti szerv szedi be az illetéket. A levéltár külügyi úton juttatja el a kérelmezőnek az igazolást.

Igazolást, másolatot a levéltár a felek írásbeli kérésére ad ki. Harmadik személynek csak meghatalmazás ellenében adható ki igazolás. Magánügyfélnek minősülnek az ügyvédek és a közjegyzők is.

A kérelmező birtokában lévő iratok, az erre való hivatkozás, vagy a fénymásolat becsatolása, illetve az egyéb ismert adatok közlése segíthetik az ügy levéltári intézését.

Ügyfeleink telefonon, levélben, személyesen és e-mailen fordulhatnak tájékoztatásért ügyfélszolgálatunkhoz.

Letölthető dokumentum: Nyomtatvany.pdf

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.