English |  Magyar  

Hangfelvételek a MSZMP megyei vezető testületeinek üléseiről
 Admin  2010.05.04
Hangfelvételek a Magyar Szocialista Munkáspárt
megyei vezető testületeinek üléseiről


Hruscsov látogatása a Borsodi Vegyi Kombinátban, 1964. április
A képen dr. Bodnár Ferenc, a megyei pártbizottság első titkára,
dr. Szántó István, a BVK igazgatója, Hruscsov és Kádár János látható.

A Kádár-rendszerben az egyes megyéket az illetékes megyei pártbizottság, kiváltképp annak legfőbb szerve, a végrehajtó bizottság irányította. Üléseiken dőltek el a legfontosabb kérdések, itt került sor a tényleges döntéshozatalra, amely központilag, felülről irányítottan határozta meg a járások, a települések, az intézmények, stb. életét. A megyei pártbizottság általában évenként öt-hatszor ülésezett, a végrehajtó bizottság két-háromhetente. Üléseiket túlnyomó többségben jegyzőkönyvekben, kisebb részben hangszalagokon rögzítették. Ezek a hangfelvételek 1994-ben, az egykori pártarchívum irataival együtt, az MSZMP és jogelőd pártjai Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és miskolci szervezeteinek gyűjteménye részeként kerültek levéltárunk megőrzésébe (XXXV. 133. b,).

Tovább...

  Nyomtatóbarát változat   Hír létrehozása pdf formátumban  
HírkategóriákHírkategóriák

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.