English |  Magyar  

Levéltári kalauz
 Admin  2010.01.14
Leváltári kalauzSegédleteink között mostantól megtalálható az Oláh Tamás által összeállított Zemplén Levéltára Sátoraljaújhely című kötet amelynek témája a Sátoraljaújhelyi Fióklevéltár iratainak és történetének ismertetése.
"A sátoraljaújhelyi levéltár története évszázadok óta összefonódott a zempléni táj és a megye egykori székhelyének, Sátoraljaújhelynek történetével.
Zemplénben mindig nagy becsben tartották a levéltárat, ezt támasztja alá Kazinczy Ferenc egyik 1812-ben írott levele, melyben idézi gr. Esterházy József főispánt, aki így nyilatkozott az Archívumról: „Ő. Excellentiája az Archívumról beszéllt, ’s azt mondta, hogy a’ Vármegyének legféltőbb kincse”. Ennek a kincsestárnak a bemutatására vállalkozik levéltár-ismertetőnk, amely szeretné bemutatni intézményünk történetét, értékeit minél szélesebb körben."

Tovább...

  Nyomtatóbarát változat   Hír létrehozása pdf formátumban  
HírkategóriákHírkategóriák

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.