English |  Magyar  

Akciós kiadványok
 Admin  2014.05.15
Megvásárolható kiadványaink - most akciós áron!
Akciós ár
Acta Archivistica sorozat

Hőgye István: Tudósok, művészek levelei Zemplén Levéltárában (Acta Archivistica 1.) 300 Ft
Árva Ferenc-Rózsa György Gyula: Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc dokumentumai a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltárban (Acta Archivistica 4.) 300 Ft
Rásó József: 1956 dokumentumai Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltárban (Acta Archivistica 5.) 300 Ft
G. Jakó Mariann-Hőgye István: Választási dokumentumok a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltárban 1848-1948 (Acta Archivistica 6.) 300 Ft
Dobrossy István-G. Jakó Mariann: A gazdasági élet dokumentumai a Miskolci Kereskedelmi és Iparkamara irataiban (Acta Archivistica 7.) 300 Ft
Borsod-Abaúj-Zemplén megye Levéltári Évkönyvei sorozat

Csorba Csaba: Borsod-Abaúj-Zemplén Levéltári Évkönyve VI. 300 Ft
Dobrossy István: Borsod-Abaúj-Zemplén Levéltári Évkönyve VII. 300 Ft
Dobrossy István: Borsod-Abaúj-Zemplén Levéltári Évkönyve VIII. 300 Ft
Dobrossy István: Borsod-Abaúj-Zemplén Levéltári Évkönyve IX. 300 Ft
Dobrossy István: Borsod-Abaúj-Zemplén Levéltári Évkönyve X. 400 Ft
Dobrossy István: Borsod-Abaúj-Zemplén Levéltári Évkönyve XI. 400 Ft
Dobrossy István: Borsod-Abaúj-Zemplén Levéltári Évkönyve XII-XIII. 400 Ft
G. Jakó Mariann-Veres László-Viga Gyula: Borsod-Abaúj-Zemplén Levéltári Évkönyve XIV. 400 Ft
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Levéltári füzetek sorozat

Hőgye István-Seresné Szegőfi Anna-Tóth Péter: Borsod-Abaúj-Zemplén megye történeti helységnévtára 1870-1983 (Levéltári füzetek 16-18) 300 Ft
Tóth Péter: A miskolci Kötelkönyv (Levéltári füzetek 22.) 200 Ft
Tihanyi Endre: Kapitalizmuskori pecsétnyomók a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltárban (Levéltári füzetek 24.) 200 Ft
Hőgye István: Kazinczy Ferenc és családjára vonatkozó iratok, dokumentumok Zemplén Vármegye Levéltárában (Levéltári füzetek 30.) 200 Ft
Csorba Csaba: Abaúj - Torna vármegye katonai leírása: 1780-as évek (Levéltári füzetek 33.) 200 Ft
Csorba Csaba: Gömör vármegye katonai leírása: 1780-as évek (Levéltári füzetel 34.) 200 Ft
Tóth Péter: Gömör vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1. 1571-1579 (Levéltári füzetek 35.) 300 Ft
Faragó Tamás: Miskolc 18-19. századi történetének ajánlott irodalma (Levéltári füzetek 37.) 200 Ft
Hideg Ágnes: Borsodi földrajzi évkönyv - Repertórium (Levéltári füzetek 38.) 300 Ft
Kárpáti Béla: Miskolc várostörténeti kalendáriuma 1300-1960 (Levéltári füzetek 39.) 350 Ft
Tóth Péter: Zemplén vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái II. 1561-1563 (Levéltári füzetek 40.) 400 Ft
Barsi János: Borsod vármegye közgyűléseinek regesztái I. 1577-1578 (Levéltári füzetek 41.) 300 Ft
Holopcev Péter-Irha Melinda: Eltanácsoltak: Miskolc-Hortobágy 1952-1953 (Levéltári füzetek 42.) 400 Ft
Tóth Péter: Két tanulmány és válogatott források Szirma történetéhez (Levéltári füzetek 43.) 400 Ft
Bodnár Tamás: Borsod vármegye adózása a török korban (Levéltári füzetek 44.) 400 Ft
Kis József: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 1956 : Sátoraljaújhely és a Szerencsi Járás (Levéltári füzetek 46.) 400 Ft
Kis József: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 1956 : Abaújszántói, Edelényi és Encsi Járás (Levéltári füzetek 47.) 400 Ft
Tóth Péter: A Mária Terézia-kori úrbérrendezés kilenc kérdőpontos vizsgálatai. Gömör vármegye, 1771. (Levéltári füzetek 48.) 600 Ft
Szegőfi Anna-G. Jakó Mariann: Borsod megyei egyesületek adattára (Levéltári füzetek 50.) 600 Ft
Tóth Péter: Borsod vármegye közgyűlési és törvényszéki jegyzőkönyvei (Levéltári füzetek 51.) 600 Ft
Tóth Péter: Gömör vármegye közgyűlési és törvényszéki jegyzőkönyvei 2. 1580-1587 (Levéltári füzetek 52.) 500 Ft
Miskolc írásban és képekben sorozat

Dobrossy István: Miskolc írásban és képekben 3. 400 Ft
Dobrossy István: Miskolc írásban és képekben 4. 400 Ft
Dobrossy István: Miskolc írásban és képekben 8. 400 Ft
Dobrossy István: Miskolc írásban és képekben 9. 400 Ft
Dobrossy István: Miskolc írásban és képekben 10. 400 Ft
Miskolc története sorozat

Dobrossy István: Miskolc története I. A kezdetektől 1526-ig 1 000 Ft
Dobrossy István: Miskolc története II. 1526-1702-ig 1 000 Ft
Dobrossy István: Miskolc története III/1. III/2. 1702-1847-ig 2 000 Ft
Dobrossy István: Miskolc története IV/1. IV/2. 1848-1918-ig 2 500 Ft
Tanulmányok Diósgyőr történetéhez sorozat

Balázs József: Egyházak és iskolák Diósgyőrben (Tanulmányok Diósgyőr történetéhez 3.) 350 Ft
Marosváry László: A Diósgyőri Hengerművek története (Tanulmányok Diósgyőr történetéhez 5.) 350 Ft
Czeglédy Ilona-Lovász Emese: Élet a diósgyőri várban (Tanulmányok Diósgyőr történetéhez 7.) 350 Ft
Dobrossy István-Viga Gyula : A pálosok építészeti és művelődéstörténeti emlékei Borsodban (Tanulmányok Diósgyőr történetéhez 8.) 350 Ft
Dobrossy István: Baán István emlékkönyv; A Diósgyőri Vas – és Acélgyár (LKM) története 1944-1988 (Tanulmányok Diósgyőr történetéhez 10.) 350 Ft
Kováts György: A diósgyőr-vasgyári művelődés története (1885-1965) (Tanulmányok Diósgyőr történetéhez 11.) 250 Ft
Porkoláb László: Források Diósgyőr-Vasgyár történetéhez 1770-1919 (Tanulmányok Diósgyőr történetéhez 12.) 400 Ft
Boros Árpád: Események és tények a diósgyőri kohászat életéből, 1770-2003 (Tanulmányok Diósgyőr történetéhez 14.) 400 Ft
Sorozaton kívüli kiadványok

Pestovics János: A földtulajdonlás története Borsod megyében I. 300 Ft
Pestovics János: A földtulajdonlás története Borsod megyében II. 300 Ft
Tóth Péter: A lengyel királyi kancellária Libri Legationum sorozatának magyar vonatkozású iratai: 1526-1541 300 Ft
Tóth Péter: A Mária Terézia-kori úrbérrendezés kilenc kérdőpontos vizsgálatai. Borsod vármegye, 1770. 200 Ft
Dobrossy István: A miskolci ortodox templom és sírkertje 900 Ft
Bánkuti Imre: A Rákóczi-szabadságharc történetének dokumentumai 1705. 200 Ft
Dobrossy István: A Rákóczi szabadságharc dokumentumai: Abaúj-Torna, Borsod, Gömör-Kishont és Zemplén vármegyékből, 1703-1704 400 Ft
Bánkúti Imre: A Rákóczi szabadságharc dokumentumai: Abaúj-Torna, Borsod, Gömör-Kishont, és Zemplén megyékből, 1705-1707 500 Ft
Bánkúti Imre: A Rákóczi szabadságharc dokumentumai: Abaúj-Torna, Borsod, Gömör-Kishont, és Zemplén megyékből, 1708-1709 500 Ft
Bánkúti Imre: A Rákóczi-szabadságharc dokumentumai : Abaúj-Torna, Borsod, Gömör-Kishont és Zemplén megyékből, 1710-1711 500 Ft
Rácz Imre: Adács: A római katolikus templom, a plébánia és a népoktatás története 200 Ft
Hörcsik Richárd: A Sárospataki Református Kollégium gazdaságtörténete, 1800-1919 300 Ft
Hideg Ágnes: A történelmi és régészeti közlemények repertóriuma 1926-1928 200 Ft
Seresné Szegőfi Anna: Adalékok Miskolc város közlekedésének történetéhez 200 Ft
Somorjai Lehel: Borsod-Abaúj-Zemplén megye hon- és népismerete. Tanári segédkönyv 400 Ft
Pesti Frigyes: Borsod vármegye leírása 1864-ben 200 Ft
Ringer Árpád: Emberelődök nyomában. Az őskor emlékei Északkelet-Magyarországon 900 Ft
Dobrossy István: Fából és deszkából. A miskolci Deszkatemplom 500 Ft
Oláh Tamás: Kossuth Lajos és Zemplén vármegye 800 Ft
Barsi János: Magyarország történeti helységnévtára: Abaúj-Torna 200 Ft
Barsi János: Magyarország történeti helységnévtára: Borsod 200 Ft
Barsi János: Magyarország történeti helységnévtára: Zemplén I-II. 200 Ft
Dobrossy István: Mikrotörténelem: Vívmányok és korlátok 400 Ft
Dobrossy István: Miskolc a millecentenárium évében I. 300 Ft
Dobrossy István: Miskolc a millecentenárium évében II. 300 Ft
Dobrossy István: Miskolc az ezredfordulón 800 Ft
Dobrossy István – Fazekas Csaba: Miskolc – segédkönyv a város megismeréséhez általános és középiskolák részére 500 Ft
Nagy Károly-Seresné dr. Szegőfi Anna-Tót h Péter: Régi históriák: Ózd és környéke múltjának írott forrásai (Ózdi honismereti közlemények 4.) 400 Ft
Dobrossy István: Református templom és temető a miskolci Avason 200 Ft
Balassa István: Sárospatak történeti helyrajza a XVI-XX. században 200 Ft
Dobrossy István: Szűcs Sámuel naplói 1-2 900 Ft
Bencsik János: Tokaj társadalma a tárgyak tükrében, 1774-1849 200 Ft
Oláh Tamás: Zemplén levéltára : Sátoraljaújhely 300 Ft
Tóth Péter: Zemplén vármegye közgyűlési jegyzőkönyvei I. 300 Ft
Erdmann Gyula: Zemplén vármegye reformellenzéke 1830-1836 200 Ft
Hőgye István: Zempléni históriák 400 Ft






  Nyomtatóbarát változat   Hír létrehozása pdf formátumban  

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.