English |  Magyar  

II. Rákóczi Ferenc tartózkodási helyei
 Admin  2011.02.14
Rákóczi év 2011.

II. Rákóczi Ferenc tartózkodási helyeinek jegyzéke
és térképi megjelenítése


A Rákóczi-szabadságharc 300. évfordulójának záró éve jó alkalmat kínál a korszakkal foglalkozó tudományos és honismereti munkák, dolgozatok készítésére, valamint a különböző megemlékezések tartására.
Ehhez kívánunk segédletet nyújtani II. Rákóczi Ferenc tartózkodási helyeinek jegyzékével, valamint térképi megjelenítésével, amely a kutatók és az érdeklődő nagyközönség számára is egyaránt hasznos lehet. A Nagyságos Fejedelem tartózkodási helyeit az irodalomjegyzékben szereplő művek alapján állítottuk össze.

A helységeket országonként, ABC-rendben soroljuk fel. A települések neve után az érseki és püspöki városi, kamarai városi, mezővárosi és szabad királyi városi jogállást is feltüntetjük, valamint szerepel az is, ha volt a településen Rákóczi korában vár. Zárójelben találhatóak a települések névváltozatai. Itt első helyen, amennyiben voltak ilyenek, a magyar névváltozatok találhatóak, ezt követik a latin, német, román, ruszin, szerb, szlovák, horvát, stb. névalakok, illetve ahol fellelhető, a települések mai elnevezései. A történelmi Magyarország települései esetében feltüntettük, hogy mely vármegyékhez, kiváltságos kerületekhez tartoztak Rákóczi korában, illetve ma melyik magyarországi megyéhez, az elcsatolt települések esetében pedig mely országhoz tartoznak.

A Magyar Királyság és az Erdélyi Fejedelemség területe mellett a jegyzék tartalmazza azokat a fontosabb európai és törökországi tartózkodási helyeket, ahol a fejedelem élete során megfordult. (Itt is megpróbáltuk a korabeli és a mai településneveket megállapítani, valamint azt, hogy ma melyik országhoz tartozik az illető település, a Lengyel-Litván Nemesi Köztársaság területén található településeknél pedig megpróbáltuk rekonstruálni, hogy az érintett település a 17-18. század folyamán melyik vajdaság területén feküdt.)Tanácsok a segédletek használatához

A pdf formátumú jegyzék gyors és problémamentes megtekintéséhez Firefox böngészőt és Foxit Readert használjunk. A dokumentumban való tájékozódást segítik a bal oldalt található cimkék, melyek országonként tagolják azt. Hasznos funkciója a pfd olvasónak még a szöveges keresés amit a Ctrl+F billentyűk lenyomásával hívhatunk meg. Kereshetünk településnevekre, régiónevekre, névváltozatokra, vagy konkrétan sorszám szerint is.

A 412 helységet Google Térképen is megjeleníthetővé tettük. Országonként különböző színű jelölőket használva a jobb átláthatóság érdekében. Az egy egységbe tartozó, de külön kezelhető régiókat a jelölőben lévő fekete pont különbözteti meg egymástól (Német-Római Birodalom, Habsburg örökös tartományok). A térkép honlapunkon is nagyítható és navigálható, de ajánlott az alatta lévő linken új böngészőablakban megnyitni, mert így a nagyobb méret mellett további funkciók is elérhetővé válnak. Lassabb számítógéppel és interneteléréssel több időbe telik, amíg minden pont felkerül az alkalmazásba.

A térkép mellett bal oldalt található a görgethető helységlista, aminek tartalma megegyezik a pdf dokumentummal. Az országok sorrendje fordított a jegyzékhez képest, adott országon belül ABC sorrendben listázottak. Mivel a nagyszámú jelölő pozíciójának kiszámítása nagyítás és navigálás közben igen nagy feladat, a kisebb terhelés érdekében két részre van osztva. Az elsőben az angliai Hulltól a Magyar Királyság Kövesd településéig (A-K) listáz, a második részben pedig a Magyar Királyság Krakován településétől az Erdélyi Fejedelemség Zsibó helységéig (K- Zs) listáz.

A két lista közötti váltást a görgetősáv alján található nyilakkal lehet végrehajtani. A kiválasztott lista kereshető a Ctrl+F billentyű lenyomásával. A talált elemet kiemeli, rákattintva a térképen fókuszba kerül, felugrik az adatlapja és nagyításkor folyamatosan az adott ponthoz közelít. A jobb felső sarokban további funkciókat találunk. A kiválasztott helyről készült fotókat nézhetünk, olvashatunk Wikipédia cikkeket, amelyekből helytörténeti ismereteinket gyarapíthatjuk, válthatunk Térkép, Műhold, Föld nézetek között. Az utóbbi 3D-s nézethet szükséges a Google Föld alkalmazás telepítése.
Ha segítségre van szüksége, észrevétele, véleménye van - e-mail - címünkön jelezze felénk.
Kellemes időtöltést kívánunk.
Irodalom:
 • Bak Borbála: Magyarország történeti topográfiája. A honfoglalástól 1950-ig (História Könyvtár. 9/I-II. Szerkesztő: Glatz Ferenc.) História – MTA TTI, Budapest, 1997.
 • Bánkúti Imre: A szatmári béke. (Sorsdöntő történelmi napok 6. Szerkeszti: Szakály Ferenc) Akadémiai Kiadó. Bp., 1981.
 • Borsod-Abaúj-Zemplén megye Történeti Helységnévtára 1870-1983. Összeállította: Hőgye István, Seresné Szegőfi Anna, Tóth Péter. (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltári Füzetek 16-18.) Miskolc, 1983.
 • Gebei Sándor: Az erdélyi fejedelmek és a lengyel királyválasztások. Belvedere Meridionale. Szeged, 2007.
 • Gebei Sándor: II. Rákóczi Ferenc és lengyelországi támogatói (1701-1703). In: A Rákóczi-szabadságharc és Közép-Európa II. Tanulmányok a Rákóczi-szabadságharc kezdetének 300. évfordulójára. Szerk.: Tamás Edit. Sárospatak, 2003. 97-116. pp.
 • Jeney-Tóth Annamária: Míves emberek a kincses Kolozsvárott. Iparostársadalom a 17. századi Kolozsváron. (Erdélyi Múzeum-Egyesület – Erdélyi Tudományos Füzetek 247.) Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2004.
 • Köpeczi Béla: II. Rákóczi Ferenc külpolitikája. Budapest, 2002.
 • Köpeczi Béla – R. Várkonyi Ágnes: II. Rákóczi Ferenc. (Millenniumi magyar történelem. Életrajzok. Sorozatszerk.: Gyurgyák János, Pótó János.) Osiris, Bp., 2004.
 • Köpeczi Béla – R. Várkonyi Ágnes: Rákóczi tükör I. Naplók, jelentések, emlékiratok a Rákóczi-szabadságharcról. (Millenniumi magyar történelem. Források. Sorozatszerkesztő: Gyurgyák János, Pótó János.) Osiris, Budapest, 2004.
 • A magyar településhálózat területszervezési változásai 1945 és 1990 között. Összeállította és a bevezetőt írta Petrikné Vámos Ida. (A Magyar Országos Levéltár kiadványai. Levéltári módszertani és oktatási füzetek. 1. sz.) Budapest 1996.
 • Markó Árpád: II. Rákóczi Ferenc csatái. Válogatott tanulmányok. Sajtó alá rendezte: Mészáros Kálmán. Nap Kiadó. Budapest, 2003.
 • Nemes Lajos: Eger város önkormányzata 1687-1848. (Tanulmányok Heves megye történetéből 16.) Eger, 2001.
 • F. W. Putzger – E. Bruckmüller: Historischer Weltatlas. Wien, 2000.
 • II. Rákóczi Ferenc ezertizenkét napja. Beniczky Gáspár fejedelmi titkár diáriuma 1707–1710. (Rákóczi Források. Sorozatszerk.: Mészáros Kálmán). Sajtó alá rendezte, az előszót és a jegyzeteket írta: Bánkuti Imre. Bp., 2005.
 • II. Rákóczi Ferenc fejedelem Emlékiratai a magyarországi háborúról, 1703-tól annak végéig. Fordította: Vas István. A tanulmányt és a jegyzeteket írta: Köpeczi Béla. (Archívum Rákóczianum. III. osztály: Írók. II. Rákóczi Ferenc művei I.) Budapest, 1978.
 • Rákóczi Ferenc: Vallomások. Fordította: Szepes Erika. Alexandra, Budapest, é. n. [2003]
 • Repertorium locorum objectorumque in XII. tabulis Mappae regnorum Hungariae, Slavoniae, Croatiae et confiniorum militarium Magni item Principatus Transylvaniae occurentium, quas aeri incisas vulgavit Joannes Lipszky de Szedlicsna, regiminis caesario regii equestris Hungarici lib:[eri] bar:[onis] Frimont supremus vigiliarum praefectus. Secundum varias in his Provinciis usu receptas denominationes ab eodem Auctore elaboratum. Budae, Typis regiae Universitatis Pestanae 1808.
 • R. Várkonyi Ágnes: Zrínyi Ilona „Európa legbátrabb asszonya”. Bp., 2008.
 • Trócsányi Zsolt: Erdély központi kormányzata 1540-1690. (A Magyar Országos Levéltár kiadványai III. Hatóság- és hivataltörténet 6.) Akadémiai Kiadó, Budapest, 1980.
 • Wielki Atlas Historyczny. Szerkesztette: Elizabetha Olczak – Julia Tazbir. Demart, Warszawa, 2006.
 • Wikipédia – A szabad enciklopédia. - link -

  Nyomtatóbarát változat   Hír létrehozása pdf formátumban  

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.