English |  Magyar  

A Tapolcai apátság és a Miskolc nemzetség első említése.
 Admin  2009.06.04
A Tapolcai apátság és a Miskolc nemzetség első említése 1219.A Váradi Regestrum az 1219. évből, a 41. § alatt a következő istenítéletről ad beszámolót: „A nyíri izmaeliták által vádlott vámosi és tapolcai jobbágyok tisztázzák magukat: Illés és Péntök nyíri szaracénusok kezet fogva több másokkal rablásról vádlották Márton ispán vámusi jobbágyait … nem különben a Bors – Miskolci had tapolcai monostorának tapolcai jobbágyait …”
A rövidke bejegyzésnek azért nagy a jelentősége, mert először említi írásban a Miskolc nemzetséget, illetve az általuk alapított tapolcai monostort. Györffy György feltételezi, hogy Miskolc és leszármazottai István király után telepedtek meg ezen a területen. A kolostor alapításának ideje szintén tág határok között mozog. Mint a fentiekből kiderül 1219.-et megelőzően építették. Ugyanakkor az sem ismert mikor alapította a nemzetség az Árpád-korban a nevét viselő Miskolc települést.  Nyomtatóbarát változat   Hír létrehozása pdf formátumban  

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.