English |  Magyar  

Járásbíróságból Fióklevéltár…
 Admin  2009.05.07
Járásbíróságból Fióklevéltár…A település, Mezőcsát egyik legpatinásabb épületét Jablonszky Ferenc budapesti műépítész tervezte. Az ő nevéhez fűződik többek között a beregszászi törvényszék terve is. Az építtetésre irányuló versenytárgyalást 1911. január 16-án a Miskolci Királyi Törvényszéknél tartották meg. A versenytárgyalásra 15 ajánlat érkezett az ország különböző városaiból (pl. Pécs, Budapest, Miskolc, Sajószentpéter, Tállya, Brassó). A jelentkezők közül Feldmann Mór miskolci építőmester, kőművesmester, építővállalkozó ajánlatát fogadták el. Ő a költségvetési tervezetében 151.853 korona 59 fillér összegért vállalta az új járásbíróság és fogház felépítését. Az építkezés végül 164.395 korona 04 fillérbe került. A vállalkozóval a Magyar Államkincstár kötött szerződést a járásbíróság felépítésére. A munkálatok 1911. május 26-án kezdődtek, és 1912. június 24-én fejeződtek be. Jelenlegi funkcióját: a levéltári iratok őrzését, rendezését és kutatását 1985 óta tölti be. Érdekesség, hogy a Miskolci Pénzügyigazgatóság épületét szinte ugyanabban az időben alkotta Feldmann Mór, mint a Mezőcsáti Járásbíróságot – és a Megyei Levéltár Központja, illetve a Mezőcsáti Fióklevéltár is az általa kivitelezett épületben folytatja működését.
  Nyomtatóbarát változat   Hír létrehozása pdf formátumban  

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.