English |  Magyar  

Tatárjárás (Muhi csata 1241. április 11.)
 Admin  2009.04.08
Tatárjárás (Muhi csata 1241. április 11.)Az árpádkori történelmünk egyik legsúlyosabb időszakának kezdete. A Batu kán vezette mongol fősereg 1241 kora tavaszán tört be a Vereckei-hágón és győzte le egyetlen rohammal a gyepűt védő Tomaj nembeli Dénes nádor csapatait. Az ország közepéig gyorsan előrenyomuló előcsapatok végig pusztították a Bodrog-, a Tisza- és a Sajó-mentét. A kán vezette fősereg április elején érte el a Sajót Köröm és Sajóhídvég térségében. IV. Béla seregei a Sajó innenső oldalán vertek tábort. Az előcsatározások után április 11-én került sor a végső összecsapásra, amelynek során – mint közismert – Batu seregei döntő győzelmet arattak. A király elmenekült (a néphagyomány szerint útja a Bükkön és a tornai erdőségen keresztül vezetett). A tatárok szokásuk szerint üldözőbe vették a menekülő királyt. Időközben a lengyel seregeket legyőző, Krakkót is megostromló tatár csapatok is betörtek az országba észak felől, így téve teljessé területünkön a pusztítást, hiszen útjuk Abaújon, Gömörön és Borsodon keresztül vezetett az ország szíve felé.

  Nyomtatóbarát változat   Hír létrehozása pdf formátumban  

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.