English |  Magyar  

Az OSA Archívum 1956-os gyűjteményei.
 Admin  2009.10.22
Az OSA Archivum

Az OSA Archivum a budapesti Közép-Európai Egyetemen működő kutatási és kulturális intézmény, a közelmúlt és a jelenkor világtörténelmének egyik legjelentősebb sajtóarchívuma és audiovizuális gyűjteménye. Fontos kutatóhely mindazon történészek, jogászok, szociológusok, gazdaság- és társadalomkutatók, ökológusok, emberi jogokkal foglalkozó kutatók és egyetemi hallgatók számára, akiket a jelenben is nyomon követhető jelenségek, fejlemények közvetlen történeti előzménye, a máig ható folyamatok előtörténete is foglalkoztat.

Az OSA Archívum 1956-os gyűjteményei:


  Nyomtatóbarát változat   Hír létrehozása pdf formátumban  
„Újheli Feketekönyv”
 Admin  2009.10.06
„Újheli Feketekönyv”
Ez alkalommal Zemplén Levéltárának számos kincse közül egy figyelmet érdemlő ritkaságot mutatunk be.
Péter Sándor festőművész 1933-ban készítette azt a karikatúra albumot, amelyben Sátoraljaújhely megyei város jellegzetes alakjait örökítette meg. Az utcaseprőtől a kereskedőkön, vendéglősökön, városi és vármegyei tisztviselőkön, újságírókon, tanárokon, papokon át a polgármesterig mind megjelennek a vízfestékkel színezett, 120 figurát ábrázoló, az idők során kissé megsárgult lapokon. Az album az alkotó nővérének, Péter Erzsébetnek a hagyatékából került őrizetünkbe néhány évtizede.
Péter Sándor Bereg vármegyében, a ma Munkácshoz tartozó Őrhegyalján született 1908. október 31-én, édesapja Péter Gyula Zoltán, édesanyja Fogarassy Etelka. A család 1918-ban költözött Sátoraljaújhelybe, feltehetően édesapját, aki pénzügyőri biztos volt, a Sátoraljaújhelyi Pénzügyigazgatósághoz helyezték. Iskoláit helyben végezte, a képzőművészeti főiskolát pedig Budapesten. Az 1920-as évek végétől városunkban élt és alkotott. A II. világháború viharaiban tűnt el, 1945. január 26-án a Szovjetunióban, hadifogolytáborban halt meg.
A saját korában már ismert volt és nagy feltűnést keltett az album, 1933-ban a „Zemplén”, 1936-ban a „Zemplénvármegye” című helyi lapokban írnak róla.
Ahogyan korabeli kritikusai már látták: „Rajzaiban élet és erő van, és meglepő karakterizáló készség. Akit egy vidéki város érdekes élete meg tud fogni, annak nagy élményt jelent a karikatúra gyűjtemény”.
Közre adunk egy kis ízelítőt, az 1930-as évek „újheli” hétköznapjaiból…

Tovább...
  Nyomtatóbarát változat   Hír létrehozása pdf formátumban  
A miskolci zsidóságról
 Admin  2009.06.30
A miskolci zsidóság történetére vonatkozó források a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltárban
Általánosan érvényes a levéltári kutatásokra, hogy a szakirodalom megismerése az első lépés, és az előzetes könyvtári tájékozódás különösen ajánlott egy olyan feldolgozottságú téma kapcsán, mint a miskolci zsidóság története (lásd a mellékelt bibliográfiánkat). A levéltárakban nem témák vagy kutatási területek rendszerében sorakoznak a dokumentumok, a „miskolci zsidóság történetére vonatkozó források” feliratú iratcsomókat és köteteket sem találunk a polcokon. Ennek elsődleges oka, hogy a levéltárak – részben a történeti kutatás változékonysága (eltérő célok, módszerek, prioritások, paradigmák) miatt – hagyományosan az eredeti iratképzőkre (intézmények, hivatalok, gazdasági szervek, családok, személyek stb.) tekintettel, azok rendszerében őrzik a maradandó értékű dokumentumokat. A kutatás megkezdésekor tehát alapvető kérdés, hogy a keresett témára vonatkozóan miféle korabeli szervek, intézmények stb. képezhettek iratokat. Természetesen a kutatás ezirányú megtervezésében segítséget nyújtanak a levéltárosok. Előzetesen még annyit, hogy a jelenleg tárgyalt téma ebben a formában túlzottan általános: szakdolgozatíráshoz, elemző tanulmányokhoz ajánlott szorosabban behatárolt alegységekben-részterületekben (például társadalom; kultúra; gazdasági szerep; hitélet stb.), vagy korszakokban gondolkodni.

Tovább...

  Nyomtatóbarát változat   Hír létrehozása pdf formátumban  
Oldal:  1 2 3 ... 15 16 17 18 19 20
HírkategóriákHírkategóriák

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.