English |  Magyar  

Családtörténeti kutatások
 Admin  2009.05.06
Családtörténeti kutatások
Az alábbi tájékoztatót azzal a szándékkal állítottuk össze, hogy segítséget adjunk azoknak az érdeklődőknek, akik családkutatás iránt érdeklődnek, és ehhez használni kívánják a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltárban található forrásokat. Ezek a források igen gazdagok, különösen értékesek az egyházi és állami anyakönyvi másodpéldányok, az iskolai anyakönyvek és a különféle összeírások. Azt azonban hangsúlyoznunk kell, hogy mi, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár dolgozói nem végzünk genealógiai kutatást, ez nem feladatunk. Kötelességünk viszont felvilágosítást adni, tájékoztatni az érdeklődőket arról, hogy milyen, a kutatás témájába vágó forrásokat őrzünk, ezeknek milyen a rendszere és milyen feltételek mellett végezhető a kutatás, de a kutatói munkát Önnek vagy megbízottjának kell elvégezni.

Tovább...

  Nyomtatóbarát változat   Hír létrehozása pdf formátumban  
„Vigyázó szemetek Párisra vessétek!”
 Admin  2009.04.28
„Vigyázó szemetek Párisra vessétek!”Százhúsz éve, 1889-ben a francia főváros már harmadszor adott otthont világkiállításnak. A grandiózus kulturális és kereskedelmi rendezvény egybeesett a nagy francia forradalom száz esztendős jubileumával, Gustave Eiffel emblematikus tornya is az esemény tiszteletére épült. Párizs a felvilágosodás korától kimagasló centruma volt a kontinens tudományos és művészeti életének, nem csoda hát, hogy elődeink intenzív figyelemmel kísérték a modern időket bevezető világkiállítást. Borsod és Gömör-Kishont vármegye mestereinek, üzletembereinek a miskolci Kereskedelmi és Iparkamara volt az érdekképviseleti testülete. Radvány István, a kamara korabeli elnöke jelen volt a világkiállításon: tárgyalt párizsi kollégáival, látogatásáról beszámoltak az ottani lapok, és a francia fővárosban alkotó Munkácsy Mihály otthonában is tiszteletét tette…


  Nyomtatóbarát változat   Hír létrehozása pdf formátumban  
Az 1809-es utolsó nemesi insurrectio
 Admin  2009.04.15
Az 1809-es utolsó nemesi insurrectioA magyar nemesség köztudott, hogy adómentes volt. Ellenben köteles volt vérével adózni, ha Magyarországot ellenséges támadás érte, és a nemességet az uralkodó hadba szólította. Így került sor 1809-ben, a Napóleoni háborúk második felében nemesi felkelésre, amely egyben az utolsó is volt. A kiáltvány, amelyben Napóleon a magyarokhoz fordult nem érte el hatását. Az ellene Győr közelében felsorakozott felkelő sereg képzetlenebb, korszerűtlenebb és kisebb létszámú is volt. Ennek ellenére a közhiedelemmel ellentétben a franciák nehezen érték el a győzelmet, és a nemesi had sem futott szét a vesztes csata után. Levéltárunkban Borsod és Zemplén megyék insurrectios bizottságainak iratait, valamint a felkeléssel kapcsolatos kiadásokról vezetett feljegyzéseket tudják megtekinteni a kutatók.  Nyomtatóbarát változat   Hír létrehozása pdf formátumban  
Oldal:  1 2 3 ... 18 19 20
HírkategóriákHírkategóriák

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.