English |  Magyar  

Kataszteri térképek
 Admin  2009.05.11
Kataszteri térképek

A kataszteri térképek története a 19. századra nyúlik vissza. Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc leverése után a neoabszolutizmus időszakában, 1853-ban kezdik el Magyarországon az országos kataszteri felmérést és térképezést, amelynek célja az volt, hogy a bécsi udvar számára a várható adóbevételekről pontos adatok álljanak rendelkezésre. A kataszteri térképezési munkákat 1867-ig Bécsből, 1867 után a magyar Pénzügyminisztériumból irányították.
A munka első fázisában, 1853-1854-ben német nyelvű térképvázlatok (ún. „Croquis”-k) készültek a településekről. Ezek dűlőnként tüntették fel határuk művelési ágak szerinti területét. A sárga szín a szántót, a zöld a rétet, a sötétszürke az erdőt jelölte, a sárgásfehér az utakat, a fehér vagy halványpiros a belterületet, a rózsaszínű a gyümölcsöst jelölte. A vázlatokhoz áttekintés készült, ahol felsorolták a dűlők nevét, a művelési ágat és a terület betűjelét, amely a térképvázlaton való tájékozódást segítette. Ezen kívül megadták még a művelt és a művelésen kívüli területet holdban és ölben.

Tovább...

  Nyomtatóbarát változat   Hír létrehozása pdf formátumban  
Járásbíróságból Fióklevéltár…
 Admin  2009.05.07
Járásbíróságból Fióklevéltár…A település, Mezőcsát egyik legpatinásabb épületét Jablonszky Ferenc budapesti műépítész tervezte. Az ő nevéhez fűződik többek között a beregszászi törvényszék terve is. Az építtetésre irányuló versenytárgyalást 1911. január 16-án a Miskolci Királyi Törvényszéknél tartották meg. A versenytárgyalásra 15 ajánlat érkezett az ország különböző városaiból (pl. Pécs, Budapest, Miskolc, Sajószentpéter, Tállya, Brassó). A jelentkezők közül Feldmann Mór miskolci építőmester, kőművesmester, építővállalkozó ajánlatát fogadták el. Ő a költségvetési tervezetében 151.853 korona 59 fillér összegért vállalta az új járásbíróság és fogház felépítését. Az építkezés végül 164.395 korona 04 fillérbe került. A vállalkozóval a Magyar Államkincstár kötött szerződést a járásbíróság felépítésére. A munkálatok 1911. május 26-án kezdődtek, és 1912. június 24-én fejeződtek be. Jelenlegi funkcióját: a levéltári iratok őrzését, rendezését és kutatását 1985 óta tölti be. Érdekesség, hogy a Miskolci Pénzügyigazgatóság épületét szinte ugyanabban az időben alkotta Feldmann Mór, mint a Mezőcsáti Járásbíróságot – és a Megyei Levéltár Központja, illetve a Mezőcsáti Fióklevéltár is az általa kivitelezett épületben folytatja működését.
  Nyomtatóbarát változat   Hír létrehozása pdf formátumban  
Családtörténeti kutatások
 Admin  2009.05.06
Családtörténeti kutatások
Az alábbi tájékoztatót azzal a szándékkal állítottuk össze, hogy segítséget adjunk azoknak az érdeklődőknek, akik családkutatás iránt érdeklődnek, és ehhez használni kívánják a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltárban található forrásokat. Ezek a források igen gazdagok, különösen értékesek az egyházi és állami anyakönyvi másodpéldányok, az iskolai anyakönyvek és a különféle összeírások. Azt azonban hangsúlyoznunk kell, hogy mi, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár dolgozói nem végzünk genealógiai kutatást, ez nem feladatunk. Kötelességünk viszont felvilágosítást adni, tájékoztatni az érdeklődőket arról, hogy milyen, a kutatás témájába vágó forrásokat őrzünk, ezeknek milyen a rendszere és milyen feltételek mellett végezhető a kutatás, de a kutatói munkát Önnek vagy megbízottjának kell elvégezni.

Tovább...

  Nyomtatóbarát változat   Hír létrehozása pdf formátumban  
Oldal:  1 2 3 ... 17 18 19 20
HírkategóriákHírkategóriák

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.