English |  Magyar  

A Fortepan gyűjtemény
 Admin  2010.09.29
A Fortepan gyűjtemény


Belépéshez kattintson a képre!


"A Fortepan egy nemlétező archívum. Nevét a váci Forte gyártól kölcsönözte, a háború után így hívták a legelterjedtebb és legnépszerűbb negatív filmet. A gyűjteménynek bár neve van, épülete, vagy számlaszáma nincs, és nem is dolgozik ott senki. A Fortepan 30, vagy 40.000 fényképből áll, igazából sosem számoltuk meg, nem is fontos. Húsz éve kezdtünk fényképeket gyűjteni, vaktában, minden szokatlan részletre rácsodálkozva. Kicsit saját nemlétező emlékeinket kerestük a képeken, gondolom. A legfontosabb gyűjtőterületet – a szó fizikai értelmében – a budapesti lomtalanítások adták, pár száz (ezer?) kilométert biztos sétálgattunk, jórészt negatívokat keresve.
A Fortepanban szereplő fotókról nagyon keveset tudunk, általában nem ismerjük a szerzőt, a szereplőt, de a helyszínt sem. A papírképek némelyikének hátoldalán még szerepel valami – "Történelmi ütközetben a III-B legyőzte a IV-A-t. Góllövők: Lindner, Imreh és Budai", személyes följegyzések, esetleg egy évszám.
A negatívokon jórészt semmilyen adat sincs. Így aztán ebben a gyűjteményben nem lehet keresni, nincsenek kulcsszavak, nevek, vagy helyszínek – talán lesznek egyszer, ha valaki kitalálja és begépeli őket. A Fortepannak eleje van és vége, mint egy regénynek. Az első képek a múlt század fordulójáról származnak, részben meghatározhatatlan évekből, az utolsók a rendszerváltás körüli hónapokból. Vagyis cca 90 év családi, amatőr lenyomatát láthatják itt, erősen válogatott formában. A válogatás során egyetlen szempontot használtunk: csak jó fotókat szeretnénk közölni. Így alakult ki ez a 4973 képből álló sorozat, a maga személyes hangú, érzelmes formájában. A fényképeket megpróbáltuk időrendbe rakni, mégis legyen valamilyen kapaszkodó, rendszerező elv. Többé-kevésbé sikerült is. Négyféle válogatásban láthatóak a kronologikusan futó felvételek. Külön-külön végignézhetőek a szereplők (anya-apa, a szomszéd lány, a plebános), a helyszínek (Vérmező, a jászdózsai kőhíd), a tárgyak (téglakémény, porolórúd, leander), vagy mindez együtt, vagyis a teljes gyűjtemény (ez a legjobb!). A képek alatt futó csúszkával bárki ugrálhat az időben, a manuális gomb használatával pedig akár visszafelé is haladhat – érdemes kipróbálni!
A fotók mind letölthetőek nagyfelbontású változatban is, erre szolgál a Letöltöm gomb. Szeretnénk ha használnák a képeket, másolnák, küldözgetnék, szétvágnák, vagy összeragasztanák, amiért nem kell fizetni, hiszen ezek a képek nem a mieink. Szívesen vesszük, ha egy publikáció alkalmával küldenek nekünk egy üzenetet, vagy egy linket, jó lenne látni a képeket itt-ott, követni a sorsukat. Örülnénk, ha a nyomtatásban közölt képek alá, mellé odaírnák – FOTO: FORTEPAN. Talán lesznek, akik rokonszenveznek a Fortepan minimalista eszközeivel és kissé korszerűtlen stílusával. Esetleg megfordul a fejükben, hogy nekünk adnának néhány képet, vagy negatívot. Ezt szabad! Szívesen veszünk bármit, küldjék el nekünk akár analóg, akár digitális formában.
A többiért nem kezeskedünk." SZEPESSY ÁKOS – TAMÁSI MIKLÓS  Nyomtatóbarát változat   Hír létrehozása pdf formátumban  
Sátoraljaújhelyi Fióklevéltár nyitva tartási ideje
 Admin  2010.09.21
Sátoraljaújhelyi Fióklevéltár nyitva tartási ideje

A B.A.Z. Megyei Levéltár ezúton tájékoztatja a tisztelt kutatókat és ügyfeleket, hogy a Sátoraljaújhelyi Fióklevéltár nyitva tartási ideje az alábbi módon változik 2010 szeptember 27-től:

Hétfő:        8:00 – 12:00
Kedd:         8:00 – 15:30
Szerda:       8:00 – 15:30
Csütörtök:   8:00 – 15:30
Péntek:      8:00 – 12:00


  Nyomtatóbarát változat   Hír létrehozása pdf formátumban  
Állami anyakönyvek kutatására vonatkozó jogszabály változása
 Admin  2010.07.02
Tisztelt Kutatóink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2011. január 1-től új törvény lép hatályba az anyakönyvi eljárásról,
amely a levéltárakban őrzött állami anyakönyvi másodpéldányok kutatására vonatkozó eddigi
szabályokat (gyakorlatot) is megváltoztatja.


2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról

79. § (1) Az 1980. december 31-ig vezetett anyakönyv levéltár által őrzött másodpéldányából történő adattovábbításra – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – az anyakönyvből történő adattovábbítás szabályait kell megfelelően alkalmazni.
(2) A levéltár által őrzött anyakönyvbe bejegyzett adat megismerésére a közlevéltárak-ról szóló törvénynek a közlevéltár anyagában történő kutatásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni, ha az anyakönyvi adat keletkezése óta kilencven év eltelt.

A levéltárak az új jogszabály alapján továbbra is teljesítik az utólagos bejegyzések bevezetését az anyakönyvi másodpéldányokba. A jogszabály alapján anyakönyvi adatnak kell tekinteni bármely tény bejegyzését az anyakönyvbe, akár alap-, akár utólagos bejegyzés formájában. Teljes anyakönyvi kötet tehát csak akkor válik 2011. január 1-től kutathatóvá, ha a hivatkozott rendelkezésben foglalt 90 év védelmi idő a benne szereplő legkésőbbi utólagos bejegyzés keletkezése óta is eltelt. Amennyiben az alapbejegyzés óta a védelmi idő eltelt, de az utólagos bejegyzés óta még nem, akkor az adat megismerése csak olyan másolattal teljesülhet, amely az utólagos bejegyzést nem tartalmazza.
Az állami anyakönyvezés 1895-ben kezdődött, és még a legkorábbi születési és házas-sági anyakönyvekben is nagy valószínűséggel szerepel olyan utólagos bejegyzés (anyakönyvi adat), amely a védelmi időn belül van. Az anyakönyvi kötetek így általában sem eredetiben, sem másolatban nem adhatók a kutatók kezébe az állami anyakönyvezés kezdetétől fogva. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a levéltárak anyakönyvi névmutatókkal nem rendelkeznek, azok kizárólag az anyakönyvvezetőknél találhatók meg. Így a levéltárak a 90 évnél régebbi adatok megismerésére irányuló igénynek általában csak abban az esetben tudnak eleget tenni, ha a kutató, illetve igénylő nagy pontossággal be tudja határolni a keresett anyakönyvi esemény helyét és időpontját. A jogszabály alapján a levéltárak másolatot, kivonatot és tájékoztatást sem adhatnak a védelmi időn belül keletkezett anyakönyvi adatokról. Anyakönyvi kivonat az illetékes anyakönyvvezetőnél igényelhető.

Mivel a változás 2011. január 1-én lép életbe, 2010. december 31-ig az anyakönyvi másodpéldányokban történő kutatásoknál az eddig érvényben lévő gyakorlatot alkalmazzuk.  Nyomtatóbarát változat   Hír létrehozása pdf formátumban  
Oldal:  1 2 3 ... 10 11 12 ... 18 19 20
HírkategóriákHírkategóriák

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.