English |  Magyar  

BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]
15-6BMU99.
Jelzet: BMU 99.
Településnév: Becskeháza
Megye: Abaúj-Torna m. – B.-A.-Z.
Térkép címe: Becskeháza helysége határának proportio szerint való felosztása
Készítette: szerző n.
Dátum: év n. ( 1850-es évek )
Méretarány: 100 bécsi öl = 39 mm
Méret: 96x62 cm

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.