English |  Magyar  

BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]
15-6BMU95.
Jelzet: BMU 95.
Településnév: Bánréve
Megye: Gömör és Kis-Hont m. – B.-A.-Z.
Térkép címe: A bánrévi jobbágy-belső-helyeknek régi és mostani fekvése
Készítette: Lovas Leopold r. földmérő ( régi és újabb térképek alapján )
Dátum: 1828.
Méretarány: 100 bécsi öl = 104 mm
Méret: 49x36 cm

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.