English |  Magyar  

BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]
15-6BMU93.
Jelzet: BMU 93.
Településnév: Bánhorváti
Megye: Borsod m. – B.-A.-Z.
Térkép címe: Bánhorvát helysége határának rendezés utáni térképe
Készítette: Hebrony János mérnök
Dátum: 1866.
Méretarány: 100 bécsi öl = 26 mm
Méret: 103x77 cm

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.