English |  Magyar  

BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]
15-6BMU91.
Jelzet: BMU 91.
Településnév: Bánhorváti
Megye: Borsod m. – B.-A.-Z.
Térkép címe: Bánfalva falu határának tagosítás előtti térképe
Készítette: Kalas Béni mérnök
Dátum: 1860.
Méretarány: 100 bécsi öl = 26 mm
Méret: 119x59 cm

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.