English |  Magyar  

BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]
15-6BMU90.
Jelzet: BMU 90.
Településnév: Balaton
Megye: Borsod m. – He.
Térkép címe: Balaton tagosítás utáni térképe
Készítette: Siskovits Károly mérnök
Dátum: 1873.
Méretarány: 100 bécsi öl = 36 mm
Méret: 120x87 cm

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.