English |  Magyar  

BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]
15-6BMU88.
Jelzet: BMU 88.
Településnév: Balajt
Megye: Borsod m. – B.-A.-Z.
Térkép címe: Balajt helység határának tagosítás előtti térképe
Készítette: Butykay Gyula mérnök
Dátum: 1864.
Méretarány: 100 bécsi öl = 36 mm
Méret: 97x74 cm

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.