English |  Magyar  

BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]
15-6BMU87.
Jelzet: BMU 87.
Településnév: Baktakék
Megye: Abaúj-Torna m. – B.-A.-Z.
Térkép címe: Bakta község belhelyeinek térképe
Készítette: Weimár János mérnök
Dátum: 1869.
Méretarány: 100 bécsi öl = 53 mm
Méret: 58x44 cm

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.