English |  Magyar  

BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]
15-6BMU85.b.
Jelzet: BMU 85/a, b,
Településnév: Baktakék
Megye: Abaúj-Torna m. – B.-A.-Z.
Térkép címe: Bakta helység határában fekvő erdőknek térképe
Készítette: Komjáthy János mérnök
Dátum: 1844.
Méretarány: 100 bécsi öl = 26 mm
Méret: a ) 73x62 cm
b ) 72x62 cm

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.