English |  Magyar  

BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]
15-6BMU742.
Jelzet: BMU 742.
Településnév: Zabar
Megye: Gömör és Kis-Hont m. – B.-A.-Z.
Térkép címe: Zabar helység határának átnézeti s háromszegelési térrajza
Készítette: Somoskeőy Károly mérnök
Dátum: 1857.
Méretarány: 200 bécsi öl = 26 mm
Méret: 58x44 cm

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.