English |  Magyar  

BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]
15-6BMU74.
Jelzet: BMU 74.
Településnév: Arka
Megye: Abaúj-Torna m. – B.-A.-Z.
Térkép címe: Arka helység határainak tagosítás utáni térképe
Készítette: Komjáthy János
Dátum: 1857
Méretarány: 100 bécsi öl = 36 mm
Méret: 144x66 cm

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.