English |  Magyar  

BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]
15-6BMU73.
Jelzet: BMU 73.
Településnév: Arka
Megye: Abaúj-Torna m. – B.-A.-Z.
Térkép címe: … Arkai erdőségnek öszvesítés előtti térképe
Készítette: Komjáthy János mérnök
Dátum: 1857.
Méretarány: 100 bécsi öl = 36 mm
Méret: 84x62 cm

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.