English |  Magyar  

BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]
15-6BMU729.
Jelzet: BMU 729.
Településnév: Ózd
Megye: Borsod m. – B.-A.-Z.
Térkép címe: Borsod megyebeli Vasvárpuszta tagosítás utáni térképe
Készítette: Rácz Ferenc működő mérnök
Dátum: 1880.
Méretarány: 100 bécsi öl = 53 mm
Méret: 44x64 cm

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.