English |  Magyar  

BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]
15-6BMU706.
Jelzet: BMU 706.
Településnév: Tornanádaska
Megye: Abaúj-Torna m. – B.-A.-Z.
Térkép címe: Nádaska helység határában lévő úrbéri erdő és legelő térképe
Készítette: Benkő Rudolf okl. mérnök
Dátum: 1859.
Méretarány: 100 bécsi öl = 26 mm
Méret: 53x42 cm

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.