English |  Magyar  

BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]
15-6BMU670.
Jelzet: BMU 670.
Településnév: Hernádszurdok
Megye: Abaúj-Torna m. – B.-A.-Z.
Térkép címe: Szurdok helység határának rendbeszedési terve
Készítette: Hlavács Jenő h. mérnök
Dátum: 1858.
Méretarány: 100 bécsi öl = 53 mm
Méret: 93x72 cm

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.