English |  Magyar  

BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]
15-6BMU667.
Jelzet: BMU 667.
Településnév: Szuhogy
Megye: Borsod m. – B.-A.-Z.
Térkép címe: Térkép a Szuhogyi beltelkekről
Készítette: Horkay Péter mérnök
Dátum: 1856.
Méretarány: 100 bécsi öl = 66 mm
Méret: 55x49 cm

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.