English |  Magyar  

BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]
15-6BMU651.1.
Jelzet: BMU 651/1-3.
Településnév: Bódvaszilas
Megye: Abaúj-Torna m. – B.-A.-Z.
Térkép címe: cím n. ( Szilasi határrész )
Készítette: szerző n.
Dátum: év n. ( 1850-es évek )
Méretarány: 100 bécsi öl = 53 mm
Méret: 1-2.: 69x52 cm
3.: 90x52 cm
3 szelv.

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.