English |  Magyar  

BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]
15-6BMU612.
Jelzet: BMU 612.
Településnév: Mezőszemere
Megye: Borsod m. – B.-A.-Z.
Térkép címe: Szemere ( belsőség ) az 1857. évi felmérés szerint
Készítette: Lipkos József mérnök
Dátum: 1857.
Méretarány: 100 bécsi öl = 53 mm
Méret: 56x39 cm

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.