English |  Magyar  

BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]
15-6BMU60.
Jelzet: BMU 60.
Településnév: Vadna
Megye: Borsod m. – B.-A.-Z.
Térkép címe: Alsó Vadna helység határának öszvesítés előtti térképe
Készítette: Kalas Béni mérnök
Dátum: 1864.
Méretarány: 100 bécsi öl = 26 mm
Méret: 65x40 cm

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.