English |  Magyar  

BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]
15-6BMU592.
Jelzet: BMU 592.
Településnév: Alsózsolca
Megye: Borsod m. – B.-A.-Z.
Térkép címe: Alsó-Zsolcza község határához tartozó „Puszta Simard” és Kemeji erdő
Készítette: Herrmann Károly működő mérnök
Dátum: 1877.
Méretarány: 100 bécsi öl = 32 mm
Méret: 96x65 cm

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.