English |  Magyar  

BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]
15-6BMU550.
Jelzet: BMU 550.
Településnév: Sajónémeti
Megye: Borsod m. – B.-A.-Z.
Térkép címe: Sajó-Némethi beltelkek
Készítette: Kodolányi Pál h. mérnök
Dátum: 1866.
Méretarány: 100 bécsi öl = 105 mm
Méret: 65x45 cm

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.