English |  Magyar  

BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]
15-6BMU549.
Jelzet: BMU 549.
Településnév: Sajólád
Megye: Borsod m. – B.-A.-Z.
Térkép címe: Sajólád község, belsőségek térképe
Készítette: Rudolf Antal működő mérnök
Dátum: év n. ( 1872 )
Méretarány: 40 bécsi öl = 26 mm
Méret: 53x36 cm

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.