English |  Magyar  

BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]
15-6BMU51.
Jelzet: BMU 51.
Településnév: Alsószuha
Megye: Gömör és Kis-Hont m. – B.-A.-Z.
Térkép címe: II-te Bestands Karte des Szuhaer Nagy Erdő
Készítette: Gottlieb Elek
Dátum: 1869.
Méretarány: 100 bécsi öl = 26 mm
Méret: 69x44 cm

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.