English |  Magyar  

BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]
15-6BMU506.
Jelzet: BMU 506.
Településnév: Pere
Megye: Abaúj-Torna m. – B.-A.-Z.
Térkép címe: Pere helysége határának tagosítás utáni térképe
Készítette: Komjáthy János működő mérnök
Dátum: 1861.
Méretarány: 100 bécsi öl = 36 mm
Méret: 94x74 cm

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.