English |  Magyar  

BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]
15-6BMU502.
Jelzet: BMU 502.
Településnév: Pálháza
Megye: Abaúj-Torna m. – B.-A.-Z.
Térkép címe: Pálháza határának rendbeszedés előtti térképe
Készítette: Hlavács Jenő h. mérnök
Dátum: 1851.
Méretarány: 100 bécsi öl = 26 mm
Méret: 85x55 cm

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.