English |  Magyar  

BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]
15-6BMU488.
Jelzet: BMU 488.
Településnév: Bükkszentkereszt
Megye: Borsod m. – B.-A.-Z.
Térkép címe: Tagosítási térkép az Új-Huta község részére úrbéri legelő és erdpilletőségü kihasított terület helyszínrajzáról
Készítette: Rozsay Dezső mérnök
Dátum: 1882.
Méretarány: 100 bécsi öl = 26 mm
Méret: 56x52 cm

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.