English |  Magyar  

BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]
15-6BMU473.
Jelzet: BMU 473.
Településnév: Borsodnádasd
Megye: Borsod m. – B.-A.-Z.
Térkép címe: Nádasd községének térképe
Készítette: Gaál István mérnök
Dátum: 1856.
Méretarány: 100 bécsi öl = 26 mm
Méret: 124x86 cm

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.