English |  Magyar  

BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]
15-6BMU459.II.
Jelzet: BMU 459/1-2.
Településnév: Mucsony
Megye: Borsod m. – B.-A.-Z.
Térkép címe: Mucsony helység határának térképe az 1860-ik évben végzett tagosítás szerint
Készítette: Lipkos József mérnök
Dátum: 1860.
Méretarány: 300 bécsi öl = 105 mm
Méret: 110x89 cm
2 szelv.

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.