English |  Magyar  

BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]
15-6BMU454.
Jelzet: BMU 454.
Településnév: Mónosbél
Megye: Borsod m. – He.
Térkép címe: Kovács csikós Máté és társai monosbéli birtokának rendezés utáni térképe
Készítette: Polereczky János mérnök
Dátum: 1897.
Méretarány: 100 bécsi öl = 66 mm
Méret: 70x55 cm

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.