English |  Magyar  

BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]
15-6BMU445.
Jelzet: BMU 445.
Településnév: Mezőnyárád
Megye: Borsod m. – B.-A.-Z.
Térkép címe: Mező Nyárád és határa térképe az elkülönítés után
Készítette: Czakó Lajos mérnök
Dátum: 1858.
Méretarány: 100 bécsi öl = 32 mm
Méret: 83x81 cm

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.