English |  Magyar  

BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]
15-6BMU246.
Jelzet: BMU 246.
Településnév: Felsőtelekes
Megye: Borsod m. – B.-A.-Z.
Térkép címe: Felső Telekes helység határa térképe a rendezés után
Készítette: Czakó Lajos mérnök
Dátum: 1861.
Méretarány: 100 bécsi öl = 32 mm
Méret: 57x82 cm

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.