English |  Magyar  

BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]
15-6BMU238.
Jelzet: BMU 238.
Településnév: Füzérradvány
Megye: Abaúj-Torna m. – B.-A.-Z.
Térkép címe: Alsó Radványi erdő és legelő elkülönítésének térképe
Készítette: Hlavács Benő mérnök
Dátum: 1860.
Méretarány: 100 bécsi öl = 26 mm
Méret: 75x61 cm

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.