English |  Magyar  

BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]
15-6BMU234.
Jelzet: BMU 234.
Településnév: Méra
Megye: Abaúj-Torna m. – B.-A.-Z.
Térkép címe: Felső Méra helység tagosítás utáni térképe
Készítette: Komjáthy János mérnök
Dátum: év n. ( 1860 )
Méretarány: 100 bécsi öl = 26 mm
Méret: 75x59 cm

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.