English |  Magyar  

BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]
15-6BMU230.
Jelzet: BMU 230.
Településnév: Bükkábrány
Megye: Borsod m. – B.-A.-Z.
Térkép címe: Felső Ábrány helység határábana közbirtokosság közös legelője felosztásának térképe
Készítette: Holló Kálmán mérnök
Dátum: 1884.
Méretarány: 100 bécsi öl = 36 mm
Méret: 61x39 cm

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.