English |  Magyar  

BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]
15-6BMU227.
Jelzet: BMU 227.
Településnév: Fáj
Megye: Abaúj-Torna m. – B.-A.-Z.
Térkép címe: Papi pusztának térképe
Készítette: Szatek Vince mérnök
Dátum: év n. ( 1860-as évek )
Méretarány: 100 bécsi öl = 36 mm
Méret: 68x51 cm

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.