English |  Magyar  

BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]BMU [ Levéltárunkban őrzött kéziratos úrbéri térképek. ]
15-6BMU222.
Jelzet: BMU 222.
Településnév: Encs
Megye: Abaúj-Torna m. – B.-A.-Z.
Térkép címe: Encs helység határának rendezett új terve
Készítette: Tóth Antal mérnök
Dátum: 1853.
Méretarány: 100 bécsi öl = 36 mm
Méret: 92x68 cm

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.